Mücahit Özdemir

Mücahit Özdemir
Sakarya University · Islamic Economics and Finance

PhD Sakarya University Islamic Economics and Finance

About

37
Publications
14,843
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
87
Citations
Citations since 2016
34 Research Items
87 Citations
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
Additional affiliations
December 2014 - December 2015
Sakarya University
Position
  • Research Assistant
January 2010 - December 2015
Albaraka Turk Participation Bank
Position
  • Assistant Manager
Description
  • I was responsible for following developments in Turkish and world economy, participation banking industry, financial figures and share performance of Albaraka Turk.
Education
September 2016 - September 2017
Durham University
Field of study
  • Islamic Finance and Management
September 2013 - November 2018
Sakarya University
Field of study
  • Islamic Economics and Finance
September 2011 - April 2013
Marmara University
Field of study
  • Banking

Publications

Publications (37)
Article
Purpose This paper aims to investigate the effect of Islamic microfinance on poor households through the case of the IKSAR Qard al-Hasan Program in Turkey. To achieve this aim, it examined the changes in the socio-economic status of beneficiaries before and after the program. Design/methodology/approach This paper adopts the convergent parallel mi...
Article
Full-text available
This study aimed to indicate the general trend of Islamic economics and finance (IEF) studies through bibliometric analysis. Therefore, the Web of Science (WoS), which is one of the most respected databases, for the period 1975-2019 with a total of 1,120 documents is examined. The documents were classified, analyzed, and visualized through VOS-view...
Chapter
Toplam büyüklüğü 2 trilyon doları aşan İslami finans sektöründe en hızlı gelişen alanlardan biri, faizsiz bir menkul kıymet olan sukûktur. Hem devletler hem de şirketler sukûk ihracı yoluyla uluslararası piyasalardan fon temin etmektedir. Bu şirketlerden biri olan Dana Gas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Irak’ta faaliyet gösteren BAE mer...
Book
Full-text available
This research aimed at examining the Islamic banking and finance responses to the emerging financial needs of MSMEs in country cases studies (Indonesia, Jordan, Kuwait, Senegal and Russia). Considering that emergence of the Islamic economics movement focused on constituting Islamic development process (Chapra, 1993, 2000; Ahmad, 1979, 1994; Naqvi,...
Article
Purpose This paper aims to study the co-movement dynamics of Islamic equity returns to explain international portfolio diversification opportunities for investors having a heterogeneous stock holding period in light of Brexit. Design/methodology/approach The authors use the following three recent methodologies: the multivariate generalised autoreg...
Article
Purpose The purpose of this paper is to indicate the current state of studies on Islamic finance and management through a bibliometric analysis of the only social science citation index (SSCI)-indexed journal in this field. Design/methodology/approach The paper uses a bibliometric analysis, collecting data from the 319 papers published in the Inte...
Article
Full-text available
MÜSİAD Çerçeve Dergisi, Sayı 95, Mart-Nisan 2021 https://www.musiad.org.tr/uploads/yayinlar/cerceve-dergileri/pdf/cerceve_95sayi.pdf
Article
Full-text available
Katılım bankaları Türkiye’de tasarrufların kâr zarar paylaşımına göre değerlendirilmesini sağlayan en önemli kurumların başında gelmektedir. Ancak 2018 yılındaki düzenleme ile bu kurumlar kâr zarar paylaşımının yanında vekalete dayalı olarak da fon toplamaya başlamış ve bu durum eleştirileri beraberinde getirmiştir. Yatırım vekaleti hesaplarında fı...
Technical Report
Full-text available
İLKE Vakfı İslam İktisadı 2019 Alan İzleme Raporu'ndaki "Katılım Bankacılığı" ve "Katılım Endeksi" bölümleri. Türkiye'deki son 15 yıllık performansın değerlendirmesi. Raporun tamamı için: https://ilke.org.tr/turkiyede-islam-iktisadi-2019-
Article
Full-text available
Düşük gelir grubundaki kişiler fiziki teminat eksikliği, kredi geçmişlerinin bulunmaması, operasyonel açıdan maliyetli olmaları gibi nedenlerle İslami bankaların finansman faaliyetlerinin dışında bırakılmaktadır. Bu kişilerin de çeşitli sözleşme türleri (karz-ı hasen, müşâreke vb.) ile ihtiyaç duydukları sermayeye ulaşmalarını sağlayan İslami mikro...
Article
Full-text available
Toplumsal yardımlaşmanın tarih boyunca gelişmiş medeniyetlerde önemli bir yeri olmuştur. İslam medeniyetinin tesiri ile şekillenen yapıda vakıf adı ile kurumsallaşan mekanizma toplumdaki birçok ihtiyaca cevap verme potansiyeli ile özellikle Osmanlı toplumunun omurgası haline gelmişti. Fakat başta toplumsal yardımlaşma olmak üzere birçok alanda hizm...
Chapter
Full-text available
Yoksulluk, farklı hassasiyet seviyelerinde de olsa her dönemde mücadele edilmesi gereken sorunlardan biri olarak görülmüştür. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasında farklı metotlar altında uygulamalar tarih boyunca yapılmıştır. Karşılıksız olarak kişilere bağışta bulunulması bu yöntemlerden biridir. Bununla birlikte düşük gelirli kişileri hibe ya da b...
Chapter
Full-text available
Karz-ı hasen (KH) basit olarak bir malın ya da paranın aynı özellik ve miktarda daha sonra geri ödenmek üzere borç verilmesidir ve Kuran-ı Kerim’de2 bu işlem teşvik edilmiştir. KH “güzel borç” ya da “faizsiz borç” olarak da isimlendirilmektedir. Burada borcun herhangi bir menfaat ve fazlalık beklenmeden verilmesi söz konusudur. İslami finans alanın...
Article
Full-text available
Cuma namazının farz olmasıyla birlikte ilk olarak Hz. Peygamber tarafından başlatılan cuma hutbesi, Türkiye'de 1924 yılından bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolünde devam etmektedir. Ülke genelinde her cuma aynı hutbe okunmakta ve hutbeler aracılığıyla farklı toplumsal sınıflardan milyonlarca insana ulaşılmaktadır. Bu nedenle hutbe esnasında g...
Article
Full-text available
İGİAD Mayıs ayı bültenindeki karz-ı hasen üzerine yapılan röportaj.
Technical Report
Full-text available
When Islamic finance is mentioned around the world, the first thing that comes to mind is Islamic banks. The sphere of Islamic finance has expanded in the last decade with developments particularly in capital markets and the insurance sector. Nonetheless, the market share of Islamic finance in the world’s financial market accounts for approximately...
Chapter
Full-text available
With total assets of around US$2 trillion and ongoing double-digit growth – despite the global financial crisis – many financial centres have announced further initiatives to raise their profile in the Islamic financial market. Although opportunities in Islamic finance have recently attracted the attention of many financial centres, Turkey has been...
Chapter
The "charity shop" is a charitable organization that cleans, organizes, prices, and sells second-hand goods in retail stores cheaply. Each shop is linked to a separate parent institution, which aims to relieve the needs of disadvantaged segments of society, such as orphaned children, the poor and homeless, disabled citizens, relatives of martyrs, e...
Article
Full-text available
تتناول هذه الدراسة التمويل اإلسالمي يف العامل ً عموما، ويف تركيا قبل عام 2002 ً خصوصا، ثم تتناول التغيري يف هذا التمويل يف عهد حكومات حزب العدالة والتنمية، بدأ التمويل اإلسالمي يف تركيا عام 1984 ، ّ وبدأت املؤسسات املالية اخلاصة أول نشاطاهتا يف عام 1985 ،بموجب قرار سمح بتشكيل البنوك اإلسالمية، لكن احلكومات جتاهلت املؤسسات ّ املالية اخلاصة، إن هذا ا...
Article
Full-text available
Öz Mikrofinans yoksulluğun azaltılmasında önemli araçlardan biridir. 1970’li yıllardan bu yana dünyada farklı organizasyonel modeller altında yoksullara yönelik mikrofinans hizmeti sunulmaktadır. Fakat konvansiyonel mikrofinansta işlemler faiz içerdiği için Müslümanların büyük bir kısmı bu hizmetlerden faydalanamamaktadır. Bu nedenle, faaliyetlerin...
Article
Full-text available
Financial needs have been met through formal or informal institutionsthroughout history. Some of these institutions have been operating for manyyears and have developed and adapted to suit the current time. In theOttoman Empire (1299-1923), cash waqfs were served as financial and socialinstitutions in the society since the early cash waqfs were est...
Conference Paper
Islamic indices are a subset of global stock market securities and include securities which are free from prohibited activities and elements such as riba, maisir and gharar, haram business activities, etc. The Sharīʿah screening attempts to exclude those securities that contradict with these Sharī’ah principles. First Islamic index was established...
Conference Paper
Full-text available
In this study, by using Symmetric and Asymmetric Causality Analysis, the relations between the Participation Index, Istanbul Stock Exchange Index and Interest Rates for the period of 2011 – 2016 were investigated. The results of Hacker – Hatemi Causality test indicate that there is not any causality relation between the variables. However according...
Conference Paper
In this study, by using Symmetric and Asymmetric Causality Analysis, the relations between the Participation Index, Istanbul Stock Exchange Index and Interest Rates for the period of 2011 – 2016 were investigated. The results of Hacker – Hatemi Causality test indicate that there is not any causality relation between the variables. However according...
Article
Full-text available
http://pesar.org/Temp/Gorus48
Conference Paper
Full-text available
Islamic finance applications have started to be active in Turkey since 1984. The Special Finance Houses were the first institutions for the Islamic finance, which have been transformed into the Participation Banks by the new banking law in 2005. Although more than 95% of the population of the Turkey is Muslim, participation banks have only 5% of th...
Conference Paper
Full-text available
Islamic finance applications have started to be active in Turkey since 1984. The Special Finance Houses were the first institutions for the Islamic finance, which have been transformed into the Participation Banks by the new banking law in 2005. Although more than 95% of the population of the Turkey is Muslim, participation banks have only 5% of th...

Network

Cited By

Projects

Project (1)