Necmi Aksoy

Necmi Aksoy
Duzce University · Department of Forest Botany

Professor

About

110
Publications
36,418
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
251
Citations
Citations since 2017
57 Research Items
180 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Introduction
Flora and Vegetation of Duzce. Herbarium Collections of Duzce, Western Black Sea Region of Turkey and Turkey.
Additional affiliations
July 2006 - present
Duzce University
Position
  • Professor (Associate)
January 2006 - November 2016
Duzce University
Position
  • Head of Depeartment of Forest Botany and Curator of DUOF Herbarium
January 1999 - July 2006
Istanbul University
Position
  • Research Assistant
Education
June 1998 - June 2001
Istanbul University
Field of study
  • Institute of Natural Science, Forest Botany
June 1998 - July 2001
Istanbul University
Field of study
  • Institute of Natural Science, Forest Botany
September 1992 - July 1996
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Faculty of Forestry Forest Engineering

Publications

Publications (110)
Book
Full-text available
Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ortaklaşa yürüttüğü ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü’nün (GÜNDER) paydaşı olduğu Türkiye’deki Orman Köylerinde Solar Fotovoltaik Sistemler için Sürdürülebilir Enerji Finansman Mekanizmaları (ORKÖY PV) projesi kapsamında; “Düzce Üniversitesi Orman Fakült...
Article
Full-text available
640 samples in quadrates of 0.5 x 0.5 m obtained by systematic sampling method were evaluated. Samplings were made in two repetitions in GA (old), GB (young), GC (medium-aged), and GD (irregular) stand types, on north and south aspects. Field studies were carried out in 4 different periods (June, July, August, September) within the vegetation perio...
Article
Full-text available
Some Dianthus specimens collected from Sakarya and Bolu Provinces (Turkey) provinces are proposed as a new species. Dianthus nezahatiae Hamzaoğlu (Caryophyllaceae) is naturally distributed in subalpine meadow habitats between the altitude range of 1450 and 1620 m a.s.l. Dianthus nezahatiae is differed from D. akdaghensis Gemici et Leblebici in resp...
Conference Paper
Full-text available
Banana producing in Turkey has increased for the last two decades because of expanding covered production to tackle with unsuitable weather conditions present in open field production. A weed survey was carried out in covered and open field banana productions in the Mediterranean region of Turkey in 2021–2022. 68 species from 25 families were recor...
Chapter
Genetic modifications are a well-known mechanism for understanding the evolution of weeds and invasive alien plants. Recently more attention has been given to epigenetic modifications in weed ecological genetics since epigenetic modifications can govern the ecological-adaptive potential of weed species. The chapter starts by discussing the role of...
Article
Full-text available
Bu çalışma Küre Dağları Milli Parkı’nın Kastamonu Bölümündeki florayı ortaya çıkararak alandaki bitki çeşitliliğinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında tespit edilen bitkiler APG IV sistemine göre sınıflandırılmış, endemik türlerin uluslararası IUCN tehlike kategorilerine de yer verilmiştir. 2019-2021 yılları arasında yapıla...
Conference Paper
Full-text available
Özet Amaç: Bu çalışma ile sahip olduğu habitat çeşitliliği, zengin florası ve endemik taksonları ile doğa turizmi açısından ilgi odağı illerimizden biri olan Düzce’ nin flora turizmi açısından potansiyelini değerlendirmek ve sahip olduğu flora zenginliğine doğaseverlerin dikkatini çekmek amaçlanmıştır. Ekolojik turizm aktiviteleri düzenlenirken bu...
Book
Full-text available
Giriş Ardıçlar özellikle kuzey yarımkürede geniş yayılış gösterirler. Toplam tür sayısı ise her kaynakta farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de yakın zamana kadar yayılış gösteren tür sayısı 7 olarak kabul edilmekteydi: Juniperus drupacea (andız), J. oxycedrus (katran ardıcı), J. communis (adi ardıç), J. excelsa (boylu ardıç), J. foetidissima (kok...
Book
Full-text available
Türkiye’nin ardıçları üzerine hazırlanmış en kapsamlı yayın özelliğindeki bu kitap ardıçların evriminden jeolojik devirlerde Anadolu’daki ardıç varlığına, ardıç türlerinden ardıç ormanlarına, ardıçlar ile ilişkili mantar ve likenlerden tarihî yapılarda ardıç kullanımına kadar ardıçlara dair hemen hemen her konuyu içinde barındırmakla kalmayıp başlı...
Article
Full-text available
Knautia arvensis (L.) Coult. (Caprifoliaceae), collected from Küre Mountains National Park (Kastamonu Section), is reported for the fi rst time for the fl ora of Turkey. A brief description of the plant along with photographs and distribution map is given. Additionally, its taxonomic relationship with other closely allied taxa are examined and disc...
Chapter
Full-text available
Kışın yaprağını döken ya da herdem yeşil, genellikle çalı formunda, nadiren kısa boylu ağaç halindeki odunsu bitkilerdir. Dallarının uçları dikenli ya da dikensizdir. Tomurcukları küçük, az ya da çok pullu ve dizilişi çok sıralı sarmal, almaşlı ya da karşılıklıdır. Yaprakları basit, kenarları sık ya da seyrek dişli veya tam kenarlıdır; yaprak sapın...
Chapter
Full-text available
Kışın yaprağını döken ya da herdem yeşil, ağaç, çalı ve otsu bitkilerden oluşan çok geniş bir familyadır. Sürgün üzerinde tomurcuk dizilişi çok sıralı sarmal ya da almaşlı; nadiren karşılıklıdır. Sürgünleri çoğu cinste dikenli, tüylü ya da çıplaktır. Yaprakları basit ya da bileşik, genellikle kenarları testere dişlidir. Yaprak sapının tabanında gen...
Chapter
Full-text available
Genellikle otsu, yer yer çalı, sarılıcı bitki ya da küçük ağaç formunda bitkilerdir. Yaprakları basit, tam ya da dişli, kulakçıksız, sarmal dizilmiş ve üsttekiler karşılıklıdır. Çiçekleri erselik, tek ya da simoz kurullar oluşturur. Çok ya da tek simetrili çiçeklerinde çanak genellikle 5 loplu ya da dişli, meyvede kalıcıdır. Taç yapraklar çan veya...
Chapter
Full-text available
Yapraklarını döken, entomogam ya da anemogam olan ağaç veya çalı halinde odunsu bitkilerdir. Yapraklar sarmal veya nadiren karşılıklı dizilişli, basit ve çoğunlukla kulakçıklı; kenarları tam, dişli veya nadiren de düzdür. Yaprak damarları tüysü ya da el görünüşündedir. Çiçekler bir eşeyli, iki evcikli ve brahteli olup bir yıllık sürgünlerin yan, ço...
Article
Full-text available
Kastamonu section of Küre Mountains National Park has extraordinary biologic plant diversity. Especially karstic rocky areas and canyons on the forest belt have endemic richness. This study was conducted in Küre Mountains National Park which has the distribution of about 1000 taxa, and it was determined 40 endemic taxa during this study. By taking...
Article
Full-text available
This study aimed at analyzing the diversity and ecological characteristics of forest associations (121 relevés classified under eight associations) in Küre Mountains National Park. Ordination analyses (DCA and CCA) and response curves were used to reveal ecological characteristics of vegetation using soil parameters (pH, electrical conductivity, sa...
Article
Full-text available
Astragalus bartinense is described as a new species from Bartın Province in Northern Anatolia, Turkey. The new species is close to A. depressus L. and A. froedinii Murb., but distinctly differs from A. froedinii in having hairy fruit, long stipules (10–12 mm) and peduncle (10–25 mm). It also differs from A. depressus in having long stipules and a s...
Article
Full-text available
Bitkilerin tedavide kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamış olup, modern tıpta kullanılan pek çok ilaç bitkilerden elde edilmektedir. Bu araştırma, halk sağlığı başta olmak üzere tıbbi bitkiler ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak amacıyla, Düzce ilinde 2018-2019 yıllarında yürütülmüştür. Çalışma kapsamında bazı kaynaklar esas alınarak,...
Article
Full-text available
A new fern of Polystichum (Dryopteridaceae), P. asia-minoris, is described and illustrated from Horma Canyon in the borders of Küre Mountains National Park in Kastamonu Province located in the north of Turkey. Polystichum asia-minoris is distinguishable from the morphologically similar P. obliquum by having pinnae abaxially densely covered with bro...
Article
Full-text available
Kitaibela vitifolia is a locally rare species known from only one locality in southern Turkey. After the new discovery of Kitaibela vitifolia, it has been recorded from a new locality in Kastamonu province in northern Turkey. Brief history, morphology, chorology, habitat, and ecology of this rare species have been discussed in this research. The co...
Article
Full-text available
Araştırma sahası Karabük ili Yenice ilçesinin sınırları içerisinde, Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı içinde yer alır. Bu çalışmada doğal bir arboretum özelliği gösteren doğal yaşlı ormanın florası ortaya konmuştur. Alanın denizden yüksekliği 240 ile 1300 metre arasında değişmektedir. Çalışma alanı coğrafi olarak Batı Karadeniz bölgesinde ve fitocoğrafi...
Chapter
Full-text available
Odun dışı orman ürünleri (ODOÜ), ülkemizde orman köylüsüne gelir sağlayan önemli bir sektördür. Bu çalışmada Argözü Vadisi’nde doğal olarak yayılış yapan bitki türlerinden ODOÜ olarak değerlendirilme potansiyeli bulunanlar ve bu bitkilerin kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Argözü Vadisi’nde yayılış yapan 124 bitkinin, tıbbi, yemekl...
Book
Full-text available
Türkiye Ormancılığı: 2019 çalışmasını esasen güncel durum, gelişme eğilimleri ve Türkiye için öneriler şeklinde, üç ana bölüme ayırmak olanaklıdır. Girişi izleyen ilk ana bölümünde Türkiye ormancılığının güncel durumunu, son yılların verilerine dayalı olarak vermek hedeflenmiştir. Bu amaçla, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait veriler temel alınmıştır...
Article
Full-text available
The authors describe a new species for science: Jurinea efea N. Aksoy. It is endemic to Northwestern Anatolia, Turkey. Morphologically, the new species is most similar to J. pontica. Molecular and morphological analyses have been used to distinguish the two Jurinea taxa. The species has been first identified morphologically and then studied by ISSR...
Conference Paper
Full-text available
The number of alien species were recorded 340, which has been increasing since then although it is the small number comparing to many countries in Europe. The main source of alien plants in Turkey is Americas. Intentionally introduced species consists vast amount of IAP. Ornamental plants pathway is reason of over 50 % of introductions. No dedicate...
Conference Paper
Full-text available
Ornamental plants which are considered as one of the main pathway for plant invasions have been in increasing interest because of urbanization worldwide. In this presentation prevention of alien ornamental plants' invasions will be discussed with Turkey example. Use of exotic ornamental plants in private and public places has been increasing in Tur...
Conference Paper
Full-text available
Sakarya ili, Türkiye dış mekan süs bitkileri üretiminde önemli bir paya sahiptir. İldeki üretim alanlarının ülkesel payı yaklaşık olarak 1/3, bölgesel payı ise 2/3'tür. İldeki üretim alanlarında yabancı otlar ile ilgili verim, kalite ve iş gücü kaybı sorunları yaşanmaktadır. Üretimi kısıtlayan yabancı otlarla etkili mücadele yöntemlerinin geliştiri...
Article
Full-text available
Bu araştırma, Karadere vadisinin fulorasını ortaya koymak ve batı Karadeniz bölgesinin bitki çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Karadere vadisi, Anadolu’nun batı Karadeniz bölgesinde, Düzce ve Bolu illeri sınırlarının içerisinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden yükseklik 250 ile 1950 m arasında değişir. Araştırma alanı, P.H.Davi...
Article
Full-text available
A new species, Spiraea cudidaghense (sect. Spiraeoideae, Rosaceae), is described and illustrated with diagnostic characters and taxonomic comments. Its characteristics are compared with those of the type species from which it differs mainly in compound corymbs inflorescence, ovate-obovate leaves, white petals, glabrous branches and densely pilose c...
Article
Full-text available
This study was carried out to determine the flora of Küre Mountains National Park (Bartın section). Küre Mountains National Park is situated on (41°36’N, 33°07’E) northwest Anatolia, at the west side of Küre Mountains, and Western Black Sea karstic area. The study area is also located in the A4 grid square according to the categorization of P. H. D...
Conference Paper
Full-text available
Turkey has very rich flora with over 10.000 plant species, which the richness re‑flects to aquatic species in general and weed flora. There are aquatic alien speci‑mens collected during former local and regional floristic studies and they have been preserved in herbaria of Turkey (for instance, DUOF). In addition to the herbaria records, the relate...
Conference Paper
Full-text available
Plant Richness of Scotch Pine (Pinus Sylvestris) Stands Ranging at Aladag (Bolu) Region of Turkey
Article
Full-text available
Symphyotrichum pilosum var. pilosum from Asteraceae family was collected from Ereğli region (Zonguldak province, NW Turkey) in 2016 and is reported here for Turkey for the first time. It is naturalized alien plant for Turkey. The description and photos of collected plants, as well as distribution map and new key for the genus Symphyotrichum in flor...
Conference Paper
Full-text available
Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) has spread widely in the Blacksea and Marmara regions of Turkey for a decade although the first record from Turkey was from 1998. A study was conducted in 2015 and 2016 to determine population change and some biologic parameters of ragweed in the Duzce Province which is located in an area where the Black Sea...
Conference Paper
Full-text available
Flora of Turkey is one of the richest floras with over 12,000 plant species. This has been attributed to its location, history, geographic, edaphic and climatic diversity, to being a diversification center of important crop species and including three biogeographical regions. Studies on general flora of Turkey increased after the publication of Dav...
Article
Full-text available
Aim: This research is based on vegetation elaboration of Elmacik Mountain in the Western Black Sea Region of Turkey, which has a quite rich floristic and vegetation diversity. Methodology: Since varied ecological conditions cause a diverse vegetation in the region, vegetationenvironment relation was analyzed with multivariate statistical techniques...
Conference Paper
Full-text available
Aim of the study: Forest ecosystems are important areas in terms of biological diversity. Currently, forest areas in Turkey are managed under ecosystem-based multiple use planning approach by trying to consider biological diversity, beside other ecosystem services. Sustainable management of these areas is only possible with a good understanding of...
Article
Full-text available
The paper provides an updated checklist of the alien flora of Turkey with information on its structure. The alien flora of Turkey comprises 340 taxa, among which there are 321 angiosperms, 17 gymnosperms and two ferns. Of the total number of taxa, 228 (68%) are naturalized and 112 (32%) are casual. There are 275 neophytes (172 naturalized and 103 c...
Conference Paper
Full-text available
Küre Mountains National Park is 37.753 ha, whereas our research area is 19.000 ha (Bartın section). Küre Mountains start from Bartın River on the west and runs approximately 300 kilometers on to Kızılırmak River from the east. Also known as İsfendiyar Mountains, the mountain range is extends Black Sea on the north and Gökırmak on the south. Küre M...
Conference Paper
Full-text available
The alien flora of Turkey has not been investigated in detail so far, although some materials on the topic have been published. A high number of alien and invasive alien species was expected to be included in the rich flora of Turkey, owing to climatic, edaphic, topographic, and geological diversity throughout the country. In this work we prepared...
Conference Paper
Full-text available
This study was carried out to determine flora of Argözü Valley (Kıbrıscık- Bolu) and contribute to plant diversity in Western Black Sea Region. Kıbrıscık is situated on the southern slope of Köroğlu Mountains which is located 35 km south east of Bolu. The study area is also located to the north east of Kıbrıscık and in the A3 grid square according...
Article
Full-text available
In this study, melliferous plants that can be used by the honey bees (Apis mellifera L.) were presented in Duzce-Yıgılca region. The aims of this study are to determine and introduce melliferous plants of Hasanlar Dam (Yıgılca-Duzce) and reveal the floristic diversity of suitable areas for beekeeping. As a result of flora survey, 537 taxa were dete...
Conference Paper
Full-text available
Yapılan arazi çalışmaları sonucunda 62 familya ve 274 cinse ait 554 bitki taksonu teşhis edilmiştir. Bu taksonlardan 67’si endemiktir. Alanın endemizm oranı % 12,09’dur. Tespit edilen endemik bitkilerin floristik bölgelere göre dağılımına bakıldığında 23 taksonla İran-Turan kökenli bitkiler ilk sırayı almaktadır. Bunu 15 taksonla Avrupa-Sibirya (12...
Poster
Full-text available
Küre Dağları Milli Parkı’nın Orkideleri (Bartın Bölümü) Bilge Tunçkol1, Necmi Aksoy2 1Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü Türbeyanı Mevkii 74100 BARTIN 2Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği ABD Konuralp Kampüsü 81620 Beçiyörükler DÜZCE btunckol@bartin.edu.tr Giriş: Bu çalışma kapsamında ”Türkiye ve Doğu Ege Adalar...
Article
Full-text available
The annual plant Senecio sylvaticus L. (Asteraceae) is regarded as a doubtfully recorded in Turkey. It has not been collected in the country since the first report of its occurrence in the north eastern Black Sea Region in 1875. This paper reconfirms the occurrence of Senecio sylvaticus in Turkey. New specimens were collected from the Ereğli and Al...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Kışın yaprağını döken, sürgünleri dikensiz, kısa boylu ağaç veya çalılardır. Oldukça iri olan tomurcuklarının üzerleri kiremitvari dizilmiş pullarla örtülüdür. Sürgünlere çok sıralı sarmal olarak dizilmiş olan kenarları dişli ve loplu yapraklar basit veya bileşiktir. Çiçekleri beyaz, nadiren pembe olup birleşik yalancı şemsiye biçiminde kurul oluşt...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Yuvacık Barajı Havzası (Kocaeli-Sakarya), Marmara Bölgesinin kuzey-doğusunda, Kocaeli-Sakarya ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. Türkiye’nin grid kare sistemine göre A2 (A) ve A3 kareleri içerisinde yer almaktadır. Yuvacık Barajı Havzasının 25759 ha lik toplam alanı doğal sınırlar ile çevrilmiştir ve denizden yüksekliği 150 ve 1610 m arasında...