Nadine van Hierden

Nadine van Hierden
Protestantse Theologische Universiteit | PThU · Faculty of Theology

About

9
Publications
3,268
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Citations since 2017
9 Research Items
1 Citation
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (9)
Article
Full-text available
Al sinds jaar en dag maakt opleidingssupervisie deel uit van de driejarigemasteropleidingen van de Protestantse Theologische Universiteit inAmsterdam en Groningen. Sinds de laatste onderwijsherziening heet dezeopleiding Master Theologie, een opleiding die verschillende beroepsuitgangenkent, waarvan gemeentepredikant en predikant-geestelijk verzorge...
Article
Full-text available
De Stadskerk in Groningen is een grote, vitale gemeente binnen de traditie van de Vrije Baptisten. Ze is sterk gegroeid in de afgelopen jaren, mede door kerkelijk grensverkeer. Een van haar voorgangers, Arjan Zantingh, schetst in het eerste artikel een beeld van de gemeente, haar kernwaarden, zoektochten en uitdagingen. In een tweede artikel schrij...
Article
Full-text available
Een kerkelijke gemeente in een Haagse aandachtswijk legt zich niet neer bij reorganisatie en sluiting, maar gaat als huisgemeente door, in een blijvende betrokkenheid op het stadsdeel Laak. Na het praktijkverhaal door Theo Hettema volgt een reflectie-artikel door Nadine van Hierden en Sake Stoppels
Article
Full-text available
Focus is een missionair traject van de IZB, bedoeld voor lokale gemeenten. De IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Na een introductie van de opzet en de inhoud van Focus volgen praktijkervaringen binnen twee verschillende contexten. Aansluitend is er een gemeenteopbouwkundige evaluatie van dit missionaire tra...
Article
Full-text available
Klink is een geloofsgemeenschap in Veenendaal die gestart is in 2014. Ze zoekt naar interactieve vormen van geloofscommunicatie en gaat daarbij - wel in verbondenheid met de bredere kerk - een heel eigen weg. Een van de oprichters, Dirk van Schepen, beschrijft het reilen en zeilen van de gemeenschap. Vervolgens reflecteren Nadine van Hierden en Sak...
Article
Full-text available
De Haagse Morgensterkerk (GKv) verandert ongepland van een blanke kerk in een gemêleeerde interculturele gemeenschap. De voorganger, ds den Broeder, vertelt het verhaal van deze omwenteling en de vreugde én uitdagingen die dat met zich meebrengt. Aansluitend reageren Nadine van Hierden en Sake Stoppels gemeeenteopbouwkundig op dit vernieuwingsproce...
Article
Full-text available
René Visser, De bloei van Kernhem. Zoeken naar een kerk met impact in een nieuwbouwwijk in Ede. Nadine van Hierden, Sake Stoppels, Tot bloei komen. Zoeken naar een dienstbare weg in de eigen wijk Beide artikelen zijn gepubliceerd in Inspirare. Tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie, jrg. 2 (2020), nr.1, p. 46-53 (Visser) en p. 54...
Article
Full-text available
Na een beschrijving door predikant Dirk de Bree van de praktijk van de sterk gegroeide Utrechtse PKN-gemeente De Nieuwe Kerk volgt een praktisch-theologische reflectie op deze gemeente van de hand van Nadine van Hierden en Sake Stoppels. Centraal staat de vraag wat andere gemeenten kunnen leren van de Utrechtse praktijk. In een derde artikel wordt...
Article
Full-text available
Verslag van een onderzoek naar de relatie tussen moedergemeenten en hun pioniersplekken. Hoe intensief en vruchtbaar is hun relatie en zijn hun contacten? Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het streven van de Protestantse Kerk naar een 'Mozaïek van kerkplekken'.

Projects

Project (1)
Project
Twee keer per jaar kent het theologische kwartaaltijdschrift Inspirare de rubriek 'Wegen tot vernieuwing'. In elke aflevering staat steeds een specifieke gemeente, parochie of gemeenschap centraal. Ze zijn uitgekozen op basis van hun zoektocht naar vernieuwing. Na het praktijkverhaal volgt een reflectie-artikel. Zo willen we ervaringen delen en lessen leren.