Noraini Mohamad

Noraini Mohamad
International Islamic University College Selangor · Center of Study

About

17
Publications
40,887
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Introduction

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
Peningkatan kemasukan pelatih ke institusi pemulihan perlu diambil perhatian oleh semua pihak. Pelbagai kes salah laku sosial dikenal pasti menjadi faktor golongan remaja ditempatkan di institusi pemulihan akhlak di Malaysia. Keberkesanan usaha pemulihan akhlak anak remaja di institusi-institusi pemulihan akhlak memerlukan sokongan semua pihak....
Article
Full-text available
Peningkatan kemasukan pelatih ke institusi pemulihan perlu diambil perhatian oleh semua pihak. Pelbagai kes dikenal pasti melibatkan golongan remaja yang ditempatkan di institusi pemulihan akhlak di Malaysia. Keberkesanan usaha pemulihan akhlak anak-anak remaja di institusi-institusi pemulihan akhlak memerlukan sokongan semua pihak. Artikel ini ber...
Article
Full-text available
Various programs are implemented in rehabilitation centers aimed at restoring the morals of teenagers involved in delinquent behavior. The trend of increasing the number of trainees among teenagers entering moral rehabilitation centers indicates the need to focus on moral rehabilitation efforts. This article aims to present the moral rehabilitation...
Article
Full-text available
The symptoms of delinquency among teenagers are getting worse in Malaysia. Statistics show an increase in the involvement of teenagers in delinquent behavior. The establishment of juvenile moral rehabilitation centers is one of the initiatives of the government, private parties, religious councils and non-governmental organizations to implement reh...
Article
Full-text available
Salah laku remaja dilihat sebagai isu yang berpanjangan dan perlu kepada tindakan segera. Antara salah laku yang sering berlaku dalam kalangan remaja ialah penyalahgunaan dadah, seks bebas, jenayah kekerasan, juvana dan merosakkan harta benda. Pelbagai faktor dikenal pasti telah menyumbang kepada salah laku akhlak dalam kalangan remaja. Kajian ini...
Conference Paper
Full-text available
Delinkuen atau penglibatan gejala sosial dalam kalangan remaja merupakan antara isu kritikal dalam Negara pada hari ini. Berdasarkan Statistik Jenayah Malaysia 2019, Negeri Selangor merupakan antara negeri mencatatkan jenayah indeks melebihi paras nasional iaitu 330.8 pada 2018. Indeks ini menjadi indikator bahawa fenomena keterlibatan golongan rem...
Article
Full-text available
Tingkah laku delinkuen yang berlaku dalam kalangan remaja hari ini menjadi antara isu yang sangat serius serta membimbangkan pelbagai pihak dan golongan masyarakat. Golongan remaja adalah golongan yang berisiko tinggi terdedah dan terpengaruh dalam tingkah laku delinkuen iaitu sama ada kategori salah laku berat ataupun ringan. Statistik Jabatan Keb...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRAK Masyarakat pernah dikejutkan dengan beberapa kes perebutan harta anak yatim. Ramai yang menyatakan rasa simpati dan solidariti terhadap nasib anak-anak yatim yang didakwa dinafikan hak mereka. Hak anak yatim bukan sahaja melibatkan penjagaan dan pemberian nafkah ke atas mereka, malah harta peninggalan si mati yang telah diberikan kepada ana...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRAK Populasi dalam kajian ini adalah terdiri daripada wali, pengurus rumah anak yatim, ibu tunggal/balu, kakitangan Jabatan Kebajikaan Masyarakat (JKM) dan masyarakat awam yang terdiri daripada beberapa buah daerah di negeri Selangor antaranya ialah Daerah Sepang, Daerah Hulu Selangor dan Daerah Klang. Sebanyak 400 set soal selidik diedarkan da...
Chapter
Full-text available
Abstrak Kepelbagaian kaedah pengajaran bergantung kepada kesesuaian dan tahap pelajar merupakan antara konsep hikmah yang perlu diamalkan oleh setiap tenaga pengajar saudara baharu. Justeru penulisan ini mengkaji aplikasi konsep hikmah dalam pengajaran saudara baharu di Institut Latihan Dakwah Selangor (ILDAS) bertujuan mengenal pasti kaedah-kaedah...
Chapter
Full-text available
ABSTRAK Kelas Fardhu Ain Mualaf (KFAM) diwujudkan bertujuan membantu golongan mualaf meningkatkan ilmu pengetahuan mereka tentang ajaran Islam. Modul pengajaran dan pembelajaran KFAM penting diberi perhatian agar penggubalannya sesuai dengan keperluan golongan mualaf sekaligus dapat mencapai objektif pelaksanaannya. Artikel ini bertujuan mengenalpa...
Article
Full-text available
ABSTRAK Penulisan ini membincangkan mengenai dakwah dalam penulisan puisi Melayu yang berorientasikan sajak. Karya Abham T.R. dipilih untuk dianalisis kerana puisi yang dihasilkan mempunyai pengaruhnya yang tersendiri kepada pembaca dengan penghasilan sajak yang berbentuk islamik yang menjadi satu mekanisme dakwah secara kreatif dan bersahaja. Penu...
Article
Full-text available
ABSTRAK Penulisan ini membincangkan mengenai dakwah dalam penulisan puisi Melayu yang berorientasikan sajak. Karya Abham T.R. dipilih untuk dianalisis kerana puisi yang dihasilkan mempunyai pengaruhnya yang tersendiri kepada pembaca dengan penghasilan sajak yang berbentuk islamik yang menjadi satu mekanisme dakwah secara kreatif dan bersahaja. Penu...
Article
Full-text available
Dakwah approach in the teaching method to the mualaf is a headline that deals with the application of the concept of dakwah in the teaching method to mualaf. The object of this study is to examine appropriate teaching methods to mualaf based on several dakwah approaches that exist in the al-Qur'an and al-Sunnah. The method use in this study is lite...
Article
Full-text available
ABSTRAK Al-tadarruj merupakan satu konsep daripada manhaj dakwah Rasulullah SAW. Al-tadarruj bermaksud pendekatan dakwah dengan menggunakan kaedah beransur-ansur, bertahap, berperingkat atau dengan bahasa yang lebih mudah ia boleh difahami sebagai metode yang bersesuaian dengan kehendak golongan sasaran. Saudara baru merupakan antara golongan yang...
Article
Full-text available
ABSTRAK Insititut Dakwah Islamiah Perkim (IDIP) Pengkalan Chepa, Kelantan merupakan salah satu pusat pengajian terkenal dan berperanan penting dalam mengajar dan mendidik mualaf. Ramai lepasan pelajar mualaf yang dilahirkan di IDIP ini telah berjaya menjadi pendakwah dan tokoh ilmuan yang disegani. Justeru, penulisan ini mengkaji metodologi pengaja...

Network

Cited By