Petra Biemans

Petra Biemans
Hogeschool Inholland · Business Research Centre

Phd

About

16
Publications
1,436
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
12
Citations
Additional affiliations
September 2006 - October 2016
Hogeschool Inholland
Position
  • Lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap

Publications

Publications (16)
Book
Full-text available
Module 5: De rol van hrm bij duurzame loopbanen over schuivende beroepsbeelden in organisaties Loopbaanthematieken in het licht van verschuivende beroepsbeelden
Presentation
Full-text available
De Nederlandse tuinbouwsector heeft een prominente positie. Om deze positie te behouden en te verstevigen, is human capital nodig én moeten publieke en private partijen samenwerken om tot innovatieve oplossingen te komen. Daarom voert het lectoraat HRM en persoonlijk Ondernemerschap van Inholland in samenwerking met het lectoraat Duurzame Talentont...
Article
Full-text available
In a rapidly developing labor market, in which some parts of jobs disappear and new parts appear due to technological developments, companies are struggling with defining future-proof job qualifications and describing job profiles that fit the organization’s needs. This is even more applicable to smaller companies with new types of work because the...
Book
Full-text available
Een schets van wat er verandert in het werk van drie type beroepen: Wijkverpleegkundige, Kapitein van een baggerschip en een ICT manager. Behorend bij een film: https://www.youtube.com/watch?v=blBFsgx7Z5U&feature=youtu.be
Book
Full-text available
Twee lectoraten (van Inholland en De Haagse Hogeschool) hebben samen onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke veranderingen in de praktijk van werk van een aantal beroepen: politieagent, accountant, verpleegkundige, adviseur van een bank en piloot. Dit is gebeurd aan de hand van het 21st century skills model P21. De data voor dit onderzoek is verzam...
Article
Full-text available
Wat is de rol van HRM? Die vraag blijft de gemoederen bezig houden. Onder verwijzing naar Ulrich (1997) vinden veel HR-professionals dat zij strategic partner zouden moeten zijn van het (top)management. En zijn zij dat intussen ook? En hoe staat het met het overne-men van de meer uitvoerende HR-taken door het lijnmanagement? De werkvloer vraagt zic...
Article
Full-text available
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term 'human resources manage-ment' (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar dienstverlening en hoogwaar-dige kennis steeds belangrijker worden, groeit het besef dat mensen de kwaliteit en kwantiteit van het 'product' van een organisatie bepalen. Om succesvol te zijn is een organisatie dus afhank...
Chapter
De snelle veranderingen in de informatie-en communicatietechnologie (ICT) lijken soms volledig aan personeehafdelingen voorbij te gaan. Traditioneel zijn per soneelsfunctio-narissen niet zo geïnteresseerd in computers en cijfers. En in de opleidingen op P&O-gebied wordt relatief weinig tijd aan deze zaken besteed. Verder is de salarisadministratie...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
De publicatie ‘De kracht van verbinding: Loopbaanthematieken in het licht van veranderende beroepsbeelden” is modulair opgebouwd. Iedere module behandelt een stukje van de thematiek, waarbij steeds vanuit een ander perspectief wordt gekeken: vanuit kiezende jongeren, vanuit de veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij en die ons werk beïnvloeden, vanuit de Nederlandse arbeidsmarkt, vanuit onderwijsorganisaties en vanuit arbeidsorganisaties.
Project
Door scherp in beeld te krijgen wat de veranderingen op de werkvloer feitelijk inhouden, aanknopingspunten genereren waar organisaties, HRM-beleid, beroepsgroepen en opleidingen proactief op kunnen inspelen