• Home
  • Oleksandr P Krupskyi
Oleksandr P Krupskyi

Oleksandr P Krupskyi
Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine · Faculty of Economics

PhD in Psychology

About

108
Publications
53,009
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
193
Citations
Additional affiliations
January 1999 - February 2016
Dnepropetrovsk National University
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (108)
Conference Paper
Full-text available
Механізми управління та розвитку соціальної відповідальності аграрного підприємства залежить від ступеня впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ та відображає взаємозв’язок логічної моделі управління з урахуванням методів та інструментів як суб’єктів управління державної вертикалі, так і внутрішньої (етичної) системи управління аграрним підпри...
Conference Paper
Full-text available
Динамічність світу зумовила трансформації новин із джерела інформації до зброї, оскільки ми існуємо у світі де якість вживаної інформації безпосередньо впливає на наш вибір, дії, формує у нас певне сприйняття світу, а отже здатне корегувати наше самовизначення та свободу розвитку, ЗМІ має інструменти для онструювання гіперреальності, то наступає ер...
Chapter
Визначено особливості антикризового управління розвитком діяльності суб’єктів підприємництва медичної сфери, що передбачає застосування комплексу змін для охоплення населення медичними послугами; обґрунтовано, що для забезпечення високої якості медичного обслуговування процес прийняття управлінських рішень у медичній сфері має базуватися на результ...
Article
Full-text available
Мета. Дослідження практики та особливостей організації та розвитку біотехнологічних виробництв у світі, виділення загальних рис економіки підприємств галузі, визначення основних тенденцій розвитку світового ринку біотехнологій. Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою статті виступили фундаментальні положення сучасної економічної нау...
Article
Full-text available
The article presents the results of the study of the current state of public administration and strategic directions of development of nursing education in Ukraine by on the example of Dnipropetrovsk region. The region was chosen because it ranks second in Ukraine in terms of population (first place Donetsk region). The purpose of the study is to d...
Chapter
Chapter 13 ‘Overtourism Effect Management in Destinations’ by Viktoriia Y. Redko, Nataliya O. Krasnikova, and Oleksandr P. Krupskyi analyzes the causes of the overtourism effect in urban, infrastructural, and natural destinations, which at the same time degrades the quality of the tourist experience and the life quality of the local population. Thi...
Article
Full-text available
Purpose: This study investigates the impact of the degree of process maturity on the degree of patient orientation in the context of radical process changes. The study is based on a sample of healthcare providers in Ukraine which experiences a fundamental transformation of its healthcare system. Design/methodology/approach: The investigation was...
Book
Full-text available
У колективній монографії науковцями комплексно аналізуються актуальні проблеми розвитку глобальної економіки в умовах кризи 2020 та процеси трансформації міжнародного бізнесу на засадах цифрових технологій. Розкрито сутність глобальних викликів та можливі сценарії постковідного розвитку національних економік. Значну увагу приділено аналізу структур...
Technical Report
Full-text available
Ось уже багато років ми досліджуємо самопочуття лікарів під час реформи. На жаль саме лікарям приділяється найменше уваги при зміні системи охорони здоров'я. Фокусуючись на пацієнтах і бюджетах, ми часто забуваємо, що витрати - це не завжди гроші. Ми витрачаємо наші сили, час і здоров'я на те, щоб процеси надання допомоги працювали добре. Дані "вит...
Technical Report
Full-text available
Вот уже много лет мы исследуем самочувствие врачей во время реформы. К сожалению именно врачам уделяется меньше всего внимания при изменении системы здравоохранения. Фокусируясь на пациентах и бюджетах, мы зачастую забываем, что затраты - это не всегда деньги. Мы тратим наши силы, время и здоровье на то, чтобы процессы оказания помощи работали хоро...
Article
Full-text available
The article aims to define the management mechanism of complex, open dynamic systems with human participation. The following parts of the system life-cycle were identified and unified in the theoretical scope: general and specific compositional elements of repeating changes, marginal index boundaries, the dynamics of the compositional elements of t...
Article
Full-text available
The article examines the global and regional issues of international youth migration. The obtained results are most interesting for those regions where the population is shrinking and aging with a rising need to involve youth for educational services and local labor markets, or vice versa, for those losing youth due to their emigration. It is empha...
Chapter
Full-text available
Authors research questions of formation of management system of social responsibility of health care institution. The theoretical approaches to definition of social responsibility are classified, it is given factors that hinder or facilitate the implementation of social responsibility in health care institutions on current stage of medical reform i...
Book
Full-text available
Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам в організації самостійної роботи із вивчення дисципліни «Організаційна культура» з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування системного підходу до управління культурою будь-якої організації. Посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовк...
Book
Full-text available
У монографії подано різнопланові дослідження щодо моделювання компетентнісної професійної освіти, спрямованої на становлення особистості європейського суспільства. Монографія охоплює огляд теоретико-методологічних засад професійної освіти, вітчизняного й зарубіжного досвіду професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах глобалізації...
Article
Full-text available
The impact of the pandemic on higher education activities is a major concern around the world. Higher education is obliged to carry out the necessary measures of adaptation, innovation, and management change, which are promoted by leaders at various levels. The leadership is further committed to encouraging transformative changes to meet students’...
Book
The tourism industry is made up of a wide cluster of sectors having specific requirements related to planning for and recovery from tourism destination disasters. Crises faced by tourism destinations have been examined by authors from many angles, including recovery strategies, models for analyzing and developing effective tourism disaster manageme...
Article
Full-text available
Purpose: Based on the analysis of the data of international ratings, taking into account the relevance of creativity of the Ukrainian economy in the modern global institutional environment, to develop proposals on the directions of institutional support for the processes of creativity of the Ukrainian economy. Design/methodology/approach: The analy...
Conference Paper
The paper discusses the impact of the integration of education and science on the sustainable development of the country on the example of CIS countries, Ukraine and Georgia. The human development index (HDI) was taken as an aggregate indicator of sustainable development, and the number of enrolled PhD-students and Doctor of Science (DSc) students...
Article
Full-text available
The purpose of the article was 1) to assess the relationship between the organizational culture (OC) type and business strategy (BS); 2) to prove that OC influences the survival strategy success/implementation; 3) to contribute to the expansion of organizational theory by analyzing the Boston Consulting Group (BCG) strategy palette as the basis for...
Article
Purpose The study investigated the factors considered by subordinates when evaluating the productivity of their managers, in addition to how those factors influenced such feedback. Design/methodology/approach A questionnaire survey was conducted among participants. The results were processed using a cluster analysis (K-means method), the Mann–Whit...
Article
Full-text available
The aim of the study is to develop theoretic and methodological recommendations and practical activities for the positive social, managerial, organizational and economic development of historical and cultural tourist destinations. In theoretical terms: the role of historical and cultural tourist destination in the development of the region has been...
Article
Full-text available
The purpose of the paper is to consider genesis and approaches to forming a security culture of tourism and hospitality enterprises that are superstructures of economic, industrial, professional, household, ecological, psychological and social security. In the research, apart from general scientific methods, we used the collection and analysis of p...
Conference Paper
Full-text available
In the paper the current state and trends of use AR technologies in transport industry and in a future specialists' vocational training process have been reviewed and analyzed. The essence and content of the AR technologies relevant to transport industry have been clarified. The main directions of the AR introduction for the various spheres of tran...
Article
Full-text available
The paper deals with the problem of future biology teachers’ vocational preparation process and shaping in them of those capacities that contribute to the conservation and enhancement of our planet’s biodiversity as a reflection of the leading sustainable development goals of society. Such personality traits are viewed through the prism of forming...
Article
Full-text available
Purpose: To develop proposals on the directions of institutional support for the processes of creativity of the Ukrainian economy. Design/methodology/approach: The analysis of trends in the creativity of the Ukrainian economy is carried out and proposals are developed for conceptualizing institutional support for these processes. The authors set o...
Article
Full-text available
A critical analysis of the Ukrainian experience of vocational training of personnel is conducted in the work. The statistics data on the number of employees who participated in vocational training activities during 2016-2018 are presented and analyzed. Based on the analysis, the main reasons for the low interest of Ukrainian business owners in the...
Article
Zusammenfassung Zielsetzung Eine gute Organisation der internen Prozesse ist für ein funktionierendes Gesundheitswesen essenziell. Von besonderer Bedeutung ist der Prozess der Behandlung und Interaktion mit den Patienten, da die Wahrnehmung von Behandlung und Interaktion in einem direkten Zusammenhang mit der Patientenzufriedenheit steht. Letztere...
Article
Full-text available
Th is paper's purpose was to identify the key sources when formulating competitive advantages of hotel chains. Th e research assessed the fi nancial activities performance included in annual hospitality industry reports and on their offi cial websites; questioning of loyal and potential customers; the fi ve-point Likert scale and the Pearson correl...
Article
Full-text available
Modern tourism is an industry which role in ensuring the economic development of individual states and the world economy as a whole cannot be overestimated. The success of tourism and travel enterprises often depends on their corporate reputation. This article is devoted to the study of the elements and their connection with the peculiarities of di...
Article
Zusammenfassung Hintergrund Das Gesundheitswesen befindet sich weltweit im Umbruch. Dieser hat nicht nur Auswirkungen auf die Organisation von Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen usw., sondern auch auf die beteiligten Personen und Personengruppen. Welche Auswirkungen der Wandel für Ärzte und Patienten hat, wird am Beispiel einer umfasse...
Article
Full-text available
The purpose of the research. The main purpose of the study is to find out the experience of researching and solving the problem of professional burnout for physicians including family ones in the United States, by analyzing recent surveys and scientific papers of American and European scientists. Methodology. While working on the article, general s...
Article
Full-text available
In this article we developed scientific and applied foundations of commercialization of the nature-resource potential of anthropogenic objects, on the example of exhausted mines. It is determined that the category of “anthropogenic object” can be considered in a narrow-applied sense, as specific anthropogenic objects to ensure the target needs, and...
Article
Full-text available
In this article we developed scientific and applied foundations of commercialization of the nature-resource potential of anthropogenic objects, on the example of exhausted mines. It is determined that the category of "anthropogenic object" can be considered in a narrow-applied sense, as specific anthropogenic objects to ensure the target needs, and...
Article
Full-text available
This paper's purpose was to identify the key sources when formulating competitive advantages of hotel chains. The research assessed the financial activities performance included in annual hospitality industry reports and on their official websites; questioning of loyal and potential customers; the five-point Likert scale and the Pearson correlation...
Article
Full-text available
The sphere of international tourism for the period 2000–2018 has been explored and analyzed in the article. The dynamics of the world tourist flows development and income from international tourism are considered, the determinants of development are derived, the regional structure of the world market of tourist services is given. The development of...
Article
Full-text available
Every year, the number of tourists in the Chernobyl Exclusion Zone is increasing. The most numerous visitors are journalists who come to perform theirofficial duties. At the same time, researchers have not yet shown interest in such an interesting and important tourist phenomenon. The purpose of this article is to de- scribe a new phenomenon of med...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to investigate the relationship between cognitive styles of managers working in tourism companies and dynamic capabilities of these companies. Design – The research relies on a quantitative questionnaire. Methodology – To answer the research question, the bivariate (Pearson) correlation was applied. A number o...
Article
Full-text available
Purpose is to substantiate the ways of promotion sustainable tourism in the global economy. Methodology-To determine the importance of the sustainable tourism factors, the hierarchy analysis method of T. Saati was used. The method of expert estimations has been used for determining the significance level of the tourism sustainability factors. Findi...
Book
Full-text available
The publication was carried out on the initiative and assistance of the Project “Green Decisions of Business-Unity for Sustainable Development”, which is implemented by the Dnipropetrovsk Regional Organization of Employers, in partnership with the Dnipropetrovsk Regional Council, the Dnipropetrovsk Investment Agency with the support of the Program...
Article
Willingness and readiness of people to do their jobs are among the key factors of a successful enterprise. In XXI century intellectual human labour is gaining unprecedented value and is being developed actively. The demand for intellectual labour calls forth an increasing number of jobs and professions that require an extensive preparation, a large...
Article
Full-text available
The study of the essence of the sustainable tourism, transformation of themodern functions of global tourism, rethinking of its basic principles made itpossible to form the conceptual framework of the sustainable tourism. Theconditions for promotion of the sustainable tourism to the world market andthe factors of impact on its development in the gl...
Article
Full-text available
The hotel sector of the travel industry is the leader according to the indicator of economic growth, which is observed in both developed and developing countries. Even under the economic instability and global natural disasters, the industry has seen growth in recent years. The franchising model for expanding activities is central to all successful...
Article
Full-text available
In the article the emotional labor is considered as a process that is determined by peculiarities of work in the tourist sphere. It was suggested 16 components of emotional labour on tourism and hospitality enterprises, their influence on some economic (employee welfare, productivity, employee turnover) and psychological (level of stress, degree of...
Article
Full-text available
In modern conditions the questions of personnel management, including motivation, acquire new meaning. Particularly given the problems relevant to the service sector, where at the beginning of the XXI century employing more than 60% of the workforce in developed countries. These circumstances determine the need for a modern concept of material and...
Article
Full-text available
Gender issues are a well-researched topic in general management literature, on new ventures in particular. Unfortunately, until now, gender issues have been almost completely ignored in dynamic capabilities literature. We add to this stream of research by analyzing the effects of gender diversity on dynamic capabilities of micro firms. We take into...
Chapter
Full-text available
Specifics of Organization of an Economic Security System in Tourism and Hospitality Firms In this work, theoretical approaches to the definition of the “economic security” are analyzed and classified. A number of factors that negatively impact the economic security of a tourism firm are provided. Based on the notion of interrelations between organi...
Article
Full-text available
Purpose – to highlight conceptual foundations of the theory of dynamic capabilities of an enterprise and to reveal its application potential. Results. The present research identified relevant problematic aspects of the theory of dynamic capabilities of enterprises and highlighted the ways of their solution. First, it is an imperative for the furthe...
Conference Paper
Full-text available
З кожним роком все більш посилюється тиск на туристичні організації з боку зовнішнього середовища, що спонукає керівників шукати нові способи перетворень: реформування, реорганізація, модернізація, реструктуризація та ін. Тих перетворень, що дозволять підприємству або пристосуватися до умов, що змінюються, або підвищити конкурентоспроможність, або...
Article
Full-text available
Purpose. The creation of an ergonomic methodical approach to the modernization of management processes of metallurgical production, which involves a human factor while developing and exploiting the difficult man-machine system and estimating the degree of implementation of ergonomic requirements at different stages of an operator's activity plannin...
Presentation
Full-text available
This is a short report based on our data collection. So there is no statistical analyses but there are some descriptive statistics and interesting thoughts.
Article
Full-text available
Special features of different innovative approaches towards shaping of organizational culture in service firms were analyzed in this paper. Methodological aspects of culture shaping were investigated. This allowed a better understanding of organizational culture as a social phenomenon: its emergence, existence, functioning, and development. It also...
Chapter
Full-text available
At the present stage of economic development the role and the importance of intangible factors of ensuring the enterprises competitiveness of all sectors and activities, increase including image and organizational culture. The aim of the article is to determine the impact of organizational culture and image to ensure the competitiveness and develop...
Article
Full-text available
Название – Динамические способности: сравнение методов измерения на примере малых и средних предприятий Украины Цель – Цель данной статьи – исследовать различные подходы к измерению динамических способностей. Статья концентрируется на формативной модели измерения Ральфа Вильдена и коллег (2013) и рефлективной модели Да-юан Ли и Джуан Лиу (2014). О...
Chapter
Full-text available
The article deals with analysis of different approaches to formation of organizational culture in tourist enterprise, besides there was analyzed the influence of organizational culture on effectiveness of strategy realization. The author of the article outlined problems of misfit the organizational culture and enterprise strategy and he developed t...
Article
Full-text available
Питання культури безпеки – одне з найважливіших у сучасному медичному закладі, оскільки будь-які проблеми під час надання послуги можуть призвести до незворотних наслідків. Постраждати може не тільки пацієнт, а й сам лікар, який надавав допомогу. На жаль, в Україні дуже мало уваги приділяють саме цій проблемі. Виходячи з цього, можна сказати, що те...
Research
Full-text available
Рассмотрены особенности формирования организационной культуры на туристических предприятиях
Article
Full-text available
Innovations as a source of competitive advantages for an enterprise are described in the article; the influence of organisational culture and its elements are analysed with regard to finding ways of innovative development. The major problems hinde ring the implementation of the culture that enables innovations in the hospitality and tourism industr...
Article
Full-text available
The article reveals problems of formation of administrators’ professional culture in tourist enterprises from the gender identity point of view, there are specified activities of top-managers of tourist enterprises. The author of the article offers new definitions of “Professional culture” and “administrators’ professional culture in tourist enterp...
Article
Full-text available
Актуальність роботи полягає в такому. Туризм закономірно вважають однією з найбільш швидкозростаючих галузей світової економіки XXI ст. В умовах перманентної економічної кризи і, а отже, жорсткої конкуренції основним завданням туристичних підприємств є завоювання (утримання) лідируючого місця у своєму сегменті ринку туристичних послуг, отримання і...
Article
Full-text available
This article conveys the problem of assessment of personnel innovative potential of tourist enterprise. We analyzed different approaches to the notion of “personnel innovative potential” and on this basis we formulated our own definition. We studied considerations of different scientists on the matter, evaluation and assessment of innovative potent...
Article
Full-text available
characteristic features of the organizational culture of tourism enterprises. A detailed analysis of the scientific literature about leadership styles has been conducted, wherein some peculiarities of their implementation in the tourism enterprises of Ukraine has been disclosed. The integrated definition of leadership has been updated in view of the...
Article
Full-text available
The article considers franchising as a tool for market penetration and presence on it and also provides its main advantages, in tourism and hospitality sector in particular; examines the role of franchising for tourism enterprises within the contemporary economic system; pays attention to organizational culture as a factor of franchising developmen...
Chapter
Full-text available
Визначено роль і місце організаційної культури у стратегічному розвитку підприємств туризму та гостинності. Проаналізовано вплив культури, що сформувалася на підприємстві щодо досягнення останнім успіху у стратегічному розвитку. Визначено підходи до поняття «стратегія розвитку підприємства». З метою вивчення ролі організаційної культури у стратегі...
Chapter
Full-text available
APPROACHES TO FORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF TOURIST ENTERPRISE: GENDER ASPECT
Article
Full-text available
The article deals with conceptual principles of innovative activities of tourist enterprises in Ukraine. The aim of this research is to define conceptual principles of management of innovative activities of tourist enterprises and to prove measures of improvement of innovative activities management of tourist enterprises in Ukraine. We researched t...
Book
Full-text available
Уміщено інформацію про становлення і розвиток дисципліни «Психологія туризму», організацію самостійного опрацювання фахової літератури, вимоги до її засвоєння, а також контроль знань. Для студентів, які навчаються за галуззю знань «Туризм»
Chapter
Full-text available
В умовах глобальної економічної та науково-технічної конкуренції, наявності прогресуючої геополітичної кризи – здатність створювати нові освітні послуги та ефективно впроваджувати їх в освітній процес, прогнозувати стан і характер соціальних запитів виступає в якості головного чинника підвищення конкурентоспроможності навчального закладу та добробу...
Chapter
Full-text available
Statistics show that women's labor force participation rate has been increasing steadily over the past two decades for various reasons. This change in the human resources structure has attracted increasing attention of researchers, theorists and practitioners so as a large number of issues have been raised that related to the staff gender distribut...
Article
Full-text available
В статье рассмотрена специфика системы менеджм