Mustafa Ozcan

Mustafa Ozcan
Kocaeli University

Doctor of Engineering

About

27
Publications
8,312
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
208
Citations
Introduction
Electrical and Electronics Engineering, Energy, Renewable energy, Energy and Environment, Power Plants, Engineering and Technology,
Additional affiliations
December 2018 - present
Kocaeli University
Position
  • Professor
October 2000 - December 2018
Ministry of Education
Position
  • Technical Teacher
Education
February 2008 - March 2013
Kocaeli University
Field of study
  • Electrical Engineering
September 2001 - July 2004
Marmara University
Field of study
  • Electric Education
September 1996 - July 2000
Marmara University
Field of study
  • Electric Education

Publications

Publications (27)
Article
The increased competitive power of electricity generation from renewable energy sources (RES) against fossil fuels has aroused debates on the fiscal burden that policy-based subsidies put on the public funds. During this period, market-based mechanisms, the auction mechanism in particular, have become increasingly popular. Success of an auction mec...
Conference Paper
Full-text available
Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ile elektrik üretimi; fosil enerji kaynaklarıyla rekabet edebilecek bir maliyet değerine erişmiş olup, YEK düşük karbonlu ekonomiye geçişte kullanılabilecek önemli çözümlerden biri haline gelmişlerdir. Bu kaynakların artan kullanımı ile Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 2C° altında tutma hedefine önemli oran...
Conference Paper
Full-text available
Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ile elektrik üretim maliyetleri hızla düşmüş, bu kaynaklar fosil enerji kaynakları ile rekabet edebilir duruma gelmiştir. İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarındaki artış ve bu artışın neden olduğu iklim değişikliğinin dünya gündeminde tuttuğu önemli yer YEK’lerin daha etkin ve verimli kullanımını gündeme getirm...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye’de, yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi amacıyla 2005 yılından itibaren alım garantisi teşvik mekanizması uygulanmaya başlanmış, 2010 yılında bu mekanizmada yapılan değişiklik sonrası, YEK Kurulu güç değerinde belirgin artışlar gözlemlenmiştir. YEK teknolojilerindeki gelişim ve YEK ile elektr...
Conference Paper
Full-text available
Enerji yönetimi, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülen inceleme, ölçme, izleme, planlama, uygulama ve eğitim çalışmalarının bütünüdür. Yönetimi etkin kılmada ilk adım, enerji tüketicilerinin öz ve zorlanmış karakteristiklerini belirlemek olacaktır. Ekipmanı yönetebilmek, ancak kendileri hakkında veri e...
Conference Paper
Full-text available
Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ile elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan düşüş ve YEK kurulu güç artışına bağlı olarak, teşvikler azaltılmakta veya kaldırılmaktadır. Alım garantisi mekanizması yerini piyasa temelli mekanizmalara bırakmaktadır. İhale mekanizması ve kurumsal yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları (Kurumsal YETA)’ya olan ilg...
Conference Paper
Full-text available
Problem durumu: Mesleki eğitim, bireyin işe uyumunu sağlayabilecek yetkinliklerin kazanabilmesi için çeşitli uygulamalar gerçekleştirerek yürütülen bir süreçtir. Meslek liselerinde yürütülen uygulamalı derslerde gerçekleştirilen deneylerin öğrenciler tarafından okul dışında tekrar edilmesi ya da farklı uygulamaların denenmesi geleneksel yöntemler...
Conference Paper
Full-text available
üretim, dünya genelinde yaygınlaşmış, bu kaynakların teknoloji maliyetleri hızlı bir şekilde düşme eğilimine girmiştir. Bu durum, YEK’lerin fosil kaynaklar ile rekabet edebilirliğini artırmış, YEK ile elektrik üretimini teşvik etmek amacıyla uygulanmış olan teşvik mekanizmalarının farklılaşmasına neden olmuştur. Yeni teşvik mekanizmaları içerisinde...
Article
Drawing on the findings of a survey on Turkish citizens' energy preferences, the aim of this study is to propose policy recommendations on Turkey's energy policies. To realise this aim, this study analyzes the attitudes and behaviours of the citizens of Turkish Republic concerning their preferences on electrical energy generation. This article scru...
Chapter
Full-text available
Sosyo-ekonomik statü (SES), bireylerin eğitim tercihlerinin şekillenmesine etki eden faktörlerden bir tanesidir. SES’in bireylerin eğitim tercihleri üzerindeki etkisi, eğitimin toplumsal tabakalaşmanın devamlılığını sağlayan işlevini destekler niteliktedir. Bu çalışmada amaç, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) ile Anadolu Liselerini (AL) ter...
Article
Full-text available
Purpose: This study explores the applicability and transferability of tools developed for the realization of comparability and transparency of qualifications across Europe. It relates to the implementation of the European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) and the European Qualifications Framework (EQF) in the automotive se...
Article
Imported fossil fuels dominate Turkey's total primary energy supply and this situation poses a significant barrier to the country's self-sufficiency. However, Turkey can increase its self-sufficiency by tapping into its rich but under-utilized potential of renewable energy sources (RES). Looking into the data from the period between 1980 and 2014,...
Article
Turkey relies heavily on natural gas in electricity generation and imports almost all of its natural gas needs. The country’s natural gas import bill currently comprises a large proportion of the country’s total energy bill, and the government of Turkey wants to reduce the weight of natural gas in the energy mix to reduce dependency in its energy p...
Article
As a result of fossil fuel combustion in electricity generation, significant amounts of CO2 is emitted and the amount of emission differs based on fuel type. In Turkey, a considerable amount of greenhouse gas (GHG) emission is related to electricity generation, and CO2 has the highest share among those. A number of technical, economic and social fa...
Conference Paper
In Turkey which is highly dependent on imported fossil energy sources, electricity is mostly generated by fossil resources. Policy makers of Turkey have various goals to achieve through electricity generation in nuclear power plants (NPP). In this way, they are targeting to reduce dependence on imported sources. Another aim is to decrease the curre...
Article
Full-text available
Turkey has great potential with respect to renewable energy sources (RES) and, among such sources, “biomass energy” is of particular importance. The purpose of this study is to determine the primary electrical energy potential obtainable from the biomass potential, according to different biomass source types. In this study, the biomass sources of m...
Article
Countries around the world meet their electrical energy demand by utilizing fossil fuel based, nuclear or renewable energy sources. In contrary to fossil fuel based and nuclear energy sources which have negative environmental impacts and which increase energy import dependency, renewable energy sources (RES) minimize the negative environmental impa...
Article
According to the Turkey’s energy supply policy, the main target on electricity generation is to increase the share of renewable-energy usage to above 30% by the year 2023. However, the steps taken to achieve this goal are being realized away from a long-term generation planning. The aim of this study is to examine the situation of renewable-energy...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada; Türkiye’den herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine bir proje kapsamında gönderilen öğrencilerin, AB ülkelerinden herhangi birinden Türkiye’ye bir proje kapsamında gelen öğrencilerin ve bir AB ülkesinde mesleki eğitim alarak Türkiye’ye gelmiş bireylerin edindikleri yeterlilikler ve sahip oldukları belgelerin tanınması ile ilgili sür...
Article
Full-text available
The article presents the results based on the research performed according to the EU Grundtvig project Empowering volunteering in socially disadvantaged groups of adult learning (No. LLPGRU- MP-2011_LT-00089) in 5 different European countries and Turkey as well. The role of volunteering is described as a two side activity having infl uence on train...

Network

Cited By