Murat Taşdemir

Murat Taşdemir
SHGM (DGCA TURKIYE) · Air Traffic Management

PhD - SHGM/Aviation Specialist (Expert)

About

21
Publications
9,773
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
18
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
16 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
Air Traffic Coordinator at SGHM (Turkish CAA\NSA). Lecturer, PhD in Civil Aviation - Business Administration. ICAO Panel Member | EASA TeB | EASPG | Eurocontrol IMT Research Areas: Air Navigation Service Providers, Airports, Airlines Efficiency Measurement and KPI design. Corporate Management, Aeronautical Information Management, Aeronautical Mapping, Flight Planning, Data Envelopment Analysis, Topsis, AHP, VIKOR
Additional affiliations
December 2004 - November 2022
DHMI
Position
  • Specialist
December 2004 - present
Independent Researcher
Independent Researcher
Position
  • Aviation Specialist
Description
  • Flight Planning, NOTAM, Search and Rescue, Eurocontrol, ECAC, DHMI, Aeronautical Information Management.
Education
September 2017 - July 2021
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Field of study
  • Businness Administration
September 1997 - July 2003
Ege University
Field of study

Publications

Publications (21)
Article
Full-text available
2011 yılında Hannover fuarında Almanya tarafından akıllı makineler ve üretim mekanizmalarının merkezindeki Endüstri 4.0 süreci ortaya atılmıştır. Bu süreçle birlikte “Bilimsel Yönetim” olarak da bilinen Taylorizm günümüze uyarlanarak “Dijital Taylorizm” modern yönetim tarzı meydana çıkmıştır. Dördüncü sanayi devrimine neden olduğu ileri sürülen nes...
Article
Full-text available
İlk olarak Çin’de tespit edilmesinin ardından kısa sürede tüm Dünyaya yayılan ve hayatın her alanını olumsuz olarak etkileyen COVID-19 pandemisinin etkilerinin en fazla göründüğü sektörlerden birisi de havacılık sektörü olmuştur. Mart 2020’den itibaren başlayan kısıtlamalar ile ülkeler sınırlarını kapatmaya başlamışlar ve akabinde uçuş kısıtlamalar...
Conference Paper
Full-text available
Havacılık endüstrisi küreselleşme ve ticaret hacminin artması ile gelişmekte, 87 milyondan fazla direkt ve dolaylı istihdamı desteklemekte ve küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın %3,5'ini oluşturmaktadır. Hava taşımacılığının küresel ekonomi işleyişi, turizm ve lojistik için konumu vazgeçilmez olsa da bu kazanıma karşın yalnızca 2019 yılında sivi...
Article
Full-text available
This study examines the scientific studies on Air Cargo via bibliometric analysis for two decades. The aim of study is determining the intellectual structure of the air cargo focused studies, reveal its evolutionary development in the area and identify the research gaps or topics for further studies may be needed. Dimensions database was used to ob...
Article
Full-text available
Hava kargo (HK) taşımacılığı, tedarik zincirinde önemli bir taşımacılık türü olup küresel ticaret hacminin artışı ve havacılık sektör büyümesi paralelinde her geçen yıl gelişim göstermektedir. Özellikle sunduğu zaman avantajına ilave olarak e-ticaret kavramı ile gelişen, üreticiden direkt tüketiciye teslimat paradigması sayesinde gelecekte de geliş...
Chapter
Full-text available
Buharlı makinelerin üretimde yaygın kullanımı ile başlayan birinci endüstri devrimi üretim metotlarını küçük tezgahlardan kitle üretimi boyutuna taşımıştır. Buna bağlı olarak atölyelerden fabrika sistemlerine dönüşüm gerçekleşmiş ve organizasyon yapıları da bu değişime uyarlanmıştır. Modern endüstriyel faaliyetlerin başlangıcından geçen süreç içeri...
Conference Paper
Full-text available
Modern hava taşımacılığı, teknoloji ve uluslararası ilişkilerin gelişimi ekseninde, İkinci Dünya Savaşı sonrası süreğen büyüme eğilimi devam etmekte ve her geçen yıl hava taşımacılığından daha fazla yolcu faydalanmaktadır. Bu doğrultuda uçuş öncesi ve sırasında stresi etkileyen ögelerin de etkisiyle; yolcuların maruz kaldıkları ortamlar ve sıkı kur...
Article
Full-text available
Modern havacılığın başladığı Birinci Dünya Savaşı sonrası yıllardan itibaren sektör zaman içerisinde birçok kriz atlatmış olmasına rağmen COVID-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan durum karşılaşılan en ağır tabloya sebep olmuştur. Devletlerin uyguladıkları kısıtlama/yasaklar havayollarının iş gerçekleştirme potansiyellerini direkt olarak etkilemiştir...
Article
Full-text available
2020 yılı modern havacılık tarihine en büyük krizin yaşandığı, uçuş ve yolcu talebinde en çok düşüşün gerçekleştiği yıl olarak geçmiştir. COVID-19 salgını sebebiyle havayolları uçaklarının büyük kısmını uçuştan çekmek zorunda kalmışlar ve atıl vaziyette çeşitli havalimanlarında parklamışlardır. Çalışmada havacılık sektörünün daha önce yaşadığı...
Thesis
Full-text available
Due to the scope of globalization, it is predicted that the aviation sector, which has become more popular and developing every year since the beginning of its first commercial activities, will continue to grow in the future. Air Navigation organizations, which are indispensable elements of the aviation sector and ensure that flights such as air tr...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) üyesi ülkelerin hava sahalarında vermekle yükümlü oldukları hava trafik kontrol, havacılık bilgi yönetimi, SLOT uygulamaları vb. hizmetleri karşılarken kurumsal performanslarını karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Yöntem: Çalışmada EUROCONTROL üyesi 37 ülkenin göreli etk...
Chapter
Full-text available
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ders Kitabı
Chapter
Full-text available
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ders Kitabı
Chapter
Full-text available
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ders Kitabı
Chapter
Full-text available
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ders Kitabı
Chapter
Full-text available
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ders Kitabı
Chapter
Full-text available
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ders Kitabı / Air Navigation Mapping
Chapter
Full-text available
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ders Kitabı
Chapter
Full-text available
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ders Kitabı

Questions

Question (1)
Question
As you know due the covid19 pandemic carbon reducing scheme posponed to poat covid period. Also (specially in EU) loans and bank credits allowed to airline companies with the condition contains zero emission plans in the future.
What do you think about that? Will the pandemic catalyst the reduction or not significant for near future?
Thx for your thoughts.

Network

Cited By