Mustafa Ulu

Mustafa Ulu
Erciyes Üniversitesi · Faculty of Theology

Professor
Associate Professor at Erciyes University; Visiting Scholar at Georgia Southern University

About

33
Publications
27,989
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
105
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
98 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Introduction
Prejudice Qualitative and quantitative
Additional affiliations
November 2011 - March 2020
Erciyes Üniversitesi
Position
  • Professor (Associate)
Education
September 2006 - January 2014
Erciyes Üniversitesi
Field of study
  • Psychology of religion

Publications

Publications (33)
Article
Full-text available
M. Scott Peck, din ile bilim, özellikle de psikoloji bilimi arasındaki ilişki konusunda otorite olarak kabul edilen isimlerden birisidir. 1992 yılında Peck, APA tarafıdan “psikiyatri alanında bir eğitimci, araştırmacı ve klinisyen olarak gösterdiği üstün başarı nedeniyle” seçkin bir psikiyatrist öğretim görevlisi olarak seçilmiştir. Çalışmalarının...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
z Bu çalışmada Türkiye'de geçici koruma altına alınan Suriyeli sığınmacıların sıkıntılarla başa çıkma yöntemleri, dindarlık düzeyleri ve bunlar arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Başa çıkma yöntemlerini belirlemek için dünya genelinde en yaygın ve güvenilir olarak kullanılan bir ölçek tercih edilmiştir. Dindarlık düzeylerini tespit etmek için ku...
Book
Full-text available
Article
Full-text available
Anlam arayışı, II. Dünya Savaşı'nın da etkisiyle 1950'ler ve 1960'larda ortaya çıkan hümanist, fenomenolojik, varoluşsal kişilik kuramlarında yaygın olarak görülen merkezi bir temadır. Özellikle Carl Rogers, Abraham Maslow, George Kelly ve Rollo May tarafından hayatın anlamına dair geniş perspektifler sunulmaktadır. Ancak bu alanda en çok tanınan i...
Article
Full-text available
Bu çalışma ile İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin psikolojik iyi oluş durumları ile değer yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini İlahiyat Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu olarak ise Erciyes, Dicle ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden kolayda örneklem yoluyla seçilen 683 İlahiyat Fakü...
Article
Full-text available
The fact that the mystical experience is a repetitive phenomenon in different social, cultural and religious structures in different periods and has a mysterious element in it has caused that mysticism has taken its place among the basic subjects of the field since the first periods of psychology of religion. One of the sections of The Varieties of...
Book
Full-text available
Article
Full-text available
The issue of personality is one of the most conspicuous topics about human beings that psychology is particularly interested in. The main purpose of personality studies is to explain the causes of behavior with scientific methods. Individuals who interact with his/her environment consciously or unconsciously in the daily life have reacted to the ev...
Article
Full-text available
beings that psychology is particularly interested in. The main purpose of personality studies is to explain the causes of behavior with scientific methods. Individuals who interact with his/her environment consciously or unconsciously in the daily life have reacted to the events and stimulants that occur around them by their worldviews, values, tho...
Conference Paper
Full-text available
Giriş: Kişilik konusu insana ait en dikkat çeken ve psikolojinin özel olarak ilgilendiği olgulardan birisidir. Kişilik çalışmalarının temel amacı, davranışların nedenlerinin bilimsel yöntemlerle açıklanabilmesidir. Günlük yaşantısı içerisinde çevresiyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak etkileşimde bulunan birey, etrafında gerçekleşen olaylara ve uya...
Conference Paper
LAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MİSTİK TECRÜBE DÜZEYLERİ-ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ-1 Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ULU-Erciyes Üniversitesi-Din Psikolojisi Giriş: Mistisizm ve mistik tecrübe kavramları, insanın dinî yaşantısına temel bir tecrübî esas sağladıkları için birçok araştırmacı tarafından özenle değerlendirildikleri için değil, aynı zamanda...
Conference Paper
Mistisizm ve mistik tecrübe kavramları, insanın dinî yaşantısına temel bir tecrübî esas sağladıkları için birçok araştırmacı tarafından özenle değerlendirildikleri için değil, aynı zamanda empirik olarak çok ihmal edildiği için ilgi çekmektedir. İnsanların manevi yaşantıları ve bu yaşantının duygusal dünyadaki en etkili gücü olan mistik tecrübe, g...
Article
Full-text available
Both Mormonism and Islam are in the world's fastest growing religions. Mormonism, as number of its adherents is relatively low, is in the fastest growing religions when annual growth in percentage of converts is considered. Islam is in the fastest growing religions when both percentage of absolute growth and annual growth of the number of new follo...
Article
Full-text available
In this work, which aims to reveal the relationship between religiosity and aggression level among the high school student, firstly an information is given about aggression, puberty and religious orientation in adolescence as basic concepts. Then the definition of aggression by social psychologist is included and it is emphasized that aggressivenes...
Article
Full-text available
Introduction and Purpose of the Study Despite the rules established to allow people and societies to coexist and live in a system and the predictions of "reducing the incidence of violence" with the development of civilizations and societies, injustice, murder, violence and terror continue to exist even at different levels. Occasionally, social con...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın genel amacı betimsel bir yaklaşımla, üniversite gençliğinin sahip oldukları dindarlık algıları ve düzeylerini tespit etmeye çalışmak ve elde edilen bulguları, psikolojik özellikleri açısından yorumlamaktır. Çalışma giriş, dindarlık, maneviyat gibi temel kavramların ele alındığı birinci bölüm, anket sonucunda elde edilen verilerin hi...
Article
Full-text available
Faith Development theory has been one of the most studied, assessed and discussed written on faith and its development since 1981. Over 200 works have been studied on this theory. James W. Fowler, himself, has studied on the faith phenomenon and written a lot of articles and books continuously until his death in October 2015. In this article it has...
Article
Full-text available
Deneysel çalışmalar din, maneviyat ve sağlık arasında önemli ilişkiler olduğunu göstermiştir. Fakat bu ilişkilerin nedenleri çok da açık değildir. Alışılmış biçimde, din ve maneviyat, sağlığı niçin ve nasıl etkilediklerini açıkça ortaya koymayan global göstergeler vasıtasıyla (kiliseye katılım sıklığı, dinin ve maneviyatın öz değerlendirmesi) ölçül...
Article
Full-text available
Fowler, inanç gelişimi olgusu ile ilgilenen en önemli teorisyenlerden birisidir. İnancı bireylerin yaşama yönelik ana motivasyonlarının bir parçası olarak tanımlayan Fowler'e göre o, din vasıtasıyla ve biliş aracılığıyla ifade edilebilir ancak her ikisini de aşan bir kuşatıcılığa sahiptir. İnanç, insanların kendilerini varoluşlarının nihai durumlar...
Thesis
Full-text available
Bu araştırmanın genel amacı betimsel bir yaklaşımla, üniversite gençliğinin sahipoldukları dindarlık algıları ve düzeylerini tespit etmeye çalışmak ve elde edilen bulguları,psikolojik özellikleri açısından yorumlamaktır.Çalışma giriş, dindarlık, maneviyat gibi temel kavramların ele alındığı birinci bölüm,anket sonucunda elde edilen verilerin hipote...
Article
Full-text available
Bu tarama, merkezi figürleri, teorik modelleri, konuları ve Din Psikolojisi alanını hareketlendiren temaları detaylandıracaktır. Alanın tarihi üç döneme ayrılabilir: 1. Avrupalı ve Kuzey Amerikalı yazarların katkılarının ele alındığı 1880’den II. Dünya Savaşına kadar olan dönem; 2. Ego psikolojisi, analitik psikoloji, hümanist, fenomenolojik ve var...
Article
Full-text available
Son elli yıl boyunca psikologlar, üç farklı araştırma dalgası şeklinde çocukların ve ergenlerin dini düşüncelerini araştırmaktadırlar. Ancak psikologların kendi kavramsal çerçeveleri, metotları ve sonuçları konusunda oldukça farklı olmaları eğitimcilerin onların bulgularının eğitim uygulamalarına olan genel etkilerini be-lirlemelerini zorlaştırmakt...

Network

Cited By