Murat Akyüz

Murat Akyüz
Manisa Celal Bayar University · Department of Coach Training

About

31
Publications
6,264
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
106
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
99 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520

Publications

Publications (31)
Article
Full-text available
The effects of various strength training intensities on blood cardiovascular risk markers in healthy men Sağlıklı erkeklerde farklı kuvvet egzersizi yoğunluklarının kan kardiyovasküler risk belirteçleri üzerindeki etkileri Abstract Objectives: Regular physical exercise, especially aerobic exercise, is known to have a protective effect on cardio-vas...
Article
Full-text available
Objectives Regular physical exercise, especially aerobic exercise, is known to have a protective effect on cardiovascular health. The aim of this research is to look at the impact of two separate resistance training programs on blood biomarkers that are associated with the early detection of cardiac risk. Methods Forty-five male participants (mean...
Article
Full-text available
Short Communications Apelin, pentraxin3 (PTX3), and interleukin6 (IL6) parameters are known as inflammation markers and found to be related to endoplasmic reticulum (ER) stress. The aim of the study was to investigate the effect of eccentric exercise-induced delayed onset muscle soreness (DOMS) on ER stress-related markers in young athletes. Objec...
Article
Full-text available
ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir profesyonel futbol takımında yer alan futbolcuların, oyun pozisyonlarına göre rölatif izokinetik kas kuvvetlerinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya, 2019- 2020 Türkiye Futbol 1. Lig sezonunda Akhisarspor Futbol Kulübünde yer alan futbolcular (n=20) katılmıştır. Futbolcuların, rölatif izokine...
Article
Full-text available
This study aims to see whether there is a difference in the reaction and agility running tests of female soccer players in different leagues. The sample group of this study consisted of 30 participants, 15 of whom were licensed female soccer players in the 1st League (Konak Belediyespor) aged 18-25 and the other 15 were female soccer players in the...
Conference Paper
Full-text available
Giriş: Spora yönlendirilen engelli bireylerin, topluma uyum sağlama süreci hızlanırken aynı zamanda fiziksel ve fizyolojik kapasitelerinde de olumlu gelişme sağlayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Engelli bireylerin yaşadığı sorunlar, sadece engellilere ait değil aynı zamanda çevrelerinin, ailelerinin ve toplumun tüm üyelerinin bir sorunudur. Amaç: B...
Article
Full-text available
The effects of high-intensity interval and continuous exercise on erythrocytes carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) activity levels were scarcely investigated up until now. Here we present a study focused on the CA activity from erythrocytes of athletes experiencing interval and continuous training for 6 weeks, during cold weather and at high altitu...
Article
Full-text available
z Tenisçilerde patlayıcı kuvvet ve sürat önemli atletik yeterliliklerin başında gelir. Tenis müsabakalarında temposu yüksek, kısa mesafe süratli koşular ve yön değiştirmeler vardır. Kısa mesafelerdeki süratin performansını da hızlanma belirlemektedir. Durarak uzun atlama ile sürat arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmamızın amacını oluşturmaktadı...
Article
Full-text available
z Bu çalışmanın amacı; farklı sürelerde yapılan koşu bandı egzersizlerinin sıçan kas dokusu üzerinde meydana gelen oksidatif stres parametrelerine etkisini belirlemektir. Sunulan çalışmada ağırlıkları 280-350 gram olan Albino Wistar cinsi 32 adet erkek sıçan kullanılmıştır. Sıçanlara, 13 hafta boyunca koşu bandı egzersiz protokolü, kısa (15 dakika,...
Article
Full-text available
Resistance exercises are performed in order to improve muscle strength as well as to achieve balance recovery. For this reason, the aim of the study is to examine the effect of eight-week resistance exercise program on static balance in sedentary men aged 20-40 years. Between 20-40 years 45 sedentary male were separated exercise groups and control...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate the relationship of leg volume to the anaerobic power values in elite swimmers. The average age of the participants was 16.50 ± 52 years, the average age of the sport was 7.83 ± 1.69 years, the average height was 176.36 ± 6.71 cm, body weight average of 66.16 ± 8.56 kg who participated in the swimming com...
Conference Paper
Full-text available
ZET Bu çalışmanın amacı anaerobik gücün yüzme egzersizi sonrası oluşan kas hasarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya Antalya İl'inde Yüzme branşı ile uğraşan lisanslı 15-17 yaş arası 12 erkek sporcu katılmıştır. Sporcuların anaerobik performanslarını belirlemek amacıyla Wingate anaerobik güç testi (WAnT) uygulanmıştır. Araştırmada yüzme egzers...
Conference Paper
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Dinamik ve statik germe egzersizlerinin Elit erkek hentbolcuların Sürat özelliğine akut etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Antalya İl'inde Serik Belediye sporda profesyonel lisanslı 18-32 yaş arası 16 erkek sporcu "Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu" doldurularak katıldı. Araştırmaya katılan hentbolcu...
Conference Paper
Full-text available
Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı elit yüzücülerdeki bacak hacminin yüzme egzersizi sonrası oluşan kas hasarına etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmaya Antalya İl'inde Yüzme branşı ile uğraşan lisanslı 15-17 yaş arası 12 erkek sporcu katılmıştır. Sporcuların bacak hacmini (BH) belirlemek için Frustum yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem belirlen...
Conference Paper
Aim:The purpose of this study is to examine the acute effects of dynamic and static stretching exercises on strength of elite male handballers. Materials and Methods: 16 male handballers between the ages of 18-32 having professional sports licenses in AntalyaSerik Municipality Sports Club (Serik Belediye Spor) participated voluntarily in the study...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı elit yüzücülerdeki bacak hacminin anaerobik güç değerleriyle ilişkisinin incelenmesini araştırmaktır. Araştırmaya Antalya Kulaç Yüzme İhtisas Spor Kulübünde düzenli olarak antrenman yapan ve yüzme yarışlarına katılan, sakatlığı olmayan, yaş ortalamaları 16,50±,52 yıl, spor yaşı ortalaması 7,83±1,69 yıl, boy ortalaması 176,33±6,7...
Conference Paper
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Dinamik ve statik germe egzersizlerinin Elit erkek hentbolcuların Esneklik özelliğine akut etkisinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Antalya İl’inde Serik Belediye sporda profesyonel lisanslı 18-32 yaş arası 16 erkek sporcu “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” doldurularak katıldı. Araştırmaya katılan hentbol...
Article
Full-text available
This study was conducted to examine the effects of static and dynamic stretching exercises on strength, flexibility, speed and balance in young basketball players. 10 volunteers from the 16 year old male basketball team of Pınar Karsiyaka Sports Club participated in the study. The average age of the athletes is 16 ± 0,0 (year) and the average of th...
Article
Full-text available
The aims of this study are to analyse sprint reaction and visual reaction times of female athletes of different branches competing in Professional leagues and to show the differences between them. 42 voluntary female athletes from various branches of Professional leagues of İstanbul (volleyball, basketball, handball) were included in the experiment...
Article
Full-text available
The aim of this study is to research the motivational factors affecting athletes to select the branches of athletics, ski and tennis. Within the scope of the research, the survey developed by H. Sunay in 1996 was implemented and solution for the problem of the research was searched through the findings that were obtained from the survey. SPSS surve...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı; Entegre Engelli Sporcu Birimi’nde uygulanan düzenli spor eğitiminin otizmli çocukların bireysel becerilerinin (motor yeterlilik) gelişimdeki etkilerini incelemektir. Bu çalışmanın örneklemi otizmli 12 erkek çocuktan oluşmaktadır. Bu çocuklara 13 haftalık süreyle, haftada 3 gün 1’er saat olmak üzere, koşma hızı ve çeviklik, de...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the effects of regular sport training implemented at Integrated Disabled Athlete Department on autistic children’s adolescence development of individual abilities as motor proficiencies. The subject group of this study is composed of 12 boys with autism who practiced physical education programs in running speed a...
Conference Paper
Full-text available
AIM: The effects of high intensity interval (INT) and continuous (CON) exercises on carbonic anhydrase (CA) enzyme effects are not clear.There is an evident lack of studies focused on CA activity experienced following INT and CON running. Thus, our aim in this study is to determine the relationship between Ca activity and VO2max. METHODS: Following...
Conference Paper
Full-text available
AIM: The aim of this study is to examine the change in high altitude and cold weather runners' enzyme levels of Glutathione Reductase (GR) and Glutathione S-Transferase (GST) in two different training programs. METHODS: After baseline test, male participants aged between 20-22 were randomly allocated into three groups: the interval exercise trainin...
Article
Full-text available
This study was planned to investigate the effects of a 12-week exercise program on adolescent athletes' iron, iron binding and ferritin levels. A total of 16 athletes at the national team level, including 8 runners and 8 skiers, aged 13±1.8 years, 165±3.2 cm tall and weighing 56±2.3kg participated in the study. The subjects were bled twice with one...
Conference Paper
Full-text available
Aim: The physiological and psychological stress on the sportsman caused by training and games adversely affects the sportsman's performance temporarily. Sportsmen need a few minutes, hours or days so that their individual differences eliminate this negative effect. This study was carried out to determine some physiological parameters of elite footb...
Article
This study aims to determine the cardiac muscle damage of male football players before, during and after the football match. The sample consisted of 13 football players (Age: 25.23 ± 5.36 years; sport age: 8.92 ± 4.75 years; height: 174.00 ± 7.55 cm, and body weight: 68.77 ± 4.55 kg) who volunteered for this study. Blood samples were taken from the...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to determine the relation between respiratory functions and some anthropometric characteristics of young elite wrestlers and underline which anthropometric parameters are effective on respiratory functions of young wrestlers in Turkish National Wrestling Team.For the study, physical and anthropometric year, height, bod...
Article
Full-text available
The purpose of the present study was to determination of the relationship between leg volume, leg mass with anaerobic performance and knee strength in wrestlers. 31 wrestlers from a university students participated in this study voluntarily (age: 21.09 ± 0.99 yrs). Circumferential measurement were used for the determination of leg volume by Frustum...

Network

Cited By