Natalya Rusachenko

Natalya Rusachenko
Borys Grinchenko Kyiv University · Факультет української філології, культури і мистецтва

Доктор філософії, професор (доцент) Київського університету імені Бориса Грінченка

About

8
Publications
674
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
4 Research Items
0 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (8)
Article
Full-text available
Language is the basis of a nation's cultural identity. The language is formed over the years, absorbing traditions, national identity, reflecting the peculiarities of everyday life, culture, crafts, traditions, and religion. The history of the people is clearly reflected in linguistic features. As a result of geopolitical processes, some languages...
Article
Full-text available
Визначено статус морфонології як проміжний між морфологією та фонологією. З’ясовано основні одиниці та завдання морфонологічного аналізу в синхронії і діахронії. The intervening character of morphonology between morphology and phonology is defined. Main units and tasks of morphonological analysis in synchronism and diachronism are determined.
Article
Full-text available
У статті розглянуто проблему статусу лемківського говору — одного з найархаїчніших у діалектній системі української мови. Схарактеризовано появу терміна «лемки». Визначено основні положення, які виникли внаслідок полеміки щодо лемківського говору в українському мовознавстві. Зроблено порівняльний аналіз функціонування лемківського говору в українсь...
Article
Full-text available
У статті зазначено важливість вивчення історичної морфонології української мови з огляду на потребу розкриття причин та особливостей розвитку фонемних модифікацій морфем. З’ясовано природу, регулярність і функціональне навантаження одного з найпоширеніших морфонологічних явищ — чергування задньоязикових із шиплячими та свистячими приголосними. Вияв...
Article
Full-text available
У статті зазначено важливість урахування лінійних модифікацій основ у словозмінних парадигмах дієслова староукраїнської мови XVIII ст. Схарактеризовано природу, специфіку аугментацій та елізій у дієслівній словозміні. Виявлено регулярність і функціональне навантаження нарощень та усічень дієслівної основи у староукраїнських текстах.
Article
Full-text available
Зазначено важливість урахування морфонологічних характеристик при творенні іменників. Визначено специфіку словотвірної морфонології. Проаналізовано морфонологічні процеси у словотворі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. Виявлено ступінь поширеності та особливості функціонування вокалічних, консонантних чергувань та лінійних модифі...
Article
Full-text available
Зазначено важливість урахування морфонологічних характеристик в іменній словозмінній парадигмі в діахронії. З’ясовано причини та умови варіативності морфонологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI–XVIII ст. Застережено випадки непослідовного використання вокалічних, консонантних чергувань та лінійних модифікац...
Article
Full-text available
Cхарактеризувано вокалічні альтернації у староукраїнській мові др. пол. XVI – XVIII ст. Встановлено історичні причини та умови виникнення чергувань, досліджено їх регулярність і функціональне навантаження, виявлено специфіку у процесах словозміни та словотвору.

Network

Projects

Projects (2)