Osman Taşkın

Osman Taşkın
Kilis 7 Aralik Üniversitesi · Department of History

Doctor of Philosophy

About

17
Publications
2,704
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
8 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
Introduction
Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi, şehir ve kent tarihi, mimarlık tarihi, vakıf müessesi ve muhasebesi tarihi, Osmanlı merkez yöneticilerinin hayatı ve muhallefatı
Additional affiliations
March 2020 - present
Kilis 7 Aralik Üniversitesi
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesiyim.
Education
September 2013 - June 2017
Mimar Sinan Fine Arts University
Field of study
  • Osmanlı Tarihi

Publications

Publications (17)
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada Safevîler dönemi vakıf müessesinin genel yapısı ve bu yapı içerisindeki görevliler ele alınmıştır. Safevîlerin kuruluşundan yıkılışına hanedanın uyguladığı dini-siyasi ideolojinin bir aracı olarak vakıfların nasıl kullanıldığı sorusuna cevap aranmıştır. Amacımız geniş Türk tarihinin bir parçasını oluşturan Safevîler dönemi vakıflarıyla...
Article
Full-text available
This article aims to comparatively examine five large foundation imarets which have important places in the Ottoman civilization imagination, in terms of their economic capacities. The Puplic kitchens, which have become distinguished and institutionalized not only in our own history but also in world history, have not been adequately studied in ter...
Article
Full-text available
Bu çalışma 1840’ların sonunda Kilis’te yaşayan gayrimüslim cemaatlerin ekonomik durumlarına, nüfus ve fiziksel yapılarına odaklanmıştır. Cizye vergi defterlerinin sunmuş olduğu bilgiler çerçevesinde gayrimüslim cemaatlerin ekonomik durumları karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kilis şehir merkezinde yaşayan gayrimüslimlerin ekono...
Chapter
Full-text available
Dünya tarihinde az rastlanır bir şöhret kazanan Kanuni Sultan Süleyman siyasi ve askeri hikayelerinden başka iç dünyasını yansıtan önemli dini eserler bırakmıştır. Bu eserlerden biri de eşi Haseki Hürrem Sultan'dan olan oğlu Şehzade Cihangir adına 1559/1560 yıllarında yaptırdığı , Tophane'deki Cihangir Camii'dir. Bu çalışma, başlangıçtan günümüze c...
Article
Full-text available
XIX. yüzyılda Haremeyn vakıflarına merkezi bütçe verileri perspektifinden bakan çalışmaların olmayışı bu makalenin çıkış noktasını oluşturmuştur. Makale en büyük vakıfların gelir giderlerini elinde bulunduran Haremeyn Hazinesi’nin 1803-1804 yılı gelir gider hesaplarına odaklanmıştır. Haremeyn bütçe yönetiminde izlenen bütçe politikasının ve Haremey...
Chapter
Full-text available
Yahya Kemal’in dizelerinde ve Koca Mustafa Paşa Külliyesi yüzyıllardır Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’inde değinmeden geçemediği İstanbul halkının manevi dünyasında yer etmiş bir mekandır. Aynı zamanda İstanbul’a özgü bir mahallenin şekillenmesinde de rol almış şeyh ve dervişleriyle şehrin esnafı, sanatkarı ve halkıyla sosyal birliktelik sağlamı...
Article
Full-text available
III. Mustafa karamsarlığına rağmen oğlu III. Selim'in ilgisini yeniliklere çevirmesinde ve onun devlet yönetiminde tecrübe kazanmasında iyi bir babalık yapmıştır. Böylelikle yenilikçi ve aydın bir padişah olan III. Selim şiirlerine de yansıttığı üzere tahta geldiğinde insanlara hizmet edeceğini söylemiştir. Tahta çıktığında da kurduğu vakıf sayesin...
Chapter
Full-text available
İstanbul sanki dünyanın merkezi olarak yaratılmış diyen ona hayranlığını dile getiren Busbecq, şehrin Avrupa’da olmasına rağmen bir yüzünün Asya’ya baktığını, Afrika ve Mısır uzağında olsa da kendisine bağlı olduğunu aynı hayranlıkla ifade eder. Ayrıca uluslararası ticaret merkezi olduğunu; “hiçbir yerde insanoğluna yararlı hiçbir ürün yoktur ki de...
Article
Full-text available
Kuzey Afrika’da XVI. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın başına kadar Osmanlı Devleti için ileri bir karakol vazifesi görmüş olan Libya son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan siyasi hakimiyet yarışında Türkiye Cumhuriyeti için tekrar önemli hale gelmiştir. Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmaların sömürgeci devletleri oldukça rahatsız etmiş...
Article
Full-text available
Bu makale I. Abdülhamid’in güvenini kazanan ve geri planda yönetimde ve yöneticileri üzerinde etkin rol oynayan Karavezir Seyyid Mehmed Paşa’nın hayatı, padişah nezdindeki yeri ve muhallefâtına odaklanmaktadır. Padişahın silahtarlığı döneminde siyasi atamalarda perde arkasındaki kişi olarak devrin sadrazamlarından Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa, Da...
Book
Hala yeterli düzeyde olduğu söylenemeycek bir araştırma alanı olan yerel tarih çalışmaları Osmanlı toplum ve devlet yapısını anlamak için önemli bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Zira bütünü anlamak parçaları anlamaktan geçtiği bir gerçektir. Özellikle doğu batı ve kuzey güney doğrultuda ticaret yolu üzerinde olan yerleşim yerlerinin incelenme...
Article
Full-text available
Bu makale Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Cihangir adına boğaza hâkim bir tepede yaptırdığı Cihangir Camisi’nin sürüncemede kalan yeniden yapılışına odaklanmıştır. Çalışmada öncelikle caminin gördüğü onarımlar ve nihayetinde Sultan Abdülaziz’in 1873 yılında başlatıp II. Abdülhamid’in 1890 yılında tamamlatmasına kadar geçen 15 yıl 7 aylık yen...
Article
Full-text available
Nuruosmaniye Camisi Osmanlı Devleti’nin batıya dönük değişimi sembolize eden önemli eserlerden birisidir. Bu nedenle daha çok mimari özellikleri çalışma konusu yapılmış külliye ve vakıf yönü eksik kalmıştır. Oysa vakıf yönetimi, personel yapısı, vakfın işleyişi ve mali boyutu ile İstanbul sosyal tarihi çerçevesinde diğer selatin külliyeleri gibi ön...
Conference Paper
Full-text available
İstanbul’un simgelerinden birisi olan Eyüp Sultan beş buçuk asrı geçen bir süredir ziyaretçi akınına uğramaktadır. Fatih Sultan Mehmed’in yaptırdığı türbenin etrafında tamamlattığı külliye için kurduğu vakıf da birçok gelir tahsis edilerek yaşatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma vakfın uzun tarihinden yüz on dokuz yıllık bir zaman dilimine odaklanara...
Conference Paper
Full-text available
İstanbul’un kapısı konumunda olan Gebze’nin merkezi bir yerinde tarihi ipek yolu olan Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi hala eski görkemiyle kentin kimliğine değer katmaktadır. Cami, avlusuna girildiğinde insan ruhunu yüzyıllar ötesine götüren ender yapılardan birisidir. 16. Yüzyılın ilk yarısında kurulan Külliye, İstanbu...

Network

Cited By