Nerija Putinaite

Nerija Putinaite
Vilnius University · Department of Political Theory

About

14
Publications
189
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (14)
Article
The article discusses the outcomes of Soviet attempts to create an atheist society. It uses the concepts of political pragmatics and political religion to explain the kind of secular society Soviet atheisation politics created. It claims that the politics of secularization was led primarily by political pragmatics in order to build a society of loy...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
1998 m. balandžio 16 d. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute Dalius Jonkus apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Būties problema Martyno Smigleckio logikoje“. Mokslinis darbo vadovas – prof. habil. dr. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai – prof. J. Krikštopaitis ir dr. G. Mažeikis. Disertacijoje analizuojama M. Smigleckio metafizinės p...
Article
Full-text available
Straipsnyje aptariamas intersubjektyvumo klausimas vėlyvosios I. Kanto praktinės filosofijos, suprantamos kaip pareigų teorija, kontekste. Atskleidžiama kantiškojo moralės, teisės ir politikos subjekto specifika, ribojanti kalbėjimo apie „kitą“ kryptis bei brėžianti laukus, kur „kito“ skirtingumas yra netoleruotinas.
Article
Full-text available
Straipsnyje nagrinėjamos dorybės ir laimės sąvokos I. Kanto etikoje. Aiškinami šios etikos teorijos pagrindiniai principai, etikos ir moralės sampratos ir jų vieta I. Kanto filosofijoje. Teigiama, kad filosofas ieškojo grynos, vien protu pagrįstos ir jos dėsnių kylančios etinės taisyklės, taip pat gryno laimės, dorybės, moralės apibrėžimo. Žmogaus...
Article
Full-text available
Straipsnyje nagrinėjama I. Kanto teisingumo samprata, traktuojama kaip teisę ir moralę siejanti sąvoka. Apžvelgiami įvairūs filosofiniai ir kasdieniai teisingumo sąvokos apibrėžimai. Teigiama, kad I. Kanto teisingumas negali būti suprastas kaip kategorinio imperatyvo sinonimas: tai yra viena kitą paaiškinančios sąvokos. Teisingumas yra pilietinės v...
Article
Full-text available
Straipsnyje nagrinėjama fenomenologinės sociologijos atstovo A. Schützo socialinio pasaulio samprata. Teigiama, kad natūralioji nuostata socialinio pasaulio atžvilgiu gali užimti dvi pozicijas: pasyvaus stebėtojo ir dalyvio. Šios pozicijos nesuderinamos bei atmetama galimybė pereiti iš vienos į kitą. A. Schützas atskleidžia naują socialinio pasauli...
Article
Full-text available
Straipsnyje analizuojama dieviškojo teisingumo samprata I. Kanto filosofijoje (veikale „Religija vien tik proto ribose“). Skiriamas absoliutaus dieviškojo teisingumo ir žmogiškojo teisingumo pasaulis. Kalbėdamas apie dieviškojo teisingumo apraiškas, kurias galima rasti žmoguje, I. Kantas kaip aiškiausią jo požymį nurodo kentėjimą, kuris yra žmogišk...
Article
What is the meaning of perestrojka? There is no doubt that it led to the end of the Cold War and had a huge impact on the international situation. Nevertheless, there is no consensus as to the outcomes of perestrojka. Perestrojka brought about the collapse of the Soviet Union. This fact might be interpreted positively: it opened the possibility to...