Oleksandr Tunyk

Oleksandr Tunyk
Kyiv National University of Trade and Economics · Department of Tourism and Recreation

Master of Tourism

About

14
Publications
10,143
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Introduction
Tourism researcher of smart, accessible ans sustainable things. Specialist in tourism, strategic planning, marketing and innovation in tourism. The author of the first in Ukraine studies of smart tourism and smart destinations.
Additional affiliations
September 2016 - January 2018
Kyiv National University of Trade and Economics
Position
  • Master's Student
Education
September 2016 - January 2018
Kyiv National University of Trade and Economics
Field of study
  • Tourism, International Tourism Business
September 2012 - June 2016

Publications

Publications (14)
Chapter
Full-text available
Туризм є одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури країни та мегаполісів світу. В умовах децентралізації державного управління в Україні розвиток туризму повинен стати одним із стратегічних завдань подальшої стабілізації та соціально-економічного зростання країни, окремих територіально-адміністративних одиниць (АТО), дестинацій....
Conference Paper
Full-text available
Функціонування сфери туризму супроводжується безперервним кругообігом інформації, від розподілу й використання якої залежить конкурентоздатність всіх елементів глобалізованого ринку. Нові вимоги суспільства до необхідності змін у способах і засобах надання туристичних послуг, потреба у інноваціях в умовах сталого розвитку, забезпечення довготривали...
Chapter
Full-text available
В статті розглянуті теоретичні, методологічні та практичні засади складових взаємовідносин суб’єктів в туристичній дестинації згідно елементів смарт-міста. Визначені ключові елементи взаємовідносин за концепцією смарт-туризму на регіональному рівні. Аргументовано особливості системи взаємовідносин на прикладі смарт-дестинації. В статье рассмотрены...
Conference Paper
Full-text available
Трансформаційні процеси та конфлікти у сучасному світі формують потребу у глибокому дослідженні та впровадженні правових механізмів захисту прав та безпеки туристів. Дослідження правової системи США, як одного з найбільших експортерів та імпортерів туристів у світі (за даними UNWTO), дозволить виявити та акумулювати ефективні правові норми країни,...
Conference Paper
Full-text available
Визначальним фактором стимулювання розвитку туристичних відносин, від появи сфери туризму в світі й до її розквіту, була та залишається проблема, пов'язана з недостатньою уніфікованістю вимог законодавств країн світу щодо переміщення туристів, надання туристичних й пов'язаних з ними послуг та захисту прав туристів. Тому, особливо актуального значен...
Conference Paper
Full-text available
Взаємодія з туристами на всіх етапах (до візиту, під час, після) супроводжується різними формами маркетингових комунікацій з боку суб’єктів туристичної та суміжних сфер діяльності, а також безпосередньо дестинацій. Новітнім трендом комунікацій із споживачами туристичних послуг виступає гейміфікація, яка створює механізми співучасті туристів в бізне...
Conference Paper
Full-text available
Концепцію маркетингу 3.0 було вперше описано Філіпом Котлером спільно з іншими науковцями в книзі «Маркетинг 3.0. Від продуктів до споживачів і далі – до людської душі», в ній маркетинг розглядається як ера цінностей. На думку дослідників, підприємства мають розглядати людей не просто як споживачів, а як повноцінних людських істот, наділених думкам...
Conference Paper
Full-text available
Туризм – це галузь економіки, яка постійно удосконалюється та поповнюється новими інструментами задля задоволення суспільних благ. Щороку держава отримує нові виклики, серед яких й необхідність соціалізації різних груп населення, які мають фізичні, психологічні, міжкультурні, мовні або релігійні перепони, що заважають їм на рівні з іншими отримуват...
Conference Paper
Full-text available
Cучасні тенденції розвитку готельного господарства характеризуються використанням «розумних» технологій (інноваційних драйверів) у всіх процесах, які здійснюються на підприємствах. Нові потреби ринку готельних послуг сприяють створенню інноваційних технологій та їх практичному використанні у бізнесі. Розвиток глобальної мережі Інтернет у 2015 році...
Conference Paper
Full-text available
Пріоритетним напрямком розвитку сучасних закладів ресторанного господарства є інноваційний підхід до організації харчування та технології приготування страв для дітей. Профіль ресторанів все частіше визначається його концепцією, яка характеризує його імідж, пов’язаний з певним ринковим сегментом: повсякденний, дитячий, етнічний і т.д. Споживачі дит...
Conference Paper
Full-text available
Туризм, вельми перспективна сфера економічної діяльності в усьому світі, останнім часом активно набирає обертів і в Україні. Про це свідчить, зокрема, швидке зростання чисельності туристичних агенцій. В туристичній галузі сформувалися власні, специфічні інструменти й прийоми маркетингової діяльності; розглянемо їх застосування на прикладі однієї з...
Conference Paper
Full-text available
Популяризація країни і створення позитивного іміджу за кордоном є однією з найважливіших складових дипломатичних та економічних завдань кожної держави. В євроінтеграційних умовах зростання туристичного інтересу до різних країн і народів, імідж країни відносяться до найважливіших факторів, що впливають на вибір іноземними туристами місця відпочинку....
Chapter
Full-text available
У статті проведено змістовний аналіз фінансового забезпечення туристичних підприємств як об'єкту обліку. Охарактеризовано особливості законодавства та створення фінансового забезпечення туристичними компаніями в Україні. Запропоновано механізм удосконалення обліку фінансового забезпечення туристичного підприємства. Ключові слова: фінансове забезпеч...
Conference Paper
Full-text available
У нинішніх умовах конкурентоспроможність туристичних підприємств, забезпечується стабільним сегментом споживачів, оскільки суб'єкти туристичної діяльності повинні орієнтуватися на створення цільовим сегментам високу споживчу цінність туристичних продуктів. Саме тому основою формування конкурент-них переваг туристичного підприємства є впровадження у...

Questions

Question (1)
Question
Tell Scopus Journals where master students can free-to-publish their research on topics related to tourism (economics, marketing, management). Thanks!

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project
Формування стратегії розумного, загальнодоступного, сталого та відповідального туризму в місті Києві. Formation of a strategy for smart, accessible, sustainable and responsible tourism in the city of Kyiv.