Natalja Istomina

Natalja Istomina
Vilnius University · Institute of Health Sciences

PhD

About

108
Publications
24,695
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
580
Citations
Introduction
Natalja Istomina Fatkulina currently works at the Institute of Health Sciences, Vilnius University. Natalja does research in Medical Science Nursing. Their current project is 'EleneP'.
Additional affiliations
February 2017 - present
Vilnius University
Position
  • Professor (Full)
February 2017 - November 2017
Vilnius University
Position
  • Professor (Full)
June 2010 - September 2010
University of Turku
Position
  • Research Assistant
Education
September 2003 - October 2011
University of Turku
Field of study
  • Nursing
September 2001 - June 2002
Klaipeda University
Field of study
  • Health Sciences

Publications

Publications (108)
Article
Full-text available
The aim of the study To investigate the health literacy and associated factors of women giving birth at the Vilnius Perinatology Centre. Material and methods The study was conducted between June 2022 and September 2022 at the Vilnius University Hospital in Lithuania. Five hundred and eight women who had delivered healthy newborns were surveyed. Th...
Preprint
Full-text available
Background The aim of our study was to determine how six mood indicators (vigour, fatigue, depression, anger, confusion, tension) depend on moderate to vigorous physical activity, walking time and sedentary time at work, after working hours and during leisure time, in men and women from different age groups. Methods A total of 1,140 individuals ag...
Article
Full-text available
INTRODUCTION Maternal health literacy is a social skill that is relevant to successful postnatal newborn adaptation, neonatal feeding, and neonatal health outcomes, given the importance of maternal health literacy in newborn healthcare. The study aims to identify and assess the associations between maternal health literacy, neonatal health, and bre...
Article
Full-text available
Background Job satisfaction is a key factor for the successful transition of newly graduated nurses (NGNs) and for retaining NGNs in their workplaces. However, there is limited evidence of the relationship between satisfaction regarding the nursing education program and NGNs’ job satisfaction in the first year after graduation. Therefore, this stud...
Article
Full-text available
In order to effectively prevent any disease, it is necessary to apply preventive measures in the most vulnerable group of this disease. In the case of rotavirus, it is children. Since parents (guardians) take care of children, their awareness is very important, because only they can ensure the timely vaccination of their children and train them in...
Article
Full-text available
Background The mental health od school-age children is of growing concern in many countries. School professionals require the competences and methods to intervene effectively to promote mental health in schools. Objective The objective of this study was to describe school professionals’ perceptions of the competences needed and effective methods t...
Article
Sveikatos priežiūros sistemai pritaikytos informacinės technologijos vadinamos sveikatos informacinėmis tech­nologijomis. Pagrindinė jų įtraukimo į sveikatos priežiū­ros sistemą priežastis − sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas. Informacinių technologijų nau­dojimas sudaro prielaidas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams kaupti stan...
Article
Per pastaruosius du dešimtmečius padaryta didžiulė ino­vatyvių technologijų taikymo cukrinio diabeto kontrolės gerinimui pažanga. Daug skirtingų tyrimų ir plėtros sri­čių buvo analizuojama kasmet didėjant šių technologijų rinkai. Dėmesys cukrinio diabeto technologijoms davė daug klinikinės naudos diabetu sergantiems pacientams. Tai paprastesnė ligo...
Article
Demografinio senėjimo pokyčiai Europoje didina pagy­venusių ir vyresnio amžiaus žmonių slaugos paslaugų namuose poreikį. Lietuvoje atliktų tyrimų, kuriuose ana­lizuojami pagyvenusių ir vyresnio amžiaus žmonių, gau­nančių paslaugas namuose, slaugos poreikiai, yra labai mažai. Tyrimo tikslas − apžvelgti pagyvenusių ir vyresnio amžiaus žmonių, gaunanč...
Article
Smurtas sveikatos priežiūros personalo profesinėje aplin­koje yra visuotinė ir kasdienė problema. Kas trečias dar­buotojas susiduria su pacientų ar klientų smurtu, o jo rizika yra 16 kartų didesnė, palyginti su kitų profesijų atstovais. Smurtas sveikatos priežiūros įstaigose susijęs su neigiamomis pasekmėmis sveikatos priežiūros dar­buotojams ir pa...
Article
Viena iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) veiklos krypčių yra siekis pagerinti paliatyviosios pagalbos ir ją gaunančių pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybę. Didėjantis sergamumas nepagydomomis ligomis, be­sikeičianti, senstanti visuomenė yra priežastis gerinti, plėsti ir formuoti naują požiūrį į paliatyviosios priežiūros paslaugas, į serg...
Article
Nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių pranešimas ir re­gistravimas yra sveikatos priežiūros saugos kultūros ir kokybės pagrindas. Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, apžvelgti priežastis, galinčias trukdyti pranešti ir registruoti nepageidaujamus įvykius ir neati­tiktis sveikatos priežiūroje. Tyrimo metodas. Tyrimui a...
Article
Full-text available
Kritinių situacijų metu sudėtingiau kontroliuoti savo bei kitų emocijas. Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (SMPSS) savo darbe kasdien susiduria su kritinėmis situacijomis, kurios veikia psichoemocinę ir fizinę šių darbuotojų būklę, o kartu ir pacientų svei­katos priežiūros kokybę. Emocinių kompetencijų (EK) ugdymas gali turėti įtak...
Article
Moterų sveikatos raštingumas yra viena iš aktualių šiuo­laikinės akušerijos temų. Nuolat didėjant nėščiųjų mo­kymo vietoms ir galimybėms, ryškėja aktuali moterų sveikatos raštingumo problema. Moterys mokomos ir informuojamos apie pasiruošimą gimdymui, žindymui, naujagimio priežiūrai, tačiau mokymų, susijusių su mo­terų bendruoju sveikatos raštingum...
Article
Vykstantys neramumai, didėjanti migracija bei globali­zacija padidino daugelio tautų kultūrinę įvairovę. Įvairių tautybių žmonės susiformavę skirtingą požiūrį į sveikatą, ligą, skirtingus sveikatos poreikius ar lūkesčius. Slaugy­tojai turi prisitaikyti prie kultūrinės įvairovės augimo, tobulinti tarpkultūrinės kompetencijos įgūdžius, gilinti kultūr...
Article
Operacinės slaugytojo vaidmuo svarbus chirurginės ope­racijos procese. Operacinė slauga chirurginiu aspektu aprėpia operacinės slaugytojų (OS) darbą sterilioje aplinkoje (slaugant pacientą) ir operacinės slaugytojų tarpininkavimą tarp sterilios ir nesterilios aplinkos. Tar­pininkaujantis operacinės slaugytojas (angl. circulating nurse, COS) užtikri...
Article
Full-text available
This study investigated early dating experiences by exploring the complex aspects of first-time and later romantic involvement as well as the surrounding circumstances. In total, 377 young people (with the median age being 17 years) were investigated in six high schools in two cities in Lithuania using a questionnaire designed for research purposes...
Article
Aim: To identify the impact of WATSU method on fatigue which has an impact on sleep and quality of life, pain and depression or its aggravation. Materials and Methods: The study involved the four participants. The following instruments were used: Multiple Sclerosis Quality of Life questionnaire; Pittsburgh Sleep Quality Index; Burns Depression Chec...
Article
As future employers, nurse managers are in a key position to assess the correspondence between the competence of graduating nursing students and work life demands. The aim of the present study was to assess the competence of graduating nursing students from the perspective of managers, and analyze the factors linked to it. Among European managers i...
Article
Full-text available
Refugees, asylum seekers, and migrants often do not end up in the places they expected. Because of the pandemic impacts, their exposure to COVID-19 may be increased as a result of crowded camps and detention centers. A total of 4,537 undocumented migrants entered Lithuania via Belarus from June 2021 to November 30, 2022. In the period 24 February 2...
Article
Full-text available
People living with rare diseases (PLWRD) still face huge unmet needs, in part due to the fact that care systems are not sufficiently aligned with their needs and healthcare workforce (HWF) along their care pathways lacks competencies to efficiently tackle rare disease-specific challenges. Level of rare disease knowledge and awareness among the curr...
Article
Full-text available
Background and Study Aim. Dance and movement therapy defined as culturally creative, unique, but at the same time and a universal phenomenon encompassing bodily movements, bodily self – expression, feelings, stories, body interactions with self and others. Aim of the Study was to evaluate the impact of dance and movement therapy on the physical cap...
Article
Full-text available
The aim of this study was to explore how the first wave of the COVID-19 pandemic, during which contact communication was severely restricted, changed psychological health indicators, such as subjective assessment of health and depression, impulsivity, stress and emotional intelligence (EI) and how that depended on age, gender, physical activity (PA...
Article
Full-text available
Introduction: Health care providers are increasingly required to provide care to patients from diverse cultural backgrounds. A culturally competent approach could be used to address gaps in the health care of migrants, whether they are refugees, asylum seekers, or undocumented migrants. From June 2021 onward, there are estimated to be 4,300 asylum...
Article
Aim: This article explores moral disagreements between nurses and physicians; specifically, we aim to analyse professional nurses' practice in navigating these conflicts. Background: Nurses face morally challenging situations while caring for patients when their views on treatments and care may contradict those of physicians. It is important tha...
Article
Full-text available
The aim of our study was to determine whether EI and LT vs. intuitive thinking (CRT score) are related to participation in professional sports, independent exercise, and exercise at a gym/health center compared with no exercise. We selected 20 of the most popular types of exercise in Lithuania among respondents who exercise independently or at a gy...
Article
Full-text available
The objective was to determine the contributions to changes in moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) during the COVID-19 restrictions by age, gender, education, place of residence, type of work, type of sport, Body Mass Index (BMI), subjective health status, smoking, alcohol consumption, overeating, impulsivity, depression symptoms, stress...
Article
Full-text available
Background: Patients with myocardial infarction have low adherence to secondary prevention. Patients with acute coronary syndromes usually decide not to take cardiac drugs for 7 days after discharge for various reasons and adherence rates are usually very low. The aim of this scoping review was to identify factors influencing treatment adherence a...
Preprint
Full-text available
Objective: To determine how the body mass index (BMI) structure (underweight, normal weight, overweight, and obesity grades I and II) affects the physical activity structure (light physical activity, moderate physical activity, and vigorous physical activity), sleep, sedentary behaviour, eating habits, stress, depression, health, and emotional inte...
Article
Full-text available
We studied 6368 people (4544 women and 1824 men; aged 18–74 years). The research goal was to determine whether the Cognitive Reflection Test score (logical thinking compared with intuitive thinking) depends—and in what way it depends—on the healthy lifestyle components and emotional health-related components as well as age (18–74 years) and gender....
Article
Informacinės technologijos ir, kai kuriais atvejais, in­tegruotas dirbtinis intelektas vis dažniau naudojamas šiuolaikinėje sveikatos priežiūros sistemoje. Į asmens sveikatos priežiūros įstaigas integruojamos informa­cinės sistemos padeda nenutrūkstamai teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Lietuvoje nėra sukurtų išmaniųjų programėlių pooperacinių...
Article
Išplėstinės praktikos slauga dar nauja slaugos sritis Lie­tuvoje, nors pasaulis jau seniai integravo šį specialistą į sveikatos priežiūros komandą. Šis naujas vaidmuo atsirado dėl nuolatinio gydytojų trūkumo, ilgėjančios gyvenimo trukmės, lėtinių ligų epidemijos. Išplėstinės praktikos slaugytojas sėkmingai užima svarbią pozi­ciją pirminėje, antrinė...
Article
Full-text available
Slaugytojų profesija priskiriama prie dažniausiai darbe patiriančių stresą. Šios profesijos atstovams keliama daug reikalavimų – turėti gerus profesinius įgūdžius, rūpintis pacientais visą darbo laiką, mokėti dirbti komandoje, teikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Slaugytojų vei­kla reikalauja ne tik šiuolaikinės slaugos bei medicinos žinių, fizi...
Article
Į skubiosios pagalbos skyrių kreipiasi vis daugiau pa­cientų, iš kurių 5-10 proc. reikalingos pilvo chirurgijos paslaugos. Patekę į skubiosios pagalbos skyrių, pacientai susidaro nuomonę apie toje ligoninėje teikiamų slaugos paslaugų kokybę. Slaugos kokybei nustatyti ir išmatuoti naudojama daugybė kokybės vertinimo modelių. Ko­kybė matuojama atsižv...
Article
Slaugytojai, užimantys skirtingas pareigas ir teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas turi atitinkamas slau­gytojų kompetencijas, todėl dominuojančios slaugy­tojų kompetencijos kariuomenės ir skubiosios medici­nos pagalbos srityje skiriasi. Kariuomenėje dirbančių slaugytojų kompetencijoje dominuoja susidorojimo su situacija ir darbo vaidmens komp...
Article
Gebėjimas sukurti ir palaikyti kuo geresnį slaugytojo ir paciento santykį yra kompetentingo slaugytojo esmė. Kad patenkintų šiuos poreikius, slaugytojas turi suprasti savo ir kitų emocijas, gebėti jas tinkamai reikšti. Slaugy­tojų vadovai išreiškė nuomonę, kad slaugytojas turi būti emociškai išprusęs, kad galėtų išreikšti savo emocijas ir bendrauti...
Article
Sveikatos priežiūros įstaigos komanda sudaryta iš skir­tingų profesijų atstovų, kurie bendradarbiaudami suku­ria aukštą darbo efektyvumą, todėl šeimos gydytojų ir bendruomenės slaugytojų bei kitų sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas yra svarbus, siekiant už­tikrinti kokybišką pacientų slaugą. Tyrimo metu buvo siekiama išanalizuoti pir...
Article
Full-text available
COVID-19 pandemija kelia didelę grėsmę milijonams žmonių visame pasaulyje. Sveikatos priežiūros specia­listai yra svarbi grupė žmonių, kuriai pandemijos aplin­kybėmis tenka susidurti su daugybe iššūkių. Slaugytojų darbas susijęs su daugybe stresinių situacijų, tokių kaip pervargimas, naktinis darbas, spartus darbo tempas, atsa­komybė už paciento sv...
Article
Dėmesys yra labai platus ir sudėtingas psichologinis konstruktas, darantis įtaką akademinei veiklai, emoci­nei būsenai, socialiniams įgūdžiams ir kitoms veikloms. Vis dažniau iš pedagogų galime išgirsti apie tendencingai didėjantį vaikų skaičių, kuriems sunku sukaupti dėmesį, dažniau išsiblaško pamokų metu. Vaikų nesugebėjimas susikaupti, arba, tik...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic is the largest global health crisis in over a century. Research provides evidence that corona virus has a significant impact on the well-being of health professionals. Nurses face additional sources of increased stress when dealing with the new coronavirus. The psychological health of nurses during a COVID-19 pandemic is of gr...
Article
Full-text available
Burnout syndrome has been around for decades and affects many professions. Burnout is defined as the exhaustion of physical or emotional strength or motivation, usually as a result of prolonged stress or frustration. Researchers agree that burnout is a process, but divide it into several distinct stages. Burnout syndrome is not only caused by the p...
Article
Full-text available
Background: Countries vary in the number of qualified nurses employed in older adult services. Moreover, students' views of older people nursing as a career differ internationally. Studying future nurses and their career intentions for the field is warranted to meet the increased nurse workforce expectations in terms of quantity and competence. A...
Article
Full-text available
This study aimed to examine relationships and group differences among adult people's (aged 18-74) physical activity (PA), expression of stress, depression, emotional intelligence (EI), logical thinking (LT), and overall health assessment. Two hypotheses were formulated before the study. The first hypothesis is that overweight and obesity in young a...
Article
Full-text available
This cross-sectional study aimed to evaluate whether COVID-19 had an impact on people’s (aged 18–74) physical activity distribution, eating, and alcohol consumption habits as well as body mass index. We interviewed 6369 people (4545 women and 1824 men) in Lithuania before the COVID-19 pandemic started and 2392 during COVID-19 (1856 women and 536 me...
Article
Full-text available
Aim: In this paper, we systematically review the evidence looking at the effect of dance/movement therapy (DMT) and mental health outcomes and quality of life in breast cancer patients. Method: The literature search was done with the databases PubMed (MEDLINE), EBSCO, and Cochrane Central by using the following search words: "dancing/dance/movem...
Article
Full-text available
Aims The aim of the study was to examine the association between the characteristics of a nursing student’s final clinical practicum and the success of transition of newly graduated nurses (NGNs) in six European countries. Design A longitudinal design with two data collections points (pre- and post-graduate). Methods The data were collected with...
Article
Didžiausiai plaštakų kontaktinio dermatito rizikos grupei priklauso anestezijos ir intensyviosios terapijos (AIT) slaugytojai, nes jų darbas, siekiant išvengti hospitalinių infekcijų, reikalauja dažnos rankų higienos ir ilgalaikio medicininių pirštinių mūvėjimo. Tyrimo tikslas – išana­lizuoti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų su da...
Article
Full-text available
Mental health disorders among primary school children remain a crucial issue. Early health promotion interventions can positively affect and prevent the onset of mental disorders. Promising digital mental health methods have been implemented for adolescents and youths with scarce evidence among younger ages. Therefore, the aim of the current system...
Article
Motyvacija – tai individuali vidinė ar išorinė paskata geriau atlikti darbą. Motyvacija ir motyvavimas visada buvo svarbūs veiksniai vadovaujant personalui, tenkinant darbuotojų ir darbdavio lūkesčius, didinant darbo našumą, kuriant teigiamą atmosferą darbe ir užtikrinant gerus santykius kolektyve. Darbo tikslas – apžvelgti ir pateikti naujausios l...
Article
Motinų informuotumas ir jų sveikatos raštingumas – svarbus nėščiųjų sveikatos priežiūros veiksnys. Šiuo atveju labai svarbus ryšys su sveikatos paslaugų tiekėjais, orientuotas į nepriekaištingą motinos sveikatą, elgseną nėštumo metu, nekomplikuotą nėštumo eigą, gimdymą, naujagimio priežiūrą. Lietuvoje nėščiųjų sveikatos priežiūra vykdoma teisės akt...
Article
Full-text available
Pacientų sveikatos ir funkcinio savarankiškumo išsaugojimas keliamas kaip vienas pagrindinių uždavinių visam PSO Europos regionui. Svarbu užtikrinti pacientų geresnę sveikatą, gyvenimo kokybę ir vertinti fiziologinius pokyčius senstant. Gera pusiausvyra ir mobilumas yra pagrindinės sėkmingo kasdienio gyvenimo bei mėgstamos veiklos prielaidos. Pacie...
Article
Full-text available
Krūties vėžio diagnozę sužinojusios moterys patiria stiprų sukrėtimą, kuris gali paveikti daugelį gyvenimo sričių ir stipriai sutrikdyti pacienčių adaptaciją. Krūties vėžiu sergančių pacienčių potrauminio streso sutrikimo rizika yra didesnė, nei bendrojoje populiacijoje. Tyrimo tikslas – įvertinti sociodemografinių ir klinikinių veiksnių įtaką potr...
Article
Seksualinis smurtas yra rimta, sunkiai atpažįstama visuomenės problema, kuri turi įtakos moterų fizinei, psichinei ir reprodukcinei sveikatai. Tokio pobūdžio agresija dažniausiai patiriama iš intymių partnerių ir daugeliu atvejų ją lydi psichologinis, ekonominis bei fizinis smurtas. Tai moterų pagrindinių teisių, susijusių su orumu bei lygybe, paže...
Article
Full-text available
Slaugytojai, studijuodami išplėstinės praktikos slaugą, susiduria su profesine resocializacija, o profesijos naujumas kelia didelius iššūkius ir reikalauja nuolatinio tobulinimo naujo vaidmens kūrimo, įgyvendinimo ir vertinimo procese. Prieš integruojant išplėstinės praktikos anestezijos intensyviosios terapijos slaugytojo (IPAITS) vaidmenį į koman...
Article
Full-text available
Purpose: In patient education, there is a need for valid and reliable instruments to assess and tailor empowering educational activities. In this study, we summarize the process of producing two parallel instruments for analyzing hospital patients' expectations (Expected Knowledge of Hospital Patients, EKhp) and received knowledge (Received Knowle...
Article
Methods: This was a pre/post-observational study examining patients' emotions before and during elective knee or hip replacement surgery for osteoarthritis in seven European Union countries to identify factors related to better emotional status at discharge. Instruments: In addition to demographic data, information was collected on quality of li...
Article
Background Harm reduction programmes are recommended as an effective HIV prevention among injection drug users by the WHO and UN. Monitoring of clients' risky behaviour is carried out to evaluate the effectiveness of low threshold centres' (LTCs) activity, which allows assessment of services' effect on the public health. Aim Evaluation of effectiv...
Article
Full-text available
Objective. To systematically review the evidence available on the effects of art therapy and music therapy interventions in patients with breast cancer. Design. Systematic search was conducted in PubMed, EBSCO, and Cochrane Central databases. Articles were scanned using the following keywords: “art therapy” or “music therapy” and “breast cancer” or...
Article
Full-text available
A poor diet leads to serious health risks and accounts for a significant proportion of deaths. Young adults are the population whose health behaviors particularly need to be studied in terms of nutrition because they are in a period of life when the effects of nutrition accumulate to health outcomes that usually appear later in life in forms of dis...
Poster
Objective of this study was to evaluate psychometrics of the EKhp and the RKhp with international data to enable international use of the instruments.
Article
Subjektyvusis sveikatos vertinimas pradėtas tyrinėti XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Atlikta įvairių tyrimų, tačiau juos sunku sujungti į konceptualią visumą, nes stokojama metodologinio nuoseklumo ir teorinio konceptualumo. Vieni tyrėjai subjektyvųjį sveikatos vertinimą siūlo laikyti papildomu šalia objektyvių medicinos duomenų, kiti mano jį...
Article
Tyrimo tikslas – įvertinti viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos pacientų informuotumą apie ŽIV ir lytiškai plintančias infekcijas. Pirmųjų lytinių santykių debiutas 16,0 metų (min=14; max=27). 34,9 proc. respondentų paskiausių lytinių santykių metu buvo apsvaigę nuo psichoaktyviųjų medžiagų. 24,6 proc. respondentų visada lytinių santykių metu n...
Article
Full-text available
Tyrimo tikslas – ištirti onkohematologinės ligos sukeliamus ypatumus mokyklinio amžiaus vaiko psichoemocinei būklei, savarankiškumui, fizinio skausmo jutimui, izometrinei plaštakos raumenų griebimo jėgai ir laisvalaikio praleidimui. Tyrime dalyvavo 20 mokyklinio amžiaus vaikų, panaudota klinikinė nerimo ir depresijos skalė, funkcinio nepriklausomum...
Article
Full-text available
This work provides data and analysis of lipidemic spectrum from 421 patients who had experienced transient ischemic attack (TIA) or stroke and either were residents of Khanty-Mansiysky District or were working via shifts in the region when lesion occurred. We evaluated numerous major lipid criteria, mainly cholesterol blood concentration and lipid...
Article
Skubiosios pagalbos komandinio darbo kokybė lemia paciento sveikatos būklę ir išgyvenamumą. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) struktūra vienoda visuose Lietuvos miestuose: dispečerinė tarnyba, atliekanti koordinatoriaus vaidmenį, ir išvažiuojamosios brigados. Brigadoje dirba ne mažiau kaip du žmonės. Vienas yra komandos lyderis, priimant...
Article
JAV profesinės saugos ir sveikatos agentūra nustatė, kad apie 5,6 mln. šalies sveikatos priežiūros ir kitų sričių darbuotojų yra patyrę ekspoziciją kraujo patogenais [2]. Dažniausiai sužeidimus patiria slaugytojai (37,8 proc.), rečiau – kitų specialybių sveikatos priežiūros darbuotojai. Kone pusė (44,1 proc.) visų susižeidimų įvyksta operacinėse [1...
Article
Full-text available
Slaugos politika yra svarbi kiekvienos valstybės tikslingos sveikatos sistemos funkcionavimo dalis. Dėl kintančios socialinės, ekonominės ir demogra­finės padėties yra svarbus nuoseklus slaugos politi­kos formavimas ir kryptingas jos įgyvendinimas, o slaugos politikos vertinimas turi būti nuolatinis. Ty­rimo tikslas – identifikuoti ir ištirti slaug...
Article
Efektyvi ergoterapijos programa padeda cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams geriau adaptuotis kasdieniame gyvenime ir gerina jo kokybę. Inovaty­vių technologijų stoka reabilitacijoje yra akivaizdi. Tyrimo tikslas – įvertinti RehaCom programos po­veikį cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų dėmesio koncentracijos lavinimui. Tyrime dalyvavo 52...
Article
Full-text available
Šeima yra svarbus harmoningos vaiko psichologinės raidos veiksnys. Skyrybas, tėvų netektį, institucinę globą bei jos kaitą išgyvenantys vaikai patiria daug streso. Darbo tikslas – ištirti vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionaruose gydytų pacientų šeimos sudėtį. Atlikta dviejų vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionarų vaikų ir paauglių psichiatr...
Article
Straipsnyje nagrinėjami aktualūs kūdikių žindymo ir motinų gydymo psichiką veikiančiais vaistais klau­simai. Apžvelgtos pagrindinės psichotropinių vaistų grupės, pateikiamos rekomendacijos. Daugelis psi­chiatrinėms būklėms gydyti skiriamų vaistų laikomi pakankamai saugiais, kad motinai galima būtų reko­menduoti tęsti žindymą, nepaisant reguliaraus...
Article
Nudegimai išlieka pasaulyje vyraujančia mirties priežastimi. Dažniausiai nudegimai sukelia daug fizinių, psichologinių, finansinių, estetinių ir socialinių neigiamų pasekmių. Vis dėlto pažangios technologijos, slaugos strategijos suteikia galimybę išgyventi net tais atvejais, kai patiriami ypač sunkūs nudegimai [1]. Per kelis dešimtmečius slaugos p...
Article
Full-text available
The aim of this study was to describe the information needs of patients undergoing gastrointestinal surgery in Western Lithuania. Methods. This data were collected from patients of three Klaipeda city hospitals performing digestive tract surgeries in January – March 2015. The interview responses (n = 86) were analyzed inductively with thematic cont...
Article
Background: Information has a distinct value for operative care from the perspective of both the patient and the professional. Aim of the study: The aim of this study was to describe the information needs of patients undergoing gastrointestinal surgery in western Lithuania. Material and methods: The data was collected from patients at three Klaiped...
Article
The aim of this study was to explore the effects of video exercise lessons on changes in primary school students’ perceptions, attitudes towards physical activity, physical self-efficacy, and health-related academic knowledge acquired. The study included 181 primary school students, grades 1–4, consisting of 93 (51.4%) in an experimental group and...
Article
Patients' and their significant others' education during the perioperative phase is an important and challenging aspect of care. This study explored the content of education provided by nurses to arthroplasty patients and their significant others. Data were collected with the Education of Patients-NURSE content (EPNURSE-Content), Received Knowledge...
Article
Aims and objectives: To describe and compare the quality of recovery on discharge from hospital among patients undergoing elective hip or knee replacement. The study will also attempt to identify any predicting factors. Background: Arthroplasty is commonly used for an increasing population of patients with osteoarthritis, and the recovery proces...
Article
Background: Social media includes blog applications, which can be used as online journals or diaries that encourages interaction and collaboration within an online community. The aim of this study was to explore and describe the use of blog writing as learning journals during a short course for nurse educator candidates about social media. Method...
Article
Full-text available
Background: The prevalence of joint arthroplasties is increasing internationally, putting increased emphasis on patient education. Purpose: This study describes information and control preferences of patients with joint arthroplasty in seven European countries, and explores their relationships with patients' received knowledge. Methods: The da...
Article
Full-text available
Tyrimo problema. Sveikatos priežiūros organizacijoms būtina formuoti kompetentingas, efektyviai veikiančias komandas, užtikrinančias tinkamą sveikatos priežiūros kokybės valdymą. Siekiant padidinti darbo efektyvumą bei užtikrinti slaugytojų komandos sutelktumą, tampa aktualu sukaupti pakankamai mokslinių duomenų, kurie padėtų išsiaiškinti svarbiaus...
Article
The purpose of this study was to describe the nurse teacher candidates' learning outcomes and experiences in social media during the international nurse teacher training course, Empowering learning environments in nursing education, Intensive Program (EleneIP). The pre-post research design was used. The data was collected before and after the cours...