• Home
  • Muhammet Fatih Doğan
Muhammet Fatih Doğan

Muhammet Fatih Doğan

Doctor of Education

About

15
Publications
7,794
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
34
Citations
Additional affiliations
September 2014 - June 2022
Yildiz Technical University
Position
  • Research Assistant
Education
September 2015 - May 2023
Anadolu University
Field of study
  • Primary Education
September 2012 - July 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Field of study
  • Primary Education
September 2008 - June 2012
Trakya University
Field of study
  • Primary Education

Publications

Publications (15)
Thesis
Full-text available
İlkokul dördüncü sınıf Fen Bilimleri dersinde günlük yaşam problemlerini çözme becerileri temelli çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını İstanbul’daki bir devlet ilkokulunda 2022-2023 öğreti...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to determine the expectation of pre-service primary teachers for teaching of mathematics book. The study was conducted with 41 pre-service teachers. The research was defined as a case study from descriptive qualitative research designs. Pre-service teachers were asked about the qualities they thought of a book of tea...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Görsel Sanatlar Öğretimi dersinde sınıf öğretmeni adaylarına uygulanan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen uygulama metodunun, öğrencilerin derse karşı tutumlarına ve çalışmalarına etkilerini ortaya koymaktır. Geliştirilen metot Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde öğrenim g...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to reveal the thoughts of the students who were studying at 4th grade in a primary school related to the classroom environment in their dreams. In the study, it was envisaged that the opinions of the students about the physical and emotional environments in the classroom give an idea about the desire and expectations o...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği lisans programı 2. sınıfta okumakta olan öğretmen adaylarının 3. sınıfta yer alan Matematik Öğretimi I ve Matematik Öğretimi II derslerine yönelik beklenti ve görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gr...
Article
Full-text available
The aim of the study is to identify common writing errors of the first graders in primary school. The sample of study was consisted of 67 students. Case study was used for the research design. A data collection tool was developed for identifying the errors that students have made while writing vertical lowercase letters. According to the findings,...
Chapter
Full-text available
Eğitimde program geliştirme başlı başına bir çalışma alanı olup hazırlanan programlar, değişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda zaman içinde yeniden hazırlanmak durumundadır. Ülkemizde 1982 yılına kadar Millî Eğitim Bakanlığı’na ait olan öğretmen yetiştirme sorumluluğu bu yıldan itibaren üniversitelere devredilmiştir. Üniversiteler bünyesindeki öğ...
Article
Full-text available
This research aims to adapt the Children’s Perceived Use of Self-Regulated Learning Inventory developed by Vandevelde. The inventory was developed to understand children’s self-regulated learning. The sampling in this research included 500 children who are attending primary school at İstanbul in Turkey. First of all, the inventory was translated in...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to reveal the thoughts of the students who were studying at 4th grade in a primary school related to the classroom environment in their dreams. In the study, it was envisaged that the opinions of the students about the physical and emotional environments in the classroom give an idea about the desire and expectations o...
Article
Full-text available
The aim of the study is to identify common writing errors of the first graders in primary school. The sample of study was consisted of 67 students. Case study was used for the research design. A data collection tool was developed for identifying the errors that students have made while writing vertical lowercase letters. According to the findings,...
Article
Full-text available
The aim of this research is to determine the expectations and opinions of the pre-service primary teachers who are studying in the 2nd year of the primary teacher education undergraduate program about Teaching of Mathematics I and Teaching of Mathematics II courses in the 3rd year. For this purpose, case study design was used in qualitative researc...
Article
Full-text available
Alanyazın öz-düzenleme ile akademik başarı arasında olumlu bir ilişki bulunduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, öz-düzenleme becerileri ilk olarak aile tutum ve davranışları etrafında şekillenmeye başlamaktadır. Bu sebeple, ailelerin öz-düzenlemeli öğrenme yaşantıları ile ilgili bilgi ve tutumlarının ortaya konması bir gereklilik haline gelmiş...
Thesis
Full-text available
Bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenmelerini incelemeyi sağlayan bir ölçme aracı olarak Vandevelde ve ark. (2013) tarafından geliştirilen 75 maddelik “Çocukların Öz-düzenlemeli Öğrenmeyi Kullanımı Envanteri”ni (ÇÖÖKE) Türkçeye uyarlamak amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin a...
Conference Paper
Full-text available
Araştırmalar öz-düzenlemenin öğrencilerin etkili bir biçimde öğrenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerini geliştirmeleri ve eğitim ortamlarını buna göre düzenlemeleri, nitelikli öğrenmenin gerçekleşmesi için bir gereklilik haline gelmiştir. Bu seb...

Network

Cited By