Özlem Gökkurt Demi̇rtel

Özlem Gökkurt Demi̇rtel
Ankara University · Department of Information and Record Management

Professor of Information Science

About

56
Publications
16,350
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
232
Citations
Additional affiliations
January 1994 - May 2016
Ankara University
Position
  • Professor

Publications

Publications (56)
Article
Full-text available
Birlikte çalışabilirlik (BÇ), iş ve işlemlerin bilgi paylaşımı çerçevesinde elektronik ortamda beklenen verim ve doğrulukta yapılabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Kurumların, işletmelerin, sistemlerin birbirlerini doğru anlamaları ve birbirlerinin veri ve işlemlerini doğru anlamlandırmaları için ortak dil ve kullanılacak standartlar konusunda...
Conference Paper
Full-text available
Information sharing at enterprise level is getting more important because of growing value and volume of knowledge exponentially. Information and communication technologies (ICT) are adding value to knowledge management efforts and trying to make these efforts more efficient. It is another fact that the growing use of ICT has changed significantly...
Article
Full-text available
It is necessary to produce, file, index, use and archive records of an institution by evaluating, disposing or transferring them in order to enable the institution to fulfil its obligations regarding its administrative and operational processes. Records Management and Archiving applications are tools employed in recording and written communication...
Article
Full-text available
Kurumsal belgelerin yönetiminde önemli araçlardan biri elektronik belge yönetim sistemleridir. Kamu kurumları, fonksiyonlarını gerçekleştirirken iş süreçlerinde üretilen belgelerin sistematik olarak yönetilmesini sağlayan bilgi sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Kurum içi ve kurumlar arası iletişimi düzenleyen resmi yazışma yönetmeliği, kayıtlı elektro...
Chapter
Full-text available
Kurumsal olarak sosyal medya araçlarını aktif şekilde kullanmak birçok şirket ve kurum için kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Gelişen rekabet koşullarında ve hizmet yarışında sosyal medya araçlarının doğru şekilde kullanılması önem kazanmıştır. Sosyal medyadan elde edilen büyük verinin analizi şirket ve kurumların politikalarına yön verme...
Article
Full-text available
Bilimsel iletişimin değişen dinamikleri, genel anlamda araştırmacıların özelde akademisyenlerin araştırma yapma, araştırma sonuçlarını yayımlama ve paylaşma gibi bilimsel iletişim süreçlerini değiştirmiştir. Günümüzde akademisyenler görünürlüklerini ve etkinliklerini artırmak, yayınlarını duyurmak ve paylaşmak için sosyal ağları ve akademik sosyal...
Article
Full-text available
Bilimsel iletişimin değişen dinamikleri, genel anlamda araştırmacıların özelde akademisyenlerin araştırma yapma, araştırma sonuçlarını yayımlama ve paylaşma gibi bilimsel iletişim süreçlerini değiştirmiştir. Günümüzde akademisyenler görünürlüklerini ve etkinliklerini artırmak, yayınlarını duyurmak ve paylaşmak için sosyal ağları ve akademik sosyal...
Article
Full-text available
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim kütüphanelerin hizmet süreçlerini yenilemelerini gerektirmektedir. Kütüphane hizmetlerinin sunumunda önemli bir araç olan otomasyon sistemleri, planlanmış hizmetleri sunmanın yanı sıra diğer birçok sistemle entegre çalışabilecek şekilde evrilmektedir. Bütün modülleriyle tam işlevsel bir sistemin te...
Article
Full-text available
Today, social networks are used to be more increasingly to expand visibility of scientific studies and to make scientific communication faster. Especially in the academic world researchers prefer to publish their studies on Academic Social Networking Sites (ASNS) and announce them to the world of science. Therefore, studies measuring the use of soc...
Chapter
Full-text available
ÇEVİRİ Yazılım ve donanım alanındaki hızlı değişim, dijital bilgiyi riskli -korunmaya muhtaç- hale getirdi. Bu alandaki temel zorluk, elektronik verileri yorumlamak için kullanılan orijinal yazılımlar ortadan kalktığında söz konusu dijital verilerin erişilebilir, görüntülenebilir ve gelecek için kullanılabilir olmasını sağlamaktır. Bu nedenle digit...
Article
Full-text available
Today, one of the most frequently used environments for meeting daily information needs is assuredly the Internet. Users often refer to the Internet to meet the daily information needs related to the branches of arts such as theatre events, which often change frequently and periodically. However, there are deficiencies in the attributions that will...
Conference Paper
Full-text available
Özet: Bilgi teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü değişim ve gelişim bilimsel iletişimin yöntem ve ortamlarını bütünüyle değiştirmiştir. Bu değişim, akademi ve bilim dünyasının kalbi olan kütüphaneleri hızlı bir uyum sürecinin içine çekmiştir. Kütüphane dermelerinin elektronik yayın içeren ticari veri tabanlarıyla zenginleşmesinde yaşanan ivme öze...
Chapter
Full-text available
Doğru bilgi, mutlak bilgi ya da bilginin gerçekliği, kesinliği gibi kavramlarla ifade edilen güvenilir bilgi sorunsalı Eski Yunan felsefesinden başlayarak insanlığın çözüm aradığı bir konudur. Modern çağ bilim anlayışının benimsendiği döneme kadar bu konular yazın dünyasında genellikle bilgi felsefesi ya da ‘Epistemoloji” adıyla tanımlanan bilgi ku...
Article
Full-text available
In the study, the matter how the records management systems will adapt to this new process in a rapid way in a period, in which the transformations of public institutions into e-Government has been accelerated, is evaluated with a development that can be a sample especially for the universities. “Modelling of Transition Process of Electronic Record...
Research
Full-text available
Translated from The Leiden Manifesto for research metrics, Nature, 520, 429-431 (23 April 2015) http://www.leidenmanifesto.org/.
Article
Full-text available
Should Shera and Eagan who whose social epistemology phenomenon for the first time in Librarianship literature, happen to still have chance to continue their studies today, they would, beyond doubt, find social media as a topic worthy of study. Shera and Eagan emphasized the role of bibliographic tools as tools for intellectual sharing of informati...
Article
Full-text available
Bu makalede Türkiye’nin 1997-2006 yılları arasında, Thomson ISI firmasının TBG (Temel Bilimsel Göstergeler) veritabanına göre yayınlar ve atıflar açısından dünyadaki konumu, yayınlar ve atıflar açısından hangi alanlarda uzmanlaştığı gösterilmiş, Web of Science veritabanındaki son on yılda Türkiye’nin uluslararası ortak yazarlı yayınların yıllara gö...
Article
Full-text available
For companies to manage their records efficiently, safe, systematically and economically, the transition to electronic records management systems is supported by legal regulations in Turkey. TÜRKSAT A.Ş. developed the “Electronic Records Management System (ERMS)“, which is capable of records management, sharing and archiving safely on the web for i...
Article
Full-text available
In this paper, an applied study was executed to expose the views and habituations of university students in regards to their use of digital library. The main aim of the study is to reveal the purpose of use, usage frequent and use tools for the digital library by students of Ankara University. The survey was carried out in three selected faculties...
Conference Paper
Full-text available
Her kurumun belge yönetimi ve arşiv sistemi kendine özgüdür. Bu nedenle, bir kurumla ilgili hukuk kurallarına (Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik vd.) bağlı olarak üretilen belgenin süreçleri her kurumda farklılık gösterir. Kurumların elektronik belge yönetim sistemi yapılandırma aşamasında yazılımlarının “kurumsallaştırılması” birer süreç olarak de...
Conference Paper
Her kurumun belge yönetimi ve arşiv sistemi kendine özgüdür. Bu nedenle, bir kurumla ilgili hukuk kurallarına (Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik vd.) bağlı olarak üretilen belgenin süreçleri her kurumda farklılık gösterir. Kurumların elektronik belge yönetim sistemi yapılandırma aşamasında yazılımlarının “kurumsallaştırılması” birer süreç olarak de...
Conference Paper
Full-text available
In Turkey, e-state transformation has gained speed since 2002 with the reforms of public administration. In this frame, an important part of the tar- gets determined on the activity plan of information society strategy has been realized. However, there are difficulties in structuring of electronic records management system, which is within the e-st...
Article
Full-text available
In this article, the rapid increase of publications and citations of publications from Turkey is analyzed for the period 1997-2006 using ISI’s Essential Science Indicators. Specialization and citation impact according to scientific disciplines, the internationally co-authored publications are given using bibliometric in dicators. The importance of...
Article
Full-text available
a bu çalışmanın başlatılması ve sürdürülmesinde gösterdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Öz Bu makalede Türkiye'nin 1997-2006 yılları arasında, Thomson ISI firmasının TBG (Temel Bilimsel Göstergeler) veritabanına göre yayınlar ve atıflar açısından dünyadaki konumu, yayınlar ve atıflar açısından hangi alanlarda uzmanlaştığı gösterilmiş, Web o...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to encompass the assessment of the effectiveness of the digital library and the value of multidisciplinary databases in terms of user preferences and use frequency by academic ranking. Design/methodology/approach – This paper compares the results of two survey questionnaires carried out in 2002 and 2005. It e...
Article
Full-text available
This essay details the fate of a student project for a digital libraries course from its initial development, through a grant application to make the project a reality, to its end. The Dede Korkut stories, Turkish folktales, were chosen for digitization and potential inclusion in a digital collection which was intended to benefit scholars worldwide...
Article
Full-text available
Establishing the institutional repository and making the research results of the institution available worldwide benefits the institution, the researcher and society. Determining the steps for building an institutional repository and customizing the operational standards and the protocols is therefore a most important task for any institution. To t...
Article
Full-text available
In this work, the guide prepared by ANKOS Open Access and Institutional Repositories Working Group (AEKA) for administrators and librarians, who will be involved in the process of establishing the institutional repository is introduced. This guide covers benefits of institutional repositories, current discussions on the topic, institutional archive...
Article
Full-text available
The development in information and communication technologies has changed and improved resources and services diversity in libraries. These changes continue to develop rapidly throughout the world. As for our country,remarkable developments, especially in university and special libraries, in this field are worth consideration. In order to take bene...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the cataloging consistency between health sciences faculty libraries at Ankara University. Online catalogs at four faculty libraries are used to detect differencies in MARC records. Access points included AACR2, main entry, title statement and area of responsibility, edition statement, publication, distribut...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the cataloging consistency between health sciences faculty libraries at Ankara University. Online catalogs at four faculty libraries are used to detect differencies in MARC records. Access points included AACR2, main entry, title statement and area of responsibility, edition statement, publication, distribut...
Article
Full-text available
New consortial buying models have dramatically increased the availability of online resources, particularly journal articles, in the universities and technical institutes of developing countries. The degree of acceptance and pattern of use of such materials is of great interest to library collection development. Ankara University surveyed faculty m...
Article
Full-text available
ANKOS (The Anatolian University Libraries Consortium) established Open Access and the Institutional Repositories Working Group (OAIRWG) in order to raise awareness on Open Access (OA) and Institutional Repositories (IRs) among information professionals in Turkey. Ankara University is one of the first open access initiatives in Turkey. It has been i...
Article
Full-text available
Seventeen doctoral theses of librarianship have been selected to study the application of informetrics laws. Aricles cited in the bibliographies of theses and the journals in which they appeared were entred into a database and synchronic citation analysis has been performed on the data. Journals which contained the cited articles were classified in...
Article
Full-text available
The author who started doing research on informetrics in 1991, aims to define Bradford's Law, which is the most intriguing of the informetric laws, in this article. The Law is described and mathematical formulations are also given. The relationship between the Law and citation indexing is explained and exemplified. The benefits of using the La...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the cataloging consistency between health sciences faculty libraries at Ankara University. Online catalogs at four faculty libraries are used to detect differencies in MARC records. Access points included AACR2, main entry, title statement and area of responsibility, edition statement, publication, distribut...
Article
Veri tabanı sunucularında kayıtlı log dosyaları kullanıcı uygulamalarına yönelik veri yığınları ile yüklüdür. Bu çok çeşitli log dosyalarında kayıtlı verilerin ilişkisel ve karşılaştırmalı yorumlarının yapılabilmesi mümkündür. Enformetrik yöntemlerin uygulanabileceği veritabanı bibliyografik ve öz içerikli ve /veya tam metin erişimli olabilir. Veri...
Article
Bilgisayar destekli eğitim uygulamalarında salt teknolojik amaçları karşılamaktan çok pedagojik amaçların etkin olduğu öğrenci merkezli bir yazılım giderek daha önem taşımaktadır. Bu anlamda yürütülen Web tabanlı projelerde bilgisayarla etkileşim ve elektronik iletişime katılımın yetersizliği sorununa literatürde geniş yer verilmektedir. Bu nedenle...
Article
Full-text available
New consortial buying models have dramatically increased the availability of online resources, particularly journal articles, in the universities and technical institutes of developing countries. The degree of acceptance and pattern of use of such materials is of great interest to library collection development. Ankara University surveyed faculty m...
Article
Full-text available
New consortial buying models have dramatically increased the availability of online resources, particularly journal articles, in the universities and technical institutes of developing countries. The degree of acceptance and pattern of use of such materials is of great interest to library collection development. Ankara University surveyed faculty m...
Article
Full-text available
In this presentation, you will find considerations and requirements to establish an institutional respository as well as aim, objectives, and work of Ankos Open Access and Institutional Repositories (ANKOS OA&IR) Working Group, which was formed in January 2006.
Article
Full-text available
Ankara University has become one of the fist open access initiatives in Turkey. Ankara University Open Access Program (AUO) was formed as part of the Open Access project (http://acikarsiv.ankara.edu.tr ) and supported by the University with an example of an open access institutional repository. As for the further step, the system will require the m...
Article
Full-text available
In this work, the guide prepared by ANKOS Open Access and Institutional Repositories Working Group (AEKA) for administrators and librarians, who will be involved in the process of establishing the institutional repository is introduced. This guide covers benefits of institutional repositories, current discussions on the topic, institutional archive...
Article
Full-text available
The development in information and communication technologies has changed and improved resources and services diversity in libraries. These changes continue to develop rapidly throughout the world. As for our country, remarkable developments, especially in university and special libraries, in this field are worth consideration. In order to take ben...

Network

Cited By