Niyazi Özer

Niyazi Özer
Inonu University · Department of Educational Sciences

Professor

About

91
Publications
52,984
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
862
Citations
Citations since 2017
33 Research Items
620 Citations
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
Additional affiliations
July 2021 - present
Inonu University
Position
  • Professor (Full)
August 2011 - March 2016
Inonu University
Position
  • Professor (Assistant)
November 2004 - August 2011
Inonu University
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (91)
Article
In this research, it is aimed to reveal the relationship between the “marketing tactics” used by private schools, “school image” and “parent loyalty”. Participants of the study consist of 812 parents, whose children are enrolled to private schools during the 2019-2020 academic year in Sivas. The research data were collected using “Marketing Tactics...
Article
Bu araştırmanın temel amacı veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin veli toplantılarına ilişkin yaşantılarını incelemektir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Bingöl il merkezindeki devlet ve özel ilkokullarda görev yapan yöneticiler, sınıf öğretmenleri ve çocukları bu okullar...
Book
Full-text available
Sosyal bilimler ve özellikle de eğitim bilimleri alanında, 21. yüzyılın ilk çeyreğine denk gelen son yirmi yılda, Türkiye’de yapılan araştırmaların sayısının çok hızlı bir şekilde arttığı, nitelik olarak da nispeten daha kaliteli çalışmaların üretildiği görülmekle birlikte; söz konusu araştırmalara ve özellikle de mesleklerinin henüz başında olan a...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı araştırmaya katılan lise öğrencilerinin si-ber zorbalık, siber mağduriyet ve okul tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi-dir. Araştırmada ayrıca siber zorbalık, siber mağduriyet ve okul tükenmişliğinin cinsiyet, okul türü ve sınıf düzey değişkenleri açısından incelenmesi amaçlan-mıştır. Son olarak da siber zorbalık ve mağ...
Article
Full-text available
The main purpose of this research is to determine the high school students' levels of cyberbullying, cyber-victimization and school burnout. It is also aimed to investigate students′ levels of cyberbullying, cyber-victimization and school burnout in terms of gender, school type and grade level variables. Finally, it is aimed to investigate whether...
Article
The purpose of this paper is to investigate the views of freshmen on using their smartphones in learning English as a foreign language. The study was designed based on a quantitative associational model. The data were collected from the 428 freshmen attending the English preparation programs run at İnönü and Fırat Universities, Turkey, using “Smart...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm ile ilgili kavramlara ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Nicel araştırma geleneğine uygun olarak tasarlanan bu araştırmada betimsel ve nedensel karşılaştırmalı desen bir arada kullanılmıştır. Öğrencilerin ilgili kavramlara ne düzeyde aşina olduklar...
Article
Bu araştırmada ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde görev yapan öğretmenlerin algılarına dayalı geçerli ve güvenilir bir okul iklimi ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve test-tekrar test korelasyonu için üç farklı çalışma grubu üzerinde çalışılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi...
Article
Full-text available
The purpose of this study is threefold: 1) to determine the levels of university students' engagement and trust in professors, 2) to investigate if there is a significant difference between students' engagement and trust scores in terms of some variables, and 3) to explore the relationship between student engagement and trust in professors. The par...
Method
Full-text available
Turkish form of the PTS scale has three subscales as in original form, however instrument consisted of 15 items, arranged on a five-point Likert scale with the indices ranging from “1” (Strongly disagree) to “5” (Strongly agree). Sample items include “Parents in this school are reliable in their commitments”, “I believe in my teachers.” and “Most s...
Chapter
Full-text available
zet Bu araştırma ile maarif müfettişlerinin denetim sürecinde öğretmenlerden beklentilerini ve bunların gerçekleşme düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Maarif müfettişlerinin denetim sürecinden beklentileri ve bu beklentilerinin gerçekleşme düzeyleri branş, kıdem değişkenlerine göre ele alınıp incelenmiştir. Araştırma, 2013-2014 eğitim öğretim yı...
Chapter
Full-text available
Bu araştırma ile öncelikli olarak üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarına güven ve okula yabancılaşma düzeylerinin farklı değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, daha sonra ise bu iki değişken arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı...
Research
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı, öğrencilerin öğretmenlerine duydukları güven düzeylerini belirlemek üzere geliştirilmiş olan Öğretmene Güven Ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanması ve ölçeğin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek üzere hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi teknikleri kulla...
Article
This phenomenological study explored parental e-nvolvement (or electronic parental involvement), defined as parental efforts to plan, engage in, support, monitor and/or assess the learning experiences of their children either at home or at school predominantly using technological devices and media. Data were gathered from 23 volunteering parents th...
Article
Full-text available
The primary purpose of this research is to investigate the relationship between school culture profile and teachers’ organizational trust. It was also aimed to determine if culture profile and trust levels’ of teacher differ significantly in terms of gender and working duration with school principal. Data was gathered from the teachers working in s...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate the secondary and high school students' trust in principals and teachers. The data were collected with " Trust in Teachers Scale " and " Trust in Principals Scale ". Participants were 711 students (402 secondary and 309 high school students) attending to schools in central district of Malatya province dur...
Article
Full-text available
The main purpose of this study was to reveal misbehaviours’ of faculty members from the point views of college students. The sample of the study consisted of 1019 students, studying at Faculty of Education, Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, and Faculty of Engineering in İnönü University during 2012-2013...
Article
Full-text available
This meta-analysis study aims to determine the strength (the magnitude and direction) of the relationship between burnout (subscales of emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment) and job satisfaction among educa-tional stakeholders. A total of 24 empirical studies meeting the inclusion criteria were included to the study....
Article
Full-text available
This meta-analysis study aims to synthesize the results of individual studies on respectively small samples investigating the correlations between Mathematics anxiety and Mathematics achievement. Meta-analysis included a total of 11 studies which investigated the association between Mathematics anxiety and Mathematics achievement on Turkish student...
Article
The primary purpose of this research is to investigate the relationship between school culture profile and teachers' organizational trust. It was also aimed to determine if culture profile and trust levels' of teacher differ significantly in terms of gender and working duration with school principal. Data was gathered from the teachers working in s...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine whether there is a relationship between time management skills and workfamily conflict experiences of school principals. To this end, data collection tools were administered to 272 school principals attending Formation Course for School Principals, organized by the cooperation of Inonu University College of...
Conference Paper
Full-text available
Student engagement as a study area has emerged recently in education research (Appleton, Christenson & Furlong, 2008), since it has significant relationships with many developmental and educational outcomes including academic achievement, discipline problems, boredom, motivation, alienation, self-esteem and dropout rates (Fredricks, Blumenfeld & Pa...
Article
Full-text available
The main purpose of the study was to investigate the union citizenship behaviours and union identification of teachers’, and to explore the relationship between union citizenship and identification. It was also aimed to determine whether teachers’ union citizenship behaviours and their identification with union differ significantly according to res...
Article
Purpose: School administrators may face some problems during daily routine of a school day which can inhibit the quality of educational and instructional activities. Considering the definition of the school management, principals need to manage physical resources and human resources in an effective and productive manner while trying to achieve the...
Article
Full-text available
Describing the perception of discipline for teachers from teachers’ perspectives constitutes the purpose of this study. For that purpose, answers for the questions below have been sought: i.What does perception of discipline mean to you? ii.What does perception of student discipline mean to you? iii. What is your sense of discipline you want to con...
Article
Full-text available
Purpose and significance: Change is an inevitable phenomenon that takes place in every area of life and is regarded as important in sustaining the existence of organizations because if a change is carried out successfully, it directs organizations to development, whereas if it is concluded with failure, it may lead to destruction of organizations....
Article
The purpose of this study was to determine the school administrators' tendencies towards change. The population of this descriptive study was comprised of a total of 212 school administrators, 116 of whom serve in primary schools and 96 of whom serve in secondary schools in the city centre of the province of Adiyaman, Turkey. In the study, appropri...
Research
Özer, N. (2013). Trust me, principal, or burn out! relationship between principal burnout, trust in students and parents , Alberta Journal of Educational Research, 59(3), 382-400. Turkish form of the PTS scale has three subscales as in original form, however instrument consisted of 15 items, arranged on a five-point Likert scale with the indices r...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to determine the primary school principals' views on trust in students and parents. It was also aimed to explore the relationships between principals' levels of professional burnout and their trust in students and parents. To this end, Principal Trust Survey and Friedman Principal Burnout scales were administered on 11...
Article
Full-text available
The main purpose of the current research is to adopt the Trust in Teacher Scale into Turkish, a measure designed to assess students’ trust in their teachers. It was also aimed to investigate the psychometric properties of the Turkish form of the scale. Data for the validity and reliability studies was gathered from three distinct research groups. B...
Article
Full-text available
The main purpose of the current research is to adopt the Trust in Teacher Scale into Turkish, a measure designed to assess students’ trust in their teachers. It was also aimed to investigate the psychometric properties of the Turkish form of the scale. Data for the validity and reliability studies was gathered from three distinct research groups. B...
Article
The primary focus of this study is to determine the undergraduate students’ perceptions of teacher power use (ie, coercive,reward, expert, legitimate, and referent power) and it was also aimed to investigate whether or not students’ views differ significantly in terms of gender, class level and department variables. To this end we, firstly, conduct...
Article
Full-text available
This study aimed to investigate the reasons that prevent pre-service teachers from actively participating in lessons in the teacher training context. Participants were 79 undergraduate pre-service teachers. Qualitative content analysis using Nvivo software revealed that pre-service teachers do not actively participate in lessons because of several...
Article
Full-text available
The primary focus of this study is to determine the undergraduate student's perceptions of teacher power use (ie, coercive, reward, expert, legitimate, and referent power) and it was also aimed to investigate whether or not student's views differ significantly in terms of gender, class level and department variables. To this end we, firstly, conduc...
Chapter
Full-text available
Public education is one of the main forces that make a healthy and democratic society. It strives to educate and to provide the younger generation knowledge and skills that allow children to become contributing citizens in their society. Public education is considered highly significant in consolidating the society and establishing its cultural and...
Article
Full-text available
Bu araştırma ile öğrenciler için farklı bir dilde geliştirilmiş olan müdüre güven ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca öğrencilerin okul müdürlerine duydukları güvenin bağımsız değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to investigate the psychometric properties of the Enabling School Structure Scale (ESS) that aims to measure the degree to which school structure is enabling or coercive, and also to conduct reliability and validity studies of the scale. Participants of the study consisted of 1018 teachers working in 75 different pri...
Article
Full-text available
This study examined the degree and levels of parent trust and involvement in lower secondary and high schools in Turkey. Survey data were obtained from 429 participants working for state schools during the 2012-2013 education years. We used zero-order correlation coefficient, independent samples t test, and, when significant differences were observ...
Article
Full-text available
This study aimed to determine the school principals’ sense of self-efficacy, burnout and the relationship between principal self-efficacy and burnout. The participants of the study comprised a total of 119 (F=7, M=112) primary school principals, attending an in-service training program arranged jointly by Inonu University Faculty of Education and T...
Chapter
Full-text available
As computers are increasingly integrated into the classroom, instructors must address a number of pressing ethical questions regarding online behavior, course design, cyberbullying, and student cyber behavior. Ethical Technology Use, Policy, and Reactions in Educational Settings provides state-of-the-art research on the impact of ethical computer...
Article
Full-text available
This study aimed to develop a valid and reliable scale to reveal teachers' perceptions on distributed leadership in primary schools. For that reason, a survey with 31 items was administered to 157 teachers who were working for state primary schools in Adi{dotless}yaman city centre. For validity studies, content analysis, and exploratory and confirm...
Chapter
This descriptive study explores the elementary school computer teachers’ attitudes and awareness regarding ethical computer use in classrooms and the differences in teachers’ attitudes and awareness in terms of demographic variables including gender, teaching experiences, pre-service/in-service education about ethical computer use. In order to meas...
Article
Full-text available
This study aimed to reveal the relationship between distributed leadership and organizational trust perceptions of teachers. The study also aimed to find out if there are any differences among teachers' perceptions about distributed leadership behaviors of principals and organizational trust, and that of their colleagues. Two instruments were used...
Article
Full-text available
Purpose – Literature on vice‐principals that aims to get a better understanding of their roles, role perceptions in school management, and their attitudes towards school management have revealed that the vice‐principalship is one of the least researched and least discussed. The purpose of this paper is to explore the facets of job satisfaction amon...
Technical Report
Full-text available
Today, we witness many changes and developments in economic, social, political fields and so. These developments affect all components of the society from its smallest units to the most extensive entities, pushing the individuals and the society to change with its surroundings and ingredients (Beycioğlu & Aslan, 2010). These changes in society do n...
Article
Full-text available
Bu araştırma ile öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının, öz-yeterlik inançlarının ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile öz yeterlik inançları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, 2006–2007 öğretim yılında öğrenim görmekte olan 1.307 (K = 58...
Article
Full-text available
This descriptive study explores the elementary school computer teachers’ attitudes and awareness regarding ethical computer use in classrooms and the differences in teachers’ attitudes and awareness in terms of demographic variables including gender, teaching experiences, pre-service/in-service education about ethical computer use. In order to meas...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to investigate pre-service teachers' self-efficacy beliefs and their attitudes towards teaching profession and also to explore the relationships between pre-service teachers' self-efficacy beliefs and their attitudes towards teaching profession. The population of the study consisted of 1.307 (F=584, M=723) 4th grade pr...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to determine the primary school principals’ views on trust in students and parents and also, to explore the relationships between principals’ levels of professional burnout and their trust in students and parents. To this end, Principal Trust Survey and Friedman Principal Burnout scales were administered on 119 primary...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to determine the primary school teachers' attitudes towards professional development and to explore primary school teachers' sense of burnout. It was also aimed to explore the relationships between teachers' levels of professional burnout and their attitudes towards professional development. Maslach Burnout Inventory (...
Article
Full-text available
Problem Statement: The desire to be treated fairly is a common human preference. Hence justice can be regarded as an important concern in everyday life including educational settings. There are many studies aiming at determining students' perceptions of distributive, procedural, and interactional justice pertaining to educational settings. The find...
Thesis
Full-text available
This research has three main focuses or aims. First one is to define the perceptions of the participating teachers about the organizational dynamism, bureaucracy and organizational norms of the schools they work. Second one is to find out whether participating teachers’ perceptions about the organizational dynamism, bureaucracy and organizational n...
Article
Full-text available
Exploring teachers' attitudes toward educational research has been an important subject for researchers. This study aimed to determine teachers' views on educational research. A three-part survey questionnaire, the first part of which consists of demographic questions, the second part of which consists of statements aiming to determine teachers' vi...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to determine knowledge levels of the college students' regarding university governance. It was also intended to determine whether students' knowledge levels differ significantly in terms of the variables, including gender, department and grade. The population of the study comprises of a total number of 4271 students en...
Article
Full-text available
The aim of this research is twofold: 1) to determine attitudes of high school students toward addictive substances; and 2) to determine students' attitudes toward addictive substances in terms of some variables including gender, grade, and perceived parental attitudes. To this end, Addictive Substances Attitudes Scale and Parental Attitudes Scale w...
Article
Full-text available
The purpose of this qualitative research is to explore the primary and secondary school administrators' and teachers' views on school culture. The research data was collected trough semi-structured interviews with 8 administrators and 16 teachers working in four different schools in Malatya province, during 2007-2008 spring semester. The audio-reco...
Article
Full-text available
This study intends to determine the efficacy of teachers’ committee meetings, based on the views of high school teachers. To realize this aim, “Teachers Committee Meeting Evaluation Scale”, developed by the researchers, was given to a total of 276 high school teachers, (F=105, M=171). According to the results, it was found that the teachers evaluat...
Article
Full-text available
An educational environment that students and school personel feel safe and free of intimidation, is one of the basic conditions in order to realize teaching in schools and to reach educational aims. However sometimes there are some inappropriate issues for teaching that may arise from students, teacher, administrator, school buildings or community....
Thesis
Full-text available
The purpose of this study is to investigate the 6th, 7th, and 8th graders’ perceptions related to school safety. The secondary purpose is to investigate whether there are any differences in perceptions of students in terms of school type, gender, grade level, school size, and socio-economic status (SES). For these purposes, a selfadministrated ques...

Questions

Question (1)

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Project
An edited book project on research in educational administration (In Turkish) with Niyazi Özer and Yaşar Kondakçı