Ole Lund

Ole Lund
VIA University College, Aarhus, Denmark · Faculty of Education and Social Studies

PhD in Sport Science

About

27
Publications
8,291
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
110
Citations
Introduction
My research interests revolve around topics such as motivation, passion, learning and expertise and how these are developed in (often wordless) processes of inter-bodily communication. In particular I am interested in studying how people motivate, inspire and learn from each other in and through movement and touch. My goal is to further clarify how people become motivated and learn and clarify (wordless and somatic) exchanges that underpin such developments.
Additional affiliations
February 2013 - present
Aarhus University
Position
  • PostDoc Position
Description
  • Exploring learning processes and talent development among scientist in a medical research department
February 2013 - February 2015
Aarhus University
Position
  • PostDoc Position
March 2007 - September 2009
University of Southern Denmark
Position
  • Research assistent
Description
  • Evaluating health projects and teaching at the University
Education
September 2009 - February 2013
University of Southern Denmark
Field of study
  • Learning processes among elite athletes

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
This article aims to explore how a joint rhythm is learned. The exploration is based on a combination of a case study of training in elite rowing and theoretical considerations concerning mutual incorporation of skills in learning. In 2009 Juliane and Anne start to row the double scull together. The two rowers’ aim is to be among the exclusive grou...
Article
Full-text available
In this case study of a Danish elite handball team, we explore team learning processes in order to examine to what extent team members’ development of expertise is a shared deliberate practice. By drawing fromtheoreticalframeworks on expertise and deliberate practice (Ericsson, 2006) and team cognition (Salas, Fiore, & Letsky, 2012), we aim toanswe...
Article
Full-text available
Background: Elite athletes often take part in group trainings and use teammates as learning resources. Despite this, research on the training and learning of elite athletes tends to characterise this training and learning as primarily individual.Purpose: This study, explores interrelated learning processes among elite athletes by exploring the perf...
Article
Full-text available
Objectives: The purpose of this study is to explore the habitual constraints and opportunities that affect how experienced clinicians learn new skills and, in particular, how new ways of teaching can influence these. Methods: We conducted a case study based on a specialized training program for colonoscopy services in Denmark. Data was obtained...
Thesis
Full-text available
Mange elitesportsudøvere træner sammen med andre elitesportsudøvere, enten på klubhold, landshold eller lignende. På sådanne hold vil der som regel være nogle udøvere, som er mere erfarne end andre, og udøverne vil hver især have deres spidskompetencer. I den daglige træning med hinanden er der således grobund for, at udøverne kan lære af hinanden...
Article
Full-text available
Covid 19-pandemien har sat vores frihed til at bevæge os på prøve. I artiklen undersøges, hvad Corona-pandemien og dens betydning for bevægelsespædagogisk arbejde kan vise os om begrebet bevægelsesfrihed samt det pædagogiske arbejde hermed. Med afsæt i en oplevelse fra online undervisning i idræt under covid-19-pandemien samt enactive og eksistensf...
Article
This article presents playfulness as an emerging approach to learning in higher education that emphasises the arts and humanities across disciplines. The article is based on a qualitative, hermeneutical literature review in light of educational culture in higher education. The literature review indicates that playful approaches to learning stand in...
Chapter
Full-text available
Dette kapitel handler om sammenhængen mellem lidenskab, bevægelse og pædagogik. Målet er at undersøge, hvordan pædagoger kan arbejde med at sætte pædagogiske situationer i bevægelse og dermed være med til at antænde deltagernes lidenskabelige engagement. For eksempel når en pædagog kaster sig efter børnene som et vildt og frådende monster, eller nå...
Book
Full-text available
I mange år har fokus på bevægelse ligget på den fysiske del og i mindre grad på, at bevægelse også indeholder en sanselig, følelsesmæssig og relationel dimension. Sans for bevægelse undersøger ud fra et fænomenologisk og eksistentielt perspektiv, hvordan bevægelse og pædagogik er tæt sammenvævet. Den inspirerer til, hvordan pædagoger og lærere kan...
Chapter
Der ses en tendens til, at pædagoger vælger at understøtte børns frie leg ved at holde sig ude af den. Denne artikel foreslår, at pædagoger godt kan blande sig i børns leg uden det går ud over legens og børnenes frihed. Faktisk kan pædagogers indblanding medvirke til, at legen bliver mere levende og fri, og dermed virke berigende på legen. Det foru...
Article
Full-text available
Recent years have seen leading medical educationalists repeatedly call for a paradigm shift in the way we view, value and use subjectivity in assessment. The argument is that subjective expert raters generally bring desired quality, not just noise, to performance evaluations. While several reviews document the psychometric qualities of the Multiple...
Article
Full-text available
I artiklen skitserer forfatterne nogle af dannelsesprocessens konstituerende aspekter ved at gå i detaljen med en enkelt observation af en pædagogisk tilrettelagt bevægelsesaktivitet i en børnehave. Gennem analyserne anskueliggøres det, hvordan en god øvelseskultur og et udfordrende bevægelsesmiljø kan skabe et kropsligt, sanseligt grundlag for, at...
Book
Full-text available
Motion og bevægelse i skolen handler om, hvordan skolens pædagogiske personale pædagogisk og didaktisk kan arbejde med motion og bevægelse på et forskningsmæssigt grundlag. Bogen præsenterer det videnskabelige grundlag, der ligger til grund for at indføre motion og bevægelse i skolen, samt erfaringer med at implementere forandringerne. Artiklerne...
Chapter
Full-text available
In this chapter, it is argued that bodily activity is crucial for academic learning to take place in schools. However, if physical activity and academic learning are to go hand in hand, the aim should not only be activating large muscle groups and increase energy expenditure. The aim should be on how physical activity can bring students in intimate...
Article
Full-text available
Movement lies at the core of what it means to be human. Our most primary mode of relating to others is by way of movement. However, existing research literature has not sufficiently investigated the role of bodily interaction in the promotion of motivation in kindergartens. Typically, verbalised and intellectualised communication is emphasised with...
Article
Full-text available
Drawing on positioning theory, the purpose of this paper is to characterize the activities and positions of students and supervisors at workplaces and on-campus skills training sites across the higher health professional educations of medicine, sports science, and nursing. Furthermore, the study explored the impact of work-based learning (WBL) and...
Poster
Full-text available
The principles are drawn from the Initial Literature Review (Bogatić et al. 2018) for the Erasmus+ project Interpreting Child-centredness to support Quality and Diversity in Early Childhood Education and Care (2017-1-UK01-KA201-036798). Starting from the general question How might different understandings of child-centred practice promote learning...
Article
Full-text available
Med denne artikel vil vi argumentere for, at lærere og pædagoger kan motivere og inspirere elever til at deltage i bevægelsesaktiviteter i skolen ved at tale til deres kropslighed og ikke kun ved at tale til deres fornuft. Skolehverdagen er fuld af eksempler på, at elevernes kropslighed marginaliseres og undertrykkes i undervisningen, og at væsentl...
Chapter
Full-text available
Elitesportstraening er blevet en videnskab. Det ses ikke blot ved, at elitesportstraening og talentudvikling er et stadigt voksende forskningsfelt, men også ved 'videnskabeliggørelsen' af selve traeningen, der bevirker, at traeningen instrumentaliseres og teknificeres og at udøvernes praestationer objektiviseres og kvantificeres. Det er som regel o...
Chapter
Full-text available
Elitesportstraening er blevet en videnskab. Det ses ikke blot ved, at elitesportstraening og talentudvikling er et stadigt voksende forskningsfelt, men også ved 'videnskabeliggørelsen' af selve traeningen, der bevirker, at traeningen instrumentaliseres og teknificeres og at udøvernes praestationer objektiviseres og kvantificeres 1 (Guttman, 2000)....
Article
Full-text available
Praktikforløb i videregående uddannelser er blevet et politisk indsatsområde, og der er i sundhedsuddannelserne også et internationalt forskningsfokus på emnet. I denne artikel vil vi beskrive og sammenligne rammerne for praktikforløb og færdighedstræning på idræts-, læge- og sygeplejerskeuddannelsen. Artiklen tager afsæt i Heggens skelnen mellem b...
Article
Full-text available
Når pædagoger 'taler til' børnenes kroppe, snarere end deres 'fornuft' bliver deres lyst til at deltage og engagere sig i børnehavens daglige aktiviteter større. For børnene kommer i kontakt med selve den sanseligt knyttede 'nerve' i legen. Det konkluderer et forskningsprojekt, der ser på, hvordan pædagoger motiverer børn.
Article
Full-text available
Scholarly communities are dependent on and often measured by their ability to attract and develop doctoral students. Recent literature suggests that most scholarly communities entail ecological niches in which the doctoral students learn the codes and practices of research. In this article, we explore the microclimate in an ecological niche of doct...
Conference Paper
Full-text available

Questions

Question (1)
Question
In her interesting and inspiring book "Doing Sensory Ethnography" (Pink 2009) Sarah Pink outlines a methodology which is sensitive to the sensoriality of the experience among the researcher and those who participate in the research. This is important because our being in the world is constituted by underlying bodily and sensorial emplacement activities, which takes place in the background of our attention, and not only intellectually. Pink emphasizes the importance of studying the sensory dimension of our research participants' lives. And she emphasizes that this can be done through participant observation, in which the researcher engages in the activities and environments that he/she wishes to learn about. But it is not always possible for the researcher to engage in the environment he/she wishes to study, for instance when you set out to study elite performers' learning processes but does not have the skills and expertise that enables you to participate in these processes. Does this mean that a researcher is unable to do sensory ethnography in such environment? And what levels of participation in the field of research are required if a researcher are to do sensory ethnography?

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
Forskningsprogrammet tager udgangspunkt i pædagog- og læreruddannelsen, hvor et hold bestående af 9 seniorforskere og 12 ph.d.-stipendiater undersøger, hvordan legende og eksperimenterende tilgange til læring kan styrke morgendagens pædagoger og lærere. I forskningsudvidelsen arbejdes der praksisintervenerende, hvor den primære undersøgelsesinteresse er at udvikle solid viden om legende tilgange til læring gennem enkeltstående designeksperimenter i praksis. Derfor arbejder forskningsudvidelsen med en forskningsmetode som er systematisk, dokumenterende og grundig og dermed også en metode, der kræver en længere tidshorisont. Forskningsudvidelsen er overordnet organiseret i tre metatematikker: Rum og materialitet, Didaktik og Kulturforandring. Inden for disse tre temaer arbejder seniorforskerne på tværs af de seks professionshøjskoler med undersøgelser af, hvordan en legende tilgang udfolder sig i pædagog- og læreruddannelsen. Indsigter, resultater og viden fra forskningsudvidelsen vil blive formidlet løbende gennem de kommende år.
Project
The aim of this project is to explore the bodily and existential dimensions of movement education in the kindergarten. More specifically, the project explores how educators work with the children's lived experiences during movement activities and how they may become important incentives for the children's continued participation in the activities.
Project
Passion is often experienced as a strong and intense emotional attraction and movement towards certain persons, things, ideas or activities. In bodily expressive practices such as sport, passion is often mentioned as an essential driving force among the best achieving athletes. However, passion can also be understood as a fundamental human aspect. The famous Danish philosopher, Søren Kierkegaard, even suggested that human beings are passion. This suggests that passion is an important factor to consider when it comes to all forms of physical education. The element of passion has been mentioned and emphasized in studies on sport and PE, but it’s lived and existential qualities and how these may be promoted pedagogically is rarely elaborated. Thus, the purpose of this presentation is to elaborate on the phenomena of passion and how it may be promoted during PE-activities.