Mustafa Alp

Mustafa Alp
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | ÇOMÜ · Department of Business Management

Doctor of Business Administration

About

12
Publications
2,552
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
11
Citations
Citations since 2017
12 Research Items
11 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (12)
Article
Örgütler bünyelerindeki bireyleri hedeflerine ulaşma konusunda isteklendirerek varoluşlarını anlamlandırırlar. Bu amaca ulaşabilmek için bireylerin her an motive olmuş ve inanmış olmaları gerekmektedir. Kuşaklar motivasyon kaynakları bazı farklılıklar göstermektedir. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan farklı kuşaklardan personelin moti...
Article
Hızla gelişen dünyada teknolojik değişim ve küresel piyasa etkisiyle kurumların devamlılıklarını sağlayabilmesi gelişebilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için "insan" unsuruna özel ilgi göstermesi zorunluluk haline gelmiştir. Bundan dolayı insan unsuru yönetim tarafından kurumun bir parçası haline getirilmelidir. Bir motivasyon kaynağı olarak adalet...
Article
Full-text available
Teknoloji gelişimi bireylerin haber alma kaynaklarını etkilemiş ve değişikliğe uğratmıştır. Başlıca haber alma kaynaklarından olan kitle iletişim araçları siyaset pazarlaması alanında da kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçlarını yoğun bir şekilde kullanan genç seçmenler siyasi partiler için önemli bir hedef kitlesidir. Çalışmanın amacı kitle ilet...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri açısından kargo firmalarının firma itibarının ve müşteri memnuniyetinin incelenmesiyle, firma itibarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakülte’sinde öğrenim gören 280 öğrenciye anket uygulanmıştır. Toplam 245...
Article
Full-text available
Öz Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri açısından kargo firmalarının firma itibarının ve müşteri memnuniyetinin incelenmesiyle, firma itibarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakülte'sinde öğrenim gören 280 öğrenciye anke t uygulanmıştır. Toplam...
Conference Paper
Full-text available
Hizmet hataları müşteri memnuniyetsizliğinin önde gelen belirleyicilerindendir. Hizmet hataları tüketici memnuniyetini etkileyerek tüketici karar verme sürecine yön verir. Firma-tüketici ilişkisinde hizmet hatalarının ortaya çıkması ile tüketicinin yaşadığı memnuniyetsizlik, tüketiciyi davranış değiştirmeye itecektir. Bu durum ise, firmanın müşteri...
Article
21. yüzyılda ilerleyen teknoloji ile birlikte gelişen süreç geleneksel örgüt anlayışında değişimlere sebep olmuştur. Hızla değişen çevre örgüt performansını etkileyen faktörlerin belirlenmesini ve kontrolünü zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı araştırmacılar çeşitli bilimsel performans ölçme yöntemleri geliştirmişlerdir. Son yıllarda birçok işletme ve...
Article
Full-text available
Purpose- The main aim of this study is to determine the effect of company reputation on customer satisfaction by examining the company reputation and customer satisfaction of cargo companies in terms of university students. Methodology- In order to achieve this aim, 280 students from Balikesir University Necatibey Education Faculty were obtained....
Conference Paper
Full-text available
Amaç- Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri açısından kargo firmalarının firma itibarının ve müşteri memnuniyetinin incelenmesiyle, firma itibarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Yöntem- Bu amaca ulaşmak için, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakülte’sinde öğrenim gören 280 öğrenciden veriler elde edil...
Article
Full-text available
2011 yılında Hannover fuarında Almanya tarafından akıllı makineler ve üretim mekanizmalarının merkezindeki Endüstri 4.0 süreci ortaya atılmıştır. Bu süreçle birlikte “Bilimsel Yönetim” olarak da bilinen Taylorizm günümüze uyarlanarak “Dijital Taylorizm” modern yönetim tarzı meydana çıkmıştır. Dördüncü sanayi devrimine neden olduğu ileri sürülen nes...
Conference Paper
Full-text available
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kavramların anlamları değişme ve/veya genişleme gösterebilmektedir. Pazarlama sözcüğü de zaman içerisinde değişerek ticari anlamda kullanılan anlamından daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Pazarlama kavramı, günümüzde mal ve hizmet kavramlarının ötesinde kâr amacı gütmeyen kurumları da kapsamaktadır. Siyaset ar...

Network

Cited By