• Home
  • Paulina Gołaska-Ciesielska
Paulina Gołaska-Ciesielska

Paulina Gołaska-Ciesielska
Centre for Supporting Relationships (Centrum Wspierania Relacji)

Postdoctoral Researcher

About

68
Publications
26,771
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
6 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
Introduction
To read about my current research and clinical work please visit www.wspieranierelacji.pl (only in Polish). My research focuses on psychodynamics of autism spectrum. I am particularly interested in: 1) Exploring the links between autism spectrum and mentalization; 2) Identifying differences between autistic and psychotic states of mind; 3) Adopting relational approach in the therapy of children and adults on autism spectrum.
Additional affiliations
March 2015 - May 2015
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes/Jugendalters
Position
  • Visiting researcher
Description
  • Participation in AMIS research project “Analyzing pathways from childhood maltreatment to internalizing symptoms & disorders in children and adolescents"
October 2011 - February 2016
Adam Mickiewicz University
Position
  • PhD Student
Description
  • Lectures in: diagnosis and therapy of children with autism spectrum disorders, psychopathology, family counselling, special education and therapy
October 2011 - June 2016
Various higher education institutions
Position
  • Lecturer
Description
  • Lectures in: developmental psychopathology, child and adolescent clinical psychology, diagnosis and therapy of children with developmental disorders, early intervention for children with autism spectrum disorders, family counselling
Education
October 2011 - February 2016
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Special Education/ Child Psychopathology (Doctoral thesis: “Parental Attitudes and Reflective Functioning of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorders”)
October 2007 - October 2013
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Psychology (Master’s thesis: “Empathizing and Executive Functions of Parents of Children with Autism Spectrum Disorders”)
October 2006 - June 2011
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Special Education (Master’s thesis: “Stress of Fathers of Children with Autism”)

Publications

Publications (68)
Book
Full-text available
Broszura dla (psycho)terapeutów i innych specjalistów współpracujących z dorosłymi osobami W SPEKTRUM AUTYZMU
Article
Full-text available
Addressing methodological issues, I try to clarify relations between radical constructivism and the theories used as a basis of study by describing how social influences experienced by individuals are constructed. Also, I welcome the way other methodological questions may enrich future research by raising the issue of personal contact and inclusi...
Article
Full-text available
Context • Numerous analyses emphasize the historical variability and social construction of the autism category. As a result, many beliefs and stereotypes about autism function unconsciously in social awareness as background knowledge. > Problem • We present the results of a survey concerning the social perception of autism and we draw attention to...
Article
Full-text available
In this paper, we present the results of an online survey concerning the social perception of people with Autism Spectrum Disorders (ASD). The analysis of the online survey conducted in Poland from March to May 2020, in which 355 Polish speaking respondents took part and which consisted of two parts: closed-ended questions and open-ended statements...
Article
Full-text available
Autism spectrum disorder (ASD), as a neurodiverse developmental pattern, affects between one and two individuals in every 100 people. Autistic individuals experience different challenges in every decade of their lives. he difficulties in sensorimotor functioning, emotional codes, communication and cognition, albeit causing emotional distress, form...
Book
Full-text available
Podręcznik „Autyzm relacyjnie. (Re)integracja społeczna dzieci ze spektrum autyzmu mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej” opisujący podstawowe zasady podejścia relacyjnego w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zawiera również propozycję programu szkolenia dla terapeutów relacyjnych. Publikacja powstała w ramach projektu Wielkop...
Presentation
Full-text available
O dwóch typach komunikacji osób w spektrum - zależnej od warunków zewnętrznych, poziomu bodźców w otoczeniu
Presentation
Full-text available
O potrzebie i rozumieniu relacji w terapii osób ze spektrum autyzmu
Article
Full-text available
Relational approach to autism is a specific way of understanding needs of the child with development disorders based on three strong fundaments – psychoanalysis, development psychology and psychopathology. It is a result of complex research of typical development and identification of caretaker’s intuitive reactions, which support the child best an...
Research
Full-text available
A brief proposal of a model of mental development and functioning inspired by Stefan Szuman
Thesis
Full-text available
Doctoral thesis: “Parental Attitudes and Reflective Functioning of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorders”); open access: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14197
Poster
Full-text available
poster in English
Chapter
Gołaska P. (2014). The Broad Autism Phenotype Theory. CER Comparative European Research. Proceedings Research Track. London: SCIEMCEE, p. 152-156
Chapter
Gołaska P. (2013). Psychosexual development of a child. A relational perspective. Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2013 International Masaryk Conference for Ph.D. students and young researchers vol. 4, p. 2490-2496. ISBN 978-80-87952-00-9
Thesis
Empathizing and Executive Functions in Parents of Children with Autism Spectrum Disorders
Article
Trambacz S., Gołaska P. (2013). Gluten-free and caseine-free diet in therapy of children with autism – a fad or necessity? A review of scientific and popular-scientific publications. Standardy Medyczne, 10, p. 338-345. ISNN: 2080-5438
Chapter
Gołaska P. (2013). Stress of parents of children with autism. Subjective experiences of mothers and fathers of children with ASD diagnosis. A review of research. In: M. Baranowska-Szczepańska, M. Gołaszewski (Eds.). Relacje interpersonalne w badaniach młodych naukowców (p. 53-68). Poznan: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług. ISBN 83-61449-84-...
Chapter
Tresenberg E., Gołaska P. (2013). Tourist activity of families with children and adolescents with autism spectrum disorders. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (Eds.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom X. Wybrane przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace (p. 107-122). Poznan: Bogucki...
Article
Full-text available
Gołaska P. (2013). The etiology of Autism Spectrum Disorders. A review of selected theories. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 1(13), p. 8-14. ISNN 1644-6313 (open access: http://www.gazeta.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2013-vol-13-no-1/etiologia-zaburzen-ze-spektrum-autyzmu-przeglad-wybranych-koncepcji?aid=223)
Chapter
Gołaska P., Stawicka M. (2013). The emotional abuse in infants and toddlers – the long-term effects, psychological mechanisms and prevention. In: I. Korpaczewska (Ed.). Dziecko krzywdzone. Oblicza przemocy i pomoc ofiarom (p. 24-45). Szczecin: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. ISBN 978-83-61-082-61-3
Chapter
Gołaska P. (2013). Early symptoms of autism in children. A review of research. In: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak (Eds.). Świat małego dziecka (p. 237-255). Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM. ISNN 0083-4254, ISBN 978-83-232-2637-6
Article
Full-text available
Trambacz S., Gołaska P. (2013). Bodiliness and disability. Body image and attractiveness of adults with severe intellectual disability. Studia Edukacyjne, 25, p. 209-220. ISBN 978-83-232-2610-9, ISSN 1233-6688
Article
Gołaska P. (2012). The comorbidity of autism and Down syndrome. Controversies and diagnostic difficulties. REMEDIUM. Prevention and promotion of a healthy lifestyle, 11 (237), p. 24-25. ISSN 1230-7769
Article
Artykuł stanowi przegląd wybranych światowych badań naukowych dotyczących dzieci i młodzieży dotkniętych różnego rodzaju ograniczeniami sprawności. Wyniki kwerendy wskazują z jednej strony na szerokie zainteresowania badaczy zarówno pod względem rodzajów niepełnosprawności doświadczanych przez dzieci, jak i problemów rozwojowych czy psychospołeczny...
Chapter
Full-text available
Gołaska P. (2012). Anna Freud’s pedagogy as an example of application of psychoanalysis in education. In: A. Gil, I. Zakowicz, J. Dwornik (Eds.). Ogrody Nauk i Sztuk. Debiuty 2011 (I). Uniwersytet Wrocławski, Fundacja ProScientiaPublica, p. 166-175. ISSN 2299-2014, ISBN 978-83-60425-76-3 (open acces: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.el...
Chapter
Gołaska P., Nowotnik A. (2012). Parental capacity to treat the child as a psychological agent and child’s development – a broader perspective. Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012. Hradec Kralove: MAGNANIMITAS. Vol. III. 2012, p. 2037-2047. ISBN 978-80-905243-3-0, ETTN 042-12-12017-1...
Thesis
Stress of fathers of children with autism
Article
Gołaska P. (2011). „The Little Prince” by A. Saint-Exupéry – a psychological analysis. Psychoanalysis and Art, 3/2011, p. 44-49.
Article
Gołaska P., Boch M. (2011). Münchausen syndrome by Proxy. Diagnostic hybrid or reality? REMEDIUM. Prevention and promotion of a healthy lifestyle, 9(223), p. 6-13. ISSN 1230-7769
Chapter
Gołaska P., Trambacz S. (2011). Selective Eating in Children with Autism with Intestinal Disorders and Sensory Disorders. In: M. Kuczera (Ed.). Nowe trendy w naukach przyrodniczych tom II. Creative Science − Monografia 2011. Cracow: CREATIVETIME, p. 177-186. ISBN 978-83-63058-05-0
Article
Gołaska P. (2011). Cognitive deficits of Individuals with Autism Spectrum Disorders. A review of theories. REMEDIUM. Prevention and promotion of a healthy lifestyle, 10(224), p. 29-34. ISSN 1230-7769
Chapter
Trambacz S., Gołaska P. (2011). A biomedical perspective on autism – etiology, symptomatology and therapy. In: M. Kuczera (Ed.) Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część II. Nauki Przyrodnicze. Tom II. Cracow: CREATIVETIME, p. 202-212. ISBN 978-83-63058-01-2

Network

Cited By