Muhammed Hüküm

Muhammed Hüküm
Sakarya University · Türk Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr.

About

50
Publications
39,624
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations
Citations since 2017
38 Research Items
24 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810

Publications

Publications (50)
Conference Paper
Full-text available
Children's literature represents works which appeals to age groups between 2-14 and which are prepared for them. There are many functions of children's literature works; but three functions are very important. The first function of these three is to bring love of reading to children. Second function is to develop language awareness in children and...
Article
Full-text available
Abstract The process of conveying the literary work to the reader and its evaluation cannot be explained by only the processes between the author and the work. There is a social environment which has occurred regardless of the author and the work and therefore the work is included in this environment after it is published. There are some directing...
Conference Paper
Full-text available
SYMBOLS OF CULTURAL ALIENATION AND RETURNING TO THE SELF IN “DERVİŞ VE ÖLÜM” (THE DERVISH AND DEATH) “Derviş ve Ölüm” depicts surprisingly well the spiritual world of a religious functionary who is pressurized between the idea of God and the reigning system at an uncertain in the middle of political conflicts. Selimoviç narrates an individual/comm...
Article
Full-text available
Kemal Tahir novels focus on individual development and criticize the country's educational system as well as offer solutions. The author isn't critical to be destructive, rather through his novels he tries to offer solutions to a peculiar segment of Turkish society for educational and social development purposes. Kemal Tahir in his own unique way t...
Article
Full-text available
Abstract The concept of “modern”, which has been effective in Europe first and then all over the world since the 17th century, has also affected Turkish literature since the Tanzimat. Turkish modernization has found a counterpart in the literary discourse relatively quickly since its beginning. Literary works are a source for change, sometimes as a...
Chapter
Full-text available
Dergiler, günceli, ideolojiyi ve estetiği bir arada takip edip yorumlama imkânına sahip oluşları nedeni ile edebiyat ve toplum arasındaki bağı ayrıntılı bir biçimde ortaya çıkarabilme potansiyelini taşırlar. 1960-92 yılları arasında 396 sayı yayınlanan Diriliş Dergisi, dönemin güncel koşullarını özgün bir biçimde algılayan ve yorumlayan bir bakış a...
Chapter
Full-text available
İnsan-çevre ilişkisinin bir problem olarak algılanması, mo- dern bir durumdur. Modern döneme kadar insan, evrenden- Tanrı’dan kendine doğru bir akışın karşısında doğa içindeki yerini tayin ediyordu. İlahi dinlerde de Budizm, totemcilik, Şamanizm, paganizm gibi inanma biçimlerinde de insan doğa ilişkisi benzer bir akışla kendi içinde bir denge içeri...
Article
Full-text available
Extended Summary Focusing on human life in conveying feelings, values, thoughts, and judgments is an ancient written and oral expression method because the narrative gains consistency through “human” and his story. Epics, tales, stories of the prophets, anecdotes, and wits can exemplify this type of transfer in some aspects. Such transmissions focu...
Article
Full-text available
Tel. 0 (424) 233 55 13-233 15 00 (114) Belgegeçer (faks) : 0 (424) 237 49 65 Baskı TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşletmesi Tel. 0312 354 91 31 Yenimahalle / ANKARA Abone Şartları (Yıllık): Yurt İçi: 50 TL Yurt Dışı: 40 Avro Yıllık Kurum Abone: 150 TL Gönderilen yazılar basılsın basılmasın iade edilmez. Yayın Kurulu dergiye girecek yazılarda gerekli...
Article
Full-text available
Right" and "left", namely the terms expressing different ways of thinking under the concept of ideology are relatively new for Turkish universe of thought. On the other hand, literature can be considered a method for the intellectual journey of humankind. Therefore, transferring the thought with aesthetic concerns can be determined as one of the fu...
Chapter
Full-text available
zet Modern bir kavram olarak ideoloji, kapsadığı alanı ve oluşturduğu geniş çerçeveyi edebî metinlerden de yararlanarak var eder. Bu noktada süreli yayınların ideolojinin gelişim kanalları olan dil, düşünce ve siyaset gibi kavramlarla ilişkisi onu ilişki kurucu bir alanda düşünmemizi mümkün kılar. Nitekim Osmanlı Devleti'nde ideolojilerin etki alan...
Book
Full-text available
Edebiyat sosyolojisinin “eser”, “yazar”, “okur” ve “basım-yayın-dağıtım” arasındaki ilişkiler üzerinden ilerleyen yapısı, günümüz karmaşık toplumlarını anlayabilmek için oldukça önemli imkânlar sunmaktadır. Kavramları kurcalayarak onlarla ilgili derinlikli ve tartışmalı alanları irdeleyen Edebiyat Sosyolojisi, diğer taraftan bilimsel bir bakış açıs...
Article
Full-text available
Hz. Musa ve yanındakilerin Kızıldeniz'ı yarıp geçerken arkalarından onları yok etmek için takip eden Firavun ve ordusu da yarılmış Kızıldeniz'in ortasından ilerlerler. Hz. Musa ve yanındakiler salimen karşıya geçtiği esnada, Firavun ve adamları henüz denizin ortasındadırlar. Allah'ın emri ile ikiye ayrılan sular tekrar kapanır ve sular birbirine ka...
Article
Full-text available
Türk sineması ile ilgili yapılmış sınıflandırmalar veya tanımlamalar Türk romanı ile ilgili benzer girişimlerle önemli bir ortaklık taşıyor. Bu ortaklık ilk göze çarpan taraf yöntem ile ilgilidir sanıyorum. Herhangi bir araştırma alanında geliştirilecek yöntemin; araştırmanın kendine has şartlarına göre belirlenecek tarafları olmalıdır, vardır. Fak...
Article
Full-text available
Medeniyet kavramı ile ilgili tüm söylenenler ve yazılanlar zihnimize büyük ölçüde muğlâklık taşır. Kavranamayacak kadar çok yönlü bir meseleyle karşılaşmış olmak bizi çoğunlukla ya hamasete sürükler ya da anlaşılmaz bilimsel çözümsüzlüklerin ortasına bırakır. Zira medeniyet kavramı bu gün kullanılma biçimi ile modern bir kavram. Modern kavramlar da...
Book
Full-text available
ÖN SÖZ İnsanların ve toplumun tarih boyunca geçirdiği evreleri anlamlandırma gayretlerinden biri de edebiyattır. Edebiyat, toplumun bir yansıması olmanın yanında kendine ait ve kendinden menkul olarak insan ruhu için özgül bir yer kaplar. İçerdiği insani değerler sayesinde sebep ve sonuç ilişkilerinden öte duygusal ve estetik bir alan da oluşturur....
Conference Paper
Full-text available
Çocuk edebiyatı, 2-14 arası yaş grubuna hitap eden ve onlara yönelik hazırlanmış ürünleri ifade eder. Çocuk edebiyatı ürünlerinin birçok fonksiyonu vardır; ancak üç fonksiyonu çok önemlidir. Bu fonksiyonlardan birincisi çocuklara okuma sevgisi kazandırmak, ikincisi çocuklarda dil bilincini geliştirmek, üçüncüsü ise çocukların karakterli bireyler hâ...
Conference Paper
Full-text available
Abstract “Bir Ölünün Defteri” (Notebook of a Dead Man), one of the early novels by Halit Ziya Uşaklıgil, is lagging behind other novels of him such as Mai ve Siyah (Blue and Black) and Aşk-ı Memnu (Forbidden Love) in technical aspects. Such deficiency seems to be due to the fact that the novel was written in a time being when the society was not r...
Article
Full-text available
ABSTRACT In his poetics, Necip Fazıl Kısakürek expresses the purpose of his poetry as “being in quest of Allah” thereby implying that his whole sense of art is built upon an “exalted” asset. However, Necip Fazıl’s life, sense of art, involvement in polemics, political attitude, political choices, passion for activities lay the ground for the confli...
Article
Full-text available
MYSTICISM AS A POSTMODERN COMPONENT IN ELİF ŞAFAK’S LOVE ABSTRACT Elif Şafak’s popular best-seller Love is a novel meeting the need of the world to return to the former and universal while it is writhing in the process of globalization. The novel was created by making the best use of postmodernism and technology as well as a well-studied research...

Network

Cited By

Projects

Project (1)