Pawel Pelc

Pawel Pelc
Akademia Sztuki Wojennej · Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństa

Master of Laws

About

15
Publications
1,044
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
18
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
16 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
supervision over financial institutions, cybersecurity of financial institutions, pension reforms, pension funds, risk based supervision, cyber regulations, strategies and policies,
Additional affiliations
October 1990 - August 1998
University of Warsaw
Position
  • asystent
Description
  • state - church relations law
Education
October 1985 - September 1990
University of Warsaw
Field of study
  • law

Publications

Publications (15)
Article
Full-text available
Otwarte fundusze emerytalne zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego jako element reformy systemu emerytalnego w Polsce, w tym samym czasie co fundusze inwestycyjne. Od tego czasu wprowadzono wiele zmian zarówno w rozwiązaniach dotyczących funkcjonowania systemu emerytalnego, jak i samych otwartych funduszy emerytalnych oraz zarządzających...
Article
Full-text available
Wybrane regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa instytucji finansowych Streszczenie Istotnym elementem bezpieczeństwa funkcjonowania w cyberprzestrzeni instytucji fi-nansowych są odpowiednie regulacje prawne, zwłaszcza zawarte w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawie o usługach płatniczych stanowiący...
Article
Full-text available
Wpływ planowanych przez UE działań i regulacji na instytucje finansowe w Polsce Streszczenie Komisja Europejska przyjęła 24 września 2020 r. pakiet dotyczący finansów cyfrowych, w skład którego wchodzi m.in. strategię oraz szereg projektów aktów normatywnych Unii Europejskiej. W zakresie cyberbezpieczeństwa największe znaczenie ma projekt rozpo-rzą...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic has significantly influenced the functioning and organisation of financial institutions in Poland and the cybersecurity mechanisms associated with it, due to the change in the model of functioning of these institutions. Changes to the way institutions function have been introduced under the influence of evolving restrictions a...
Article
Full-text available
Streszczenie Komisja Nadzoru Finansowego wydała 23 stycznia 2020 roku nowy "komunikat chmurowy" adresowany do podmiotów nadzorowanych. Został on wydany bez stosownej pod-stawy prawnej, ale Komisja Nadzoru Finansowego, opierając się na tezie, że stanowi on uszczegółowienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów sektorowych, w praktyce dy...
Article
Full-text available
Financial market regulations contain regulations on professional secrecy, including banking secrecy, while there is no uniform regulation – for each type of financial institution the regulation in this respect is separate. Professional secrecy is not absolute, however, and the legislator sets out the rules for its sharing and exchange with other en...
Chapter
Full-text available
Otto von Bismarck powiedział: "Tylko ludzie głupi uczą się na własnych błędach. Ludzie mądrzy-uczą się na błędach cudzych". Mamy okazję, aby postąpić zgodnie z zaleceniem "żelaznego" kanclerza i uczyć się na cudzych-w tym przypadku węgier-skich-doświadczeniach. Polskę i Węgry wiele różni, jednak oba kraje stoją przed po-dobnymi wyzwaniami. Są to: b...
Article
Full-text available
Legal Aspects related to Assets of Mandatory Open Pension Funds in Poland As a part of Polish pension reform open pension funds were created as a part of mandatory pension system in late nineties of previous century. However there are still different opinions related to the legal aspects related to ownership of the assets of open pension funds. Som...
Article
Full-text available
n the year 2012 it was decided to increase retirement age in Poland up to 67 year. Part of that regulation was new institution – partial old age benefit for insured below the new retirement age. Partial old age benefit was introduced for insured in ‘common’ system (for employees) as well as in peasants separate system. However regulations related to...
Article
Full-text available
A relation between the state and catholic church in Poland was regulated in 1989 as a result of long negotiations between communist authorities and church representatives. The legislator could not disregard the issue of property lost by church, in particular the property lost during communist time. In post-communist period 1989 Law on State Relatio...
Article
Full-text available
Legal situation of the grek-katholic church in Poland after the second world word till 1989.

Network

Cited By