N .Büşra Akçabozan Kayabol

N .Büşra Akçabozan Kayabol
Bahçeşehir University · Educational Sciences

Ph.D

About

39
Publications
16,258
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
96
Citations
Introduction
My main research interests lie in the area of dating and marital relationships, relationship maintenance, relational equity, marital conflict, and violence in romantic relationships. I have been teaching BA, MA, PhD courses including ‘Marriage and Family Counseling’ and ‘Close Relationships’.
Education
September 2010 - July 2017
Middle East Technical University
Field of study
  • Psychological Counseling and Guidance
September 2006 - June 2010
Hacettepe University
Field of study
  • Psychological Counseling and Guidance

Publications

Publications (39)
Article
Full-text available
Counselor education requires a comprehensive curriculum including entry-level courses as counseling skills and techniques which foster students’ basic knowledge in counseling and perceived counseling self-efficacy (CSE). Counselor candidates are provided opportunities to observe skills and techniques in practice through video modeling (VM) as one o...
Article
The purpose of this study is to develop the Conflict Areas Index (CAI) to identify possible conflict areas that couples experience in their marriages and to develop the Conflict Styles Inventory (CSI) to assess how they deal with these conflicts. Exploratory (N=374) and confirmatory (N=152) factor analysis and test-retest (N=49) examinations were c...
Chapter
Intimate partner violence (IPV) is a multifaceted concept defined as “behaviour within an intimate relationship that causes physical, sexual or psychological harm, including acts of physical aggression, sexual coercion, psychological abuse and controlling behaviours” (World Health Organization, 2010: 11). Both survivors and perpetrators of IPV coul...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı evli bireylerin evlilik doyum düzeylerini belirlemeye yönelik Evlilik Doyumu Ölçeği’nin (EDÖ) geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin test edilmesidir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla ilk olarak 357 (%82.9 kadın, %17.1 erkek) evli bireyle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), ardından 163 (85 kadın, 78 erkek) evli bi...
Article
Full-text available
Interpersonal acceptance‐rejection theory (IPARTheory) asserts that recollections of parental rejection in childhood tend to result in psychological maladjustment and intimacy problems in later romantic relationships. Informed by IPARTheory, we investigated the association between maternal & paternal rejection, and fear of intimacy by the mediating...
Article
We conducted a systematic review of research on relational sacrifices in romantic relationships from 2002 to 2021 [N = 115 studies] to answer three questions: Q1: Whose voices and vantage points are represented in the research?; Q2: What types of questions are valued?; Q3: What are the reflections and connections about relational sacrifices that we...
Article
Full-text available
This study investigated the role of self-reported and perceived partners’ use of maintenance behaviors (openness, sharing tasks, and positivity) on marital satisfaction through the indirect roles of relational equity and appreciation (felt and expressed). We used a sample of 602 married individuals living in Turkey to test two hypothesized models u...
Article
Full-text available
In this study, we aimed to develop and test the effectiveness of a training programme to foster teachers’ competencies in the provision of career development learning (CDL) programmes for children. Forty-eight middle school teachers working with socioeconomically disadvantaged students in Eastern Turkey participated in the study. The Wilcoxon Signe...
Article
Full-text available
Bu çalışma, uzak mesafe evlilik ilişki dinamiklerini ve özelliklerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel desenle yapılandırılan bu çalışmaya, evliliklerini yaklaşık dört yıldır (x=50.60, Ss=27.36 ay)uzak mesafeli olarak sürdüren 15 evli birey (10 kadın, 5 erkek) katılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılı...
Conference Paper
We developed a new measure to gauge the perceived partner’s extra-dyadic involvement intentions. Three hundred sixty-eight currently dating college students participated in the study. The single-factor solution fit the data reasonably well in a confirmatory-factor analysis. Women anticipated that their partners would be more willing to engage in in...
Article
Full-text available
Anxiously attached individuals worry about the psychological availability of their partners. Their preoccupation with unmet attachment related needs is likely accompanied by ruminative thoughts, feelings of jealousy, and dating abuse perpetration. The purpose of the current study was to investigate the prevalence of gender differences in perpetrati...
Article
Conflicts are inevitable in romantic relationships. Couples sometimes choose the pro-relationship strategy of relational sacrifice to address such conflicts. Previous research established that examining sacrifice motives (i.e., approach and avoidance) is meaningful in understanding relationship quality. Using interdependence theory and 14 days of d...
Article
People who are anxiously attached, distrustful and jealous of their partners, and suspect infidelity are more likely to use psychological dating violence. Is this also true for cyber dating abuse perpetration (CDAP)? This study investigated the prevalence of and gender differences in self-reported CDAP and whether trust, anticipated partner infidel...
Chapter
Bu kitap bölümünde, ikincil travma ve tükenmişlik, ikincil travmadaki risk ve koruyucu faktörler, ikincil travmanın ve tükenmişliğin sonuçları, travma sonrası gelişim ve yardım hizmeti sunan kişilerde öz bakım konuları ele alınmıştır.
Article
Full-text available
Bu araştırmada, psikolojik danışman adaylarına, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseksler (LGBTİler) hakkında bilimsel ve tarafsız bilgi edinmeleri, duyarlı ve ayrımcı olmayan bir bakış açısı geliştirmeleri amacıyla KAOS GL tarafından düzenlenen Ayrımcılık Karşıtı Ders (AKD) verilmiş ve ardından psikolojik danışman adaylarının bu derse ilişki...
Conference Paper
Temel Psikolojik İhtiyaçlara Dayalı Evlilik Uyum Ölçeği’nin Geliştirilmesi Özet Amaç: Evlilik ilişkisinde zaman zaman çatışmaların yaşanılması kaçınılmazdır. Çatışmalar kişisel özellikler, evlilik ilişki dinamiği, evlilikte roller, beklentiler ya da çocuklar ile ilgili durumları içeren pek çok nedenden dolayı ortaya çıkar. Yaşanan çatışma durumlar...
Conference Paper
Development of the Marital Adjustment Scale grounded on Basic Psychological Needs Purpose: Conflicts are inevitable in marital relationships. People have conflicts on several kinds of issues such as personality traits, relationship dynamics, marriage roles, expectations, and children. When conflicts occur, partners may sometimes be in need of more...
Chapter
Bu bölümde ilk olarak, Türkiye’deki ve dünyadaki göç istatistikleri verilecek, ardından mülteci çocuk ve ergenlerin göç öncesi, sırası ve sonrası deneyimleri ve göç yaşantısının psikolojik sonuçları paylaşılacaktır. Göçün çocuk ve ergenler üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak adına risk faktörleri ve koruyucu faktörler tartışılacaktır. Daha sonra...
Book
Full-text available
Bu kitabın ortaya çıkma nedeni bu konuda psikolojik danışma alanında önleyici çalışmalara odaklanma ve psikolojik danışman eğitiminde önleyici psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmaya yönelik alana katkı sağlamaktır. Bu kapsamda önleyici psikolojik danışma ve müdahaleye ilişkin kuramsal çerçeve, önleyici çalışmalar açısından...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada romantik ilişkilerdeki ilişkisel eşitlik algısını ölçmek amacıyla geliştirilmiş İlişkisel Eşitlik Ölçeği’nin Türkçe uyarlama çalışması yapılmış ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar incelenmiştir. Ölçekte yer alan 10 maddenin çevirileri yapıldıktan sonra oluşturulan Türkçe form, 296’sı kadın 122’si erkek 418 evli ve çal...
Article
Full-text available
We use interdependence theory and the inertia model to examine how gender and daily relational sacrifices predict daily variability in relationship commitment across a week in 43 U.S. couples who are unmarried cohabitors expecting their first child together (total of 455 days of data). We examined three variants of daily relational sacrifices: freq...
Article
Full-text available
Adler aile danışmanlığı yaklaşımı, aile danışmanlığı kuramları içerisinde köklü bir geçmişe sahiptir. Bireylerin davranışlarının, amaçlarının ve sorunlarının kendi aile sistemleri içerisinde anlaşılabileceğini vurgulayan Adler aile danışmanlığının kuramsal çerçevesi ve uygulamaları alanyazında uzun yıllardır tartışılmaktadır. Ancak bu yaklaşımın Tü...

Questions

Question (1)
Question
I only add the line "Lisrel Output: EF" in the syntax file to reach out indirect effects; however, I am not sure how to interpret the indirect effects of multiple mediators or is there any further analyses I have to run?

Network

Cited By