Paulina Sajna-Kosobucka

Paulina Sajna-Kosobucka
Nicolaus Copernicus University | umk · Academia Rerum Socialium

Master of Arts (PhD Student)

About

8
Publications
380
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
4 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
Additional affiliations
September 2021 - September 2025
Nicolaus Copernicus University
Position
  • PhD Student

Publications

Publications (8)
Article
Cel/Teza: Głównym celem badań jest ocena jakości architektury informacji w witrynach internetowych dwóch partii dominujących obecnie na polskiej scenie politycznej: Prawa i Sprawiedliwości (PiS) oraz Platformy Obywatelskiej (PO). Koncepcja/Metody badań: W badaniach wykorzystano triangulację kilku metod badawczych: ocenę jakościowo-heurystyczną arch...
Chapter
Full-text available
Celem niniejszego rozdziału jest analiza zjawiska tutorializacji oraz weryfikacja możliwości wyróżnienia składowych architektury informacji w tutorialach typu carousel posts na Instagramie. Badania przeprowadzono metodą opisową oraz case study z uwzględnieniem czterech wybranych tutoriali. Potwierdziły one, że w tutorialach typu carousel posts dost...
Thesis
Full-text available
Przedmiotem pracy jest Radio Uniwersytet przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Problem badawczy stanowi specyfika architektury i zarządzania informacją w tej organizacji, na którą składają się: witryna internetowa, oprogramowanie, sprzęt i społeczność sieciowa. Celem badań jest ocena obecności i jakości funkcjonowania składowych arc...
Article
Full-text available
Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska synestezji w kontekście architektury informacji. Synestezja, jako fenomen percepcji wrażeń przez różne zmysły, może wpływać korzystnie lub negatywnie na odbiór przekazu. Dobrze zaprojektowana informacja jest przekonywająca dla odbiorcy. Twórcy serwisów internetowych, aplikacji, reklam i sprzętów star...
Chapter
Full-text available
Data journalism, as a new form of journalism (using a large amount of numerical data and presenting the resulting conclusions, which, for better reception, are often presented in graphic or sound form), is related to synesthesia (combination / blending of senses) through stimulation of sight and hearing senses. In the future of the media, technolog...
Article
Full-text available
Artykuł przygotowany na podstawie materiałów zaprezentowanch na IV Ogólnopolskim Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów. Celem referatu jest analiza możliwości prezentowania treści bazodanowych poprzez zastosowanie rozmaitych form przekazu audialnego w audycjach radiowych. W dzisiejszych czasach radio boryka się z coraz większą ilością dan...
Article
Full-text available
The purpose of this article is to explain what a digital form of journalism, called data journalism, is and how it is applied in practice related to politics. Definitions and various aspects of data journalism (i.a. exemplary variables, most common in data journalism in general, ways of presenting data, factors that data journalists focus on in the...
Thesis
Full-text available
Przedmiotem mojej pracy są narzędzia Google, wykorzystywane w pracy dziennikarzy danych. Przed definicją wybranych technologii, skupiam się na rozwoju komputeryzacji i dziennikarstwa internetowego. Coraz nowsze udogodnienia cyfrowe przyczyniały się do postępu pracy dziennikarzy i dzieje się tak dotychczas. Pierwszy rozdział odnosi się do dziennikar...