• Home
  • Murat Taşyürek
Murat Taşyürek

Murat Taşyürek
Kayseri University · Dept. of Computer Engineering

About

33
Publications
2,442
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
43
Citations
Citations since 2017
33 Research Items
43 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Introduction
I am currently working as an assistant professor in the Department of Computer Engineering at the Kayseri University, Turkey. My interest areas include spatial data mining, big data, deep learning and software engineering.
Skills and Expertise

Publications

Publications (33)
Article
Object detection is a type of application that includes computer vision and image processing technologies, which deal with detecting, tracking, and classifying desired objects in images. Computer vision is a field of artificial intelligence that enables computers and systems to derive information from digital images and take action or suggestions b...
Article
İnsan yaşamını önceleyen sistemlerin yaygınlaşması toplumlara bütüncül fayda sağlamaktadır. Solunum yoluyla bulaşıcı hastalıklardan sakınmak için ağız-burun maskesi takmanın Covid-19 pandemisi ile zorunlu olduğu gibi yapı inşaatında çalışan işçilerin de kafa kaskı takması zorunludur. İnşaat alanlarında çalışan işçilerin kaskını takıp takmadığının k...
Article
Full-text available
Thanks to the technological developments that have taken place in recent years, the number, variety and quality of the data obtained using IoT (Internet of Things) sensors have been increasing. Data obtained from IoT sensors have been used in many scientific fields such as land use, climate change, vegetation analysis and air quality forecasting. I...
Article
Full-text available
Big data is defined as data sets that are too large and/or complex to be processed by classical data processing methods. Big data analysis is essential because it enables more competent business movements, more efficient operations, and higher profits by using the data of institutions and organizations. However, large data sets are difficult to ana...
Article
Full-text available
Elektrik, su ve doğalgaz dağıtım idareleri abonelerin tüketimlerini belirli dönemlerde faturalandırmaktadırlar. Tüketim miktarının belirlenmesi için abonelerin adreslerindeki sayaç endekslerinin okunması gerekmektedir. Dağıtım idareleri bu süreci minimum iş gücü ile maksimum fayda sağlayacak şekilde yürütmeye çalışmaktadırlar. Aboneler fiziki şartl...
Article
Full-text available
Geographically weighted regression (GWR) models varying relationships and is a local spatial regression approach. It has been used in several application domains, such as meteorology, environmental management, ecology, etc. The datasets collected in these applications include spatial (latitude, longitude), altitudinal, and temporal nonstationaritie...
Article
Android malware has become a serious threat to mobile device users, and effective detection and defence architectures are needed to solve this problem. Recently, machine learning techniques have been widely used to deal with Android malicious apps. These methods are based on a simple feature set and have difficulty detecting up‐to‐date malware. The...
Conference Paper
Full-text available
Yapay zeka alanında yapılan çalışmalar ve teknolojik gelişmeler sayesinde görsel verilerin içerdiği bilgiler medikal tanı uygulamalarına da kaynak oluşturmaktadır. Hastalık teşhisinde kullanılan yardımcı araçlardan biri de kolay erişilebilen röntgen görüntüleridir. Radyoloji görüntüleme teknikleri kullanılarak elde edilen bulgular, zatürre hastalığ...
Conference Paper
Full-text available
Alzheimer's disease, which is the most common type of dementia, is a disorder that causes memory loss and disruption of daily life in the brain, especially in elderly individuals. With the increase in the elderly population in the world, the number of Alzheimer's patients is increasing and it is predicted that it will increase even more. Although t...
Article
Şehirlerin plansız büyümeleri zamanla çarpık şehirleşme sorununu da beraberinde getirmiştir. Düzenli bir şehir modeli oluşturmak için belediyelerce, mevcut haliyle düzensiz kadastro parselleri bulunan alanların düzenli parseller haline getirilmesi gerekmekte, bu ise imar düzenlemeleriyle mümkün olmaktadır. Şehirleşmelerde insanlar daha büyük toplul...
Article
Full-text available
Since the 1950s, with the acceleration of industrialization in Turkey, a severe demand for labor has occurred, especially in big cities, and therefore a rapid internal migration movement has emerged. As a result of the migration movement, irregular growth and settlement activities started in big cities. As a result of this distinctive settlement, m...
Article
Önemli noktalar, insanlar tarafından ilgi çekici bulunan ve etkileşim kurulmak istenen konum olarak ifade edilir. Dini tesisler insanlar tarafından sıklıkla kullanılan önemli noktalardan bir tanesidir. Dini tesisler insanlar tarafından sıklıkla kullanıldığından dolayı konumları da etkileşim açısından çok büyük önem arz etmektedir. Son dönemlerde ya...
Book
Full-text available
Değerli Araştırmacılar, Büyük veriyi analitik bir bağlamda sağlık ve bilişim sektörlerinden ve son yıllarda ülkemizde önemli bir konu haline gelen sağlık bilişimi ve veri analitiği sorununu ele alan öğrenme geri bildirimleriyle irdelemeye çalıştık. Ülkemizde dijital dönüşümün gittikçe artan bir gündem olması hasebiyle birçok üniversitede “Veri Anal...
Article
Full-text available
Adres Bilgi Sistemleri (ABS), coğrafi varlıkların özel amaçlı olmak üzere toplanması ve düzenli olarak depolanması amacıyla kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) için oldukça önemli bir bileşendir. Bu sistem içerisinde saklanan adreslerin doğruluğu ve tutarlığı sağlık, iletişim, güvenlik, posta ve kargo işlemleri, eğitim ve bunlarla birlikte bi...
Article
Full-text available
In cities where population density is high and transportation systems are widely used, it is necessary to manage traffic systems more effectively not to affect the daily planned works. The Intelligent Transportation System (AUS) is expressed as a system that provides users with better information and safer, more coordinated, and smarter use of tran...
Conference Paper
Full-text available
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve buna bağlı olarak ulaşım sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı şehirlerde günlük planlanan işlerinin etkilenmemesi için trafik sistemlerinin çok etkin yönetilmesi gerekmektedir. Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS), farklı ulaşım modları ve trafik yönetimi ile kullanıcıların daha iyi bilgi sahibi olmalarını ve ulaşım ağ...
Article
Full-text available
Sanayideki gelişmeler, nüfus artışı, çarpık kentleşme gibi sebepler hava kirliliğini artırmaktadır. Hava kirliliği tüm ekolojiyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği için küresel anlamda önemlidir. Hava kirliliğinden kaynaklı oluşabilecek tehlikeli durumları önleyebilmek için önceden tedbirler alınmalıdır. Hava kirliliğini etkileyen unsurlar...
Article
Full-text available
Otobüs durakları toplu ulaşım sisteminde vatandaşlar tarafından en yaygın kullanılan bileşenlerinden bir tanesidir. Duraktan geçen otobüs hatlarının listesi, otobüs hatlarının durak bazlı sefer çizelgesi ve ulaşım sefer sisteminde çalışan aracın duraktan ne zaman geçeceği gibi birçok kritik bilgi durak numarasına göre hesaplanmaktadır ve yayınla...
Conference Paper
A geographic information system (GIS) is a computer system for capturing, storing, controlling and displaying data about locations of objects on the Earth’s surface. The GIS systems are widely used nowadays to help individuals and organizations better understand spatial patterns and relationships. The GIS systems consist of large volumes of spatial...
Conference Paper
Full-text available
Konum temelli veriler olarak bilinen mekânsal veriler fiziksel nesnenin coğrafi koordinat sistemindeki sayısal değerler ile temsil edilmesidir. Mekânsal verileri kaydetmek, düzenlemek, görselleştirmek ve analiz etmek için Coğrafi Bilgi Sistemi (Geographic Information System - GIS) yazılımları kullanılır. Mekânsal veriler GIS sistemleri sayesinde ya...
Conference Paper
Full-text available
With the widespread use of the Internet of Things (IoT), the instantly generated data size and data production speed are constantly increasing. These data continuously produced by IoT are called streaming data. Streaming data is data that is generally sent simultaneously and in small sizes (in kilobyte size) and continuously generated by thousands...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde birçok sorunun çözümüne yönelik konuma dayalı karar verme süreçlerinde, coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren sistem Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) olarak adlandırılmaktadır. CBS sisteminde veriler veri tabanı sisteminde veya dosya formatında...
Article
Full-text available
Otobüsler, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde günlük hayatta sıklıkla kullanılan toplu taşımacılığının en önemli bileşenlerinden birisidir. Ulaşım için otobüsleri kullanan birçok insan otobüs durak ihlalinden dolayı günlük hayat planlamasında işe geç kalma veya eve geç kalma gibi problemler yaşamaktadır. Bu problemi yaşayan insanlar genelli...
Article
Full-text available
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), nesnelere ait öznitelik bilgilerine ilaveten nesnelerin konumlarını mekânsal veri formatında toplama, saklama, düzenleme, görüntüleme, kontrol ve analiz etme gibi işlemlerin sunulduğu karar destek sistemidir. CBS, farklı disiplinleri ilgilendirmesinden dolayı ve özellikle bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler i...
Article
Full-text available
Highlights: Graphical/Tabular Abstract  A new and fast GTWR approach, FastGTWR, was proposed.  The performance of the proposed FastGTWR approach was compared with that of the classical GWR and GTWR approaches.  Experimental evaluations conducted on real and synthetic datasets showed that FastGTWR approach outperformed other approaches. Geographi...
Article
Full-text available
Nesnelerin interneti sayesinde farklı alanlarda çok fazla sayıda ve çeşitte mekânsal verinin toplanması konum temelli analizlere olan ilgiyi arttırmıştır. Yaygın olarak kullanılan konum temelli analiz yöntemlerininden birisi olan coğrafi ağırlıklı regresyon (Geographically Weighted Regression - GWR), coğrafya üzerindeki değişen ilişkileri modelleye...
Article
Geographically weighted regression (GWR) is a local spatial regression technique to model varying relationships in many application domains, such as ecology, environmental management, public health, meteorology, and tourism. In the literature, most of the studies dealing with GWR do not take into account if the dataset is frequently updated and so...

Network

Cited By