Özgür İnce

Özgür İnce
Istanbul Okan University · Healthcare Management

Ph.D Candidate

About

22
Publications
19,837
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
21
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
21 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Additional affiliations
August 2014 - November 2015
Istanbul Okan University
Position
  • Head of the Program
Education
September 2020 - June 2022
Anadolu University
Field of study
  • Geographic Information System
February 2020 - June 2021
Istanbul Okan University
Field of study
  • Information Systems
September 2018 - September 2022
Marmara University - Cerrrahpaşa
Field of study
  • Healthcare Management

Publications

Publications (22)
Article
Full-text available
ÖZET Yeni bir sağlık kuruluşu açılması planlandığında atılması gereken ilk adım, en doğru kuruluş yerinin seçilmesidir. Hastane kuruluş yeri seçiminde yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri de Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)'dir. Bu çalışmadaki temel amaç yeni bir özel sağlık kuruluşu ihtiyacı olduğu düşünülen Tuzla i...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Çalışmanın Problemi: Hasta hizmetleri, hastanelerde hastanın gelişinden çıkışına kadar geçen süreçte hastaya ait operasyonların büyük çoğunluğunu gerçekleştiren bir birim olarak tanımlanabilir. Bu birimlerde çalışan personeller çeşitli mesleki isimler (hasta danışmanı, yatan hasta danışmanı, acil servis hasta danışmanı, kat sekreteri vb. gibi)...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Çalışmanın Problemi: Sağlık politikası, kamuda veya özel sektörde sağlık hizmetlerinin kim tarafından üretilip sunulacağının, nasıl finanse edileceğinin ve bu hizmetin kullanıcılara nasıl ulaştırılacağının belirlenmesi doğrultusunda ulusal ve küresel ölçekte hükümetler veya karar vericiler tarafından yapılan tercihler ve alınan kararlar bütünü...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Çalışmanın Problemi: Sağlık hizmetlerinde verilen hizmetler göz önüne alındığında çok fazla hizmet türü ve meslek grubu dikkati çekmektedir. Sağlık hizmeti veren kurumları arasında verdiği hizmet ve personel sayısı dikkate alındığında önemli kurum hastaneler olarak görülmektedir. Diğer sağlık hizmetleri veren kuruluşlar ise aile hekimliği merk...
Article
Full-text available
Öz Koronavirüs hastalığı pandemisinin yıkıcı etkisiyle mücadelede hükümetler, sınırlama ve kapanma politikaları uygulamak durumunda kalmıştır. Bu uygulamalar pek çok sektörde faaliyetlerin aksamasına sebep olurken, sağlık hizmetleri sektöründe aksine talep artışına yol açarak bulaşıcılığın kontrolünü sağlayacak şekilde kapasite üzerinde faaliyet g...
Article
Full-text available
The restrictions caused by the COVID-19 pandemic have made it necessary for humanity to develop a lifestyle based on this reality. The use of technology in healthcare, a sector requiring mandatory needs, has increased in line with this need. This increased the interest in the notion of Metaverse, a virtual universe in which people can safely meet h...
Article
Full-text available
Özet Son zamanlarda akademik performans kavramı, üzerinde en çok tartışılan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak sağlık yönetimi bölümlerinin akademik performanslarının değerlendirilmesi ve üniversiteler/bölümler arası karşılaştırılmasıdır. Çalışmada, COPRAS, MOORA ve TO...
Article
Full-text available
Sağlık düzeyi göstergelerinin analizi, istenilen hedeflerin yerine getirilmesi konusunda politika yapıcılara ve sağlık hizmeti sunucularına önemli bilgiler sunmaktadır. Sağlık sistemlerinin performanslarının uluslararası karşılaştırılmasına yönelik yapılan bu analizler, sağlık politikalarında rol oynayan farklı aktörlerin dikkatini çeken bir konu o...
Article
Full-text available
With the rapid development of technology, new methods and techniques have begun to provide many services. As these developments afford convenience in many ways, they have become an indispensable part of daily life. In addition, these developments have brought a different perspective to research and development activities. The healthcare sector has...
Book
Full-text available
2017 yılında yapılan Uluslararası Nadir Hastalıklar Paneli ve Çalıştayında belirlenen bir dizi eylem planları içinde farkındalığın artırılması, prenatal taramaların ve yenidoğan taramalarının etkinleştirilmesi, akraba evliliklerinin önlenmesi önerilmektedir. Nadir Hastalıkların %80'i genetik olduğundan ülkemizde %23 oranında görülen akraba evlilikl...
Article
Full-text available
Bu çalışmada amaç, sağlık kurumlarında görev yapan yöneticilerin büyük veriye ilişkin bilgi ve algılarını tespit etmektir. Çalışma Haziran-Temmuz 2018 tarihleri arasında sağlık kuruluşlarında yönetici olarak görev yapan 32 katılımcı ile anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 3'ünün verilerinde maddi hata veya eksik bilgi gö...
Conference Paper
Full-text available
Nadir hastalıklar Avrupa’da 1/2000 kişide görülen hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşık olarak 6000 hastalık çeşidini içinde barındıran bu hastalık hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde görülebilmektedir. Nadir hastalıklar genellikle genetik kökenli olmaktadır ancak bu tüm hastalıklar için geçerli değildir. Bu hastalıkların yaklaşık ola...
Article
Full-text available
ÖZ Çalışmanın amacı, Türkiye'de Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ve Behçet Hastalarına (BH) sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmaya Behçet ve FMF Hastaları Derneği'ne kayıtlı 132 hasta dâhil edilmiştir. Veriler, literatür taraması ve uzman kişilerden alınan bilgilerden oluşturulan soru kağıdıyla elde edilerek SPSS 22.0 programınd...
Conference Paper
Full-text available
Aim: Social workers have significant roles in elderly care. Featured with complicated and highly labor-intensive job requent, multiple pressures from different sources in elderly care are inevitable. However, under these conditions, stress management is important for employees and organizations. In this respect, the success of in identifying stress...
Conference Paper
Full-text available
Giriş Avrupa’da 1/2000 kişide görülen hastalıklar ‘nadir’ olarak tanımlanır (1). Bu hastalıklar çoğunlukla genetik aktarılan, tedavisi bulunamayan, kronik ve yaşam kalitesini etkileyen hastalıklar olup; Türkiye’de 7 milyon kişide tanılanmıştır (2). Bu yönüyle bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşımı hayati derecede önemlidir ki, sağlık hizmetlerinin...
Conference Paper
Full-text available
Arz, kelime olarak TDK ’ya göre “Üreticinin piyasaya mal çıkarması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları, sunu ve istem” olarak tanımlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin arzı ise sağlık hizmetlerine ayrılmış tüm kaynakları optimum seviyede kullanarak en yüksek ve modern sağlık hizmeti üretmek ve bunu topluma en adil şekilde dağıtmak olarak tanım...
Conference Paper
Özet Amaç: Toplam nüfus içerisinde giderek artan diyabet hastalığına ait bilgi düzeyi hakkında bilgi vermek ve ilişkili durumları incelemek. Yapılan çalışma ile diyabet hastalığı ile bilgi düzeyi ilişkisini anlayabilmek ve bu bilgilerin hastalık yönetimine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Önem: Diyabet yaşamın her yönünü etkileyen uzun süreli kronik...
Article
Full-text available
Abstract— Nowadays, communication holds a quite significant place in both everyday life and work life of healthcare personnel. This study was carried out to make, by means of various parameters, an emotional, behavioural, and cognitive assessment of communication skills of students, who study at the Okan University Vocational School of Healthcare S...

Network

Cited By