Nuket Örnek Büken

Nuket Örnek Büken
Hacettepe University · Faculty of Medicine Dept of Medical History and Medical Ethics

Professor

About

100
Publications
76,856
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
267
Citations
Additional affiliations
May 2000 - present
Hacettepe University
Position
  • Professor
January 2000 - present
Hacettepe University
Position
  • Professor
January 2000 - present
Hacettepe University
Position
  • Head of Department

Publications

Publications (100)
Article
Full-text available
WHO states five ethical principles for the care of patients with COVID-19: Equal moral respect, duty of care, non-abandonment, protection of the community, and confidentiality. Healthcare professionals might have to make difficult decisions such as selecting patients and withholding or withdrawing mechanical ventilation of critically ill patients....
Article
Full-text available
Objectives: Food-related issues, which directly concern all societies and are closely related to the management of limited resources, are always high up on the world agenda. In this context, we addressed healthy nutrition and sustainable food matters using different methods within the scope of Towards Inclusive Research Programming for Sustainable...
Article
Full-text available
Aim: The medical ethics education given at the faculty of medicine aims to help prospective physicians develop an ethics awareness as part of their professional identity so that they can evaluate the determinants of patient-physician relationship, identify the ethical issues and problems prevailing in medical practice and researches, and find appro...
Article
Full-text available
The chronic pain experience is largely a subjective experience for everyone involved. There are no truly accurate measures for quantifying pain. Physical examinations for chronic pain have inherent subjectivity because it is reported that there is more agreement among various physicians for the same patient regarding the medical history than on the...
Chapter
Full-text available
ABS TRACT The chronic pain experience is largely a subjective experience for everyone involved. There are no truly accurate measures for quantifying pain. Physical examinations for chronic pain have inherent subjectivity because it is reported that there is more agreement among various physicians for the same patient regarding the medical history t...
Chapter
Full-text available
One of the ethical problems brought by the pandemic is how the fair use of limited medical resources should be. Older people are one of the most vulnerable groups with the highest risk of losing their lives due to COVID-19. Thus the role of older people in the allocation of limited medical resources is very important during this pandemic where the...
Article
Full-text available
Beyin ölümü organ aktarımlarıyla birlikte gündeme gelen nispeten yeni bir klinik kavramdır. Bu kavram yalnız hekimleri değil; hukukçuları, filozofları ve din adamlarını da yakından ilgilendirmektedir. Çünkü söz konusu olan geniş vicdani ve dini tartışmalara açık olan "insan yaşamının sonu" konusudur. Özellikle son yıllarda Batı literatüründe kimi h...
Article
Full-text available
The concept of brain death is a product of modern medicine. It was developed more than 30 years ago to resolve issues arising from medical life-support technology and organ transplants. Traditionally, a pronouncement of death is based upon the cessation of pulse and breathing. By contrast, brain death is based upon a patient being comatose, having...
Chapter
Full-text available
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a respiratory infection caused by a newly emergent coronavirus that is called SARS-CoV-2. It was first detected in Wuhan, China, in December 2019, and has spread rapidly around the world. World Health Organization (WHO) declared COVID-19 as a pandemic on 11 March 2020. As the pandemic continues, many ethical i...
Article
Full-text available
COVID 19 Pandemisinin etik yönlerini konu alan bu makalede öne çıkan konular şunlardır; sınırlı tıbbi kaynakların adil dağıtımı ve triaj kararları, tıbbi yararlılık konusu, ABD ve İtalya örneklerinde daha sık gördüğümüz özellikle yaşlılara ve örselenebilir/etkilenebilir savunmasız gruplara yönelik ayrımcı yaklaşımlar, tedaviye hiç başlamamak ya da...
Article
Full-text available
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) dünyada pek çok kavramın üzerinde yeniden düşünülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu gereklilik öncelikle birey ve toplum sağlığı açısından dikkate alınmalıdır. Pandemi sürecinde bilimsel verilerin sürekli ve şeffaf olarak paylaşılmasının önemi, hastalık ile ilgili olarak kullanılan dil, medya iletişimi, bili...
Article
Full-text available
Aim Family physicians are role models for their societies in disaster management and have an important place in it. This study was carried out during the specialty training of the residents, who are currently family physicians fighting against COVID-19 in the field, and was aimed to identify the awareness levels of residents regarding the roles and...
Article
Full-text available
ENG Cremation is the process of burying the dead. Incineration is done in a cremation oven where is called a crematorium. In the cremation process, the soft tissues of the corpse are completely burned and the bones are burned to a certain extent until they lose their size and shape, then the remaining bone particles and ashes are placed into a con...
Article
Full-text available
Introduction: Elderly individuals frequently face end-of-life decisions. These decisions create moral burden for the family and health personnel. Aim of this study is determine the opinions of elderly about end-of-life decisions, which will act as a guide for physicians and families in clinical decision-making processes. Materials and Method: Sta...
Article
Full-text available
Pandemik influenzanın planlanması, hazırlık ve yanıtların belirlenmesi konusunda pek çok kritik etik soru ortaya konmaktadır. Kimler öncelikli olarak ilaçlara ulaşabilecek; ilaçlar, aşılar ve yoğun bakım ünitesi yatakları gereksinimi karşılayamadığında sınırlı kaynakların adil kullanımı açısından bunlar öncelikli olarak kimlerin kullanımına açılaca...
Article
Full-text available
Introduction: We aimed to determine what elderly individuals think about good death and their level of anxiety about death in order to guide people and families working with elderly individuals. Materials and Method: 420 volunteer elderly participated in the study. Questionnaires were conducted using face to face interview technique. The measured...
Chapter
Full-text available
Bu çalışma acil servislere sağlık hizmeti almak üzere gelmiş madde kullanımı olan hastaya etik yaklaşımın etik çerçevesi ele alınmaktadır.
Article
Full-text available
Laboratuvar hekimleri sıklıkla, kapasiteleri ölçüsünde yeteneklerine göre klinisyen, araştırmacı ve sağlık savunucusu olarak farklı roller oynamaktadır. Hastayla direkt temasta bulunmuyor olsalar da, “meçhul” laboratuvar hekimlerinin ilk ve en önemli görevi “yüzü bilinmeyen” ve sadece bir sayı ile ifade edilen hastası için, en uygun olanı, en doğru...
Article
Full-text available
“Hüseyin Hulki Bey’in eseri Tababet-i Hakikiye ve Mesâlik-i Batıla-i Tıbbiye’nin günümüz Türkçesine kazandırılması ve günümüz tıp anlayışıyla değerlendirilmesi” başlıklı doktora tez çalışmam kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin bir kısmını bu makale bağlamında okuyucularla paylaşmak istiyoruz. XIX. yüzyıl Osmanlısında, İstanbul’da yaşamış ola...
Article
Full-text available
Amaç: Film gösterimlerinin öğrencilerin meslek hayatına hazırlanırken önemsenen bir eğitim aracı olması, tıbbın uygulanması sırasında ortaya çıkan değer sorunlarını inceleyen tıp etiği disiplininin eğitim programında bir karşılık bulmuştur. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan bir grup öğrencinin “Doktor Ölüm [ing: You Don’t...
Article
Full-text available
İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Kadın Sünneti Nüket Örnek Büken[1], Hacettepe Üniversitesi Öz Sosyal aktivistler ve feministler arasında, kadın sünneti (FGM- Female Genital Mutilation-, kadının genital yaralanması) ile mücadele önemli bir politika hedefidir. Bazen kadın sünneti veya kadın genital kesimi olarak adlandırılan FGM, kadınların ve kız...
Article
Full-text available
Sosyal aktivistler ve feministler arasında, kadın sünneti (FGM- Female Genital Mutilation-, kadının genital yaralanması) ile mücadele önemli bir politika hedefidir. Bazen kadın sünneti veya kadın genital kesimi olarak adlandırılan FGM, kadınların ve kız çocuklarının klitorisini cinsel arzularını azaltmak ve cinsel onurunu evlilik öncesi korumak içi...
Article
Full-text available
CRISPR teknolojisi olgunlaşmaya ve yaygınlaşmaya devam ediyor ve edecek. Heyecan verici biçimde yeni işlevlere sahip yeni CRISPR sistemleri hala keşfedilmektedir. Bu tür devrimci araçların potansiyel yararları da sonsuzdur. Bununla birlikte, ahlaki ve etik kaygıları artıran riskleri de vardır. Fayda ve riskler konusundaki belirsizlikten kaynaklı ya...
Article
Full-text available
Doktor Hüseyin Hulki Bey 1862-1894 yılları arasında yaşamış Mekteb-i Tıbbiye’den mezun bir hekimdir. Yaşamında dönemin sağlık sorunlarını da ilgilendiren eserler yayınlamıştır. Aktif görevler almaktan da çekinmeyen Hüseyin Hulki Bey vazifeli olarak yurtdışına gönderilmiş, buralarda 19. yüzyılın tanınmış bilim insanlarıyla fikir alışverişinde bulunm...
Article
Full-text available
XIII. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuş olan Ahilik Teşkilatı bilim, sanat ve ahlakın ışığında ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmuştur. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yaptıkları faaliyetlerde insanı öncelemişler ve günümüze kadar ulaşan kültürel ve ahlaki miraslar bırakmışlardır. Ahilik teşkilatının yanı sıra neredeyse...
Article
Full-text available
İbn Sina hakkında literatürde yayınlanmış pek çok çalışma bulunmaktadrr. Bu çalışmalardan bir tanesi internette çok iyi bilinen ibni Sina resimlerinden farklı bir yüz gösteren yeniden yiüzlendirme çalışması ile ilgili bir makaledir, Bu ga1gmada, stiz konusu yeniden ytizlendirme gahgmasrntn yer aldrir makale ve bu makalede-ki ytintemden farklt bir y...
Article
Full-text available
Kadının insan haklarının tam olarak sağlanmasının en temel koşulu, kadınla-rın sağlığa ulaşma hakkından ve tanı/tedavi/araştırma hizmetlerinden en yüksek düzeyde, tam ve eşit olarak faydalanmalarını sağlamaktır. Kadın sağ-lığı biyopsikososyal faktörler yanı sıra yaşamın ekonomik, politik, sosyal boyutları tarafından da belirlenmektedir, özellikle t...
Article
Full-text available
ÖZET Bu makale çocuklar üzerinde yapılan klinik araştırmalarda, bilimsel ve etik açıdan en tartış- malı konularda, genel bir bakış sunar- çocuklar üzerinde yürütülen araştırmalar, bu araştırmalarda risk/yarar tahmini, çocukların tıbbi araştırmaya rıza verme olgunluğu. Geçtiğimiz on yıl içinde bu konuda araştırma etiği ile ilgili sorular sürekli ola...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, geleceğin tıbbı olarak kabul edilen moleküler genomik tıbbın başlangıcı olan HeLa hücresinin keşfedilmesinin hikayesinin, içinde bulunduğumuz yıllardan geriye doğru giderek izlerini sürmek; tıp tarihini şekillendiren köşe taşı olarak adlandırılabilecek bu olay ile tıbbın nasıl evrildiğini görmek ve halen bu konuda yürütülen eti...
Article
Full-text available
ÖZ Ahilik Teşkilatı 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Bir esnaf ve sanatkâr örgütü olan Ahilik Teşkilatı XX. yüzyıla kadar Anadolu’da mesleki ve kültürel faaliyetler yapmıştır. Temeli bilim, ahlak ve çalışma olan bu örgüt felsefesi gereği insanı tam merkeze koymuş insan ve toplum için çalışmayı temel bir ilke edinmiştir. Anadolu’ya yer...
Article
Full-text available
ÖZET İnsan üzerindeki kasıtlı tıbbi deneylerin ahlakına ilişkin tartışmalar, Yunan'dan Roma dönemine, 18. yüzyılda çiçek hastalığına karşı yapılan tartışmalara, 19. yüzyıldan sonra bildirilen katılımcısı insan olan deneyler ve 20. yüzyılın önemli gelişmelerine kadar birçok tartışmaya kadar uzanmaktadır. İnsanları ilgilendiren araştırmaların etiği i...
Article
Full-text available
Bu çalışma ile biyotıp araştırmaları özelinde kişisel verilerin korunması konusunda lider kabul edilen AB’nin Mayıs 2018’de uygulanmaya başlayacak olan 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü, 108 sayılı AK Sözleşmesi, AK’nin 23 Ocak 2017 tarihli ‘Avrupa Konseyi Büyük Veri Dünyasında Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Kişilerin Korunması Rehbe...
Article
Full-text available
İnsan olmanın beraberinde getirdiği hakların başında şüphesiz ki yaşam hakkı vardır. İnsanın yaşamına devam edebilmesi ve var olmasından kaynaklanan temel haklarını kullanabilmesi için, beden ve ruh sağlığının korunması esastır. Beden, ruh ve sosyal sağlığının korunması için gerekli ortamı herkes için eşit bir şekilde sağlamak ise devlet otoritesin...
Article
Full-text available
Violence against women is a serious violation of women's human rights and a significant health issue in many countries. As domestic violence is a subject of high concern in the different countries, there has been considerable research into the topic of domestic violence generally, though there is comparatively less known on health care providers ro...
Article
Full-text available
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de açlık grevleri pek çok kez yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Sivil itaatsizlik olarak da değerlendirilen açlık grevleri, medikal, legal ve etik alanında hekimlere de büyük yükler getirmiştir. Bu makale ile birçok kez sağlığın ve biyoetiğin konusu olan açlık grevleri ve açlık grevi eylemcisiyle - hekim arasında başl...
Article
Full-text available
The rapidly changing landscape of clinical medicine, governmental emphasis on cost containment, and the rise of managed care, have brought dramatic changes to our health care system. These changes have taken place against a backdrop of social and economic trends, multiculturalism and an aging population. In general, the burdens to a patient from a...
Article
Full-text available
Despite of having ongoing debates on end-of-life regulations and procedures, ethics of withholding and withdrawing treatments, euthanasia, physician assisted dying, access to pain medication, advance directives and living wills have started to be taken into consideration when formulating legal documents. Even though there are important differences...
Article
Full-text available
Despite the advanced scientific knowledge and technology that the physicians use, the ability of communication,ethical and professional values still make up the essence of all clinical operations in the diagnosis-treatment of the diseases. It is obvious that the physicians and the other healthcare personnel would sincerely like to build good relati...
Article
Full-text available
Trivial technological developments are not always able to increase the life span and quality of life together. Generally accepted in intensive care units, every support that prolongs life is going to extend the quality of life. Health workers often act with this assumption. Only life lime oriented approach that does not care about quality of life....
Article
Full-text available
Kişisel veriler, insan hakları ve özel hayatın gizliliği ile birlikte anılmakta, çeşitli ülkelerde farklı yasal düzenlemeler ile koruma altına alınmaktadır. Teknolojinin sağladığı imkanlar göz önüne alındığında dijital ortamda gizliliğin çok fazla korunamayacağını savunan görüşlerin yanı sıra güçlü mekanizmaların oluşturularak gizliliğin ihlaline y...
Article
Personal data have been considered as an integrated part of human rights and the right to privacy where different countries formulate various laws, regulations and policies in order to protect individual’s private life. As technology grow fast the opportunities have increased and started to narrow the limits by its nature. Some argue that privacy c...
Article
Full-text available
İnsanlar iletişimin sözel, sözel olmayan veya sanat gibi sembolik araçlarını kullanarak kendi kimliklerini geliştirir ve ifade ederler. Her ne kadar iletişimde dilin önemini yadsıyamasak da “dilin sessizliğinden” söz edebileceğimiz gibi “sessizliğin dilinden” de söz edebiliriz. Söz konusu “kadınların sessizliği” ise, bu tür bir sessizlik “daha çok...
Article
Full-text available
Why is so much attention now being given to the ethics of clinical trial? Why does debate continue over the ethics and regulation of research involving human subjects? Are there societal duties to support the conduct of clinical research? Why was this protocol good enough for X, or Y, or Z, but not good enough for this university or institution? Wh...
Article
Full-text available
In this presentation, the female body is primarily political, historical adventure of coming into the feminist point of view of poliry will be evaluated. Foucault s concept of biyopolitics and political policy on the basis of the most prominent female body that cause will be discussed. Then based on sexuality and power, the fertility questioned. On...
Article
Full-text available
In order to be "feminist,' an approach to bioethics must emphasize the role gender plays in the realm of healthcare. Horv does one's femaleness or maleness, one's femini- nity or masculinity, shape the way one thinks about and behaves within the worlds of medicine and science? And, of equal significance, how does one's gender affect one's pover/ pr...
Article
Full-text available
Even though all the rights and obligations of all parties of clinical trial – the researching physician, the volunteering patient, the industry, research institutions- have been assured with ethico-legal regulations, there still exist many problems in the world of clinical research, and suggestions of solutions to the said problems. As a medical et...
Article
Full-text available
https://bilimvegelecek.com.tr/hocam-yaman-orsun-ardindan/
Article
Full-text available
Even though all the rights and obligations of all parties of clinical trial – the researching physician, the volunteering patient, the industry, research institutions- have been assured with ethico-legal regulations, there still exist many problems in the world of clinical research, and suggestions of solutions to the said problems. As a medical et...
Article
Full-text available
Bir film neden çekilir? Neyi anlatmak ister? Diyaloglar, monologlar, görsel imgeler, müzik, mekân, ışık... Hepsi ama hepsi neden biz izleyicilere montajlanıp sunulur? Amacı nedir? Bir film neden var olur? Bu soruların cevabı tek bir şeye karşılık gelir; izleyicinin düşünsel, duygusal tüm yanlarını harekete geçirip, film yaratıcısının anlatmak isted...
Article
Full-text available
In cases of life-threatening diseases such as cancer, physicians’ tendency to reveal the medical truth to the patients can vary depending on each country’s own moral, social and cultural structures as well as countries’ health policies and traditional physician attitudes. Furthermore, the way of informing patients about cancer diagnosis can vary de...
Article
Full-text available
INTRODUCTION: Hospital Ethics Committees (HECs) were established to solve the ethical dilemmas experienced by health personnel in clinics. However, HECs also provide training on ethics, and develop ethics guidelines and institutional policies. HECs first appeared in the USA in the 1960s and had become widespread in Europe by the 1990s. In Turkey, t...
Article
Full-text available
Bioethics and biopolitics derive from ethics, which con­stitutes their denominator but their choice and the appli­cation of the moral principles ranges from being simply different to being outright contradictory. In order to under­stand the interaction between bioethics and biopolitics, which has been repeatedly mentioned, we believe that it is imp...
Article
Full-text available
Kadınlar, Kentler ve Murathan Mungan… Kadını ve kadınlığı ondan daha güzel anlatan bir şair / yazar tanımadım ben. Kadın ve Kent onun ağzından anlatıldığında ise işte böyle tadına doyulmaz bir öykü kitabı çıkmış ortaya… İzmir, Adana, Trabzon, Bursa, Samsun, Amasya, Ankara, Sinop, Afyon, Kırşehir, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Gümüşhane, Mersin, İst...
Article
Full-text available
II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada hızla artan nüfus, beraberinde yeni besin kaynakları gereksinimini de doğurmuştur. Bu gereksinime karşı oluşan ilk tepki, 1960'ların sonlarında ortaya çıkan " Yeşil Devrim " oldu. Ancak çok umut bağlanan bu girişimin, yıllar içerisinde ciddi yan etkileri anlaşıldı ve kullanılan kimyasalların birçoğu 1970'lerde ya...
Article
Full-text available
Kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalık durumunda hekimler arasında tıbbi gerçeğin hastaya söylenmesi eğilimi her ülkenin kendi ahlaksal, sosyal ve kültürel yapısına göre farklılık gösterebildiği gibi, ülkelerin sağlık politikaları ve gelenekselleşmiş hekim tutumları da belirleyici olabilmektedir. Bunun yanı sıra hastanın kanser tanısı hakkında bil...
Article
Full-text available
Having a history as old as the history of humanity, Tuberculosis (TB) is a serious disease and it is regarded as an important a public health problem not only for its medical aspect but also for its social and ethical aspects. As a result of the discovery of the cure for TB and the improvement of humans’ living conditions, the TB problem was believ...
Article
Full-text available
Özet: Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılı başında taslak olarak hazırladığı ve ilgili kurumlardan görüş istedikten sonra son şeklini vereceğini bildirdiği, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, 27 Ekim 2014 tarihinde 29158 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın amacı, kanıta dayalı tıbbi uygulamaların...
Article
Full-text available
Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılı başında taslak olarak hazırladığı ve ilgili kurumlardan görüş istedikten sonra son şeklini vereceğini bildirdiği, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, 27 Ekim 2014 tarihinde 29158 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın amacı, kanıta dayalı tıbbi uygulamaların kapsam...
Article
Full-text available
Physician's attitudes towards patients with incurable cancer or at the end-of-life process--treatment of patients, withholding ventilation support, physician-assisted suicide--have changed rapidly in recent years. In cases such as incurable cancer, illnesses in the terminal phase, some neurologic diseases and AIDS, physicians and other health care...
Article
Full-text available
Sex selection for fetal sex identification and the use of non-medical purposes. Sex selection, packaged in a historical process continuing the family line, heritage, was in favor of men for different reasons, such as hereditary. Sex selection, implantation, before and after birth, after the three different time using different methodologies are app...
Article
Full-text available
Objectives: The aim of this study is to deliberate the dynamics of reproductive health care, abortion and the role of nurses in Turkey in a comparative manner. Terms related to reproductive health have been highlighted in order to bring clarity to the conceptual framework of the topic. This topic has always been evaluated in Turkey from a legislati...
Article
Full-text available
Abstract Sex selection, fetal sex identification and the use of non-medical purposes. Sex selection is applied to medical and non-medical reasons. Reinforce discrimination against women in the sex selection of non-medical reasons. Choosing the sex of the children asked to be owned, in favor of men from losing the value of girls, women's status with...
Article
Full-text available
Amaç:Bu araştırma etik dersi alan ve almayan hemşirelik öğrencile-rinin etik karar verebilme düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem:Tanımlayıcı tipte olan araştırma Ankara’da, Gazi Üniversite-si Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 2011-2012 yılındaeğitim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 146 öğrenci ile yapıl-mıştır. V...
Article
Full-text available
The first mention of clinical trials in a legal document occurred in Turkey many years before the Helsinki Declaration or Belmont report; issued in 1926, the Code of Pharmaceutical Products and Preparations No. 1262 law carries the statement: "Experimental drugs can be used in a patient only by his/her permission". Then the other regulation is the...
Article
Full-text available
Clinical exercises include questions about a physician's behaviour, decision making process, values, rights and responsibilities, as much as the scientific-technical questions concerning the disease. Some of these questions may be easily answered, for there are well-constructed activity options that have found widespread acceptance regarding what h...
Article
Full-text available
In Turkey, as in many other countries, infertility is generally regarded as a negative phenomenon in a woman's life and is associated with a lot of stigma by society. In other words, female infertility and having a baby using Assisted Reproductive Technologies (ART) have to be taken into consideration with respect to gender motherhood, social facto...
Article
Full-text available
According to the Turkish Penal Code; health professionals are obliged to inform judicial authorities in case they come across with any crime indication while performing their tasks. Researches on child abuse involve the subject of crime qualitative acts. In researches at clinical settings, ifsome findings of child abuse are found there is no doubt...
Article
Full-text available
Objective: End-of-life decisions are among the most difficult to make or study in our country. This study compares the attitudes toward ethical decision making in the end of life and autonomy issues among academic physicians and patients of Hacettepe University Hospital outpatient clinics in Hacettepe. Our aim was to assess the opinions of physicia...
Article
Full-text available
Health reforms, shaped by factors such as demographic changes, technological developments and financial pressures, have been either debated or implemented almost in every nation. A basic objective of health reforms is to improve a dysfunctional health system which, perhaps, due in part to inefficient resource allocation, low quality services, inequ...
Article
Full-text available
A number of new drugs are currently being tested at a number of sites in a variety of States, but not without public opposition to some of these clinical trials. Researchers from developed States must therefore continuously face a variety of socio-political problems, especially since opposition to biological, biomedical and behavioural research con...
Article
Full-text available
Why is so much attention now being given to the ethics of research involving human subjects? What is the nature and content of this Ethics? What roles does ethics play or should it play in the conducting of biomedical research? These questions are unanswerable apart from understanding the purposes and ever-increasing power of biomedical research it...
Article
Full-text available
THE IMPORTANCE OF ANATOMY IN MEDICAL EVOLUTION AND ANDREAS VESALIUS Tıbbın Evriminde Anatominin Yeri ve Andreas Vesalius Anatomi tıbbın evriminde en eski branşlarından birisidir. İnsan anatomisi hakkında bilgi sahibi olunmadan önce hastalıkların tanı ve tedavisinden söz etmek oldukça güçtü. Vesalius modern anatominin kurucusudur. 1543 yılında yay...
Article
Full-text available
Anatomy is one of the oldest branches in medicine. Without a knowledge of human anatomy, the diagnosis and treatment of diseases are inconceivable. Many advances in medicine and surgery can be directly linked to a better understanding of the structure and function of the human body. The publication of Vesalius's master-piece De Humani Corporis Fabr...
Article
Full-text available
A new Turkish Penal Code came into effect on 1 June 2005. Article 280 concerns health care workers' failure to report a crime. This article removes the responsibility from health care workers to maintain confidentiality, but also removes patients' right to confidentiality. It provides for up to one year of imprisonment for a health care worker who,...
Article
Full-text available
The concept of brain death is a product of modern medicine. It was developed more than 30 years ago to resolve issues arising from medical life-support technology and organ transplants. Traditionally, a pronouncement of death is based upon the cessation of pulse and breathing. By contrast, brain death is based upon a patient being comatose, having...
Article
Full-text available
In this article the curricula at the baccalaureate level of 18 medical faculties in our country that have Deontology-Medical Ethics and Medical History departments have been evaluated and classified, looking at the number of hours and topics. Our purpose for this study was, particularly from the aspect of medical history, to compare curricula in de...
Article
Full-text available
Violence against women is a serious problem in Turkey. The Women and Ethics Commission of the Turkish Physicians' Association (Ankara Physicians' Chamber) has undertaken significant work to counteract this. This article gives some indications of the sources of violence and discusses its social and health care implications. The Commission is pivotal...
Article
Full-text available
Hayvan hakları düşüncesinin temelindeki ahlak anlayışı, “insan merkezli” anlayıştan farklı olarak, insanı doğanın sahibi ve tüm canlıların efendisi olarak değil, “doğanın bir parçası” olarak görmek biçimindedir. Hayvanlar ve bitkiler insanların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını tatmin etmek için yaratılmış basit birer araç değildir. Kendini doğanın bir...
Article
Full-text available
It is accepted throughout the world today that a new approach is needed to health care, one that brings to the forefront the role of economic development. This situation has also increased the importance of the health care sector and health data have begun to take a significant place in countries' development indicators. Health care services as a b...
Article
Full-text available
"Patient Rights", "experimental subject rights", "experimental animal rights", "medical ethics", and "legal sanctions" are subjects that have begun to appear frequently in our medical practice and medical literature. How we arrive at the core meaning of these concepts that we are using and what they express to us or in general has begun to gain imp...
Article
Full-text available
The Forensic Medicine Association was established in Turkey by law number 2659 for the purpose of providing expertise in legal cases. In this study the opinions given by the lawcourts and public defenders in the Forensic Medicine Association's First, Second, Third, and Fifth Specialization Divisions between the years 1990 and 2000 (approximately 68...
Conference Paper
Full-text available
This paper will discuss the placebo, a subject that has been reflected in scientific literature with its confusion of concepts and whose characteristics have been discussed throughout medical history. First we will look at the concept of placebo from the point of view of medical history, then we will attempt to define placebo and the placebo effect...
Article
Full-text available
Historically, physicians, with lawyers, clergymen, and military officers, occupied positions of dominant authority in European and many other societies, and those who received their services expected them to have faith and trust in their wisdom and judgment. Physicians today still often base their ethical integrity on variants of the physicians' Hi...
Article
Full-text available
The placebo effect is the measurable, observable effect or perceivable improvement in health state not attributable to the treatment. This effect is believed by many people to be due to the placebo itself in some mysterious way. A placebo (Latin for "I shall please") is a medication or treatment believed by the administrator of the treatment to be...
Article
Full-text available
In recent years, physician-industry relationships and ethical problems within these relationships have been one of the most discussed topics both in medical society and in the general public in our country. Unethical, and sometimes illegal, relations between the physician and the industry destroy patient rights and security as well as the health ca...
Article
Full-text available
In clinical drug trials it is essential in terms of Medical ethics to study on patient's and subject's rights, to discuss on physician-investigator/patient-subject relations, and to evaluate the dynamics inherited within these relations. In order to have internationally acceptable trials, besides the existence of methodological and semantical harmo...
Article
Full-text available
The issue of patients' rights is relatively unknown in our country but it is often recalled when an incident of death or disability is suspected as being caused by a physician's error. However patients' rights are being violated thousands of times every day in our country. More than these patients' rights' violations, the essential point is the lac...
Article
Full-text available
The issue of patients' rights is relatively unknown in our country but it is often recalled when an incident of death or disability is suspected as being caused by a physician's error. However patients' rights are being violated thousands of times every day in our country. More than these patients' rights' violations, the essential point is the lac...
Article
Full-text available
Most physicians confront the moral and technical challenges of treating persons who are coming to the natural end of their lives. At the level of the health system, this issue becomes a more pressing area for reform as premature death decreases and more people live a full life span. Well-developed countries and international organizations such as t...
Article
Full-text available
Medical ethics and law in clinical drug research are the two main points that have been discussed in public and medical circles. Conducting drug research on "easily affected and vulnerable groups", such as psychiatric patients, has always been a controversial issue in medicine. How should human subjects be protected, especially psychiatric patients...
Article
Full-text available
Discussions over the morality of deliberate medical experiments on human beigns extend from Greek and Roman antiquity, to the writings of Moses Maimonides (1135-1204) and Francis Bacon (1214-1294), to debates over smallpox innoculations in the 18th century, to numerous controversies over reported abuses of human subjects after 1870, to a host of 20...

Network

Cited By