Mustafa Mayda

Mustafa Mayda
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | ÇOMÜ · İletişim Fakültesi

Bachelor of Fine Arts

About

15
Publications
408
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2016
14 Research Items
6 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
Additional affiliations
February 2020 - present
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Position
  • Research Director
Description
  • İletişim Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak Görsel İletişim Tasarımı üzerine çalışmalar yapmaktayım.

Publications

Publications (15)
Chapter
Full-text available
Bölüm Endüstri 4.0 süreci ve Tasarım disiplini ile ilgili. Bölümde bir model önerisi yapılmaktadır. Tasarım disiplininin ekonomiye olası etkileri bir model üzerinden aktarılmaya çalışılmıştır.
Article
Full-text available
zet Endüstri 4.0 süreci ile beraber dijitalleşmenin hayatı şekillendirmesi ile pek çok alanda kırılmalar yaşanmaktadır. İnsan yaşamına etki eden tüm alanlarda sanallaşma ile beraber dijital etkileşimin arttığı görülmektedir. Bu etkileşim görsellik üzerinden bilginin dolaşımını hızlandırarak refah seviyesini etkileyen faktörleri dönüştürmektedir. Gö...
Presentation
Full-text available
Endüstri 4.0 süreci ile beraber dijital görsel kültürde genişleme ve derinleşme söz konusu olmuştur. Bu duruma paralel olarak geleneksel medyanın pozisyonunu dijital medyanın almaya başlaması ile birlikte sinema, film ve dizi sektöründe önemli kırılmalar yaşanmaya başlamıştır. Artık zaman ve mekandan bağımsız sinema ve film izleme süreçlerine ulaşı...
Article
Full-text available
In the development of digital visual culture, data emerges as the most important tool. Especially when the role of digital visual data in the construction of the virtual world is considered, it is seen that it is at the center of all digital processes. The actions and contents of the individual in the virtual environment develop depending on the ma...
Chapter
Full-text available
Dijitalleşmeye bağlı olarak medyada meydana gelen değişimler aynı zamanda görsel kültürün dönüşümüne de katkı sağlamaktadır. Özellikle dijital içeriklerin görsellik üzerinden üretilmesi ve tüketilmesi tasarım disiplininin dijital medya üzerindeki etkisinin irdelenmesini gerekli kılmaktadır. Dijital habercilik alanında ise özellikle dijital platform...
Article
Full-text available
Breakdowns experienced in the media field due to technology and digitalization highlight some concepts. Concepts such as speed, mobility, screen, connectivity and interaction are rapidly finding application in digital media environments. When viewed from this perspective, it is seen that many new media production areas with technology references ha...
Article
Full-text available
Dijital görsel kültürün gelişiminde veri en önemli araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dijital görsel verinin sanal dünyanın kurgulamasındaki rolü ele alındığında, dijital süreçlerin tümünde merkezde yer aldığı görülmektedir. Bireyin sanal ortamda gerçekleştirdiği eylem ve içerikler verinin yönetilmesine bağlı bir şekilde gelişim göstermek...
Article
Full-text available
Habercilik alanında dijital süreçler bazı kavramları ön plana çıkarmaktadır. Mobilite, hız, bireysellik ve dijital etkileşim gibi kavramlar özellikle dijital medyanın tanımlanmasında öne çıkmaktadır. Buna bağlı olarak bir yayıncılık türü olan Bülten Yayıncılığı E-Bülten Yayıncılığına dönüşerek haberciliğin dijital medya içerisindeki konumlanmasına...
Article
Full-text available
The design area can be seen as one of the main elements of digitalization. When the concept of design is considered as a form of communication, it seems that there is no space that people do not touch in their daily life. In this study, the concept of design has been tried to be examined in the point of contact with human life in the historical pro...
Article
Full-text available
As a discipline, design expands its scope day by day and it deepens its interaction with other disciplines in parallel with it. It can be seen that design has increased its connection with especially digitalization and visual culture since the beginning of the 21st century. Thanks to digitalization, the virtual world, technology-based globalization...
Presentation
Full-text available
Tasarım ile ilgili alanların ülke ekonomisinde ne kadar etkin bir rol aldığı günümüzde daha belirgin hale gelmiş durumdadır. Dijitalleşme ve görsel kültürün hızlı gelişimi ülkelerin özellikle tasarımın uygulamadaki etkinliği ile ilgili çeşitli politikalar üretmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu anlamda tasarımın toplumun tüm katmanlarına doğru bir...

Network

Cited By