Osman İmamoğlu

Osman İmamoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi · School of Physical Education and Sports

About

149
Publications
89,779
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
730
Citations
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (149)
Article
Full-text available
Öz Bu araştırmada, Tekvandocuların müsabaka öncesi durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 748 tekvandocu oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ile Spielberger’in Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri...
Article
Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde sınav kaygısının cinsiyet, okuduğu bölüm, gelir durumu ve müsabakalara katılıp katılmama durumuna göre araştırılmasıdır. Bu amaçla sınav kaygısı ölçeği uygulanan toplam 332 öğrencinin verileri değerlendirilmiştir. Karşılaştırmalarda t- testi, tek yönlü varyans analizi, LSD testleri kullanı...
Article
The aim of this study is to find out psychological well-being and perceived stress states of university students during the coronavirus process and to research the effects of psychological well-being on perceived stress. “Psychological well-being” and “perceived stress” scales filled in by 659 university students were evaluated. Independent t test,...
Article
Aim: The aim of this study is to investigate sports commitment, anxiety about catching the corona virus and perceived stress in athletes who are studying at university. Methods:The data of 581 university students studying in different faculties of Ondokuz Mayıs University and competing in one of the individual and team sports as competitors were ev...
Article
Full-text available
p>This study aims to research the effects of drinking tea and coffee, smoking and consuming alcohol before going to bed on the sleep quality of students receiving sports education. For this purpose, Pittsburgh Sleep Quality Index was applied to students receiving sports education. The data of 243 male students and 222 female students who filled in...
Article
Full-text available
Aim: The aim of this study is to investigate the effect of some parameters affecting the sleep quality of sports-trained students. Methods: For this purpose, the Pittsburgh sleep quality scale was applied to sports-trained students. The data of 243 male and 222 female students who completed the scale truthfully were evaluated. Student t-test, one-w...
Article
Aim: The aim of this study is to investigate the effect of some parameters affecting the sleep quality of sports-trained students. Methods: For this purpose, the Pittsburgh sleep quality scale was applied to sports-trained students. The data of 243 male and 222 female students who completed the scale truthfully were evaluated. Student t-test, one-w...
Article
Full-text available
El objetivo de este estudio es examinar los niveles de estrés de las mujeres sedentarias según las etapas del cambio de comportamiento del ejercicio y el estado de sentirse ellas mismas. Se incluyeron en el estudio cuatrocientas sesenta mujeres sedentarias que completaron las encuestas en Samsun. Se aplicó una encuesta sobre el nivel de estrés perc...
Article
The aim of this study was to compare the injured body regions that elite Freestyle and Greco-Roman wrestlers suffered from and to determine the importance of injuries. 41 Freestyle and 51 Greco-Roman wrestlers, who were practicing in Turkish National Wrestling Team camps, participated in this study. ‘Chi Square’ and student t tests were used in sta...
Conference Paper
Full-text available
ZET Bu çalışma Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda okuyan ve farklı branşlarda aktif olarak spor yapan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 219 bayan (yaş; 20,75±0,14yıl) ve 367 erkek (yaş; 21,62±0,12 yıl) üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilerin beslenme düzeylerini tespit etmek için 37 soruluk...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate the nutritional approaches of student athletes studying at the university during the coronavirus outbreak period. Participants consisted of students studying and doing sports at the University. 446 students, 246 males and 200 females, participated in the study. Besides the personal form, students were filled...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate the nutritional approaches of student athletes studying at the university during the coronavirus outbreak period. Participants consisted of students studying and doing sports at the University. 446 students, 246 males and 200 females, participated in the study. Besides the personal form, students were filled...
Article
Full-text available
Çocukların geçmişten günümüze kadar uğraş içinde oldukları faaliyetlerden, eğlenme ve haz alma amacı güttükleri ifade edilebilir. Öyle ki bünyesinde gönüllülük, aktiflik ve haz verme kavramlarını taşıyan oyun, çocukların en gözde zaman geçirme unsurudur. Oyun sayesinde çocukluk döneminde gerçekleştirilen özellikle de fiziksel faaliyetler, bünye gel...
Article
Full-text available
Aim: The aim of this study was to investigate the frequency of food consumption among the students of the Faculty of Sport and to determine whether it changes according to gender. Material and Methods: The results of the food consumption frequency scale of 297 students from sports faculty students were evaluated. T-test and chi-square methods were...
Article
Full-text available
Background. The aim of this study was to investigate factors affecting the stadium attendance of the supporters of professional football clubs that have stadiums meeting the UEFA criteria. Methods. The study population included the supporters of Galatasaray Sport Club, Fenerbahce Sport Club and Kayserispor football clubs participating in the Spor...
Article
Özet Amaç: Bu araştırmada, Tekvandocuların müsabaka öncesi durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 748 tekvandocu oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ile Spielberger’in Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde t testi, tek yönlü varyans analizi...
Article
Full-text available
The present study aims to compare the strength of right and left legs and reaction times of soccer players depending on their hand and foot preferences. The study included 92 volunteers chosen from amateur soccer players. The measurements conducted on the subjects were anthropometric characteristics, foot reaction times (sound, light) and right and...
Article
Full-text available
In this study, we aimed to investigate the effects of three months of aerobic exercise on physical fitness, body composition and some blood parameters in sedentary Female. 45 sedentary Female with an average age of 36.11±1.04 years, high of 158.9 ±0.76 cm and weight of 70.83 ±1.67 kg have been selected. Sedentary Females were trained through an aer...
Conference Paper
Çalışmada Üniversite öğrencilerinde boş zaman engellerinin cinsiyete ve aktivite düzeylerine göre araştırılması amaçlanmıştır. Değişik fakültelerinden 178 erkek ve 188 kadın öğrencinin doldurmuş olduğu “boş zaman engelleri ölçeği ve davranış değişim basamakları anketi” değerlendirilmiştir. İstatistiksel işlemlerde bağımsız t- testi, tek yönlü varya...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı üniversitede eğitim gören öğrencilerin cinsiyet, aldıkları eğitim alanına ve durumuna göre beslenme alışkanlıkları araştırmaktır. Araştırmada spor eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinden 149 kadın ve 151 erkek öğrencinin doldurduğu anketler değerlendirilmiştir. Verilerin toplanmasında kişisel bilgiler yanında yeme dav...
Conference Paper
Full-text available
Amaç ve Yöntem: Bu çalışmada üniversite de spor eğitimi alan öğrencilerde tenis oynayanlarla oynamayanların ahlaki karar alma tutumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. İstatistiksel işlemlerde t-testi kullanılmıştır. Bulgulur: Cinsiyete göre ahlaki karar alma puanları; Hileyi benimsemek alt boyutunda kadınlarda 8,84 ve erkeklerde 9,42 puan bulu...
Conference Paper
Full-text available
Giriş ve Yöntem: Bu çalışmada tenis oyuncularında tutkunluk düzeylerin cinsiyet ve yaş kategorisine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Yaşları 11-22 arasında değişen 184 kişiye tutkunluk ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde t-testi kullanılmıştır. Bulgular: Cinsiyete göre tenisçilerin olumlu tutkunluk puanları erkeklerde 35,27 iken kadınlar...
Article
Bu araştırma, Spor eğitimi alan öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine Yönelik Tutumlarını (BEÖYTÖ) belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modelindeki araştırma Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim gören Öğretmenlik ve Spor Yöneticiliği bölümleri öğrencileri arasında gerçekleştirilmiştir. Veri to...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine 20-meter repetitive sprint performance every 20 seconds in the U 16 and U18 category soccer players. It is also to create normative data for 20-meter repetitive sprint performance for football players. In our study, 22 players at Soccer’s U16 category and 23 players at Soccer’s at U18 category performed a test of...
Conference Paper
Full-text available
Özet: Bu araştırmanın amacı; Sedanter bireylerin spor merkezlerinden beklentileri karşılanma düzeyinin incelenmesidir. Çalışmaya gönüllü olarak katılan 526 kişinin 176’si kadın ve 350’si erkektir.Araştırmada Bingöl (2010)'ün “Spor merkezlerinden beklentilerin karşılanma düzeyi ölçeği” kullanılmıştır. Verilen cevaplar arasındaki anlamlı farklılık t-...
Article
Full-text available
In this study, the effect of Cardio Bosu exercises which applied to sedentary women for three months, on some motor, physical and physiological characteristics were investigated. Material and Methods: In the study group, 60 sedentary women with a mean age of 35,80 ± 7,4 and a mean height of 163,98 ± 5,7 participated as volunteer. Before and after t...
Article
Full-text available
Öz Bu çalışmada antik çağlarda çıplak yumruk ile yapılan boks sporunda eldiven kullanımı ve değişim aşamalarının araştırılması amaçlanmıştır. Literatür taraması yapılmıştır. Her türlü eldivenle dövüş için ilk belgeler Minoan Girit uygarlığında görülmüştür. Daha sonra yumuşak kayış olarak adlandırılan bantlar yumruklara ve ön kolların büyük bir kısm...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada Üniversiteli spor eğitimli öğrencilerde vücut imajı, stres ve umutsuzluk düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya 210’u erkek ve 192’si kadın toplam 402 Üniversite de spor eğitimi alan öğrenci katılmıştır. Vücut Algısı, algılanan stres ve umutsuzluk Ölçekleri uygulanmıştır. Karşılaştırmalarda farklılığın belirlenmesinde bağım...
Article
Full-text available
Devirlerin ortaya çıkardığı imkânlar (teknoloji, iletişim vb.) doğrultusunda, insanlar veya toplumlar arasında etkileşim fırsatını ortaya çıkaran küreselleşme olgusunun, tarih birikimi oldukça fazla olan güreş üzerinde olumsuz etkisi vardır. Dolayısıyla çalışmanın amacı; güreşte küreselleşme sürecinin farklı boyutlarda (medyatik, sosyal ağ vb.) inc...
Article
Full-text available
Abstract The purpose of this study is to examine three-dimensional human modeling software suitable for use in the field of sport sciences. Three-dimensional modeling takes place by transferring virtual objects to objects in our real or imaginary world. Virtual objects, which are transferred to virtual environments by a designer or a design team u...
Article
Full-text available
OBJECTIVE: This study examines the speed, velocity and recovery levels of high school and university student male handball players. METHODS: 18 male handball players studying at university and 20 male handball players studying at high school, all of whom were playing in club teams, participated in the study. Consecutive 10 repeated 20 m sprint and...
Conference Paper
Bu çalışmanın amacı değişik fakültelerde okuyan amatör sporcuların güdülenme durumlarının araştırılmasıdır. Metot: Değişik fakültelerde okuyan amatör 370 amatör sporcu öğrenciler katılmıştır. Sporda güdülenme ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde t-testi kullanılmıştır. Bulgular: Cinsiyete göre bilmek ve başarmak için içsel güdülenme, içe...
Conference Paper
Spor, gerek rekreatif gerek müsabaka amaçlı yapılsın sakatlık riskiyle karşı karşıya kalınması muhtemel olabilir. M aruz kalınan sakatlığa ise pek çok (saha, rakip oyuncu vb.) unsurun sebebiyet verdiği ifade edilebilir. Neticesinde herhangi bir sakatlık sonucunda amatör ya da elit sporcuların spor hayatlarından uzaklaşması gerçekleşebilir. Bu çalış...
Conference Paper
Full-text available
Spor, gerek rekreatif gerek müsabaka amaçlı yapılsın sakatlık riskiyle karşı karşıya kalınması muhtemel olabilir. M aruz kalınan sakatlığa ise pek çok (saha, rakip oyuncu vb.) unsurun sebebiyet verdiği ifade edilebilir. Neticesinde herhangi bir sakatlık sonucunda amatör ya da elit sporcuların spor hayatlarından uzaklaşması gerçekleşebilir. Bu çalış...
Conference Paper
Amaç: Bu çalışmanın amacı değişik fakültelerde okuyan amatör sporcuların güdülenme durumlarının araştırılmasıdır. Metot: Değişik fakültelerde okuyan amatör 370 amatör sporcu öğrenciler katılmıştır. Sporda güdülenme ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde t-testi kullanılmıştır. Bulgular: Cinsiyete göre bilmek ve başarmak için içsel güdülenme...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı değişik fakültelerde okuyan amatör sporcuların güdülenme durumlarının araştırılmasıdır. Metot: Değişik fakültelerde okuyan amatör 370 amatör sporcu öğrenciler katılmıştır. Sporda güdülenme ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde t-testi kullanılmıştır. Bulgular: Cinsiyete göre bilmek ve başarmak için içsel güdülenme, içe...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı spor bilimleri alanında kullanılmaya uygun üç boyutlu insan modelleme yazılımlarını incelemektir. Üç boy utlu modelleme ger çek y a da hayal dünyamızdaki nesnelerin san al ortama aktarılmasıyla gerçekleşmektedir. Bir tasarımcının ya da ekibin çeşitli teknolojileri kullanarak san al ortama aktardığı nesneler, bilgisayar teknoloji...
Article
Full-text available
Background. The purpose of this study was to carry out technical analysis of the 12th World Universities Wrestling Championships Greco-Roman style competition. Methods. There were 70 participants from 18 countries participating in Corum, Turkey. The observation form was prepared before the competitions and recorded by two researchers; technical ana...
Conference Paper
Bu araştırmada 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının grekoromen güreş stilinin çeşitli maçlarının teknik analizlerinin yapılması ve müsabakalarda engelli olmayan güreşçilerin müsabakalarına benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesi amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma literatür taraması ve video analiz yöntemine dayanmaktadır. işitme engelliler...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Bu çalışmada; 23. Deaflimpics serbest güreşte sıkletlere göre; müsabaka süreleri, galibiyet şekilleri, puan ortalamaları ve de oyunların analizleri yapılması amaçlanmıştır. Yöntem: İşitme engelliler olimpiyatları oyunlarında, 81 serbest güreş müsabakasının video izleme yöntemi ile çeşitli araştırmaları yapılmıştır. Ayrıca literatür taraması y...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Bu araştırmada 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının grekoromen güreş stilinin çeşitli maçlarının teknik analizlerinin yapılması ve müsabakalarda engelli olmayan güreşçilerin müsabakalarına benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesi amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma literatür taraması ve video analiz yöntemine dayanmaktadır. işitme enge...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate the effect of 16 weeks step-aerobic exercises and core exercises on left ventricular structure and function with some physiological parameters in sedentary women. Methods To achieve the purpose of this study, a total of 45 volunteers including (step-aerobic group (SAG, n = 25), core exercise group (CEG,...
Article
Full-text available
z Bu çalışmada Türkiye'nin dünya çapında sporda başarılı olması amacıyla kurulan sporcu eğitim merkezleri ve olimpik hazırlık merkezlerin güncel durumları, hedefleri ve beklentileri tartışılacaktır. Spor eğitim merkezleri ve Olimpik merkezler Türk sporunda başarı için umut olarak görülmektedir. 36 Spor eğitim merkezi ve 21 Olimpik merkezde değişik...
Conference Paper
Full-text available
GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşam koşullarının giderek zorlaşması bireylerin geleceğe karamsarlık içinde bakmasına ve umutsuzluk durumunun artmasına neden olmaktadır. Bireyler artan umutsuzluk seviyesini asgari düzeye indirmek için yaşamlarında değişik uğraş ve kazanımlara da yer vermektedirler. Bireylerin umutsuzluk düzeylerinin düşürülmesinde lisans düzeyinde...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Araştırmada lise öğrencilerinde yaş, sınıf düzeyi ve spor yapma durumuna göre kişilik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: 9-14. Sınıflardan seçilmiş 346 erkek ve 242 kadın toplam 588 öğrenciye kişilik ölçeği uygulanmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi ve LSD testi ile ikili karşılaştırmalarda bağımsız örn...
Article
Full-text available
Aim: It was aimed to investigate the effect of Cardio Bosu exercises on the psychological states of sedentary women. Material and Methods: A total of 30 voluntary women with the age range of 25-45 years participated in the study. A 12-week cardio bosu exercise program was applied three times per week. Before and after the exercise period, Body Ima...
Conference Paper
Full-text available
GİRİŞ ve AMAÇ: Sporun temelinde sporcu ve antrenör ilişkisi yer almaktadır. Ancak kişiler arasındaki davranış örüntüleri çok karmaşık ve kontrol edilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle sporcu üzerinde her anlamda (sosyal, ruhsal vb.) farklı etkilere neden olabilen antrenörlerin bu alandaki gerekli bilgi ve davranış donanımına sahip olup olmadığın...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to investigate the factors that prevent girls high school participation in recreational activities. The investigation includes 376 students who are in 9. , 10, and 11. grades who study in Samsun Fatma Çavuş Vocational and Technical High School. As a data collection tool ‘personal information form’ and ‘Leisure Constraint...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to make 12th World Universities Wrestling Championships Free style competition technical analysis. There were 85 participants from 19 countries participated in Çorum. The observation form prepared before the competitions with recorded by two researchers, technical analysis of the recordings were obtained. During the co...
Article
Full-text available
In this study, it’s intended to compare anthropometric characteristics and psychological states of sedentary women. The study is practised on 450 sedentary women living in Çorum. As data collection tool, except personal information survey, body perception, perceived stress level, self concept inventory and back depression scale are used. Student T...
Article
Full-text available
Purpose: Prayer benefits will make the human body of the sporting and the exercise aspects will be discussed. Method: It is a form of literature studies. Results and Discussion: Namaz, requires the worshiper to move through several distinct bodily postures while reciting specific supplications. The series of postures is fixed, and it’s repeated a n...
Article
Full-text available
Purpose: Prayer and Yoga benefits study aimed to explore the mutual on the human organism. Methods: A literature search was conducted. Results: Muslim prayers and yoga are as through them the same benefits, In terms of shape and utility of the movement. Even each prayer (namaz) positions-corresponding yoga position and the positions together “activ...
Article
Full-text available
The aim of the study was to test the construct validity and reliability of the Turkish version of Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S; Côté, et al., 1999). Totally, 88 men (%64, 5) and 45 women (%35, 5) athletes aged between 14-36 years old completed the Bosnian version of CBS-S. CBS-S includes 47 items and 7 sub-dimensions. Each item is rated...
Article
Full-text available
The aim of this study was to investigate the effect of exercise on depression levels. Beck Depression Inventory (BDI) was applied to a total of 605 subjects at different exercise levels. The BDI score of non-exercising group was 13.18, while the average score of those who exercise was found to be 8.93. Non-exercising group showed higher depressive...
Article
Full-text available
Physical performance has been associated with many gene variants including the alpha-actinin-3gene (ACTN3) R577X polymorphism. The purpose of the present study is to investigate whether there is anassociation between sport performance of Turkish elite athletes and alpha-actinin-3 gene R577X polymorphism.A total of 300 individuals (150 elite athlete...
Article
Full-text available
Özet: Bu çalışmanın amacı Samsun ili Ondokuzmayıs ilçesi sınırlarında bulunan Cehennemdere vadisinin rekreasyonel açıdan ele alınarak, nasıl kullanıldığını belirlemek ve yeni kullanım alanlarını ortaya çıkarmaktır.Araştırmada genellikle arazi gözlem ve inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sahasının yüzey şekilleri incelenmiş ve doğal ortam...

Network