Pavel Hladký

Pavel Hladký
Independent researcher

About

11
Publications
1,392
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
0 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (11)
Article
Full-text available
Identification of Non-metallic Parts of a Mediterranean Buckle from the Migration Period Exceptionally valuable artifacts were discovered in the region of Rakovník in 2020 as a wealth deposit of gold objects from the Migration Period, richly decorated with Czech garnets, almandine and glass. The gemstones on the studied archaeological artifacts we...
Article
Full-text available
The precious jewels collection of Ulrike von Levetzow was thoroughly studied and restored. The collection consists of a multi-row necklace, paired bracelets, a ring, two earrings and a belt buckle stored in an original etui. Besides the high quality of manufacturing of all pieces, the main value consists in used materials. The collection was made o...
Chapter
Full-text available
Historie zpracování drahých kamenů v období od druhé čtvrtiny 14. století až do konce 17. století skýtá ještě mnohá tajemství, ale také dva velké epochy jeho rozvoje. První rozvoj přinesla vláda císaře Karla IV. Lucemburského spojená s jeho snahou pozvednout Prahu mezi významná říšská města. Druhou, ještě mnohem zářivější epochu pro rozvoj umění zp...
Preprint
Full-text available
Historie zpracování drahých kamenů v období od druhé čtvrtiny 14. století až do konce 17. století skýtá ještě mnohá tajemství, ale také dva velké epochy jeho rozvoje. První rozvoj přinesla vláda císaře Karla IV. Lucemburského spojená s jeho snahou pozvednout Prahu mezi významná říšská města. Druhou, ještě mnohem zářivější epochu pro rozvoj umění zp...
Article
Full-text available
Relikviář na mitru sv. Eligia je významnou památkou gotického zlatnictví.Restaurování její drahokamové výplně předcházel důkladný materiálový průzkum, který se zaměřil nejenom na samotnou drahokamovou výplň, ale i na vlastní relikviář. Na relikviáři byly nalezeny repuncovací značky z roku 1806, které nejsou v literatuře uváděny. Analýza složení pom...
Chapter
Full-text available
Definice gemologických standardů českého granátu jako chromem bohatého pyropu. Popis vlastností, kterými je český granát charakterizován (index lomu, hustota, chování v UV záření, barva, obsah chromu, optické spektrum a inkluze). Pyrop, který tuto charakteristiku nesplňuje nemůže být označen za český granát. Definování těchto standardů je velmi důl...
Article
Článek „Ulrika von Levetzow – Anděl ve třpytu par“ vznikl při 120. výročí úmrtí paní baronky, kdy se znovu otevřela expozice o jejím životě v muzeu v Mostě. Zmiňuje její setkání s J.W. Goethem a její život v Třebívlicích. Hlavní část je zaměřena na její granátové šperky. Šperky Ulriky baronky von Levetzow patří mezi jedny z nejvýznamnějších šperků...
Chapter
Full-text available
In terms of industrial mining, the garnet deposits in the Kolín region are not perspective today anymore. Only a very small part of garnets from the Kolín region can be used for jewellery purposes. There is only an insignificant amount of Bohemian garnet from the Kolín region in old jewellery. -------- Výskyty granátů na Kolínsku jsou dnes již z h...
Chapter
Full-text available
The jewellery of baroness Ulrike von Levetzow belongs to the most significant jewellery with Bohemian garnet. It is a very rare set of extraordinarily big Bohemian garnets. In 2018, a detailed historical/material analysis and restoration of the whole set took place. High gold fineness of the whole jewellery was confirmed by means of X-ray fluoresce...
Chapter
Full-text available
Deposits of Bohemian garnet in the region under the Krkonoše mountains, specifics of its deposits in comparison with the garnet deposits in the Central Bohemian Uplands, its mining and possibilities of the differentiation between garnet obtained in the region under the Krkonoše mountains and Bohemian garnet from other deposits in the Czech Republic...
Book
Full-text available
Knížka Šperky Ulriky von Levetzow (Hanus R. a Hladký P., 2019) vznikla při 120. výročí úmrtí paní baronky. V úvodních kapitolách pojednává velmi podrobně o historii rodu Levetzow, který přišel z Německa, kdy se paní Amalie von Brösigke provdala za Františka Josefa hraběte z Klebelsberg-Thumburgu (jeden ze zakladatelů dnešního Národního muzea v Praz...

Questions

Questions (4)
Question
I have garnet (pyrop-almandine) and after using raman spectrometry I got this result. Does anyone know where this stone could come from? The stone is set in an old piece of jewellery and probably should come from Indian localities, but it may not be true. .
Question
I´m interested in the results of xrf analyzes of the composition of metal from medieval religious objects from the period 1310-1420 or older. My main interest is whether a nickel admixture was discovered in silver and what was its content? Someone researched its source in silver alloys fo this time ?
Question
I am looking for a ecclesiastical object (reliquary, monstrance, ..) from the late gothic period, which were made between years 1370-1410. Object should be made from silver, silver gold plated or gold, with monted rock crystal plate or plates, plate size from 8 cm. An object wih a connection to Prague or Emperor Charles IV. of Luxembourg is the best, but I am also interested in other similar object.
Question
I search old mining sources in Swiss between years 1300-1400. A mine which produced large a high quality rock crystals, only fluid incluisions, absolutely colourless. Final product was a plate 11x11 cm.

Network

Projects

Projects (3)
Project
Cílem projektu je popsání historie broušení drahých kamenů v Čechách v průběhu staletí. Období zájmu začíná za vlády císaře Karla IV. a končí součastností.--------The aim of the project is to describe the history of gemstone cutting in Bohemia over the centuries. The period of interest begins during the reign of Emperor Charles IV. and ends in the present.
Project
Český granát - historie, gemologie, naleziště českého granátu, těžba, broušení, šperky Bohemian Garnet - History, Gemology, Sources, Mining, Gemcutting, Jewelry