Nicolae Sfetcu

Nicolae Sfetcu
Independent researcher · Physics and Philosophy

Master of Philosophy

About

573
Publications
430,337
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
72
Citations
Citations since 2017
525 Research Items
69 Citations
2017201820192020202120222023050100150200
2017201820192020202120222023050100150200
2017201820192020202120222023050100150200
2017201820192020202120222023050100150200

Publications

Publications (573)
Preprint
Full-text available
Revue de livre : Taleb, Nassim Nicholas (2007), The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, ISBN 978-1400063512 Le livre aborde des sujets liés à la connaissance et aux modes de vie, avec des éléments de fiction et des anecdotes de la vie personnelle de l'auteur, en partant des aspects littéraires jusqu'aux aspects scientifiq...
Preprint
Full-text available
Au cours des 60 dernières années, la puissance de calcul a augmenté de manière explosive, principalement en raison de la recherche spatiale, militaire et industrielle, et forcée par la récente pandémie de COVID-19 et les conflits géopolitiques. Les caractéristiques spécifiques du futur proche seront une puissance de calcul considérablement accrue,...
Book
From the position of a simple employee of the Drobeta Turnu Severin Heavy Water Plant, as a quality assurance inspector, the head of the destructive and non-destructive control laboratories, and finally the head of the quality assurance service, I had the honor to participate, between 1983 and 1993, in the largest technical-scientific project in Ro...
Article
Din punct de vedere metodologic, atât Newton cât și Einstein, și ulterior Dirac, au susținut fără rezerve principiul simplității matematice în descoperirea noilor legi fizice ale naturii. Lor li s-au alăturat și Poincaré și Weyl. Eduard Prugovecki afirmă că gravitația cuantică a impus luarea în considerare a unor întrebări epistemologice fundamenta...
Article
Datele trebuie procesate cu instrumente avansate de colectare și analiză, pe baza unor algoritmi prestabiliți, pentru a putea obține informații relevante. Algoritmii trebuie să ia în considerare și aspecte invizibile pentru percepțiile directe. Big Data în procesele guvernamentale cresc eficiența costurilor, productivitatea și inovația. Registrele...
Article
Paul Ricoeur a examinat o serie de forme diferite de discurs extins, începând cu discursul metaforic. Discursul narativ este una din formele investigate, configurând concepte eterogene care identifică acțiunile într-un moment în care un lucru se întâmplă nu numai după altceva, ci și din cauza altui lucru dintr-o poveste sau istorie care poate fi ur...
Article
Pentru măsurarea precisă a performanței 5G se utilizează simulatoare și teste specifice. Inițial, termenul a fost asociat cu standardul IMT-2020 al Uniunii Internaționale de Telecomunicații, care necesita o viteză maximă teoretică de descărcare de 20 gigabiți pe secundă și 10 gigabiți pe secundă viteza de încărcare, împreună cu alte cerințe. Apoi,...
Article
Odată cu utilizarea pe scară largă, o serie de practici și convenții comune au evoluat pentru a ajuta la evitarea erorilor în programele C. Acestea sunt simultan o demonstrație a aplicării bunelor principii de inginerie software într-un limbaj, și o indicație a limitărilor C. Deși puține sunt utilizate universal, iar unele sunt controversate, fieca...
Article
PHP definește o gamă largă de funcții ca blocuri reutilizabile de instrucțiuni în limbajul de bază, și multe sunt, de asemenea, disponibile în diferite extensii. Aceste funcții sunt bine documentate în documentația online PHP. Funcțiile personalizate pot fi definite de dezvoltator. O funcție nu se va executa automat când se încarcă o pagină, ea poa...
Article
Algoritmii bazați pe analitica rețelelor sociale, procesarea limbajului natural, procesarea complexă a evenimentelor și tehnicile de extragere a datelor sunt utilizați în mod obișnuit de software-ul de analitica social media pentru a oferi o gamă largă de capabilități de analiză și valori care pot fi utilizate de manageri pentru obținerea unor info...
Article
David Singer afirmă că, în prezent, amenințarea constituie principalul obiectiv al agențiilor de informații. Activitatea de informații poate fi considerată ca fiind procesul prin care anumite tipuri de informații sunt solicitate, colectate, analizate și diseminate, și modul în care sunt concepute și desfășurate anumite tipuri de acțiuni secrete. Ci...
Article
Inteligența artificială a creat oportunități fără precedent, dar și noi riscuri. Creșterea exponențială a capabilităților modelelor de inteligența artificială permite atingerea unor niveluri de valoare și generalizare neatinse până acum. Cu toate acestea, opacitatea acestor modele a crescut, de asemenea, iar natura lor de cutie neagră face dificilă...
Article
Tableau este un instrument de analiză și vizualizare a datelor care se poate conecta cu multe surse de date, creând tablouri de bord interactive. Tableau utilizează inovații de integrare a aplicațiilor, cum ar fi API-urile JavaScript și aplicația de conectare unică, pentru a include în mod constant analiza Tableau în aplicațiile de afaceri de bază....
Article
Inteligența artificială a progresat până la punctul în care este o componentă esențială în aproape toate sectoarele economiei moderne actuale, cu un impact semnificativ asupra vieții noastre private, sociale și politice. Ea a fost întemeiată pe presupunerea că inteligența umană poate fi descrisă atât de precis încât să poată fi făcută o mașină să o...
Article
Învățarea regulilor de asociere este o metodă de învățare automată bazată pe reguli pentru a descoperi relații interesante între variabilele din bazele de date mari. Este destinată să identifice reguli puternice descoperite în bazele de date folosind unele măsuri de interes. Pe baza conceptului de reguli puternice, s-au introdus reguli de asociere...
Article
Full-text available
Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială din domeniile științei și filosofiei, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Limite ale cunoașterii în cuvânt, logică, matematică și teorii, de Dan D. Farcaș ȘTIINȚE NATURALE Epistemologia gravitației cuantice, de Nicolae Sfetcu Drobeta Turnu Severin Heavy Water...
Preprint
Full-text available
L'Internet a complètement changé notre mode de vie, étant considéré comme l'une des avancées technologiques les plus bénéfiques du 21e siècle. Tout se vend et s'achète désormais sur Internet, y compris les divertissements. Internet rend le monde plus petit parce que nous pouvons commander ou échanger n'importe quoi dans le monde entier. Et dans cet...
Preprint
Full-text available
Difficile de dire ce qu'est la connaissance. Plus ce concept est discuté, plus les avis divergent. L'épistémologie est la théorie de la connaissance, et l'une des questions caractéristiques de l'épistémologie concerne ce que toutes les myriades de connaissances que nous nous attribuons ont en commun. Une distinction majeure entre les différents typ...
Preprint
Full-text available
Le biopouvoir désigne la pratique des États-nations modernes à travers une explosion de techniques nombreuses et diverses pour parvenir à l'assujettissement des corps et au contrôle des populations. Foucault a utilisé le terme pour désigner spécifiquement les pratiques de santé publique, entre autres mécanismes de réglementation. La biopolitique es...
Article
Full-text available
The heavy water plant was established under the name of Combinatul Chimic Drobeta, by Decree 400/16.11.1979, under the Inorganic Products Industrial Center (CIPA) Râmnicu Vâlcea. The thermo-electric plant for supplying the heavy water factory with steam was decided to be located in Halânga village, three kilometers from the factory. The process wat...
Preprint
Full-text available
The National Nuclear Program, the studies of specialized institutes and commercial treaties with other countries, based on the social, economic and political conditions existing in Romania and from a geopolitical point of view, led to the creation of national institutes oriented towards the development of a national nuclear system in which heavy wa...
Article
Full-text available
The singularities from the general relativity resulting by solving Einstein's equations were and still are the subject of many scientific debates: Are there singularities in spacetime, or not? Big Bang was an initial singularity? If singularities exist, what is their ontology? Is the general theory of relativity a theory that has shown its limits i...
Preprint
Full-text available
After the Second World War, Romania felt the need to develop its own energy system, of much greater power, and as independent as possible from the influence of the Soviet Union. In order to achieve Romania's energy independence with the help of nuclear energy, in 1969 the first National Nuclear Program was approved. It provided for the development...
Preprint
Full-text available
An overview of heavy water: definition, properties, uses (with emphasis on the use of heavy water in nuclear reactors as a moderator and coolant). Technologies for obtaining heavy water, detailing the process known as the Girdler sulphide process, or Geib-Spevack (GS). A brief history of the global industrial production of heavy water.
Preprint
Full-text available
Din poziția de simplu angajat al Fabricii de apă grea Drobeta Turnu Severin, ca inspector în asigurarea calității, șeful laboratoarelor de control distructiv și nedistructiv, și în final șeful serviciului de asigurarea calității, am avut onoarea să particip, între 1983 și 1993, la cel mai mare proiect tehnico-științific din România acelor vremuri,...
Preprint
Full-text available
Datorită condițiilor speciale de lucru din fabrica de apă grea, s-a dezvoltat un program amplu de cercetare-dezvoltare pentru siguranța în funcționare a instalațiilor, pe bază de metodologii specifice de acțiune și programe experimentale in situ pentru evaluarea comportamentului pe termen lung a materialelor și instalațiilor. După decembrie 1989, f...
Article
Full-text available
Methodology, in intelligence, consists of the methods used to make decisions about threats, especially in the intelligence analysis discipline. The enormous amount of information collected by intelligence agencies often puts them in the inability to analyze them all. The US intelligence community collects over one billion daily information. The nat...
Article
Bioputerea face referire la practica statelor naționale moderne prin o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor. Foucault a folosit termenul pentru a se referi în mod specific la practicile de sănătate publică, printre alte mecanisme de reglementare. Biopolitica este un concept care...
Article
Full-text available
În toată perioada celui de Al Doilea Război Mondial, serviciile secrete române au colectat informații privind localizarea unităților germane în țară. Ofițerii din grupul conspirativ pentru întoarcerea armelor împotriva Germaniei sporesc numărul unităților românești prezente în capitală, pentru a putea face față germanilor. O misiune interaliată cla...
Article
Odată ce ați deschis Adobe Photoshop, puteți începe să editați imediat. Urmați instrucțiunile din acest articol pentru a deschide sau crea un fișier Photoshop (.psd) sau o imagine existentă sau nouă.
Article
În ultimii 60 de ani puterea de calcul a crescut exploziv, în special datorită cercetărilor spațiale, militare și industriale, și forțați fiind de recenta pandemie de COVID-19 și de conflictele geopolitice. Caracteristicile specifice viitorului apropiat vor fi putere de calcul mult sporită, dispozitive mai inteligente, dataficarea tuturor aspectelo...
Article
Ciclul de viață al unui sistem al inteligenței artificiale include mai multe faze interdependente, de la proiectarea și dezvoltarea acestuia (inclusiv subfaze precum analiza cerințelor, colectarea datelor, instruire, testare, integrare), instalare, implementare, operare, întreținere și eliminare. Având în vedere complexitatea sistemelor inteligențe...
Article
Full-text available
Pe măsură ce canalele de socializare se îndreaptă de la viața personală la cea profesională și pătrund în rutinele corporative de zi cu zi și în fluxurile de lucru ale afacerilor, organizațiile se confruntă cu nevoia de a formula și implementa tehnici de măsurare care să le ajute să obțină informații din interacțiunile social media și să evalueze s...
Article
Ingineria ontologică, împreună cu tehnologiile Web semantice, permit modelarea și dezvoltarea semantică a fluxului operațional necesar pentru proiectarea TB. Cel mai utilizat sistem de modelare blockchain prin reprezentarea abstractă, descrierea și definirea structurii, a proceselor, a informațiilor și a resurselor, este modelarea intreprinderilor....
Article
Arhitectura 5G prezentată aici a rezultat din analiza diferitelor rapoarte accesibile publicului publicate de organisme de standardizare, cercetare și științifice. Această sarcină a vizat stabilirea unei înțelegeri comune și coerente asupra componentelor arhitecturii 5G. În ciuda unui număr mare de documente referitoare la diferite aspecte ale arhi...
Article
Securitatea megadatelor (big data) presupune aderarea la conceptele de comportament etic corect și greșit în ceea ce privește datele, în special datele cu caracter personal. Etica big data pune accentul pe colectorii și diseminatorii de date structurate sau nestructurate. Securitatea și confidențialitatea informațiilor este susținută, la nivelul UE...
Article
Full-text available
Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială din domeniile științei și filosofiei, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Viitorul științei – Știința științelor, de Nicolae Sfetcu ȘTIINȚE NATURALE Anomalii ale relativității generale, de Nicolae Sfetcu ȘTIINȚE SOCIALE Dezvoltarea capabilităților europene în...
Article
Full-text available
Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence, de Tiberiu Tănase INTELLIGENCE Metodologii moderne în analiza intelligence, de Nicolae Sfetcu Cons...
Article
Full-text available
Revista IT & C este o publicație trimestrială din domeniile tehnologiei informației și comunicații, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Supremația tehnologiilor IT&C, de Nicolae Sfetcu TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Ciclul de viață al inteligenței artificiale, de Nicolae Sfetcu TELECOMUNICAȚII Proiectarea și arhitectura rețelelo...
Preprint
Full-text available
Fabrica de apă grea s-a înființat sub numele de Combinatul Chimic Drobeta, prin Decretul 400/16.11.1979, în subordinea Centralei Industriale de Produse Anorganice (CIPA) Râmnicu Vâlcea. Centrala termo-electrică pentru aprovizionarea fabricii de apă grea cu abur, s-a decis să se amplaseze în comuna Halânga, la trei kilometri de fabrică. Apa de proce...
Preprint
Full-text available
După Al Doilea Război Mondial, în România se resimte nevoie dezvoltării unui sistem energetic propriu, de putere mult mai mare, și pe cât posibil independent de influența Uniunii Sovietice. Pentru obținerea independenței energetice a României cu ajutorul energiei nucleare, în 1969 a fost aprobat primul Program Nuclear National. Acesta prevedea dezv...
Preprint
Full-text available
What will science look like in the near future? First, very closely coupled with, even dependent on, technology. Second, three factors will strongly influence the development of science and technology; globalization, global warming, and the escalation of conflicts at the level of nations. A period of accumulation in science, without spectacular qua...
Preprint
Full-text available
Programul Nuclear Național, studiile institutelor de specialitate și tratativele comerciale cu alte țări, pe baza condițiilor sociale, economice și politice existente în România și din punct de vedere geopolitic, au condus la crearea institutelor naționale orientate spre dezvoltarea unui sistem nuclear național în care apa grea urmează să joace un...
Preprint
Full-text available
Over the last 60 years, computing power has grown explosively, mainly due to space, military and industrial research, and forced by the recent COVID-19 pandemic and geopolitical conflicts. The specific features of the near future will be greatly increased computing power, smarter devices, datafication of all aspects of our lives, increased reliance...
Preprint
Full-text available
Book review: Taleb, Nassim Nicholas (2007), The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, ISBN 978-1400063512 The book tackles subjects related to knowledge and ways of life, with elements of fiction and anecdotes from the author's personal life, starting from literary aspects to scientific and mathematical ones. The focus is o...
Book
Schimbările climatice și inegalitatea economică sunt adesea considerate independent unele de altele. Dar nu este posibil să abordăm nici una dintre aceste provocări fără a ne angaja cu cealaltă: ele sunt indisolubil legate. Împiedicarea creșterii încălzirii globale peste 1,5 °C va necesita atingerea a 80% energie cu emisii zero până în 2030 și 100%...
Preprint
Full-text available
Hard to say what knowledge is. The more this concept is discussed, the more divergent opinions are. Epistemology is the theory of knowledge, and one of the characteristic questions of epistemology concerns what all the myriad kinds of knowledge we ascribe to ourselves have in common. A major distinction between different types of knowledge is descr...
Preprint
Full-text available
Biopower refers to the practice of modern nation-states through an explosion of numerous and diverse techniques for achieving the subjugation of bodies and the control of populations. Foucault used the term to refer specifically to public health practices, among other regulatory mechanisms. Biopolitics is a concept that takes into account the manag...
Preprint
Full-text available
Intelligence, in addition to scientific knowledge, involves the inclusion of human, socio-economic and political factors in the equation, and obtaining it through analysis, information and predictions by combining all the factors involved. Intelligence analysis consists of applying individual and collective cognitive methods to weigh data and test...
Preprint
Full-text available
O prezentare generală a apei grele: definiție, proprietăți, utilizări (cu accent pe utilizarea apei grele în reactorii nucleari, ca moderator și agent de răcire). Tehnologii de obținere a apei grele, cu detalierea procesului cunoscut sub numele de procesul de sulfură Girdler, sau Geib-Spevack (GS). O scurtă istorie a obținerii industriale la nivel...
Preprint
Full-text available
Bioputerea face referire la practica statelor naționale moderne prin o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor. Foucault a folosit termenul pentru a se referi în mod specific la practicile de sănătate publică, printre alte mecanisme de reglementare. Biopolitica este un concept care...
Book
Full-text available
A detailed guide of everything you want and need to know about fish. A fish is a water-dwelling vertebrate with gills that doesn”t change form, as amphibians do, during its life. Most are cold-blooded, though some (such as some species of tuna and shark) are warm-blooded. There are over 29,000 species of fish, making them the most diverse group of...
Article
Full-text available
Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială din domeniile științei și filosofiei, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Cunoașterea, de Nicolae Sfetcu Cuvânt introductiv pentru (și despre) „Cunoașterea Științifică”, de Adrian Klein ȘTIINȚE NATURALE Teste gravitaționale, de Nicolae Sfetcu Inside, and Beyon...
Preprint
Full-text available
Article
Full-text available
Cele mai multe experimente au confirmat relativitatea generală cu ajutorul tehnologiilor nou dezvoltate. S-a creat o bază tehnologică pentru astronomia undelor gravitaționale. S-au construit antene barogene criogenice și antene interferometrice laser performante, asociate cu analiza teoretică a experimentelor cu masele de testare, rezultând că sens...
Article
Full-text available
Ontologia de intreprindere face o distincție clară între nivelul datalogic, infolog și esențial al tranzacțiilor cu blockchain și contractele inteligente. Metodologia OntoClean analizează ontologiile bazate pe proprietăți formale, independente de domenii ale claselor (metaproprietăți), fiind prima încercare de a formaliza noțiunile de analiză ontol...
Article
Datorită impactului său așteptat în economie și societate, a cincea generație de telecomunicații mobile (5G) este una dintre cele mai importante inovații ale timpului nostru. Așteptările cresc cu capacitățile de bandă largă ale 5G, accesibile tuturor și peste tot, la o calitate și fiabilitate mai bune. Dintr-o perspectivă conceptuală, tehnologia 5G...
Article
Republica a fost scrisă aproximativ între 380 și 370 î.e.n. Titlul Republica este derivat din latină, fiind atribuit lui Cicero, care a numit cartea De re publica (Despre treburile publice), sau chiar ca De republica, creând astfel confuzie în ceea ce privește adevărata ei semnificație. Republica este considerată parte integrantă a genului literar...
Article
Noțiuni de bază pentru lucrul cu MS Excel: comenzi rapide și sfaturi (previzualizare lipire, comenzi rapide) și formatare de bază (formatarea celulelor, rândurilor și coloanelor prin setarea fișei de lucru / paginii, redimensionarea coloanelor și rândurilor, ascunderea rândurilor și coloanelor, și vizualizarea tipăririi/finalului de pagină).
Article
România intră, în iunie 1941, în al Doilea Război Mondial de partea Axei și împotriva URSS, sperând să redobândească astfel teritoriile pierdute. Pe 22 iunie 1941, armatele germană și română au început campania împotriva Uniunii Sovietice prin „Operațiunea München”, armata română fiind motivată de dorința de a lua înapoi de la URSS Basarabia și Buc...
Article
La 23 august 1939 Germania și Uniunea Sovietică au semnat la Moscova pactul Ribbentrop-Molotov, conform căruia URSS revendica Bucovina de Nord și Basarabia. În septembrie 1939 Polonia este invadată de Germania. În acest context Consiliul de Coroană a decis, la 6 septembrie 1939, proclamarea neutralității României, securizând frontierele și evitând...
Article
În timp, teoria generală a relativității a acumulat mai multe anomalii și discrepanțe, indicând necesitatea unor teorii mai bune despre gravitație sau alte moduri de abordare. Ipotezele ad-hoc introduse în relativitatea generală pentru a explica singularitățile gravitaționale pe baza condițiilor energetice nu sunt foarte eficiente. Sunt necesare ip...
Article
Full-text available
Greu de spus ce este cunoașterea. Cu cât se discută mai mult asupra acestui concept, cu atât mai multe sunt opiniile divergente. Epistemologia este teoria cunoașterii, iar una dintre întrebările caracteristice epistemologiei se referă la ce au în comun toate nenumăratele tipuri de cunoștințe pe care ni le atribuim. O distincție majoră între diferit...
Article
Cum va arăta știința în viitorul apropiat? În primul rând, foarte strâns cuplată cu, dependentă chiar de, tehnologie. În al doilea rând, trei factori își vor pune amprenta puternic pe evoluția științei și tehnologiei; globalizarea, încălzirea globală, și acutizarea conflictelor la nivel de națiuni. O perioadă de acumulare în știință, fără salturi c...
Article
Intelligence, în plus față de cunoașterea științifică, presupune includerea în ecuație a factorilor umani, socio-economici și politici, și obținerea, prin analiză, de informații și predicții prin combinarea tuturor factorilor implicați. Analiza intelligence constă în aplicarea unor metode cognitive individuale şi colective pentru a cântări datele ș...
Article
Variabilele globale specifice lui WordPress sunt utilizate în codarea WordPress pentru diferite motive. Aproape toate datele pe care WordPress le generează pot fi găsite într-o variabilă globală.
Article
Termenul Big Data se referă la extragerea, manipularea și analiza unor seturi de date care sunt prea mari pentru a fi tratate în mod obișnuit. Din această cauză se utilizează software special și, în multe cazuri, și calculatoare și echipamente hardware special dedicate. În general la aceste date analiza se face statistic. Pe baza analizei datelor r...
Article
Full-text available
Avalanșa actuală de conținut este o problemă reală pentru marketing. Oamenii sunt obosiți de multitudinea de conținut la care sunt expuși și au început să îl selecteze. În același timp, specialiștii în marketing au obosit să investească timp și energie în crearea de conținut, în condițiile în care acesta a devenit nerentabil.
Article
Taxonomia amenințărilor pentru Big Data este una cuprinzătoare, cu un accent special pe amenințările de securitate cibernetică; adică amenințări care se aplică activelor tehnologiei informației și comunicațiilor. Au fost considerate amenințări suplimentare care nu derivă din TIC pentru a acoperi amenințările asupra bunurilor fizice și, de asemenea,...
Article
În prezent, organizațiile trebuie să facă față, pe lângă o concurență sporită, și unei dezvoltări și inovații tehnologice exponențiale, și unor procese de schimbare care afectează toate stările emoționale ale angajaților. Toate aceste provocări, împreună cu schimbările impuse și complexitatea sarcinilor organizaționale și manageriale, implică noi e...
Article
Full-text available
Recenzia cărții: Taleb, Nassim Nicholas (2007), The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, ISBN 978-1400063512. Cartea abordează subiecte legate de cunoaștere și moduri de viață, cu elemente de ficțiune și anecdotice din viața personală a autorului, pornind de la aspecte literare până la cele științifice și matematice. Accen...
Article
Full-text available
Sir Francis Galton a sistematizat aceste idei și practici despre eugenie, influențat de cartea Originea Speciilor a vărului lui, Charles Darwin, prin care mecanismele de selecție naturală au fost potențial zădărnicite de civilizația umană. El a afirmat că societatea umană, protejând pe cei defavorizați și slabi, era în contradicție cu selecția natu...
Article
Internetul a schimbat complet modul nostru de viață, fiind considerat unul dintre cele mai benefice progrese tehnologice ale secolului XXI. Totul se vinde și se cumpără acum pe Internet, inclusiv distracția. Internetul face lumea mai mică, pentru că am putea comanda sau comercializa orice în întreaga lume. Și în această societate virtuală suntem cu...
Article
Full-text available
Principala sursă biografică despre Platon, după mărturia neoplatonicului Simplicius, ar fi fost scrisă de discipolul Xenocrate, dar din păcate nu a ajuns la noi. Cea mai veche biografie a lui Platon care a ajuns până la noi, De Platone et dogmate eius, este a unui autor latin din secolul al II-lea, Apuleius. Toate celelalte biografii ale lui Platon...
Article
Karl Popper, ca raționalist critic, a fost un oponent al tuturor formelor de scepticism, convenționalism și relativism în știință. Multe dintre argumentele sale sunt îndreptate împotriva membrilor “Cercului Vienez”. Popper este de acord cu aceștia cu privire la aspectele generale ale metodologiei științifice și neîncrederea lor în metodologia filos...
Article
Blockchain, denumit inițial lanț de blocuri, este o listă în continuă creștere de înregistrări numite blocuri, care comunică între ele prin mesaje criptografiate. Fiecare bloc conține un hash criptografic al blocului anterior, un marcaj de timp și datele tranzacției. Prin proiectare, un blockchain este “un registru deschis, distribuit, care poate î...
Book
Full-text available
Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Ce este intelligence-ul? Cum îl studiem?, de Tiberiu Tănase INTELLIGENCE Rolul informaţiilor într-o societate democratică, de Stan Petrescu Principii ale analizei intelligence...
Article
Full-text available
Revista IT & C este o publicație trimestrială din domeniile tehnologiei informației și comunicații, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Cu sau fără Internet?, de Nicolae Sfetcu TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Tehnologia blockchain, de Nicolae Sfetcu TELECOMUNICAȚII Rețelele de comunicații 5G, de Nicolae Sfetcu INTERNET Megadatel...
Preprint
Full-text available
Internetul a schimbat complet modul nostru de viață, fiind considerat unul dintre cele mai benefice progrese tehnologice ale secolului XXI. Totul se vinde și se cumpără acum pe Internet, inclusiv distracția. Internetul face lumea mai mică, pentru că am putea comanda sau comercializa orice în întreaga lume. Și în această societate virtuală suntem cu...
Presentation
Full-text available
Comunicat de presă. București, 09 august 2022 ISSN 2021 – 8086, ISSN – L 2021 – 8086 Publicație trimestrială de informare, studii și comunicări din științele naturale, științele sociale, științele formale, și filosofie Revista Cunoașterea Științifică este publicată de MultiMedia Publishing. Este o publicație trimestrială care se concentrează pe d...
Preprint
Full-text available
Recenzia cărții: Taleb, Nassim Nicholas (2007), The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, ISBN 978-1400063512 Cartea abordează subiecte legate de cunoaștere și moduri de viață, cu elemente de ficțiune și anecdotice din viața personală a autorului, pornind de la aspecte literare până la cele științifice și matematice. Accent...
Preprint
Full-text available
Greu de spus ce este cunoașterea. Cu cât se discută mai mult asupra acestui concept, cu atât mai multe sunt opiniile divergente. Epistemologia este teoria cunoașterii, iar una dintre întrebările caracteristice epistemologiei se referă la ce au în comun toate nenumăratele tipuri de cunoștințe pe care ni le atribuim. O distincție majoră între diferit...
Preprint
Full-text available
Intelligence, în plus față de cunoașterea științifică, presupune includerea în ecuație a factorilor umani, socio-economici și politici, și obținerea, prin analiză, de informații și predicții prin combinarea tuturor factorilor implicați. Analiza intelligence constă în aplicarea unor metode cognitive individuale şi colective pentru a cântări datele ș...
Preprint
Full-text available
De l'entre-deux-guerres jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie s'est trouvée dans une sorte de labyrinthe géopolitique, dans lequel elle semblait avoir de multiples possibilités, mais elles allaient toutes dans le même sens : l'alliance avec l'Allemagne au début de la Seconde Guerre mondiale, l'acte du 23 août 1944 tel qu'il se p...
Preprint
Full-text available
Les défenseurs d'Ion Antonescu considèrent l'acte du roi Mihai I comme une erreur tragique ou une « grave erreur politique », affirmant que le roi aurait dû attendre encore un mois ou deux pour que le Maréchal lui-même exige un armistice. L'historien Neagu Djuvara a déclaré que ces « conditions plus faciles » qu'aurait obtenues Ion Antonescu « sont...
Preprint
Full-text available
Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les services secrets roumains ont collecté des informations sur l'emplacement des unités allemandes dans le pays. Les officiers du groupe complotiste pour retourner les armes contre l'Allemagne augmentent le nombre d'unités roumaines présentes dans la capitale, afin de pouvoir affronter les Allemands. Une...
Preprint
Full-text available
La Roumanie entre, en juin 1941, dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Axe et contre l'URSS, espérant regagner les territoires perdus. Le 22 juin 1941, les armées allemande et roumaine entament leur campagne contre l'Union soviétique par le biais de « l'opération Munich », l'armée roumaine étant motivée par le désir de reprendre la Bessara...
Preprint
Full-text available
Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signent à Moscou le pacte Ribbentrop-Molotov, selon lequel l'URSS revendique le nord de la Bucovine et la Bessarabie. En septembre 1939, la Pologne est envahie par l'Allemagne. Dans ce contexte, le Conseil de la Couronne de la Roumanie a décidé le 6 septembre 1939 de proclamer la neutralité de la R...
Preprint
Full-text available
From the interwar period until the end of the Second World War, Romania was in a kind of geopolitical labyrinth, in which it seemed to have multiple possibilities, but they all went in the same direction: the alliance with Germany at the beginning of the Second World War, the act of August 23, 1944 as it stood, and the status subsequently establish...
Preprint
Full-text available
Ion Antonescu's defenders regard King Michael I's act as a tragic mistake or a "grave political error", saying that the King should have waited another month or two for the marshal himself to demand an armistice. The historian Neagu Djuvara stated that those "easier conditions" that Ion Antonescu would have obtained "are pure fables", in reality An...
Preprint
Full-text available
Throughout World War II, Romanian secret services collected information on the location of German units in the country. The officers from the conspiracy group for the return of weapons against Germany increase the number of Romanian units present in the capital, in order to be able to face the Germans. A clandestine allied mission was parachuted in...
Preprint
Full-text available
Romania enters, in June 1941, the Second World War on the side of the Axis and against the USSR, hoping to regain the lost territories. On June 22, 1941, the German and Romanian armies began their campaign against the Soviet Union through "Operation Munich", the Romanian army being motivated by the desire to take Bessarabia and Bukovina back from t...
Preprint
Full-text available
On August 23, 1939, Germany and the Soviet Union signed the Ribbentrop-Molotov Pact in Moscow, according to which the USSR claimed Northern Bukovina and Bessarabia. In September 1939 Poland is invaded by Germany. In this context, the Crown Council of Romania decided on September 6, 1939, to proclaim Romania's neutrality, securing its borders and av...
Preprint
Full-text available
Din perioada interbelică până la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial, România s-a aflat într-un fel de labirint geopolitic, în care părea că are multiple posibilități, dar toate duceau în aceeași direcție: alianța cu Germania la începutul celui de Al Doilea Război Mondial, actul de la 23 august 1944 așa cum a decurs, și statutul stabilit ul...

Network

Cited By

Projects

Projects (15)
Project
From the position of a simple employee of the Drobeta Turnu Severin Heavy Water Plant, as a quality assurance inspector, the head of the destructive and non-destructive control laboratories, and finally the head of the quality assurance service, I had the honor to participate, between 1983 and 1993, in the largest technical-scientific project in Romania at that time, which involved universities, countless research institutes, design institutes, factories and construction-assembly companies, which, forced to use exclusively Romanian raw materials, materials and solutions, had to to research, innovate and implement, on a daily basis, unique technologies for Romania, and specific solutions for their improvement. In this paper I highlight the close collaboration between all these entities, which allowed the development of an important component of the Romanian nuclear program, and laid the foundations of scientific and technological knowledge for the entire further evolution of activities in the nuclear field, and not only. Although there are many books and articles on the history of heavy water in Romania, in this work I approach this subject from a new point of view, emphasizing the close collaboration between universities, scientific and technological research institutes, design institutes, production factories of machinery and equipment, construction-assembly enterprises, and heavy water plant specialists, thus creating an informal community, even a school within which an unprecedented scientific and technological discipline was created, and a special emulation for research and innovation. For this purpose, I also analyzed documents that have not been used in such studies until now. And all these aspects are discussed through the lens of a direct and active participant in the construction, putting into operation and operation of the heavy water plant. In the case of heavy water produced in Romania, I will demonstrate in this paper that it corresponds to a paradigm in the sense of Thomas Kuhn in The Structure of Scientific Revolutions, having the specific characteristics and passing through all the phases specified by him in the case of a paradigm.
Project
Articole dn domeniile științei și filosofiei focalizate pe cunoaștere
Project
History of Romania - August 23, 1944