Nadine van Gelder

Nadine van Gelder
Trimbos-instituut · Team Drug Prevention & Team International

MA Global Criminology; Bsc Clinical and Health Psychology
Scientific officer @ Trimbos Institute + student European Masters Drug and Alcohol Studies - https://tinyurl.com/NvGCV

About

23
Publications
3,991
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
88
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
87 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
Employed at Trimbos Institute (NL) as scientific project officer in Team Drug Prevention and Team International. Interests: drug prevention, drug policy, criminology, qualitative research, international/European context. Educated as criminologist at Utrecht University. As of September 2021, parttime student at the European Masters in Drug and Alcohol Studies (EMDAS). Twitter: @GelderNadine Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nadinevangelder/ Europass CV: https://tinyurl.com/NGMvG
Additional affiliations
January 2017 - October 2018
LWL - Koordinationsstelle Sucht
Position
  • Project Manager
April 2016 - December 2016
May 2015 - February 2016
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Position
  • Trainee

Publications

Publications (23)
Technical Report
Full-text available
In 2022 is het EXPLORE-onderzoek naar de preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel hebben 110 jongens uit vier JJI’s een vragenlijst ingevuld om de omvang van het middelengebruik in kaart te brengen. In het tweede...
Technical Report
Full-text available
In 2021 heeft het Harm Reduction Netwerk een nieuwe inventarisatie uitgevoerd. De hierbij verzamelde gegevens zijn in dit rapport beschreven. De inventarisatie heeft zich met name gericht op het updaten van de kennis over de gang van zaken en recente ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk binnen een viertal voorzieningen, te weten: 1. Drugsgebrui...
Technical Report
Full-text available
This report is based on an investigation conducted among employees of four types of harm reduction services in the Netherlands in 2021. Qualitative data was collected by means of interviews and questionnaires from employees from 17 drug consumption rooms (DCRs), 53 opioid substition centres, 17 heroine-assisted therapy (HAT) units, and 29 needle- a...
Technical Report
Full-text available
Het EXPLORE-onderzoek is een landelijk onderzoek naar de omvang van middelengebruik onder jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), de residentiële jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen. Naast onderzoek onder de jongeren zelf hebben interviews plaatsgevonden met professionals werkzaam in deze scholen en...
Technical Report
Full-text available
Over het algemeen heeft het gebruik van tabak, alcohol en drugs onder de Nederlandse jeugd zich de afgelopen 10 jaar gunstig ontwikkeld: minder jongeren gaan (op jonge leeftijd) drinken, roken of drugs gebruiken. Vroeg en problematisch gebruik lijkt zich voornamelijk te concentreren in enkele kwetsbare groepen. Jongeren met psychische en/of gedrags...
Technical Report
Full-text available
Rapport van verkennend haalbaarheidsonderzoek (literatuuronderzoek, buitenlandse werkbezoeken, expertinterviews, stakeholderanalyse) naar prijsmaatregel voor alcohol MUP (Minimum Unit Pricing) door het RIVM en het Trimbos-instituut.
Technical Report
Full-text available
Het is goed mogelijk via een campagne de aandacht voor en kennis over milieuschade door drugsafval bij jongvolwassenen te vergroten. Dat is de uitkomst van de pilot ‘Bijtende Bende’ die het Trimbos-instituut in 2020 uitvoerde in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Doel van deze pilot was het bea...
Presentation
Full-text available
Presentation for the 11th EUSPR conference regarding the project 'Discussing cannabis use: co-developing communication strategies with and for professionals in settings for vulnerable youth' - presentation on the concept mapping process in one of the settings. Involved colleagues: Marjan Möhle (project lead), Daniëlle Meije, Marleen Olthof
Poster
Full-text available
Poster presentation for the 11th EUSPR conference on Trimbos Institute's project on prevention of onset of clubdrug/partydrug use among Dutch adolescents and young adults. Involved colleagues: Martha de Jonge, Chella Harreveld, Koen Scholten, Lonneke van Leeuwen, Wijnand van der Werf
Technical Report
Full-text available
De Wit, G.A., Visscher, K., Van Gelder, N.G.M., Van Gils, P.F., & Voogt, C.V. (2020). RIVM i.s.m. Trimbos. "Het RIVM en het Trimbos-instituut hebben voor dit onderzoek gegevens over de effectiviteit, economische effecten en implementatie van MUP verkend. Hiervoor is de wetenschappelijke literatuur onderzocht en zijn experts geïnterviewd. Verder is...
Technical Report
"Aanpak van verslavingsproblematiek in de penitentiaire inrichtingen: voorbeelden uit vijf penitentiaire inrichtingen uitgelicht ter inspiratie"
Technical Report
Full-text available
"Deze eindrapportage beschrijft de ontwikkelen van een handreiking voor middelencontrole die door toezichthouders van de reclassering kan worden ingezet in de ambulante setting. In dit rapport is een verslag te vinden van de werkwijze, de resultaten van de literatuurstudie, de resultaten van het veldonderzoek, de uitkomsten van de praktijktoets en...
Technical Report
Full-text available
"In de ambulante praktijk van de reclassering is regelmatig sprake van controle op middelengebruik. De uitvoering van deze controles verschilt op belangrijke punten van de procedures in justitiële instellingen of klinische behandelsettingen. Deze handreiking beschrijft de verschillende afwegingen die gemaakt dienen te worden bij de controle op midd...
Article
Full-text available
BACKGROUND AND AIMS: Despite advances in our knowledge of effective services for people who use drugs over the last decades globally, coverage remains poor in most countries, while quality is often unknown. This paper aims to discuss the historical development of successful epidemiological indicators and to present a framework for extending them wi...
Article
Background: The availability of new psychoactive substances (NPS) in Europe has rapidly increased over the last decade. Although prevalence levels of NPS use remain low in the general European population, there are serious concerns associated with more problematic forms of use and harms in particular populations and settings. It has thus become a...
Technical Report
Full-text available
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/health-responses-to-nps_en
Thesis
Report available upon request: Criminological, qualitative research into risks for and security of on-the-road art transports within The Netherlands, alongside an internship with the Amsterdam Rijksmuseum, involving literature research, semi-structured, in-depth interviews with 21 experts, and two on-site observations, resulting in a case study of...

Network

Cited By

Projects

Projects (15)
Project
'System mapping' van stakeholders in drugspreventie in Nederland op nationaal niveau.
Project
Strengthening PREParedness of DRUG information systems and drug policy capacities to respond to emerging drug trends and challenges DRUG-PREP https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/998923073/project/101045840/program/31070247/details
Project
European Masters in Drug and Alcohol Studies - distance learning master programme (2021-2023) by the Università degli Studi di Torino and Arhus Universitet.