Özge Cengiz

Özge Cengiz
Marmara University · Department of Primary Education

Master of Education

About

10
Publications
3,279
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
23
Citations

Publications

Publications (10)
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to evaluate the cartoons broadcasted in TRT Children’s Channel according to learning outcomes and indicators. The study group consists of 30 sections of “Kuzucuk”,“Kare” and “Ege ve Gaga” cartoons. It was determined how often the developmental areas were included in the cartoon sections examined. As a result of the resea...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın genel amacı, okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık yönelimleri ile annelerinin ilgi düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Ayrıca okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık yönelimleri ile annelerinin ilgi düzeyleri cinsiyet, çocuğun yaşı, kardeş sayısı, doğum sırası, anne yaşı, anne öğrenim durumu, anne çalışma d...
Article
Full-text available
In this research, it was aimed to examine the levels of school burnout and alienation from school of the senior students who are studying in the Preschool Education departments. The sample consisted of 300 students who were studying in the Preschool Education departments. The data were obtained by using the "Personal Information Form", "Student Ali...
Article
Full-text available
Sorumlu yazar ÖZ Okul öncesi dönem çocukları içinde bulundukları aile ve çevrede kazandıkları deneyimler yoluyla, günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri izleme, tahminlerde bulunma, planlamalar yapma gibi adımlarla çözmeye çalışırlar. Duygu ve davranışlarında kendini kontrol etme ve düzenleme becerileri kazanan çocukta, olumlu benlik algısının...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to discover childhood fears of 60-72-month-old children through the opinions of preschool children, preschool teachers and mothers. Study group of the investigation consists of 52 participants; 18 children aged 60-72 months, 16 teachers and 18 mothers with preschool children, in Istanbul. An "Interview Form" which consist...
Conference Paper
Full-text available
Öz: İnsan ve çevre etkileşiminin daha iyi anlaşılabilmesi için bu ilişkinin tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamda ele alınması gerekmektedir. Kentlerin yaşam kalitesinin yükseltilerek yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent olmasında fiziksel ortamın yanı sıra tarihsel süreçteki yerinin dikkate alınarak doğa ile uyumlu, risk altındaki dezavantajlı g...

Network

Cited By