Niina Lilja

Niina Lilja
Tampere University | UTA · Faculty of Information Technology and Communication Studies

PhD

About

31
Publications
1,928
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
220
Citations
Introduction
My research scrutinizes the multimodal basis of language use and the micro-level mechanisms of human sociality, i.e. the grammars of social actions. I have analyzed interactions from various multilingual contexts, such as construction sites, everyday encounters, social circus workshops, cooking classes, and schools.

Publications

Publications (31)
Article
Using multimodal conversation analysis, this article analyses language learning as an in situ process during a teacher-assigned, experientially based pedagogical activity. The activity involved a three-part pedagogical structure, where learners first prepared for and then participated in real-life service encounters, and later reflected on their ex...
Article
This article investigates the embodied achievement of intersubjectivity by analyzing depictive gestures that are produced during the final components of the ongoing verbal TCU and extended into the following turn transition space. The depictive gestures in focus elaborate the TCUs by providing additional information on the verbal content of the tur...
Article
Full-text available
This article uses multimodal CA to analyze depictive hand gestures that are used to check understanding of the co-participant’s preceding action. Drawing on data from cooking and farming interactions, the analysis scrutinizes how depictive gestures come to be treated as other-initiations of repair. The analysis shows that relevant factors in this a...
Article
Full-text available
The notion of embodied learning has gained ground in educational sciences over the last decade and has made its way to language education with researchers acknowledging language learning as an embodied process. This mixed studies review aggregates and reviews empirical research, published from 1990 to 2020, using embodied learning approaches in lan...
Article
There are more newcomers to Finland than ever before. One of the biggest challenges for language education is to develop pedagogical methods that facilitate adult learners’ access to social encounters in Finnish and help them develop techniques for supporting their own language learning. This article brings together research that has investigated a...
Article
The articles in this special issue contribute to understanding the interactional grounding of language learning by scrutinizing how patterns of language use emerge and get routinized as dynamic resources for accomplishing actions in co‐constructed interaction. Their findings problematize how grammar is represented in second language (L2) teaching m...
Article
This special issue brings together empirical studies that investigate how bodily practices feature in action formation and action ascription in multilingual interaction (Schegloff, 2007; Levinson, 2013). Grounded in video-based conversation analysis and drawing on data from diverse sociomaterial settings, the articles investigate the contingent int...
Article
Full-text available
This paper investigates how depictive gestures, i.e., hand movements that depict actions, scenes or objects, are configured and used for accomplishing instructions. By drawing on video recordings of second language interactions in cooking classes for newcomers in Finland, we focus on instructions that project a certain type of complying bodily acti...
Article
Full-text available
This paper focuses on participants’ embodied conduct in the service of action ascription in teasing environments. The teasing activity is sequentially organized as an other-initiated repair sequence in which the other-initiations of repair (OIRs) are used as vehicles for carrying out the teasing actions (see also Schegloff, 1997, 2007; Rossi, 2018)...
Article
Arvioitu teos: Inkeri Salmenlinna: Kielihäiriöisten lasten korjausaloitteet puheterapia- ja leikkivuorovaikutuksessa.Helsinki: Helsingin yliopisto 2020. 208 s. isbn 978-951-51-6428-5. Saatavilla verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6429-2.
Article
Full-text available
This article uses multimodal conversation analysis to investigate how the smartphone as a personal cognitive artifact features in second language (L2) use and learning. The data come from a pedagogical intervention that was organized as part of an integration learning course for adult L2 students with emerging literacy. The purpose of the intervent...
Article
Full-text available
The term social circus refers to pedagogical circus activities that are used to foster collaboration and interaction between the participants. This paper is based on a research project that aimed to analyze how the embodied nature of social circus activities is related to second language use and learning. The participants are adult second language...
Chapter
Luokkahuoneen ulkopuoliset kielenkäyttötilanteet ovat kielenoppimisprosessissa tarpeellisia: kieltä opitaan parhaiten sitä monipuolisesti erilaissa vuorovaikutustilanteissa käyttämällä. Arjen vuorovaikutustilanteet ovat kuitenkin yllätyksellisiä, eikä keskustelukumppaneiden kielellistä toimintaa voi koskaan täysin ennustaa. Siksi arjen vuorovaikutu...
Chapter
This chapter introduces a “Rally Course” as a novel CA-inspired approach to teaching a second language. This approach builds on an understanding of language learning as a social process that is closely intertwined with L2 speakers’ evolving membership in the surrounding community. It addresses the need to develop experiential pedagogies that widen...
Chapter
Full-text available
This chapter explores how experientially based pedagogical activities that involve participation in real life service encounters provide occasions for developing L2 interactional competence. The data comprises novice L2 students’ self-recorded interactions in service settings and videorecordings of classroom planning activities and de-briefing disc...
Article
Viime vuosina työelämään osallistumisen merkitystä kotoutumisessa on korostettu yhä enemmän. Erityisesti aikuiset maahanmuuttajat halutaan integroida työelämään mahdollisimman nopeasti paitsi taloudellisista syistä myös siksi, että maahanmuuttajien mukanaan tuoma tietotaito saataisiin käyttöön. Yhtenä tehokkaana tapana integroida maahanmuuttajia ty...
Chapter
Tarkastelemme tässä luvussa kieli- ja kielikoulutuspolitiikkaa luokkahuoneen ja sen toimijoiden ja toiminnan näkökulmasta. Lähestymme luokkahuonetta monikerroksisena risteymänä, jossa tapahtuvaan toimintaan vaikuttavat monen eri tason ilmiöt. Yhtäältä luokkahuoneen kielikäytänteitä määrittävät sen ulkopuolelta tulevat, valtakunnallisesti ja paikall...
Chapter
Using multimodal conversation analysis, this chapter examines how second language learners use a mobile phone as a resource to focus on and make sense of moments of interactional trouble that they have experienced in their prior interactions outside the classroom. The analysis is based on two data sets that originate from experientially based pedag...
Article
Arvioitu teos: Marja-Leena Sorjonen, Liisa Raevaara & Elizabeth Couper-Kuhlen (toim.): Imperative turns at talk. The design of directives in action. Studies in Language and Social Interaction 30. Amsterdam: John Benjamins 2017. 435 s. isbn 978-90-272-2640-2.
Article
Tarkastelen tässä artikkelissa haastatteluaineistoon pohjaten maahanmuuttajanuorten käsityksiä eli ajatuksia ja ideoita suomen kielen käyttämisestä ja oppimisesta. Kysyn, millaisia käsityksiä nuorilla on suomen kielestä, suomen kielen käytön ja oppimisen paikoista sekä kielen oppimisen prosessista. Analysoin aineistoani jäsenkategoria-analyysia sov...
Article
Full-text available
Aikuiskasvatus-lehden numerossa 4/2018 ilmestyneessä artikkelissa kerrotaan keväällä 2017 Tampereen yliopistossa toteutetusta kasvatustieteen, sosiaalityön ja kielentutkimuksen näkökulmia yhdistävästä kurssista. Kurssin idea syntyi osana Let’s work together -toimintaa (letsworktogetheredu.wordpress.com), jonka tavoitteena on tukea turvapaikanhakijo...
Article
Kirja-arvio teoksesta Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm 2016. Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino. 447 s. ISBN 978-951-768-567-2
Article
Tässä keskustelunanalyyttisessa artikkelissa analysoidaan korjausaloitteena toimivia edeltävän vuoron osittaisia toistoja. Tavoitteena on selvittää, millaisia puheen vastaanottamisen ongelmia edeltävän vuoron (osittaisella) toistolla pyritään ratkaisemaan, sekä pohtia korjausaloitteina toimivien toistojen suhdetta niiden lähi-ilmiöihin, kuten uuden...
Article
The article analyses other-initiation of repair in Finnish everyday conversation, i.e. different types of turns that indicate trouble in hearing or understanding the previous turn-at-talk, or a part of it. The study provides an overall look at different types of repair initiators in Finnish conversation and concentrates on two basic questions: What...
Article
This conversation analytical paper examines other-initiated repair sequences in everyday interactions between first and second language speakers of Finnish. More specifically, it focuses on sequences that are initiated by a second language speaker by repeating a part of the trouble source turn and shows that the repetitions are recurrently treated...

Network

Cited By