Orkun Turgay

Orkun Turgay
JEOmodel Resources · Geologic Image Processing Service

PhD. Student/Founder
PhD. in Geosciences-Founder of Jeomodel Resources -Ankara University

About

21
Publications
7,109
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Citations since 2016
21 Research Items
10 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
Introduction
Remote Sensing Geologist at Jeomodel, PhD Researcher at Ankara Geological Engineering Dept. at Ankara University. Focused on Battery Minerals especcially lithium deposits Working on granite type discrimination with remote sensing and detectable or sensible REE deposits, pegmatites.
Additional affiliations
March 2020 - present
JEOmodel Resources
Position
  • Founder: Remote Sensing Geologist
Description
  • High and low-moderate resolution satellite imagery processing for customers -Metalic minerals/alteration mapping -Industrial raw materials -Hydrocarbon alterations/potential mapping -Geothermal potential mapping -Agricultural location detection -GIS and Remote Sensing integration -Reporting
Education
September 2022 - June 2026
Ankara University Institute of Sciences
Field of study
  • Geological Engineering, Geochemistry and Ore Geology, Exploration, Process Management
September 2017 - October 2020
İskenderun Tech Science and Engineering Institute
Field of study
  • Hydrochemical - Geochemical and Remote Sensing Techniques for Hydrocarbon Potential of Hatay Province

Publications

Publications (21)
Article
In this study, the geothermal asset was investigated by remote exploration methods in the Ladik Hamamayağı region of Samsun province in the Central Black Sea region. The images obtained by remote sensing were evaluated in the GIS environment. Various parameters differ in remote sensing studies and post-exploration geothermal field remote sensing fo...
Experiment Findings
Full-text available
Defining remote sensing results for iocg mineralization in study area, Los Mantos Project.
Experiment Findings
Full-text available
Defining remote sensing results for iocg mineralization in study area, Los Mantos Project.
Experiment Findings
Full-text available
Defining remote sensing results for iocg mineralization in study area, Los Mantos Project.
Article
Full-text available
Sedimanter tip (kumtaşı tipi) uranyum yataklarındaki redoks koşulları uzaktan algılama yöntemleriyle belirlenebilmektedir. Yataklardaki indirgen ve yükseltgen zonlar, uranyum ile birlikte olan veya olmayan kayaçlar/mineraller tespit edildikten sonra uranyum içermesi muhtemel zonlar belirlenebilmektedir. Bu çalışmada ise SalihliKöprübaşı ve Temrezli...
Book
Full-text available
Uzaktan Algılamanın jeoloji ve coğrafya alanındaki kısa uygulamalarının anlatıldığı kitaptır Herşeyden biraz biraz bir kitap. Gazi Kitabevinden satın alabilirsiniz https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/optik-uzaktan-algilama-ile-dogal-kaynaklarin-kesfi-maden-petrol-ve-dogalgaz-jeotermal-arama-ile-hidrojeoloji-ve-cografya-alaninda-kisa-uygulamalar-s...
Chapter
Full-text available
Ormanlar; başta iklim olmak üzere, üzerinde yaşadığımız ekosistemde dengeyi sağlayan faktörlerden bir tanesidir. Yeryüzünde bulunan tüm türlerin yarıdan fazlasına ev sahipliği yaparlar. Dünyadaki ormanlar, ekolojik dengenin sağlanmasında oldukça önemli bir rol oynarlar. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, toprak erozyonunun önlenmesi, hav...
Chapter
Full-text available
Ormanlar; başta iklim olmak üzere, üzerinde yaşadığımız ekosistemde dengeyi sağlayan faktörlerden bir tanesidir. Yeryüzünde bulunan tüm türlerin yarıdan fazlasına ev sahipliği yaparlar. Dünyadaki ormanlar, ekolojik dengenin sağlanmasında oldukça önemli bir rol oynarlar. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, toprak erozyonunun önlenmesi, hav...
Article
Full-text available
Understanding the depositional and development of hydrocarbon reservoirs is fundamental process to hydrocarbon exploration. Typically, water samples and remote sensing methods from existing or potential reservoirs can be used for interpretation of depositional environment. However, the lack of data in reservoirs represents a challenge for further e...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışma, Türkiye’nin doğusundaki Aras Nehri’nin Karakurt Köyü (Sarıkamış) ile Kağızman ilçe merkezi arasında kalan kesiminde vadi gelişimi ile faylanma arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışmaktadır. Bu amaca ulaşılabilmesi için çalışmada uzaktan algılama yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Öncelikle Landsat 8 uydu görüntüsünden elde edile...
Conference Paper
Full-text available
Bir litofil element olarak lityum, çeşitli jeolojik ortamlarda oluşmaktadır. Lityumun oluşum ortamları, tuz gölleri, jeotermal sular, petrol sahası suları, volkanik basenlerdeki kil yatakları ve pegmatitik yataklardır. Bundan ayrıca asidik kızgın kuru kayalardan da lityum üretimi yapılmaktadır. Lityum, çoğunlukla batarya sektöründe kullanılmaktadır...
Experiment Findings
Full-text available
TR: Yeraltı suyu potansiyeli haritası. Harita hidrojeolojik etüt ve hidrojeofizik araştırmalar ile su sondajı için en iyi ve en kötü yerleri göstermektedir. Avanos, Nevşehir'deki MEÇ Mühendislik için harita üretilmiştir. Hidrojeofizik etütler önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve sonuçlar takipçilerimizle paylaşılacaktır. EN: #Hidrojeoloji #Hidrojeo...
Conference Paper
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
ZET Türkiye, tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Bu uygarlıklarda tarım faaliyetleri; bölgenin iklim ve toprak çeşitliliği nedeniyle, çeşitli alanlarda son derece yoğun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Eski bir coğrafya olan Anadolu'da, eski dünyanın ticaret merkezi olmasının da verdiği canlılıkla, çok çeşitli tarıms...
Conference Paper
Full-text available
ZET Türkiye, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Bu medeniyetlerde tarım faaliyetleri; bölgenin toprak ve iklim çeşitliliği sebebiyle, çeşitli alanlarda son derece yoğun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Eski bir yerleşme olan Anadolu'da, çok çeşitli tarımsal ürünler eskiden beri yetiştirilmektedir. Tarımda sürdürüle...
Presentation
Full-text available
Presentation file, Abstract In order to start oil and gas occurrence of Hatay, Hydropet is developed for hydrocarbon exploration purposes. Hydropet contains different water classification systems for evaluating hydrochemical status of study area. In this study hydrochemical sample datas taken from literature review and evaluated for Hydrocarbon po...
Poster
Full-text available
ÖZET Adıyaman bölgesi ile ilgili literatür verileri toplanmış ve kendi yapımız olan Hydropet yazılımı ile değerlendirilmiştir. Su sınıfları, türleri ve fasiyesleri ham verilerle yorumlanmıştır. Önceki yazarların aksine, hidropet değerlendirmesi su kimyası ve çalışma alanının muhtemel petrol potansiyeli hakkında hassas sonuçlar vermiştir. Hydropet,...
Article
Full-text available
In the wildcat sedimentary basin which will be explorated oil and gas, to increase the possibility discovery of find of commercial oil and gas must be benefit from approximately 90 years of experience in petroleum hydrogeology. These methods provide considerable simplicity especially in geological and geophysical surveys on illuminating subsurface...
Presentation
Full-text available
Özet: Hatay Bölgesi petrol potansiyelini berlirlemek amacıyla çeşitli su sınıflama sistemleri tarafımızdan yazılmış olan Hydropet programı ile tek bir çatı altında toplanmıştır. Literatürden derlenen hidrojeokimyasal veriler Hydropet programında değerlendirilmiştir. Yazılım kullanılması petrol arama yöntemlerine ışık tutacağı ve arama işlemlerinde...
Poster
Full-text available
YER ALTINDA DOĞAL GAZ DEPOLAMA TEKNİKLERİ: TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLER

Questions

Questions (9)
Question
Hello Guys;
I came across these methods in articles of the Iranian authors is related to mineral prospectivity mapping with remote sensing; TOPSIS and VIKOR methods like AHP and Fuzzy Logic same as in Arcmap so when I asked an author of an article, how can I perform these methods he gave me answer that he used matlab.
I am looking for answers about this subject;
Fuzzy and AHP is already in ArcGIS but What can I do for TOPSIS and VIKOR methods in Matlab? and How to use Matlab for mapping?
And second question;
How can I develop a mineral prospectivity mapping method/model in which programming language?
I have to work with raster datasets I think.
Question
Hello all,
I am planning to process satellite images in C# but I could not find library for it
There are some options
Coding with python: has no object oriented programming in python and conversion to exe is not simple
Coding with LUA language but I have no idea about it and there is no Turkish source
Coding with IDL language but there is no Turkish source for explanations
So I am keen on C# but I could not find anything about image processing with C#
Question
Hello
I am using ENVI and see that L1B data is more up to date so I started to processing L1B rather than L1T but I am making this steps;
1-resizing VNIR SWIR and TIR datas
2-crosstalk correction to SWIR data
3 stacking VNIR and crosstalk corrected SWIR data
4-FLAASH reflectance to stacked VNIR+SWIR crosstalk data
5-Thermal Atm correction to TIR data later Emissiviti Normalization to it
But I need geometric correction or RPC correction to the all data so I could not perform.
Is there an error in my data processing steps? and How can I perform geometrical correction and orthorectification ?
Kind Regards.
Question
Hello,
I am planning to start coding for a commercial remote sensing software but I don't know the options for it.
If I start with opensource coding do I convert it to the exe file for selling
I am planning to work with C# and while I search for IDL and C# connection there is no enough sources for programming.
How can I get the radiometric calibration and athmospheric correction algorithms in new languages ?
Thanks in advance,
Orkun Turgay, MSc., Geologist, Turkey
Question
Hello friends,
I am trying to open sentinel data in Envi so first I stack the bands in SNAP then open in Envi
I am converting bands to the .dat file but it still exported as .img file
How can I stack Sentinel2 data for Envi in SNAP ?
Kind regards.

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
Purposes of Study: 1.Alteration mapping with remote sensing data 2.Geological Mapping with remote sensing 3. Stream network extraction in GIS 4. Placer gold potential analysis in GIS 5. Field Geology and Sampling 6. Targetting geophysical measurement locations 7. Performing suitable geophyiscal measurements 8. Performing Drilling and evaluation 9. Modelling target depths
Project
Everything is okay and we have. Just remote sensing study will be done in future, later we will publish the results! Jorge Tapia and Orkun Turgay -ASTER L1T alteration mapping -Landsat and Sentinel regional mapping -Correlation of remote sensing data with database