Nercü Durmuş Aydin

Nercü Durmuş Aydin
Gaziosmanpasa University · Tourism

About

9
Publications
661
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2017
9 Research Items
6 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (9)
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Metaverse, fiziksel dünyamızın sanal evrendeki yansıması olarak tanımlanmaktadır. Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) gibi teknolojilerin kullanımı ile oluşturulacak bu sanal evrende insan duyularının taklit edilmesi mümkün kılınmaktadır. Bu sayede işletme ve müşterilere yeni tüketim tür ve kültürleri çıkacaktır....
Conference Paper
Full-text available
Turizm sektöründe ailelerin ve çocukların tatil kararları almada, işletme türü ve yeri seçiminde etkili oldukları bilinmektedir. Tüketim kararlarındaki etkisi nedeniyle birçok otel çocuklu aileleri ön plana alarak “çocuk dostu” konseptini ortaya çıkarmışlardır. Belirli tüketici gruplarına hitap edip kendilerini diğer işletmelerden farklı kılarak ço...
Article
Full-text available
In our study, it is aimed to investigate the effect of financial performance of companies operating in the tourism sector on firm profitability. In order to achieve this aim, the financial statements of the tourism companies whose stocks traded in the stock exchanges of some developed countries for the years 2011-2019 have used. Dependent variables...
Conference Paper
Full-text available
Özet Sürdürülebilir turizm, yerel halkın refahının sağlanması ve devam ettirilmesi, yerel kaynakların tahrip edilmeden ve korunarak kullanılması, tüketici ihtiyaçlarının gelecek düşünülerek karşılanması gibi konuları bünyesinde barındıran ve turizmin geleceği için göz ardı edilmemesi gereken önemli bir kavramdır. Turizmin varlığının, sürdürülebili...
Conference Paper
Full-text available
İşletmeler, faaliyet gösterdikleri pazar konumlarını korumak ya da daha güçlü kılabilmek amacıyla her zaman rakiplerinden farklı pazarlama stratejileri arayışı içerisindedirler. Bunlardan bir tanesi de müşteri şikâyetlerini sürekli takip etmek, anlamak ve dinlemekten geçmektedir. Bu sebeple, müşterileri elde tutma, potansiyel müşterileri kaçırmama...
Article
Full-text available
The Covid-19 epidemic, which was declared as a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020, confronted the economies of countries with an unpredictable uncertainty and its impact was felt in all sectors deeply. The aim of this study is to put forward the impact of the Covid-19 epidemic on the tourism, transportation, and food & beve...
Article
Full-text available
The world is faced with a process of change that is progressing faster day by day. The leading subject on which the change process is mostly felt is consumption patterns. Rapid changes have been experienced especially regarding nutrition, which is one of the basic needs of human beings and consumption patterns becoming widespread globally come in s...
Article
Full-text available
z: Çalışmanın temel amacı; faaliyetleri arasında konaklama işletmeciliği de bulunan bir şirketin mali tablolarını, finansal analiz tekniklerini kullanarak analiz etmektir. Bu amaçla şirketin 2011-2016 yılları itibariyle genel mali tablolarından yararlanılarak trend analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi, dikey analizi ve oran analizi yapılmıştır...

Network

Cited By