Paul A Roncken

Paul A Roncken
NatureCollege Foundation

Doctor of Engineering

About

92
Publications
12,374
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
66
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
32 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Introduction
Paul A Roncken currently works at the Department of Landscape Architecture, Wageningen University & Research. Paul does research in Design Thinking, Sublime landscape aesthetics and political instruments for improved metropolitan qualities. He currently holds an independent office as the political advisor of the Province of Utrecht and is managing director of NatureCollege, trans-institutional nature education and research facility.

Publications

Publications (92)
Thesis
Full-text available
Historically, the idea of the sublime is often associated with grand and astounding natural scenery. This thesis investigates a twenty-first century idea of the sublime that includes dissonant phenomena such as ecosystem disruption and climate change. The subject of the sublime is symbolic of how unprepared the general audience is for dealing with...
Conference Paper
Full-text available
For some reason many people enjoy, spend long hours and pay for being out on virtual fields, playing an avatar that needs to hunt, prey, hide, survive and interact with all kinds of programmed entities and online players. Surely the designers and programmers deserve praise for their efforts and achievements in yearly progress on more detailed and i...
Book
Full-text available
De publicatie verkent de mogelijkheid om in de komende 10 jaar alle vraag naar nieuwe bedrijfsruimte in de provincie Utrecht op te lossen binnen de contouren van bestaande bedrijventerreinen. Past dit? Is de kwantitatieve opgave te koppelen aan kwalitatieve ruimtelijke doelen? Hoe kan het eruit zien? En is het haalbaar?
Book
We beschikken in Nederland over een fantastisch netwerk van natuur dat we te weinig benutten: de berm. Gelukkig ontstaan overal initiatieven om wegbermen, spoorbermen en dijken meer tot leven te brengen. Fotograaf en landschapsarchitect Rita van Biesbergen fotografeerde een jaar lang de bermen van de Weg van de Toekomst, de N329 bij Oss waar op een...
Book
Met het initiatief om, ruim 25 jaar geleden, Kunststichting Sint-Oedenrode op te richten heeft de Gemeente Sint-Oedenrode, achteraf bezien, een grote impuls gegeven aan de kunst in de openbare ruimte van deze prachtige, groene gemeente.Cultureel ondernemerschap is al sinds jaren op het lijf van de kunststichting geschreven. Zij werd initiatiefnemer...
Article
Full-text available
Detail tekening in Situ 'Four Corners', 2008, houtskool en pastel op krantenpapier, 250 x 500 cm | TEKENING ERIK ODIJK Wat gebeurde er de afgelopen maanden, als gevolg van de coronapandemie? Leven in het hier en nu was nog nooit zo gemakkelijk en tegelijk groeit er een verlangen naar een groter referentiekader. Onlangs verscheen het boek The Academ...
Article
Natuur is in Nederland wat anders dan een woonomgeving en kunst is wat anders dan ontwerpen. Maar met de handelsgeest van bestuurders en projectontwikkelaars is het mogelijk om de twee te mengen.
Chapter
Full-text available
The idea of the sublime related to the work of artist Erik Odijk.
Book
Full-text available
Een magazine over het Ringpark-concept voor de provincie Utrecht.
Article
Full-text available
Interview in Blauwe Kamer (Martine Bakker) met Paul Roncken over het onderzoek naar schoonheid en het sublieme.
Article
Full-text available
KEY WORDS Landscape morphology Scenarios Design methods Landscape architecture Conjectural 'Landscape Cities' and the Gap of Imagination mick abbott, paul roncken 1 , woody lee 2 and tenille pickett 3 REPORT This report discusses the results and layout of a design research studio focused on applying methods related to speculation and imagination. T...
Article
Full-text available
Article
This report discusses the results and layout of a design research studio focused on applying methods related to speculation and imagination. Three main findings are presented: a review of six methods that can direct designerly speculations; development of 11 'landscape city' scenarios; and a discussion of the role design 'challenges' can play in st...
Article
Full-text available
Zal Nederland in 2050 nog lijken op het Nederland van nu? In veel opzichten waarschijnlijk niet. Tegen die tijd zal Nederland de energietransitie achter de rug hebben en hernieuwbare energie opwekken waar het maar kan. Ons land heeft zich aan de klimaatverandering aangepast. En er zullen nieuwe woon- en werkomgevingen zijn ontstaan. Hoe kunnen de p...
Article
Full-text available
Een model wordt gepresenteerd, dat os ontwikkeld om de steun voor landschappelijke regeneratie te vergroten door inzicht te bieden in de relatie tussen landschap en lokale bevolking. Het Sociale Terugkoppeling Model brengt tegengestelde belangen van lokale bevolking, bestuurders en experts in kaart die tot weerstand tegen verandering kunnen leiden;...
Chapter
Full-text available
Looking back on my own experience as landscape architect, only a few designs were so successful that I dare to visit them at any moment of the year. Many of the executed designs deteriorated during the building process, were doomed to fail in advance (whatever I did), were too beautiful to be true (and therefore turned out to be unfeasible) or are...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Natuurbeheerders nemen het initiatief bij klimaatbuffers, niet ingenieurs of landschapsarchitecten. Het zijn de landschapsarchitecten, die daar met gemengde gevoelens naar kijken. Enerzijds zijn klimaatbuffers jaloersmakende producten die voor een doorbraak zorgen op een terrein waarop alleen maar bezuinigd leek te worden. Anderzijds lijkt de noodz...
Chapter
Full-text available
How can designers deal with sustainable green infrastructure if they don’t take into account relevant scientific knowledge on, for example dissipative structure and self-organization? We do not claim to have the solution ready. Rather, we will revisit the concept of the landscape machine (Roncken et al. 2011) and converge architectural imagination...
Article
Full-text available
Design and research in landscape design have yet to be balanced into a fine triad of theory, method and practice. Many practitioners worry that such academic seriousness may weaken the imaginative aspects of landscape design. Their trouble reveals a typical weakness in contemporary landscape architecture that somehow limits the understanding of des...
Article
Full-text available
In this book, many exercises are offered to students. All of them can be done individually, many of them without guidance by teachers. Reflection on the results by teachers or other students is essential. There should be some kind of competition to make the most beautiful and perfect book. Just like learning to write when you were eight or nine. Ma...
Article
Full-text available
This paper introduces the STEAD approach for interpreting data acquired by a "human sensor", who uses an informal interactive location-based service (iLBS) to sense cultural-historic facts and anecdotes of, and in the landscape. This user-generated data is collected outdoors and in situ. The approach consists of four related facets (who, what, wher...
Article
Over het ontwerponderwijs (landschapsarchitectuur Wageningen UR) is de afgelopen drie jaar (2004-2007) uitvoerig gediscussieerd binnen de leerstoelgroep landschapsarchitectuur. Dit artikel trekt vergelijkingen met andere ontwerp opleidingen, zowel national als internationaal
Article
Om contact met het sublieme om te vormen van het beschouwelijke naar het zoekende, is een pro-actieve ontwerpershouding nodig. Twee zaken worden in dit artikel besproken: de hevigheid van de emotie die landschapsvorming oproept, en de motieven om landschappen volgens bepaalde verwachtingen vorm te geven
Article
Full-text available
Winners of the World's Best Graduation Projects, Archiprix 2007, P. Roncken and R. de Koning acted as supervising tutors for the graduation project in landscape design.
Article
Full-text available
Dit boekje is het eindresultaat van een onderzoek in opdracht van de Kunststichting Sint-Oedenrode en de Stichting Kunst en Openbare Ruimte Amsterdam (SKOR). Het is een integrale studie naar de relatie tussen kunst, historie en architectuur (van het landschap) in Sint-Oedenrode. Hierbij gaat het om verbanden tussen heden en verleden, tussen express...
Article
Full-text available
Landscape Architecture is still maturing in the Netherlands. It fills gaps left by urban designers and provides integrated design examples that reflect current cultural conditions, yet at the same time this does not necessarily lead to specific and adaptive design strategies. When dealing with the future of rural landscapes and countryside, a shift...
Article
Full-text available
Landscape Architecture is still maturing in the Netherlands. It fills gaps left by urban designers and provides integrated design examples that reflect current cultural conditions, yet at the same time this does not necessarily lead to specific and adaptive design strategies. When dealing with the future of rural landscapes and countryside, a shift...
Article
Een bijdrage van landschapsarchitect Paul Roncken; in de vorm van een dialoog tussen Schildpad en Haas. De inhoud betreft een gewenste ontwikkeling in het denken over de inrichting van Nederland
Article
Paul Roncken, tuin- en landschapsarchitect, opgeleid en werkzaam in Wageningen, ging op zoek naar de identiteit van de Wageningse opleiding
Article
Veel Wageningse afstudeerders leveren degelijke onderzoeksrapporten af; die voldoen echter niet, om voor de jaarlijkse prijs voor (landschaps)architectuur en stedebouw in aanmerking te komen. Dàt moeten ontwerpen zijn
Article
"Wat mooi betreft" is een verzameling columns van landschapsarchitect Klaas Kerkstra (1946-2012). Kerkstra was van 1991 tot en met 1995 columnist van Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Hij schreef in die jaren 31 columns. Er zijn vijf bijdragen van vakgenoten aan toegevoegd. Het is een eerbetoon aan Klaas Kerkstra...
Article
De tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland zucht onder de spagaat tussen het kunstzinnige en het wetenschappelijke. In de strijd tegen de 'esthetische willekeur' domineert nu de wetenschappelijke analyse. Maar het beleid vraagt weer oorpronkelijke en authentieke ontwerpen. Op zoek naar een nieuwe synthese tussen identiteit en legimiteit, Bijho...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
UK Historically, the idea of the sublime is often associated with grand and astounding natural scenery. This research investigates a twenty-first century idea of the sublime that includes dissonant phenomena such as ecosystem disruption and climate change. The subject of the sublime is symbolic of how unprepared the general audience is for dealing with the inherent disorders that arise when confronted with ‘negative’ aesthetic engagement. Landscape design, however, can mediate this experience to facilitate a creative act of imagination and identification with contemporary sublime phenomena. This in turn provides an opportunity to speculate on a future landscape architectural repertoire. NL Historisch gezien is het idee van het sublieme vaak geassocieerd met grootse en verbazingwekkende natuur. Dit onderzoek baant zich een weg naar een 21e-eeuws idee van het sublieme, waarbij meer dissonante fenomenen een plek krijgen zoals verstoring van ecosystemen en klimaatverandering. Het onderwerp van het sublieme staat nog steeds symbool voor een zekere onmacht wanneer men wordt geconfronteerd met ‘negatieve’ esthetische ervaringen. Landschapsontwerpen zouden in dit ongemak kunnen bemiddelen door een passend subliem repertoire. Maar dan zal ook beter verklaard moeten worden wat de sublieme ervaring precies is en inhoudt.
Project
Internationally, there is a growing tendency towards using designing and design in landscape architecture research, alongside investigations focused on scientific methods. Yet many still perceive designing as unscientific, and as a form of practice rather than method of inquiry, causing it to be strongly critiqued and challenged by researchers who seek to determine the validity of research methods across the discipline of landscape architecture. However we perceive this fascination comes from an urge to identify and position design within a sciences paradigm that directs orientate design-directed inquiry amongst a wider pantheon of approaches; at times even relating it to the most deterministic of scientific communities. Our concern is such focus constrains rather than liberates the actual activities, and also the potential, of designing as a means to do research.