M.Sedat İpar

M.Sedat İpar
Eskisehir Osmangazi University | ESOGU · School of Tourism and Hotel Management

MD

About

23
Publications
6,698
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations

Publications

Publications (23)
Research
Full-text available
Özet Yapılan araştırmanın amacı, yeşil yönetim yaklaşımı ile çevreci uygulamalar gerçekleştiren otellerde konaklayan turistlerin, yeşil otellere yönelik algılarının, çevreci davranış eğilimleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi ve turistlerin çevreci davranış eğilimlerinin yeşil otellere yönelik davranışsal niyetlerine etkilerinin tespit edilme...
Article
Full-text available
Although Atlantic bonito (Sarda sarda Bloch, 1793) has a short fishing season compared to other common commercial species, it is stand out with its favourable aspects such as nutrient-rich lipid/protein composition, high-ratio meat yield and specific taste. Bonito fish are commonly consumed fresh, but also it can be preserved with dry salting or br...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde, kullanılabilir tarım arazilerinin çeşitli faktörler nedeniyle giderek azalmasının yanı sıra geleneksel tarım yöntemlerinin de yaratmış olduğu olumsuzluklar, insanlığı besin kaynakları üretimi için farklı teknikleri kullanmaya itmiştir. Bu kapsamda ilk olarak 1999 yılında ortaya atılan bir kavram olan dikey tarım uygulamaları, kırsal alan...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Kırklareli ili Vize destinasyonunu ziyaret eden yerli turistlerin, sosyal medyayı kullanma ve destinasyon tercihlerinde sosyal medyadan etkilenme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan anket formu aracılığıyla, 1 Haziran-30 Ekim 2019 döneminde Vize’yi ziyaret eden 430 yerli turistten veriler elde edilmiştir....
Conference Paper
Full-text available
Kültürel miras bir toplumunun yaşamı kolaylaştırmaya yönelik olarak geliştirdiği geleneksel üretim metotları, yaşam tarzı, gelenekleri gibi soyut değerlerden veya mimari, arkeolojik alanlar, el sanatları, giysiler ve yemekler gibi somut değerlerinin bir bütün olarak ifadesidir. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi üstlenen kültürel miras de...
Article
Full-text available
Genetically modified organisms (GMO), or transgenic products, are products formed by changing the gene sequence of the organism, or by transferring a new gene to the organism and giving it a feature that it does not have. The use of these products in the production of vaccines and drugs, in organ transplants and in the treatment of diseases, ensuri...
Article
Full-text available
Bu araştırmada Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından olan İzmir ilini tatil amaçlı tercih eden yerli turistlerin, destinasyon markasına değer katan ve gastronomi kültürünün önemli bileşenlerinden olan sokak lezzetlerine ilişkin değerlendirmelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan anket ile 1 Haziran-30 Eylül 2019 tarihl...
Book
Full-text available
Özellikle 2000’li yıllarla birlikte ivme kazanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme dünyanın bütününe ulaşılabilirliği ve insanların seyahatlerine ayırdıkları zamanlarını arttırmıştır. Geçmişte uzak ve ulaşılmaz olarak görülen mesafelere günümüzde birden çok ulaşım aracıyla hızlı, konforlu ve güvenli bir biçimde ulaşılabilmektedir. Bu durum daha...
Research
Full-text available
Özet Yavaş şehirler, kendine ait kimliğini ve toplumsal özelliklerini koruyarak, hızlı yaşamı ve tüketimi mümkün olduğunca en aza indirmek için belirli standartlar içerisindeki kentlerin oluşturduğu bir ağdır. Toplumsal yaşama dair belirli kısıtların içerisinde kalarak, sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda normal hayatın devam ettiği yavaş şehi...
Conference Paper
Full-text available
Gaziantep has become an important gastronomic city with its regional cuisine, which is an important component of its cultural accumulation from past to present. Natural beauties and historical areas, as well as culinary culture and local cuisine products, are great attractions for visitors to Gaziantep. The aim of this study was to determine the pe...
Conference Paper
Full-text available
Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. İş ile ilgili hastalıklar ise kabul edilen meslek hastalıkları değil, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamının diğer sebepler arasında önemli faktör olduğu hastalıklardır. Emek yoğun işletmelerin en önemlilerinden olan konaklama işlet...
Conference Paper
Full-text available
Tourism sector, being one of the fast developing sectors and contributing to many countries’ economies, has a feature that the interaction between the visitors & the tourism staff and the local community occurs robustly. On the other hand; the tourism sector in which there is a strong rivalry among the foundations, the workers and the administrator...
Conference Paper
Full-text available
The use of computer-aided technology in the manufacturing sector has revealed the necessity of specialized, socially developed and qualified labor force in the production. Programs in social science and technical science offered in vocational schools of universities aim to meet the needs of intermediate staff in the business world. The aim of these...
Conference Paper
Full-text available
Cinsiyet kavramı insanların bakış açılarına göre; kadın ve erkek olmakla ilgilidir ve toplumsal cinsiyet toplum ve kültür tarafından baskılanan düşünce ve davranışlar bütünüdür. Örneğin insanlar memur, hizmetçi, ebeveyn gibi rolleri üstlenirken toplumsal rollerini ortaya koyarlar. Bu roller içinde meslek olgusu en sık rastlanılan kavramlardan birid...
Conference Paper
Bu araştırmanın amacı turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin üniversitelerine olan bağlılıkları ile teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırma turizm rehberliği bölümünde eğitim-öğretim gören 115 öğrenciden anket yöntemiyle toplanan veriler yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, frekans analizi, aritm...
Article
Full-text available
Introduction. The investigation of traditional food heritage of Sinop and reuse of it as a touristic product in tourism market is aimed in this article. Materials and methods. In this study, the kitchen literatures related to Sinop and personal experiences from people living in the region had been complied. Made an inference about the current and f...
Conference Paper
Full-text available
Tourism is a multi dimensional phenomenon, interested in all natural and cultural entities and cases. In this context, nourishment as very important component of tourism sector, but it mostly appears as an industrial production in this sector. On the other hand, most of the tourists are interested in all components of local cultures including kitch...
Research
Full-text available
Öz Bu araştırma, yerli turistlerin tatil kararlarını verirken gitmek istedikleri turistik destinasyonların, sahip olduğu fiziki kapasiteleri ile sosyal kaynaklarından hangileriyle daha fazla ilgilendiklerini incelemektedir. İkinci olarak ise, destinasyondaki turizm işletmeleri tarafından sunulan hizmetler içerisinde, ne tür noktalara önem verdikle...
Presentation
Full-text available
Manda (Bubalus bubalis), yüksek besleyici değere sahip sütü ve endüstriyel üretime elverişli eti ile önemli bir gıda kaynağıdır. Manda sütü, zihinsel ve fizyolojik gelişimde çok önemli rolleri bulunan vitamin ve mineraller açısından zengin ve yüksek kalorilidir. Manda sütünden üretilen gıda ürünlerinde (kaymak, lokum, tereyağı, dondurma, peynir vb....

Network

Cited By