Paweł Kubicki

Paweł Kubicki
Jagiellonian University | UJ · Institute of European Studies

About

43
Publications
3,895
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
198
Citations
Citations since 2017
28 Research Items
178 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040

Publications

Publications (43)
Article
Full-text available
The article analyses the role of international migrants in the process of globalisation and cosmopolitisation of “globalising cities”, taking so-called secondary cities as its point of reference in the study of Kraków and Poznań. We posit that the role of migrants in the dual processes of globalisation and cosmopolitisation is contingent on the way...
Article
Full-text available
In tennis, the sweet spot on a racket marks the point at which a ball can be hit with the greatest power for the least effort. Public services in the globalising city of Krakow found themselves in precisely such a position before the large-scale forced migration inflows as a result of Russian aggression against Ukraine in February 2022. An analysis...
Book
Full-text available
The publication, which is the culmination of a European project carried out under the Erasmus Plus Programme, presents the city as a place of culture, heritage and sustainable development, a place where tradition and modernity mingle and where heritage is integrated with new forms. It is a place where cultures meet, but also a place where the inhab...
Chapter
Full-text available
The publication, which is the culmination of a European project carried out under the Erasmus Plus Programme, presents the city as a place of culture, heritage and sustainable development, a place where tradition and modernity mingle and where heritage is integrated with new forms. It is a place where cultures meet, but also a place where the inhab...
Article
Full-text available
Urban Resilience and New Urban Policies The article analyses new urban policies and the question of urban resilience. The author focus on two case studies: the examples of "superblocks" idea in Barcelona and the idea of "15-minute city" in Paris. Both initiatives are now becoming model solutions, providing inspiration for other cities adapting to t...
Article
Full-text available
Urban Resilience and New Urban Policies The article analyses new urban policies and the question of urban resilience. The author focus on two case studies: the examples of “superblocks” idea in Barcelona and the idea of “15-minute city” in Paris. Both initiatives are now becoming model solutions, providing inspiration for other cities adapting to t...
Article
Full-text available
The article discusses two ideas of the city in the Polish public discourse: the city as a commons and its antithesis-the city as the sum of private property. In the first part of the article, the author analyses the processes in which both ideas were developed. In the second part of the article the author analyses the role of Polish urban social mo...
Article
Full-text available
The article discusses the process of formation and transformation of urban movements in Poland. Conclusions are based on the data collected during the research project “Urban Social Movements in Poland” supported by the National Science Centre. For the requirements of the project was adopted a method of qualitative research using the techniques of...
Book
Full-text available
The so-called ‘urban social movements’ and ‘right to a city’ initiatives are becoming increasingly important subjects for researchers representing various disciplines: sociologists, social geographers, urban planners. While existing analyses suggest the universal character of both phenomena, the authors often point out their local focus as one of t...
Book
Full-text available
The book discusses the process of the rise and development of urban social movements in Poland. The conclusions presented in this volume are based on the results of a research grant: Miniatura 1 017/01/X/HS6/01204 „Miejskie ruchy społeczne w Polsce” (Urban Social Movements in Poland) supported by the Polish National Science Center. 30 in-depth inte...
Article
Full-text available
Artykuł poświęcony jest problematyce miasta i mieszczaństwa w polskiej kulturze. W pierwszej części autor, w odniesieniu do procesów długiego trwania, analizuje problem wyobcowania miasta i mieszczaństwa w polskiej kulturze i społeczeństwie. W drugiej części, w odniesieniu do badań własnych, prezentuje skutki szybkich i głębokich zmian zachodzących...
Article
Full-text available
W prezentowanym artykule zostanie przeprowadzona analiza społeczno-kulturowych zmian będących wynikiem konkursu na Europejską Stolicę Kultury 2016. Wnioski bazują na projekcie badawczym „Efekt ESK. W poszukiwaniu nowych miejskich narracji”, finansowanym przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 nr PSP: K/KDU/000332. Projekt realizowany był w 2016 roku pr...
Article
Full-text available
Prezentowany artykuł poświęcony jest problematyce polskich ruchów miejskich. W pierwszej części artykułu analizowane są zmiany strukturalne, jakie zachodzą w obrębie szeroko rozumianych ruchów społecznych. Autor skupia się tutaj głównie na takich kwestiach jak nowe sposoby komunikacji oraz przemiany strukturalne ruchów społecznych. Wszystkie te prz...
Chapter
Full-text available
The article discusses the process of Europeanization of memory and heritage in Polish cities after accession to the European Union. In this article I refer to city as a cultural-generator which stimulates the process of Europeanization. It is caused by the specific features of a city determined by three main variables. The first variable is associa...
Article
Full-text available
Artykuł poświęcony jest analizie procesu formowania i przekształcania się polskich ruchów miejskich. Autor swoje wnioski wyprowadza na bazie projektu badawczego: "Miejskie ruchy społeczne w Polsce", w ramach którego zrealizował 30 wywiadów po-głębionych z liderami i liderkami ruchów miejskich z różnych miast. W swojej analizie autor wskazuje na dwi...
Article
Full-text available
This article contains an analysis of the “ECC effect,” that is, the long-term change produced in Polish cities by participation in the competition for European Capital of Culture 2016, which lasted in Poland from 2007 to 2011. The authors concentrate on four basic subjects: (1) city identities; (2) city images; (3) the influence of new cultural ins...
Article
Full-text available
p>Abstrakt: W artykule przeanalizowano proces tworzenia miejskich ruchów społecznych w Polsce. W pierwszej części autor przedstawił krótki historyczny rys kształtowania się europejskich miejskich ruchów społecznych oraz zmiany strukturalne, jakim są one obecnie poddawane. Drugą część poświęcono specyfice miejskiego aktywizmu w Polsce. Autor przeana...
Article
Full-text available
Artykuł analizuje zjawiska studentyfikacji i turystyfikacji oraz ich wpływ na społeczno- kulturową przestrzeń miasta. Wnioski dotyczą głównie Krakowa, ale mogą być użyteczne także dla większości dużych polskich miast. Kraków jest dobrym studium przypadku z uwagi na trzy cechy. Po pierwsze, jest największym po stolicy ośrodkiem akademickim; po drugi...
Chapter
Full-text available
This chapter deals with the issue of reconstruction of social memory in local Polish communities after the accession to the EU in 2004. The main hypothesis is that the process of reconstruction of social memory stimulates a parallel process of building a civil society in local communities. Previous research suggested that Polish local communities w...
Book
Full-text available
Europa to cywilizacja miast. Miejskość zatem można traktować jako znacznik procesu europeizacji. Polska, przez całe stulecia cierpiała na wyraźny deficyt miejskości. Kiedy na przełomie XX i XXI wieku ponownie zaczęła się integrować ze strukturami europejskimi, pozwoliło to żywić nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy, ponieważ potencjalnie zaistniały...
Article
Full-text available
The article concerns the problem of dynamics of collective identities in local Poland after the accession to the European Union in 2004. The conclusions presented in the article are based on the results of field research conducted in 2012-2014 in within six municipalities in three different regions. The author focuses primarily on the analysis of t...
Article
Full-text available
Urban policies The main subject of this article is the changing status of cities in the contemporary world, and the consequent necessity of creating and implementing coherent urban policies. The authors analyse the changing economical, political and socio-cultural contexts in macro dimension, which opens new development possibilities for contempor...
Article
This article discusses the question of the emergence of new forms of collective identities brought about by the recent social and cultural changes and their influence on Polish national identity. Specifically, it attempts to analyse those evolutionary changes which have been transforming the character of this identity from an exclusive, ethnic mode...

Network

Cited By