Mustafa Degerli

Mustafa Degerli
Middle East Technical University | METU

PhD

About

32
Publications
13,206
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
42
Citations
Citations since 2017
20 Research Items
42 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015

Publications

Publications (32)
Chapter
Full-text available
Data-driven health care is truly valuable and promising. As long as relevant data are gathered, probed, used, and managed in a good fashion, significant improvements in the dependability of healthcare practices are achievable. Nevertheless, unless privacy facets of relevant sensitive data are addressed, there are notable concerns regarding data-dri...
Article
Full-text available
For healthy living, the successful use of wearable medical devices such as smartwatches, smart clothes, smart glasses, sports/activity trackers, and various sensors placed on a body is getting more important as benefits of these devices become apparent. Yet, the existing knowledge about the critical success factors for wearable medical devices need...
Article
Full-text available
Hem mobil uygulama teknolojilerinde ortaya çıkan modern gelişmeler hem de sağlık konusunun daha fazla önem kazanması ile mobil sağlık uygulamaları önemli bir araştırma ve geliştirme alanı statüsü kazanmıştır. Bu makalede, mobil sağlık uygulamaları konusuna genel bir bakış yapılmakta, başarı için önemli hususlar tartışılmakta ve iyileşmeye açık alan...
Article
Full-text available
Owing to the contemporary developments in mobile application technologies and the increasing importance of health, mobile health applications have gained the status of a noteworthy research and development space. This article provides an overview of mobile health applications, discusses fundamental issues for success, and highlights relevant areas...
Chapter
Full-text available
The prominence and potentials of telemedicine as an appropriate and efficient instrument for addressing, improving, and sustaining health becomes apparent in the current new normal. A blended approach comprising both classical and telemedicine practices is going to be the current new normal in healthcare. Therefore, the authors explore telemedicine...
Chapter
Full-text available
Wearables, body sensor networks, ambient, and Internet of Things (IoT) technologies are currently fairly popular in health-related researches and practices. Definitely, wearable technologies are a central fragment of the IoT. Moreover, wearables are becoming more ubiquitous, and they have noteworthy functions and benefits for healthy living and agi...
Conference Paper
Full-text available
Noteworthy amount of systems and software development organizations deal with the Capability Maturity Model Integration (CMMI) for enhancements concerning relevant processes, performance, and products. Besides, lately, the CMMI Institute released the new version (V2) of the CMMI. CMMI V2 includes some new practice areas and the governance is one of...
Conference Paper
Full-text available
In this paper, the author shares the knowledge and experiences about a mobile health application named HWOW (Healthier Work for Office Workers) which is designed as a means to support a healthier work for office workers (gold or white-collar employees working relatively inactive at the computer or the desk all day). In this scope, initially, some i...
Conference Paper
Full-text available
A significant number of the organizations in systems and software development industry are interested in the Capability Maturity Model Integration (CMMI) for better processes, performance, and products. The CMMI Institute has lately released version 2 (V2.0) of the CMMI and all interested organizations need to do the transition. This transition jou...
Conference Paper
Full-text available
Currently, wearable technologies are becoming more pervasive and they have several benefits for living in a healthy manner. In this context, the critical success factors for wearables are important. However, the existing understanding in this field needs enhancements. In our previous relevant work on the subject of success factors for wearable medi...
Thesis
Full-text available
Wearables are becoming more ubiquitous and they have many functions and benefits for healthy living and aging. In this context, the acceptance of wearable medical devices depends on user acceptance and it is vital. Yet, existing understanding in this field needs firm improvement. Hence, the main objective of this research is to distill salient cons...
Conference Paper
Full-text available
Processes (management and engineering business processes) used in project lifecycles are very salient instruments for products (goods and services) to do work right the first time and achieve continuous improvement in a proactive and risk-based manner, and these processes highly influence the quality of the products developed in projects. In this p...
Conference Paper
Full-text available
In this study, ISO/IEC 12207:2008, ISO/IEC 12207:1995, and IEEE/EIA 12207 standards are compared and identified differences are evaluated for organizations to comply with ISO/IEC 12207:2008 standard. In this context, firstly, ISO/IEC 12207 and IEEE/EIA 12207 standards are introduced in general, and subsequently, ISO/IEC 12207:2008 and ISO/IEC 12207...
Conference Paper
Full-text available
The topic of organizational design and its applications is practically there to make a significant and meaningful difference and to attain continuous improvement for all works needing people in general and works requiring intensive intellectual capital in detail. Owing to the fact that medium and large-scale systems projects and operations make int...
Thesis
Full-text available
Bu araştırmada, üniversite/araştırma organizasyonları – sanayi/endüstri işbirliği açısından oldukça önemli enstrümanlardan olan teknoloji transfer ofisleri (TTO’lar) veya türevi organizasyonlar için kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öncelikle kapsamlı bir literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. Literatür incele...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, ISO/IEC 12207:2008, ISO/IEC 12207:1995 ve IEEE/EIA 12207 standartları karşılaştırılarak tespit edilen farkların ISO/IEC 12207:2008'e uygunluğu sağlama bağlamında organizasyonlar tarafından nasıl adreslenebile-ceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, öncelikle ISO/IEC 12207 ve IEEE/EIA 12207 standartları hakkında genel bilgiler verilmiş,...
Conference Paper
Full-text available
Proje yaşam döngüsü boyunca kullanılan süreçler (yönetsel ve mühendislik iş süreçleri), ürünler (mal ve hizmet) için proaktif ve risk yönetimi temelli olarak doğru işleri tek seferde doğru yapmak ve sürekli performans iyileşmesi sağlamak üzere oldukça değerli araçlar olup, bu süreçler ilgili projelerde üretilen ürünlerin kalitesini önemli ölçüde et...
Conference Paper
Full-text available
Genel olarak tüm insan gerektiren işlerde, özel olarak da yoğun entelektüel sermaye faktörü gerektiren işlerde, organizasyon tasarımı ve uygulamaları ko-nusu anlamlı ve olumlu fark yaratmak ve sürekli iyileşmeyi temin etmek üzere oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta ve büyük ölçekli sis-tem projeleri veya operasyonların disipl...
Thesis
Full-text available
In this research, it was aimed to determine critical success factors for technology transfer offices (TTOs) or their derivatives which are highly salient instruments on the subject of university/research organizations industry collaboration. In this context, primarily, a comprehensive literature review was conducted. With the intention of determini...
Conference Paper
Full-text available
In order to be successful in systems projects, an interdisciplinary and sometimes a transdisciplinary approach and collaboration is needed, and in such projects, specifically electrical & electronics engineers and computer engineers are required to collaborate effectively and efficiently. For this reason, collaborations of electrical & electronics...
Article
Full-text available
In this research, it was aimed to determine critical success factors for technology transfer offices (TTO’s) or their derivatives which are salient instruments in the context of university/research organizations – industry collaboration. In this context, primarily, a comprehensive literature review was conducted. With the intention of determining c...
Conference Paper
Full-text available
Takvim, maliyet, kapsam ve kalite ile ilgili hedeflere ulaşmada en önemli araçlardan biri olan süreçlerin, projelerin eşsiz karakterleri ve organizasyonların durumsallık yaklaşımları dikkate alınarak uyarlanması projelerin başarısını etki-leyebilecek önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu deneyim bildiri-sinde, TÜBİTAK BİLGEM İleri Tekno...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, günümüzde üniversite/araştırma organizasyonları – sanayi/endüstri işbirliği bağlamında önemli enstrümanlardan olan teknoloji transfer ofisleri (TTO’lar) veya türevi organizasyonlar için kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle kapsamlı bir literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. Literatür inc...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada, mobil işletim sistemlerinin (iOS ve Android) birtakım özelliklerinin, kullanıcılar açısından memnuniyeti sağlamada ne derece etkili olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, günümüzde akıllı telefon pazarında işletim sistemleri açısından lider olan iOS ve Android işletim sistemlerinin bazı özelliklerinin kullanıcılarının al...
Chapter
Full-text available
Business processes related to systems and software engineering and management business practices are truly invaluable assets for organisations developing or acquiring systems and software. However, unless business processes are accepted by employees in organisations and implemented to achieve targeted cost, quality, scope and schedule objectives fo...
Conference Paper
Full-text available
Today’s many organizations define, deploy, and implement their business processes (engineering, management, or other business processes) to achieve targeted cost, quality, and schedule objectives. Organizations developing software or software-intensive system products have constant interest in high-maturity business process improvements to build an...
Conference Paper
Full-text available
Savunma uygulamalarında sistemlerin veya yazılımların geliştirilmesi ve idamesinde işletilen mühendislik ve yönetim iş süreçleri, bu iş süreçlerinin üretilen ürünün kalitesini ve başarısını doğrudan etkilemesi bakımından önemlidir. İş süreçleri çalışanlar tarafından ne derece benimsenirse, iş süreçlerinin üretilen ürün üzerindeki etkisi o derece ol...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde birçok organizasyon, projeler için belirlenen maliyet, kalite, kapsam ve takvim hedeflerine ulaşmak için iş süreçlerini (mühendislik, yönetim ve diğer iş süreçleri) tanımlamakta, yaygınlaştırmakta ve uygulamaktadır. Buna ek olarak, yazılım veya yazılım-yoğun sistem ürünleri geliştiren organizasyon-lar daha karmaşık ve büyük ürünleri daha...
Poster
Full-text available
In this research, we aimed to develop an acceptance model for processes, namely the process acceptance model (PAM). For this purpose, a questionnaire was developed to collect data from people having relationship(s) with certain process-focused models and/or standards (CMMI, ISO 15504, ISO 9001, ISO 27001, AQAP-160, AQAP-2110, and/or AS 9100). To re...
Thesis
Full-text available
In this research, it was mainly aimed to develop an acceptance model for processes, namely the process acceptance model (PAM). For this purpose, a questionnaire, comprising 3-part and 81-question, was developed to collect quantitative and qualitative data from people having relationships with certain process-focused models and/or standards (CMMI, I...

Network

Cited By