• Home
  • Nilgün Demirel Ili
Nilgün Demirel Ili

Nilgün Demirel Ili

PhD

About

26
Publications
2,139
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
50
Citations
Introduction
Nilgün demirel currently works at the Tourism management, Igdir Üniversitesi. Nilgün does research in Quantitative Social Research, Qualitative Social Research and Statistics. Their most recent publication is 'Nevşehir Bölgesi'ndeki Turist Rehberlerinin Hizmet Verme Yatkınlığı Düzeylerinin Ölçülmesi'.

Publications

Publications (26)
Article
Full-text available
This research aims to reveal the relationship between wine tourism activities in Cappadocia [Turkey] and gastrodiplomacy. In this context, the wine tourism and gastrodiplomacy concepts are discussed from a phenomenological perspective. The phenomenological research pattern is used as one of the qualitative research patterns. To determine the partic...
Article
Full-text available
Araştırma kapsamında ele alınan yeme içmeye düşkün turist (foodie), yeni bir turist tipi olarak kabul edilmektedir. Bu araştırma ile Gaziantep destinasyonu özelinde yeme içmeye düşkün turist tipolojisini belirlemek amaçlanmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda önemli bir gastronomi şehri olan Gaziantep’te yerli ve yabancı turistler tarafından en ç...
Conference Paper
Full-text available
The world is trying to keep up with the COVID-19 pandemic's new normal conditions. The ongoing pandemic has adversely affected global tourism sectors and their activities like all sectors. Institutions and organizations in various countries, especially UNWTO, are taking initiatives to ensure the recovery of the tourism sector, which has been seriou...
Article
This research aims to discover the relationship between occupational orientation and career maintenance on tour guiding profession within the scope of gender perception. It was discovered that there was gender-based social pressure on women; though women’ personality characteristics and communication skill are more favorable to the profession, men...
Article
Specialization, generally defined as doing the work more professionally by breaking it into small pieces, is also important for tourist guides who take on roles such as leadership, cultural mediating and resource management. It is understood that tourist guides who specialize in a particular field will be more preferred by tourists participating in...
Article
Full-text available
z Hüzün turizmi son yıllarda Türkiye' de popüler bir konu haline gelirken, İngilizce karşılığı "dark tourism" olarak dünya literatüründe yer almaktadır. Çalışmada temel olarak, Türkiye' de hüzün turizmi konusu ile ilgili ve uluslararası yazında ise hüzün turizmi konusu ile ilgili yayımlanan çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemine göre incelenme...
Chapter
The essence of slow tourism is the sustainability of the locals. Slow tourism includes tourism activities by visiting slow cities, tasting slow food, and enjoying the moment, avoiding the worry of uploading photos to social media accounts while experiencing all these. Slow tourism is based on the need to experience travel within the framework of su...
Article
Full-text available
Crises are the turning points where all industries are heavily affected, national economies experience significant problems, and only businesses which develop appropriate strategies and methods can survive. Sometimes natural disasters and sometimes terrorist attacks may cause these crisis periods to occur. In such cases, people first give up on the...
Conference Paper
Full-text available
Araştırma, yerli turistlerin seyahat acentalarına yönelik Covid-19 pandemi sürecindeki e-şikâyet davranışlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini, bir şikâyet platformundaki ağırlıklı olarak iç turizm faaliyetleri yürüten ve en çok şikâyet alan ilk sekiz sıradaki seyahat acentalarının son bir yıl içindeki (01 Eylül 2020-01 Eylül 2021...
Article
Full-text available
Amaç ve Önem: Araştırmanın temel amacı evli kadın turist rehberlerinin iş-aile rol çatışması algıları ile kariyer devamlılığı eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Türkiye’de seyahat acentelerine bağlı veya bağımsız olarak çalışan kadın turist rehberlerinin sayısının erkek turist rehberlerine oranla az olması, turist rehberliği mesleğini...
Conference Paper
Full-text available
Many tourism businesses only take hiring decisions on stereotypical assumptions regarding those positions appropriate for men or women and that leads to gender-based discrimination in conservative countries such as Turkey. Tour guidance is an occupation with some variables that hinder females’ employment and career continuity. This research aims to...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı gelişim sürecindeki bir destinasyon olan Ordu-Çambaşı kayak merkezine ilişkin paydaş görüşlerinin derinlemesine incelenmesidir. Destinasyonun önemini vurgulamak amacıyla Çambaşı kayak merkezi araştırmaya konu olmuş ve nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak gelişim süreci ortaya konulmuştur. Araştırma deseni olarak fenom...
Article
Full-text available
Bu araştırma ile birlikte profesyonel turist rehberlerinin foodie turist tipine olan bakış açısının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın alanyazına, turizm sektörüne ve sektör içinde yer alan profesyonel turist rehberlerine teorikte ve pratikte katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Ara...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı gelişim sürecindeki bir destinasyon olan Ordu-Çambaşı kayak merkezine ilişkin paydaş görüşlerinin derinlemesine incelenmesidir. Deniz seviyesinden 1,850 metre yükseklikte olan Ordu-Çambaşı kayak merkezi, hem yaz hem de kış aylarında turizm için eşsiz doğal güzellik ve özelliklere sahiptir. Doğa sporlarının birçoğunun profesyon...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırma ile birlikte profesyonel turist rehberlerinin foodie turist tipine olan bakış açısının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde foodie kavramına ilişkin bilimsel çalışmaların Türkçe literatürde az olduğu dikkat çekmektedir. Araştırmanın literatüre, turizm sektörüne ve bu sektör içinde yer alan profesyonel turis...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Nevşehir Bölgesi'ndeki turist rehberlerinin hizmet verme yatkınlığı düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla, hizmet verme yatkınlığı ölçeğinin boyut ortalamaları ile rehberlerin demografik özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistiklere, T-tests ve ANOVA sonuçlarına yer verilmiştir. Rehberlerin hizmet verme yatkınlığı seviyelerini...

Network

Cited By