Phan Hoang Vu

Phan Hoang Vu
Can Tho University · Department of Land Resource Management

Master of Engineering

About

33
Publications
32,806
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations
Citations since 2016
28 Research Items
24 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468

Publications

Publications (33)
Article
Full-text available
This article aimed to understand factors affecting the change of agricultural land use in Phong Dien district as a basis for proposing solutions to improve the efficiency of agricultural land use. The data on land use in the period 2016-2021 were collected to assess land use change. In addition, two participatory rural appraisal surveys were also c...
Article
Full-text available
Background: This study aims to estimate the factors affecting the agricultural production process on the problem soil of Tan Thanh district as a case study to develop solutions for sustainable agriculture. Methods: Through consultation with 150 households and 60 experts, Four primary and 18 secondary factors were identified that affect the agricult...
Article
Mục đích của bài báo này là xác định tiềm năng đất đai cho phát triển cây ăn trái tại huyện Châu Thành, làm cơ sở định hướng và phát triển vùng sản xuất tập trung. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế – xã hội và niên giám thống kê. Bên cạnh đó, 18 chuyên gia và 37 người dân trực tiếp...
Conference Paper
Full-text available
The Remote sensing based Information and Insurance for Crops in emerging Economies (RIICE) project (2013-2021) is a collaborative initiative between the International Rice Research Institute, SARMAP, Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam. The project makes use of Earth Observation technology to regularly and timely monitor rice are...
Article
Full-text available
Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là vùng có hệ sinh thái đa dạng (ngọt - lợ và mặn), do đó để đánh giá tính bền vững cho sản xuất nông nghiệp của huyện đã sử dụng phương pháp phân tích Iợi ích - chi phí nhằm xác định hiệu quả và đưa ra được các giải pháp cho các mô hình sử dụng đất nông nghiệp. Kết quả cho thấy các mô hình hiệu quả gồm chuyên canh tô...
Article
Full-text available
Nghiên cứu được thực hiện nhằm định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho vùng ven biển Tứ Giác Long Xuyên, nghiên cứu cụ thể tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Mô hình CLUMondo kết hợp với các số liệu điều tra nông hộ và phỏng vấn chuyên gia được sử dụng để mô phỏng phân bố không gian đa thời gian của các mô hình canh tác. Hai kịch bản sử dụng đất nô...
Conference Paper
Full-text available
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội đến một số mô hình canh tác nông nghiệp chính tại vùng ven biển Tứ Giác Long Xuyên. Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang là khu vực điển hình với đa dạng mô hình canh tác được chọn làm đại diện cho nghiên cứu. Phương pháp KIP được thực hiện với 16 chuyên gia nông nghi...
Article
Full-text available
In 2016, extreme drought and saline intrusion led to widespread damage and livelihood disruption for many people in the coastal region of the Vietnamese Mekong Delta. Through an integrated multi-step approach of literature and stakeholder analysis, focus group discussions and interviews with local governments and farmers, an understanding of the lo...
Article
Full-text available
Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất những phương án bố trí sử dụng đất nông nghiệp dựa vào những tiềm năng của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 120 nông hộ canh tác lúa, rau màu, nuôi thủy sản và sử dụng phương pháp chuyên gia để lấy ý kiến của cán bộ quản lý tại địa phương. Ph...
Conference Paper
Full-text available
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả của một số mô hình canh tác nông nghiệp chính tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Phương pháp KIP được thực hiện với 16 cán bộ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, 102 nông hộ được chọn điều tra bằng phiếu câu hỏi bán cấu trúc. Kết quả...
Article
Full-text available
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm mối liên hệ giữa các dạng hình thái không gian với biến động sử dụng đất. Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang trong quá trình đô thị hóa, được chọn làm điển hình nghiên cứu. Các dữ liệu bản đồ đầu vào được xử lý trên nền tảng của phương pháp phân tích mô hình hình thái không gian (MSPA). Hình thái không gian đượ...
Article
Full-text available
Optimization of agricultural land use has been applied at different commune and district levels. However, at the regional level, it has faced challenges in optimizing agricultural production to meet the agricultural development needs of the Mekong Delta. This paper presents the results of agricultural landuse optimizing according to the agricultura...
Article
Full-text available
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các tác động của xâm nhập mặn đến nguồn nước và đất canh tác nông nghiệp vùng ĐBSCL. Các mẫu đất, nước được khảo sát và thu thập vào tháng 4 năm 2016. Các chỉ tiêu đánh giá độ mặn được phân tích trong phòng thí nghiệm. Phương pháp KIP và phỏng vấn nông hộ được sử dụng để thu thập thông tin về tác động của xâm...
Article
Full-text available
Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự thay đổi về tiềm năng đất đai cho phát triển ngành nông nghiệp dưới ảnh hưởng của chế độ ngập lũ và xâm nhậm mặn đến năm 2030 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Conference Paper
Full-text available
Ninh Kiều là quận trung tâm của Thành phố Cần Thơ, đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố này. Theo số liệu Niên giám Thống kê Thành phố Cần Thơ 2017 xuất bản năm 2018, Quận Ninh Kiều có diện tích 29,23 km2, với dân số trung bình là 266.648 người và mật độ dân số là 9.121 người/km2. Quận Ninh Kiều có đặc điểm là nền...
Article
Full-text available
Huyện Châu Thành A được coi là cửa ngõ của tỉnh Hậu Giang tiếp giáp với thành phố Cần Thơ, là nơi hội tụ nhiều lợi thế cho phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu nhằm xác định tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp tại huyện Châu Thành A để phát huy những lợi thế sẵn có và đề xuất các giải pháp khắc phục các yếu tố hạn chế trong quá trình canh tá...
Article
Full-text available
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là một huyện thuần nông, do đó phân bố sử dụng đất giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững của huyện. Đồng thời, một phương án bố trí sử dụng đất nông nghiệp khả thi phải được sự đồng thuận cao của cộng đồng sinh sống tại địa phương và các bên liên quan. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu thập t...
Presentation
Full-text available
In recent years, extreme droughts appeared to happen more frequently in the Mekong basin. The 2010 drought in China and the 2016 drought in the Lower Mekong basin's countries caused widespread damage to the regional economy and disruption to livelihood of millions of people. Understanding the climate 'new normal' and its impacts, and promoting appr...
Poster
Full-text available
This Poster outlines a new collaborative R&D between the CSIRO Australia, the Chinese Academy of Sciences (CAS), and Can Tho University (CTU) of Vietnam. The focus is on understanding extreme drought & flood events and their impacts; and promoting adaptation strategies and practices to this climate ‘new normal’. The collaboration allows an integrat...
Poster
Full-text available
The Vietnamese Mekong Delta is located downstream of the Mekong River and considered as one of the greatest deltas to maintain the global food security. The delta is however facing increasing freshwater scarcity caused by seasonal changes and year-to-year variation. It becomes more serious under the context of sea level rise and upstream interventi...
Article
Full-text available
This study analyzed the impacts of drought and saline intrusion in the canal network to agricultural farming systems in My Xuyen district, Soc Trang province. The key informant panel and household interview approaches were used to collect primary data. In total, four experts who work in agriculture field and 61 households were interviewed. Descript...
Article
Full-text available
This study was conducted to apply geographic information system (GIS) technology and algorithms to assess land use fluctuation and land demand forecasts for socioeconomic development, a case study in Ca Mau city. The GIS method and Markov chains were mainly used in this study. The data were aggregated, analyzed, and evaluated by descriptive statist...
Conference Paper
Full-text available
Bảy Núi, An Giang (thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn) là vùng đất chủ yếu trồng rừng. Nơi đây có thảm thực vật phong phú, trong đó nguồn tài nguyên về cây thuốc rất đa dạng với nhiều loại dược liệu quý hiếm khác nhau. Tuy nhiên, hiện rừng Bảy Núi đang chịu áp lực lớn như nhận thức về bảo vệ rừng và bảo vệ hệ sinh thái rừng còn chưa được quan tâm...
Article
Từ khóa: p Trà Ht, các chủ thể, đđt nông nghiệp, mâu thuẫn trong sử dụng đđt, quy hoạch sử dụng đđt ABSTRACT A feasible land-use planning was depending on consent of the local people who use this land and its stakehokders. It has the potential to solve land-use conflicts. The methods used for this study includessecondary and a primary data collecti...
Article
Full-text available
Optimal use of land surrouding farmer's house in order to enhance farmers income was objective of this study. The study was carried out in Tra Hat hamlet in order to support the farmers plan properly their land based on household resources under changes in market prices. Consequently, it helps increase farmers’ income, reduce market risks, and impr...
Article
Full-text available
The study aimed at using land resources efficiently and sustainably on an acid sulphate soil for pineapple cropping. In this research, descriptive statistical approach was used to assess the land usage land evaluation method (FAO, 1976) was applied to classify land areas in suitability with pineapple production. The study identified 26-land mapping...
Article
Full-text available
This study was conducted to identify risk areas due to seawater intrusion and sea level rise inducing inundation in order to support decision-makings for agricultural production under possible impacts of climate change-sea level rise in BacLieu province. The participatory rural appraisal approach (PRA) was used to collect data as it is rather quick...
Article
Full-text available
Agro-ecological zoning is considered to be a suitable base for agricultural land use planning to especially meet local natural resources and socio-economic settings. The aims of this study were to evaluate historical trend (from 2000 to 2010) and predict changes in the agro-ecological zones of the bac lieu province in the context of sea level rise...
Conference Paper
Full-text available
Agro-ecological zoning is a basis for the distribution of agricultural production efficiency, consistent with natural conditions. The aims of this study was to evaluate trends and predict changes in the agro-ecological zones of Bac Lieu province toward 2030, The results support for the orientation, proposed suitable distribution options for exis...
Thesis
Full-text available
Agro-ecological zoning is a basis for the distribution of agricultural production efficiency, consistent with natural conditions. The aims of this study was to evaluate trends and predict changes in the agro-ecological zones of Bac Lieu province toward 2030. The results support for the orientation, proposed suitable distribution options for existin...
Article
Full-text available
Đồng bằng Sông Cửu Long đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Đặc biệt là những vùng ven biển thì xảy ra các mâu thuẫn giữa các mục tiêu trong khai thác và sử dụng tài nguyên qua các yếu tố như nhiễm phèn, nhiễm mặn, chất lượng nước và môi trường nước đang là vấn đề khó khăn giữa các mục đích sử...

Questions

Questions (3)
Question
Please tell me know or share any documents about the method to evaluation ecosystems services cost/value
Question
Is that characteristics of the soil, water, type of the mangrove, tidal range, wave, etc...?
And more?
Question
How can we identify the factors of natural by the different levels (national, regional, province,...) for divide the agro-ecological zone?

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
The project Remote sensing based Information and Insurance for Crops in Emerging Economies (RIICE in short) is sponsored by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by a consortium of international partners including Allianz Re, GIZ, IRRI, Sarmap and SDC. In Viet Nam, RIICE’s counterpart is the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) and implementing agencies include the National Institute for Agriculture Projection and Planning (NIAPP) and Can Tho University (CTU).
Project
Can Tho city, located in Mekong River Delta (MRD), is one of the most climate change vulnerable regions of the world. Flood, saline intrusion, temperature fluctuations, and rainfall changes are putting pressure on its water resources. In addition, increasing urbanization and rapid population growth lead to increase of the city clean water demand and water pollution. These difficulties and challenges require appropriate policies, strategies and planning for better urban water management, especially in the urban water scarcity. Started in June 2015, the case study aims at assessing policy measures on addressing urban water scarcity in Can Tho city in the context of climate uncertainty. In more detailed, this case study focuses on: - Identifying key X (external factors, uncertainties), L (response packages, policy levers), M (performance metrics, measures), and R (relationships, models), stakeholders and tools to support decision-making process (RDS) for the urban water management in Can Tho city, - Using collected database to build a complete multi-agent modeling supporting decision-making process, thereby giving different scenarios relating to the of the urban water management and planning, - Proposing appropriate policies and strategies for the water resources management, especially for urban water management in Can Tho city.