Patrik Pavlovský

Patrik Pavlovský
Comenius University Bratislava · Institute of Public Policy and Economics

Master of Arts

About

10
Publications
2,356
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
12
Citations
Citations since 2017
10 Research Items
12 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456

Publications

Publications (10)
Book
Full-text available
Kniha, ktorú držíte v ruke, má ambíciu prispieť k tomu, aby čoraz viac organizácií vo verejnom sektore na Slovensku pracovalo s poznatkami behaviorálnych vied. Vznikla ako výstup aktivít uskutočnených v rámci projektu podporeného Agentúrou pre vedu a výskum (APVV) s názvom Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestny...
Method
Full-text available
Ako zaviesť zmenu vo verejnej správe? Praktická príručka na tvorbu (nielen) behaviorálnych intervencií, ktorá odráža skúsenosti ÚVP FSEV UK.
Article
Full-text available
This paper presents the results of two behavioural interventions aimed at reducing cigarette butt littering which is a significant environmental pollutant. The interventions were priming – spraying shoeprints on the pavement leading to the nearest bin – and gamification – replacing two litter bins with two ballot bins. This experiment used a before...
Preprint
Full-text available
The paper showcases the results of a behavioural field quasi-experiment conducted with the aim of testing adjusted framing of standard communication of local government with debtors related to payment of a waste disposal fees. Two experimental versions of standard tax compliance reminder letters statistically significantly increased the odds of pay...
Article
Full-text available
Purpose: The objective was to increase earnings of the city of Prievidza from waste disposal fee by proactive communication-reminder (a letter) and leaflets with targeted framing. The quasi-experiment aims to find out which type of leaflet framing (an injunctive social norm or public good) causes the most effective change in the debtors' behaviour....
Book
Full-text available
Koľko rozhodnutí ste dnes urobili do chvíle, než ste sa dostali k čítaniu tejto monografie? Tucet? Desiatky? Stovky? Dennodenne ich robíme nespočetné množstvo a to vedome, ale najmä podvedome (Evans, 1982). Rozhodovanie je prirodzeným spôsobom, akým reagujeme na výzvy bežného života. Niektoré dni sú plné triviálnych rozhodnutí o tom, čo si oblečiem...
Book
Full-text available
Manuál sme vytvorili na to, aby úradník, manažérka, poslanec alebo primátorka mesta vedeli o zmysle poznania behaviorálnych vied pre svoje rozhodovanie v mene mesta a aby dané poznanie dokázali použiť. Preto v tomto manuáli odpovedáme na tri kľúčové otázky. Prvou je otázka, PREČO sa venujeme behaviorálnym intervenciám pri rozhodovaní mesta. Ďalšou...
Book
Full-text available
Táto monografia vznikla vďaka podpore projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov, ktorý bol podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom projektu bolo priniesť prvýkrát na Slovensko trend aplikovania behaviorálnych poznatkov na zlepšovanie verejnej správy. Monografia vznikla aj vďaka finančnej podpor...
Experiment Findings
Full-text available
Intervencia bola zložená z viacerých elementov a bola realizovaná v mesiacoch marec 2019 až október 2019 v období pred Baníckym jarmokom. Mapovanie agendy mesta a dizajnovanie intervencie prebehlo v mesiacoch máj 2018 – marec 2019. Intervencia sa skladá zo zatraktívnenia podávania žiadostí online s cieľom zvýšenia podielu ľudí, ktorí žiadosti podáv...
Experiment Findings
Full-text available
Zavedenie intervencie bolo súčasťou projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov, ktorý nadväzuje na svetový trend s cieľom využiť behaviorálne poznatky v prospech obyvateľov miestnej samosprávy. Táto správa z intervencie predstavuje východiská, postup práce a vyhodnotenie pilotného pokusu podporenia účinnosti miestnej po...

Network

Cited By