Özlem Özçevik

Özlem Özçevik
Istanbul Technical University · Department of Urban and Regional Planning

About

20
Publications
3,593
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
72
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
42 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
SIMURG_CITIES, is the research and development project that is developed under the main project named as SIMURG: “A performance-based and Sustainability-oriented Integration Model Using Relational database architecture to increase Global competitiveness of Turkish construction industry in industry 5.0 era”, is the relational database model that is...
Article
Full-text available
Many metropolitan areas in the world currently face challenges of rapid urbanisation. At the urban peripheries, the balance between 'urban areas' designated for new settlements for city inhabitants and 'green areas,' which provide ecosystem functions, has come under heavy pressure because of this rapid urbanisation. Spatial planning research provid...
Conference Paper
Full-text available
Characteristics of built environment have been among most important factors in decision-making process for both individuals and companies/institutions/local authorities to decide the location of their professional careers or professional/commercial activities. Performance-based evaluation of built environments using related KPI sets to evaluate alt...
Conference Paper
Full-text available
Characteristics of built environment have been among most important factors in decision-making process for both individuals and companies/institutions/local authorities to decide the location of their professional careers or professional/commercial activities. Performance-based evaluation of built environments using related KPI sets to evaluate alt...
Article
Full-text available
Çalışmanın kapsam ve amacı; akademik kurumlarda oluşturulması gereken kalite güvence sisteminin eğitim/öğretim boyutundaki yapısının, güncel gelişmelerin ve temel akreditasyon süreçlerinin ışığında daha formel bir biçimde yeniden tanımlanması ve pratikte etkin olarak kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan enformasyon/otomasyon sistemi modelinin teme...
Presentation
Full-text available
Fakülte Stratejik planındaki öncelikler doğrultusunda, Fakülte bünyesindeki 5 Bölüm’ün Ders Planlarının ilk üç yarıyılının ortaklaştırılmasına yönelik Temel Eğitim Stüdyoları (TES), ÇAP programlarına işlerlik kazandırılması ve Bölüm içi ve Bölümlerarası/Disiplinlerarası çalışmaların geliştirilmesine yönelik olarak Tasarım Stüdyosu Kurgularının oluş...
Conference Paper
Yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari süreçlerin iyileştirilmesini hedefleyen akademik değerlendirme ve kalite geliştirme (ADEK), iç kontrol, akreditasyon ve toplam kalite yönetimi gibi yaklaşımların kaynak-etkin, katılımcı ve eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlayacak stratejik bir yönetim yaklaşımı benimsenmelidir. Bilgi ve iletişim teknoloji...
Conference Paper
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari süreçlerin sistematik ve stratejik yaklaşımlarla yeniden yapılandırılmasını gerektirmektir. Bu bağlamda, çağdaş yönetim yaklaşımlarını yükseköğretim sistemine uygulama çabaları göze çarpmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamaları, Maliye Bakanlığı...
Code
Fakülte bünyesinde oluşturulan Çalışma Grupları/Bilim Dalları/Uzmanlık Alanları bağlamındaki grupların idari süreçlerinin tanımlandığı yönetmelik, FYK’nda kabul edildiği 04.07.2014 tarihinden, tüm kurum bünyesinde Çalışma Gruplarının lağvedildiği Aralık 2016 tarihine kadar uygulanmıştır.
Conference Paper
Full-text available
Among most important factors affecting planning practice in Turkey are the weakness of local governments’ institutional capacity regarding participation, the existence of strategic planning processes that are poor in participation and the communities lacking representation by public, private and non-governmental organizations in participatory proce...
Article
Sustainable redevelopment following disasters has been a main policy objective of post-disaster recovery efforts over the past few decades. Yet, nine years after the 1999 Marmara earthquake in Turkey, the redevelopment of risky housing areas is still a point of debate on the urban planning and disaster mitigation agenda. However, planning studies o...
Conference Paper
Full-text available
Due to the changing economic, environmental and social conditions as well as the dynamic human needs the notion of urban regeneration employs the urban planning agenda increasingly. Current era of globalisation and the trend of free movement in Europe, on the other hand, encourage the interaction between the European states and societies, enabling...
Article
Full-text available
This paper examines the progress of urban regeneration policies with reference to the Turkish context and a capacity building project experienced in the city of Istanbul. Following the 1999 Marmara earthquake, the Zeytinburnu District in Istanbul was assigned as the pilot area for urban regeneration according to the disaster preparedness policies o...
Chapter
Full-text available
Due to the changing economic, environmental and social conditions as well as the dynamic human needs the notion of urban regeneration employs the urban planning agenda increasingly. Current era of globalisation and the trend of free movement in Europe, on the other hand, encourage the interaction between the European states and societies, enabling...
Conference Paper
Full-text available
Sürdürülebilir kentsel dönüşümün uygulaması karmaşık ve zor bir görevdir. Dönüşüm dünyası deneyim ve bilgiyi geleceğin kararlarına dönüştürmek için toplayıp, biriktirme konusunda zayıf kalmaktadır. Etkili bir geribildirim yoluyla yeni bilgi yaratıp, deneyimlerin toplumla ve yerel yönetimlerle paylaşılması 'dönüşüm'ün bilgi ve deneyim'e dayalı polit...
Conference Paper
Full-text available
Practicing sustainable urban regeneration is a complex and challenging task. Most important factors effecting urban regeneration practice in Turkey are necessity towards modernisation and coordination of local government, effective evidence based national policy, and institutional capacity in order to provide a participatory urban regeneration appr...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Archived project
Preparation of a Basic Management Guide for Certification of Sustainable Green Building and Sustainable Settlements and Preparation of a Data Management Plan for National Green Building Information System Software
Archived project
To enable local authorities and citizens to implement the 2005 Urban Regeneration Act through bottom-up approach by presenting tangible and transferable results from Regeneration of Istanbul Metropolitan Area (REGIMA) pilot project in Zeytinburnu District
Archived project
T.C. Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Master Planı ve Avan Projesi