• Home
  • TNO
  • Expertise Group for Work, Health and Care
  • Peter GW Smulders
Peter GW Smulders

Peter GW Smulders
TNO | tno · Expertise Group for Work, Health and Care

Dr

About

98
Publications
43,581
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,892
Citations
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (98)
Article
Full-text available
Automatisering en robotisering worden vaak in één adem genoemd, maar spelen deze ontwikkelingen wel bij dezelfde bedrijven? En hebben ze dezelfde werkgelegenheidseffecten? ●Van de Nederlandse bedrijven en instellingen past 24 procent gespecialiseerde automatisering toe en 4 procent robotisering. ●De overheid en de zakelijke dienstverlening kennen...
Article
Full-text available
Zonder arbeid geen welvaart. Maar arbeid is meer dan productiviteit en innovatie om materiële welvaart te creëren. In de Monitor Brede Welvaart wordt bij arbeid gedacht aan arbeidsparticipatie, maar de inhoud van het werk, van belang voor zingeving en duurzame inzetbaarheid, blijft buiten beschouwing. Welke indicatoren voor arbeidskwaliteit kunnen...
Article
Full-text available
In the Netherlands, like in the US and the UK, there was a downward trend in the quality of work in the first and second decade of this century. This was shown with data from the Netherlands Working Conditions Survey 2007-2015. Especially the work situation of younger employees deteriorated. In the most recent years 2014 and 2015 the situation impr...
Article
Full-text available
Prevalence and effects of co-determination in the Netherlands Based on data of the Netherlands Employers Work Survey of TNO (with about 20,000 firms in the period 2008-2014) and the Netherlands Working Conditions Survey of TNO and Statistics Netherlands (with about 150,000 employees in the period 2007-2014) this articles provides answers on questio...
Article
Full-text available
Burnoutklachten komen het meest voor tussen het 30ste en 60ste levensjaar. Daarvoor en daarna zijn de klachten minder. De top ligt in de leeftijdscategorie 55-60 jaar, maar ook rond het 30e levensjaar zijn de klachten veelvoorkomend. De belangrijkste burnoutrisico’s bij jongeren zijn het fysiek zware en weinig gevarieerde werk en de onzeker makende...
Article
Full-text available
De autonomie van werknemers in Nederland is tussen 2008 en 2013 gestaag gedaald. De daling vond plaats bij vrijwel alle personeelscategorieën en sectoren, maar het sterkst onder jongeren en werknemers met een flexibel arbeidscontract. De daling van de werknemersautonomie is een mogelijk risico voor de innovatiekracht in Nederland.
Article
Full-text available
De Europese Week van de Werkstress (3-7 november 2014) moest werkstress de komende tijd weer eens hoger op de agenda zetten. De aandacht die er in de Nederlandse media aan werd besteed, pakte echter nogal eenzijdig uit. Niet de stresserende werkomstandigheden werden onder de loep genomen, maar de weerbaarheid van de Nederlandse werknemers. Meer eig...
Article
Full-text available
Incidence rates of third party workplace violence in Europe have increased, but little is known about the causes thereof. It has been suggested that the growth of the service sector and the intensification of work could be responsible for the increase. This study aimed to identify trends in the prevalence of physical workplace violence across Europ...
Article
Full-text available
Burnout: trends, international differences, determinants and effects Burnout: trends, international differences, determinants and effects The aim of this article is to describe the trends in burnout, the international differences, the determinants, the risk groups as well as the relation of burnout with absenteeism and work disability. This is done...
Article
Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken besloot een jaar geleden een themanummer over burnout uit te brengen. Dit leek zinvol, omdat met name in kranten en weekbladen en op websites de laatste jaren steeds meer onheilspellende berichten, blogs en columns verschenen over het mentale werkklimaat in Nederland. Een aantal voorbeelden van koppen uit de...
Data
I nnovatie van producten of diensten is een breed ge-dragen streven met het oog op een sterkere econo-mie. Hoe innovatie samenhangt met de flexibiliteit van arbeidskrachten is echter niet precies bekend, omdat hiernaar weinig empirisch onderzoek is ge-daan. Het meeste onderzoek is gebaseerd op gegevens over landen, sectoren of bedrijven. Storm en N...
Article
Full-text available
In dit hoofdstuk staan psychische aandoeningen en klachten centraal die ontstaan door of tijdens het werk, of die worden verergerd door het werk. Deze aandoeningen en klachten worden in dit hoofdstuk op een specifieke wijze belicht: vanuit de epidemiologie. Epidemiologie kan worden omschreven als de (medische) statistiek van de grote aantallen. Zij...
Article
Full-text available
Work in public and private sectors compared Work in public and private sectors compared During the past years, Dutch media made mention of work problems and social unrest in the public sectors. However, research did not focus very strongly on the quality of work in these sectors. Therefore the aim of this article is to describe working conditions a...
Article
Current theorizing holds that organizations may be less motivated to offer good work circumstances to temporary workers because the latter do not constitute the core of the organization. This implies that their quality of working life and work satisfaction could be lower than that of permanent workers. Therefore, it is potentially important to exam...
Article
Full-text available
We hypothesise that due to a lower quality of working life and higher job insecurity, the health and work-related attitudes of temporary workers may be less positive compared to permanent workers. Therefore, we aimed to (1) examine differences between contract groups (i.e. permanent contract, temporary contract with prospect of permanent work, fixe...
Article
Full-text available
Based on assumptions of the Job Demands–Resources model and the Person–Environment fit literature, the present research conceptualizes an intrinsic relative to an extrinsic work value orientation as a personal resource. We examine whether such an orientation may strengthen the relations of classical job resources (i.e., autonomy and learning opport...
Article
Full-text available
The Job Demands-Resources model predicts that job demands increase and job resources decrease emotional exhaustion in employees. In this study, we investigated one possible mechanism for this, in order to provide a deeper insight into the role of job resources in this energy-depletion process. We assumed that job resources (autonomy and task variet...
Article
The relationship between job dissatisfaction and turnover intentions: does education make a difference? The relationship between job dissatisfaction and turnover intentions: does education make a difference? This article poses that educational background matters in the relationship between job dissatisfaction and turnover intentions. The first part...
Article
Full-text available
Kranten en tijdschriften zijn gek op informatie over trends of ontwikkelingen in de tijd. Je kunt geen krant openslaan of je komt wel een bericht tegen met dit soort onderwerpen. Enkele recente koppen: 'Telewerken wint aan populariteit' 'MKB verliest dit en volgend jaar ruim 200.000 banen' 'Vrouw steeds vaker eigen baas' 'Meer geld voor banen jonge...
Article
Full-text available
In a longitudinal cross-lagged study, the determinants and consequences were examined of presenteeism (going to work despite feeling unhealthy). All variables were measured with questionnaires in 2002 and in 2004 among a representative Dutch sample (N = 653), and these data were individually and longitudinally matched. In 2002 as well as in 2004, a...
Article
Full-text available
The present study was designed to map the causal relationships between nonstandard working hours and work-home interference (WHI) and home-work interference (HWI). To this purpose, a longitudinal full-panel design was employed. Using such a design, we examined both the causal effects of non-standard working hours on WHI /HWI and the causal effects...
Article
Full-text available
Trade union membership in the Netherlands: never thought about it seriously Trade union membership in the Netherlands: never thought about it seriously In this article we address the composition of trade union membership and reasons for non-union membership in the Netherlands in 2007. From a theoretical point of view, hypotheses based upon 'voice'...
Article
Full-text available
The influence of working at non-standard working hours on the work-home situation The influence of working at non-standard working hours on the work-home situation M.L.M. van Hooff, M.C. Bakhuys Roozeboom, E.M.M. de Vroome & P.G.W. Smulders, Gedrag & Organisatie, volume 23, September 2010, nr. 3, pp. 175-193. The present study was designed to map t...
Article
Full-text available
Measuring absenteeism through self-report or registration: Differences between the Netherlands Working Conditions Survey and the National Absence Registry Research to establish (work related) risk factors of sickness absence is usually restricted to self-reported measures of sickness absence. When risk factors and outcome measures are both collecte...
Article
Full-text available
This study examined the interrelations between registered employee absenteeism, job satisfaction, and burnout in a longitudinal design with four yearly waves of data. The participants were 844 workers in 34 companies in The Netherlands. In line with the predictions, a reciprocal relationship between job satisfaction and absence frequency was found....
Article
Full-text available
Job demands and job resources and their relation to emotional exhaustion and work engagement Job demands and job resources and their relation to emotional exhaustion and work engagement In this study we perform an additive (only main effects) and a multiplicative (also interactions between all work characteristics) test of the JD-R model on a large...
Article
Full-text available
Does intrinsic work orientation have an influence on job satisfaction and work engagement? Does intrinsic work orientation have an influence on job satisfaction and work engagement? J. Van Ruysseveldt, H. De Witte & P. Smulders, Gedrag & Organisatie, volume 22, September 2009, nr. 3, pp. 177-199 What role does an intrinsic work orientation, concept...
Article
Full-text available
Intrinsic work orientation and emotional exhaustion Intrinsic work orientation and emotional exhaustion Does an intrinsic work orientation influence the level of work-related strain? To answer this question we developed a research model which incorporates insights from the Job Demands-Resources model, the Vitamin model of Warr and The Conservation...
Article
Full-text available
The effect of demands and resources on work stress in the Netherlands and Flanders The effect of demands and resources on work stress in the Netherlands and Flanders In this article, four large samples of the Dutch (2002 and 2004) and Flemish (2004 and 2007) working population are used to test the robustness of a research model, based on the Job De...
Article
Full-text available
Balance of 25 years of Work & Organizational Psychology: new themes and new methods, practical relevance under pressure Balance of 25 years of Work & Organizational Psychology: new themes and new methods, practical relevance under pressure The aim of this article is – on the base of reviews and content analyses – to describe the developments in Wor...
Article
Full-text available
What role does an intrinsic work orientation, conceptualized as personal resource, play in the relationship between job demands and resources on the one hand and job satisfaction and work engagement on the other? This has been studied in a large, representative sample of the Dutch working population (N = 4009). Based on assumptions of the Job Deman...
Article
Full-text available
This study examined whether worktime control buffered the impact of worktime demands on work–family interference (WFI), using data from 2,377 workers from various sectors of industry in The Netherlands. We distinguished among three types of worktime demands: time spent on work according to one’s contract (contractual hours), the number of hours spe...
Article
Full-text available
Who can and wants to work till retirement age? Who can and wants to work till retirement age? In a representative sample of more than 23.000 employees we explored to what extent work characteristics, personal characteristics, the home situation and health predict if employees (1) are able to continue working in their current job till the retirement...
Article
Full-text available
This study aims to examine whether the relationship between overtime and well-being is influenced by the voluntary vs. involuntary (i.e., compulsory) nature of overtime work and by the presence or absence of rewards for overtime. We also explored the prevalence of these types of overtime and how they were related to work and personal characteristic...
Article
Full-text available
This study examined whether worktime control buffered the impact of worktime demands on work–family interference (WFI), using data from 2,377 workers from various sectors of industry in The Nether-lands. We distinguished among three types of worktime demands: time spent on work according to one's contract (contractual hours), the number of hours sp...
Article
Full-text available
This study aimed at disentangling the effects of overtime hours from those of long workhours. For part-time workers, overtime work is not intertwined with long workhours as it is for full-time workers. Therefore, part-time and full-time employees were compared with regard to the association between overtime and well-being (fatigue and work motivati...
Chapter
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn binnen de A&G-psychologie belangrijke thema's. Onder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid verstaan we hier een respectievelijk tijdelijke en blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte of gebreken. In Nederland had tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot voor kort betrekking op de...
Chapter
Voor de wetgeving op het terrein van arbeid en gezondheid in Nederland waren de afgelopen tien tot vijftien jaar turbulent. In een relatief kort tijdsbestek is de wetgeving op het gebied van preventie, sociale zekerheid en arbeid en zorg ingrijpend gewijzigd. In dit hoofdstuk wordt in een drietal paragrafen ingegaan op de wettelijke ontwikkelingen...
Article
Nog steeds ervaart een belangrijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking volgens het CBS een hoge werkdruk. Er is daarom nog steeds aandacht voor werkdrukmaatregelen. Dit artikel geeft antwoord op de vraag in welke mate in Nederland werkdrukmaatregelen werden genomen, aan welke maatregelen behoefte was en of daarbij verschillen zijn waar te nemen...
Article
Full-text available
Work pressure in Europe: extent, trends and explanations Work pressure in Europe: extent, trends and explanations In order to (1) describe the extent of, and developments in high work pace within Europe, (2) position the Netherlands on work pace, and (3) identify causes of work pace in Europe, data from the European Working Conditions Survey are an...
Article
Er zijn weinig cijfers bekend over het vóórkomen van verzuim door RSI-klachten in de Nederlandse beroepsbevolking. In dit artikel wordt het verzuim door RSI beschreven op basis van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een aselecte steekproef van Nederlandse werknemers. RSI-klachten kwamen voor bij 25% van de werknemers. Bijna 5% van de wer...
Article
Full-text available
Number of words: 6743 (excl. tables and figures, references and abstract) Correspondence to: A.H. de Lange: University of Groningen, Department of Social and Organisational Psychology, Grote Kruisstraat 2/1 (Room 422), 9712 TS Groningen email: a.h.de.lange@rug.nl ; tel : 050-363(6241) ,2
Article
Full-text available
Het doel van de huidige studie is inzicht geven in het vóórkomen van verschillende RSI-maatrege-len in Nederland in 2003. Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een aselecte steekproef van 25.000 werknemers. De vragenlijst bevatte vier vragen over...
Article
We sought to better understand the relationship between overtime and mental fatigue by taking into account work motivation and the quality of overtime work and studying theoretically derived subgroups. We conducted a survey-study among a representative sample of the Dutch full-time workforce (n = 1807). The prevalence of overtime work and the assoc...
Article
Full-text available
The Third European Work Environment Survey data have been analysed in an effort to find the differences between the fifteen old EU member states and the twelve acceding and candidate countries as regards their work environment. The analysis focuses on sixteen work indicators pertaining to industry, organisa-tional size, work environment, working ho...
Article
Full-text available
Oorzaken van werkdruk: een onderbelicht thema Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van werkdruk in termen van stress, burnout en ziekteverzuim, maar weinig naar de oorzaken en de risicogroepen in beroep of bedrijf. Op basis van veronderstellingen in arbo-en HRM-tijdschriften hebben we getracht acht hypothesen op te stellen inzake mogelijke...
Article
Full-text available
Werken met de computer: wie wordt er beter van? Dit artikel gaat in op de verbreiding van ICT onder werkenden in Nederland en de invloed ervan op de kwa-liteit van het werk. In antwoord op de roep om concretisering en specificering van wat ICT betekent voor werk, gezondheid en welbevinden, wordt het begrip vertaald in concrete toepassingen. Zo word...
Article
Full-text available
Waarom werknemers overuren maken: drie mechanismen getoetst In dit artikel richten wij ons op de vraag welke baan-en organisatiekenmerken van invloed zijn op de tijd die werknemers aan overwerk besteden. Hiertoe presenteren wij drie mechanismen die kunnen verklaren waarom werknemers overuren maken, namelijk het`werkhet`werk-als-hobbymechanisme', he...
Article
Full-text available
For many people it is impossible to imagine working life today without a computer. What the increase of the use of computers means for the quality of the work, is still under discussion. The object of this study is to show the recent developments (1992 – 2000) in the use of computers among the working population in the European Union and its impact...
Article
Full-text available
Examined emotional demand and the need for hiding of emotions at work in 4,334 Dutch workers. Emotional demand was high in occupations relating to health care, education and arts. The need for hiding emotions was especially high among policemen, security personnel and firemen. Further it was found that, in line with the hypotheses, emotional demand...
Article
Full-text available
Empirical results of earlier studies only marginally supported the relevance of Karasek's Job Demands-Job Control Model for absence behaviour. Since longitudinal studies with respect to these relations were largely lacking, a four-wave panel study was carried out using data from 1755 male employees of a technical maintenance firm in the public sect...
Article
Stress prevention programmes are predominantly reactive and aimed at individuals. Four factors that may contribute to this current status are discussed: the opinions and interests of company management, the nature of psychology, the difficulty of conducting methodologically ‘sound’ intervention studies and the denominational segregation of stress r...
Article
Full-text available
Survey research data collected in 1992 from occupational physicians, social insurance medical officers and some other non-patient-treating medical professions (medical officers of health, medical consultants, researchers, lecturers and managers) were compared with regard to work characteristics and working conditions (quality of leadership, taskcon...
Article
A survey on the work environment in Europe was carried out by the European Union in 1991. The sample of the study was 12,500 workers (about 1000 per country) and was representative for the workforce distribution in the EU according to occupation, gender, age, economic sectors, and company size. With the help of cluster-analysis, it was concluded th...
Article
Full-text available
Throughout Europe there are relatively few statistics, gathered a national level, which deal specifically with the problem of violence at work. In the UK, the revised Reporting of Injuries. Diseases and Dangerous Occurrences Regulations (RIDDOR) 1995 now require that certain violent incidents are reported on a national basis. The criteria for repor...
Article
A step-by-step approach to better work, aimed at reducing mental and physical workload in office work, is evaluated. This approach is based on a strong commitment of the management in the enterprise, and on as much direct worker participation as possible. After every step the workers proposed how to continue and a steering group led by the manageme...
Article
Full-text available
A comparative inventory of regulations, policies and practices in The Netherlands, Sweden, UK, Germany and France with regard to the prevention of work stress was carried out. In each country data were collected by means of interviews with key informants and through exploring relevant documents and literature. It was found that Sweden, The Netherla...
Article
Full-text available
This paper examines the relationship between work stressors and the following health indicators: psychosomatic complaints, health behavior, and musculoskeletal problems. Secondary analyses were performed on data from the National Work and Living Condition Survey, which provides a representative sample of the working population in The Netherlands. T...
Chapter
Full-text available
In order to obtain as clear a view of the future as possible, a method in addition to the Delphi method was used, namely extrapolation into the future on the basis of data from the past. This method confronted us, however, with the problem of the limited data available. As mentioned earlier in the report, there are few representative statistics on...
Chapter
Even in ancient times people tried to predict the future. What mattered then was the outcome of wars, harvests and distant travels. Nowadays we want to know what will happen to the environment, the energy supply, trends in the birth rate and other issues.
Chapter
The seventh scenario in the Delphi study is a ‘goal-oriented’ scenario and therefore differs from the other six ‘exploratory’ scenarios. In a goal-oriented scenario the goal is determined at the start and the question to be resolved is how this goal can best be reached. The goal of our scenario was to halve the number of people who are yearly decla...
Chapter
Work structures the day, ensures social contacts, provides an income and gives status and identity. The importance of work for the individual, and perhaps for his health too, is summed up, concisely, in this statement.
Chapter
In their book ‘The future of work and health’ Bezold et al. (1986) conclude that there are four ‘key trends’ (also called macro or environmental factors) that determine the future of working life: economic developments, technological developments, developments in the norms and values of people, countries and/or societies and, finally, changes in th...