• Home
  • Ataturk University
  • Department of Elementary Religious Culture and Ethics Education, Faculty of Theology
  • Murat Çi̇ni̇ci̇
Murat Çi̇ni̇ci̇

Murat Çi̇ni̇ci̇
Ataturk University · Department of Elementary Religious Culture and Ethics Education, Faculty of Theology

Doctor of Theology

About

9
Publications
1,046
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
40
Citations
Introduction

Publications

Publications (9)
Article
Full-text available
Religiosity continues to be the subject of both qualitative and quantitative studies in many branches of science. In this context, the dimensions of religiosity and its relationship with other variables are discussed. The aim of this study is to predict the future status of religiosity in the context of gender, based on current religiosity data. As...
Book
Full-text available
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi ve Erzurum İl Müftülüğü’nün iş birliği ile gerçekleştirilen ve tüm bu muhtevanın yapay zekâ, transhümanizm, posthumanizm ve din başlıkları çerçevesinde bilim insanlarınca değerlendirildiği “Yapay Zekâ, Transhümanizm, Posthumanizm ve Din” konulu uluslar...
Book
Full-text available
Çalışma ile koronavirüs (Kovid-19) sürecini yaşayan bireylerin; yalnızlık düzeyleri, umutsuzluk algıları, hayatta anlam niteliği, dini başa çıkma yönü ve kader algıları bazı sosyodemografik değişkenlere göre araştırılmıştır. Bunun için betimsel desen tercih edilmiş olsa da söz konusu olgunun değişkenlerle olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmak t...
Article
Full-text available
Since December 2019, the COVID-19 pandemic has caused serious mental health challenges and consequently the Turkish population has been adversely affected by the virus. The present study examined how meaning in life related to loneliness and the degree to which religious coping strategies mediated these relations. Participants were a sample of 872...
Article
Full-text available
The original publication of the article was inadvertently published with wrong affiliation link for the co-author.
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Dini Ayrımcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmanın örneklemi 2021 yılında farklı inançlara sahip bireylerden 86 (%41,5) erkek ve 121 (%58,5) kadın olmak üzere 207 kişiden oluşmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam açıklanan varyansın %61,75 olduğu ve maddelerin üç faktör altında toplandığı saptanmıştı...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to develop a model that predicts religious coping with the data that include age, gender, marital status, educational status, monthly income, place of residence, occupation, chronic disease status of individuals, number of family members, access to computer and internet, loneliness and the meaning of life during the coron...
Article
Full-text available
Studies conducted in our country are generally aimed at measuring Islamic belief. Both the scope of belief and unbelief studies developed in the field are not sufficient, and they are different due to the approach to the dimensions of belief among cultures. The purpose of this research is to develop a valid and reliable measurement tool for the att...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde bireylerin yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, aylık gelir, ikamet edilen yer, meslek, kronik hastalık durumu, aile içi fert sayısı, bilgisayar ve internet erişimi, yalnızlık ve hayatın anlamı verileri ile dini başa çıkma durumunu yordayan bir modelin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ara...

Network

Cited By