Musa Bilgin

Musa Bilgin
Hacettepe University · Ankara Chamber of Industry 1st Organized Industrial Zone Vocational School

Phd

About

31
Publications
3,956
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
64
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
57 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Introduction

Publications

Publications (31)
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada ABS esaslı malzemelerin üç boyutlu (3B) yazıcı ile üretilmesinde ortam sıcaklığının çekme dayanımına etkisi incelenmiştir. 0,29 mm katman kalınlığı, % 60 doluluk oranı ve doğrusal dolgu deseni parametrelerininde ASTM D638-IV standartına uygun çekme numuneleri üretilmiştir. Farklı ortam sıcaklıklarının oluşturulması için Xytronic LF-853...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma kapsamında; İş Sağlığı ve Güvenliği, 5S uygulaması, Çevre, Enerji ve Talaşlı İmalat senaryoları olmak üzere beş adet elektronik öğrenme ve Sanal Gerçeklik (VR) içeriği geliştirilmiştir. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ve Covid-19 salgınıyla birlikte eğitim ortamlarındaki hızlı dönüşümle VR teknolojisinin yaygın olarak kullanılmasının...
Article
The paper focuses on the drilling behavior of Ti6Al4V alloy under dry, MQL, hot (also expressed as heat-assisted machining), and hybrid (hot+MQL) environments. The surface roughness and morphologies, power consumption, drilling force, microhardness, and microstructural behavior using electron backscatter diffraction (EBSD) analysis were studied. As...
Article
Full-text available
Manufacturing with 3D printers is a very complex process due to many input parameters. This situation makes it difficult to determine optimum production parameters. In this study; hen the production of ABS materials with the fused deposition method (FDM) in 3D printers, the effects of process parameters, which are infill density (50%, 70%, and 90%)...
Conference Paper
Full-text available
FDM yönetimi ile çalışan 3 boyutlu (3B) yazıcıların herhangi bir özel ortam gereksinimi olmaması; 3B yazıcıların polimer malzemelerden ürün imalatında yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır. 3B yazıcıların hem tekil ürün hem de prototip ürün üretmek için tercih edilmesi kullanıcıların ihtiyaç duydukları birçok tasarımın ürün olarak imalatını ge...
Article
Full-text available
In the present study, three AA6061 composites reinforced with 8% SiC, B4C, and Al2O3 were produced using the stir casting method. The composite specimens were molded in the thickness of 20 mm, and then the thicknesses of the samples were reduced to 7 mm by employing a hot rolling process at 450 °C. The effect of abrasive water jet cutting parameter...
Article
Full-text available
In the present study, a pre-heating process was employed on Ti–6Al–4V alloy to overcome the machining difficulties in milling and the influence of the pre-heating on surface roughness, vibration, power consumption, and cutting tool wear was investigated. The experiments were conducted based on a Taguchi L18 orthogonal array at room temperature, hot...
Conference Paper
Full-text available
Ti6Al4V alloy has strategic importance for the defense, aerospace and medical industries due to its high strength-to-weight ratios and excellent corrosion resistance. However, these alloys have poor machinability properties. Wire-EDM is one of the methods used in machining metals with poor machinability properties such as titanium alloys. This stud...
Article
Full-text available
In this study, friction drilling was performed for AA7075 - T6 alloy under dry, minimum quantity lubrication (MQL), heat, and heat + MQL process environments. The aim is to achieve the optimum bushing profile by increasing the productivity of friction drilling in different process environments. Friction drilling experiments were carried out at cons...
Article
Full-text available
https://authors.elsevier.com/a/1cnHa5R78j1YDT ---------------------------------------------------------------------------------- This study investigates the friction drilling behaviors of AA7075-T6 aluminum and AZ31B magnesium alloys containing ceramic powders of B4C, SiC, and Al2O3 under dry and minimum quantity lubrication (MQL). The aim is to cr...
Article
Full-text available
In the present study, hole drilling was performed by using the friction drilling method on AZ31B Mg alloy at a constant speed and feed rate under minimum quantity lubrication (MQL) environment. In the experiments, the effects of MQL application times on axial force, temperature, surface roughness, bushing profile, and thread pull-out strength was i...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada AZ31B magnezyum ve AA7075 alüminyum plakalar sürtünme karıştırma kaynağı yöntemi ile birleştirilmiş ve numunelerin kaynak kalitesi tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Kaynatılmış numuneleri kıyaslamak için AA7075-AA7075, AZ31B-AZ31B ve AA7075-AZ31B plakalar, 500 dev/dak takım dönme hızı, 20 mm/dak t...
Article
Full-text available
This study investigates the successful joining methods of dissimilar metals of AZ31B Mg and AA7075-T6 Al alloys. The specimens were joined by using open-flame heating system and investigated the effect of the friction stir welding (FSW) process parameters on the welding quality, transverse rupture strength (TRS), tensile strength, microhardness, an...
Conference Paper
Full-text available
In the present study, AA7075-T6 aluminum and AZ31B magnesium alloys were joined by the friction stir welding (FSW) method and studied the effects of the FSW parameters on the axial force, traverse force and welding temperature during the process. A fixture was designed and produced for the FSW process and AZ31B magnesium sheet were located at the a...
Article
Full-text available
In this study, dissimilar friction stir welding behavior of AA7075-T6 aluminum and AZ31B magnesium alloys were investigated. Aluminum and magnesium alloys were joined by friction stir welding under four welding conditions and in two environments, namely pre-heated aluminum and dry ice for cooling, with tool rotation of 1120 rpm, table speed of 20 m...
Article
Full-text available
Historically, cutting force and surface roughness are known to be important performance indicators in conventional machining operations and are mainly affected by material type and the choice of cutting tool. One well-known method to improve cutting tool performance is covering these tools with durable ceramic coatings to protect them from wear and...
Conference Paper
Full-text available
In this study, the axial force, the traverse force and the friction temperature were investigated during the friction stir welding of aluminum alloy 7075 and magnesium alloys. For this purpose, Al 7075-T6 and magnesium alloys (AZ91 D and AZ 31 B) were combined by using friction stir welding under constant spindle speed of 1400 rev/min and welding s...
Conference Paper
Full-text available
In this study, an experimental study was conducted to investigate the effect of process parameters such as feed rate and spindle speed on the axial force and traverse forces in the Friction Stir Welding of Al 7075 T6 and AZ 91 D. FSW process was carried out to join the 3 mm thick sheets Al 7075 and AZ 91 D. It is investigated to combine the Al7075...
Article
Full-text available
Hava, kara ve deniz taşımacılığında kullanılan araçlarda sera gazı emisyonlarını azaltmanın ve enerji korunumu artırmanın en iyi yollarından biri alüminyum ve magnezyum gibi daha hafif ve dayanıklı malzemeler kullanmaktır. Fakat her iki metalin klasik ergitme kaynak yöntemleri ile birleştirilmelerinin zor olması ve özel işlem gerektirmeleri Al ve M...
Conference Paper
Full-text available
Aims to develop an experimental setup to measure the temperature distributions in an experimental specimen and the forces (Fx, Fy and Fz) acting on the mixing tool during the friction stir welding (FSW) process. Forces are measured by using 19,62 kN beam type load cells placed specially determined at four different points in design of jig. K type o...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada ıslah çeliği olarak; dişli ve bağlantı parçası, mil, çark ve aks vb. makine parçası imalatında kullanılan AISI 6150 çeliği kullanılmıştır. Talaş şeklinin oluşmasında en önemli rolü iş parçası malzemesinindir lakin kesme parametreleri de talaş şeklini önemli derecede etkilemektedir. Deneylerde iki farklı uç yarıçapına (0,8mm-1,2mm) ve a...
Conference Paper
Full-text available
In this study, assembly methods for plastic products snap fit assembly method which is one of the most economical, easiest to produce and recycle most suitable methods are examined. for angled and rib added snap fit desing is used polypropylene with 10% talc (PP TD10) which widely use manufacture of plastic on the market and ‘ANSYS Workbench 12’ as...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, bulanık mantık ile elektro-hidrolik oransal bir sistemin açık çevrim davranışları laboratuar ortamında deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında sistemi tanımlayan kural tabanı çıkartılmıştır. Bu kural tabanı çerçevesinde giriş ve çıkış üyelik fonksiyonları çıkarılmıştır. Bu üyelik fonksiyonları ile hidrolik silindirin...
Article
Full-text available
In this experimental study, the 50CrV4 (SAE 6150) steel was subjected to the machining tests with coated carbide and cermet cutting tools in a turning operation. The tests were carried out at various cutting speeds, feed rates and cutting depths. In the light of these parameters, cutting forces and surface-roughness values were determined. Three co...
Article
Full-text available
ZET Bu çalışmada, puls genişliği modülasyonu ile elektro-hidrolik oransal bir sistemin açık çevrim davranışları laboratuar ortamında deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında sistemin matematiksel modeli teorik olarak çıkartılmıştır. Daha sonra çalışmanın diğer aşamasında sistemin tamamını ifade edebilmesi açısından Matlab © Simulink...
Conference Paper
Termodinamik kavramların farklı disiplinlerde çevresel sürdürülebilirlik, ekoloji, ekonomi ve mühendislik alanlarında; kaynakların tüketilmesi ve çevresel bozulma problemlerine çözüm sunabilmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, Termodinamik parametrelere ve analiz yöntemlerine dolayısıyla enerji dönüşüm sis...
Conference Paper
İnsan vücudu geçirdiği prosesler dolayısıyla sürekli olarak ısı üretmekte ve her türlü dış ortam şartlarındaki değişime bağlı olarak vücut sıcaklığını kendiliğinden düzenleyerek sürekli sabit tutmaktadır. Fizyolojik açıdan konforun sağlanması yani vücudun ısıl dengeye ulaşması için vücut isısının düzenlenmesi için en az miktarda enerji geçişi ya da...
Article
Full-text available
Bu çalışmada AISI 6150 (50CrV4) çeliğinin kaplamasız sermet takım ile Johnford VMC-550 marka CNC dik işleme merkezinde, soğutma sıvısı kullanılmadan işlenmiştir. Beş farklı kesme hızı (220, 240, 260, 280 ve 300 m/dak) ile diş başına 3 farklı ilerleme (0,10-0,16 ve 0,18 mm/diş) ve iki farklı kesme derinliği (0,5-1 mm) değerlerinde talaş kaldırma işl...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (M.Y.O.) Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programında eğitim gören 81 öğrenciye 28 sorudan oluşan anket yapılarak öğrencilerin bölüm tercih sebepleri, sosyo-ekonomik durumları, mezun olduklarında çalışmak istedikleri alanlar, bu alanda aldıkları eğitimin yeterliliği ve bu alanı seçmel...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA202-076675 it is aimed to give technical training of standard machine parts by AR technology to hearing-impaired people that work in the metal sector in order to increase technical knowledge and increase communication in the production line. In addition, the guideline will be created in order to reduce the negative and prejudiced attitude of the companies and to provide equal opportunities to target group to have a career in the company. The project starts with research for identifying standard machine part in the production line and problems of firms and target group. After that, sign language is created for the standard machine elements. The sign language is translated into the e-book that is based on AR technology. The training content will be created for standard machine element that encompasses which sector standard machine element is used, what for, which part of the production line and its basic mathematical calculation. Also, the guideline is created for the firm to set goals for the target group and to increase awareness on them in order to give the equal career opportunity to them in the company. Sign language and training translate into AR Technology which is compatible with cellphone, laptop, and computer. After these activities are completed, the implementation stage starts. The implementation takes place at the pilot company that has a decent amount of hearing impaired employees. After that, the impact of this AR based e-book, curriculum and guideline on the hearing-employed employees, firms and the communication between them is measured. After the impact analysis, the dissemination activities take place in order to share the innovation in metal industry at as many countries as possible within Europe and more.
Archived project
Project
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/9af428c6-8eb2-4ef4-8a28-aa584da152f0 The purpose of the proposed project is to develop an interactive three dimensional (i3D) contents and course materials for hydraulic-pneumatic, electro-hydraulic, electro-pneumatic and mechatronic courses which are usually taught theoretically by using limited number of experimental sets in the college and undergraduate curriculum; design i3D based classroom environment; and examine the effect of developed learning materials on teaching-learning process by using prepared measurement tools. Moreover, it is aimed to facilitate students' collaborative learning, analysis, discovery, evaluation, role-playing and problem-solving skills by using i3D environment which includes immersive, authentic, active, constructive, and encouraging learning activities.