Monika Partyka

Monika Partyka
i2 Analytical Limited · R&D

PhD

About

88
Publications
8,492
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
549
Citations
Introduction
Current research is focused on main groups: 1) elements determination in pharmaceuticals, dietary supplements, cosmetics and water 2) purity of pharmaceutical and cosmetic products 3) solvent residue in various samples 4) quality of food, pharmaceuticals, cosmetics, packaging materials & environment (contamination, fraud, etc.). I use ICP-MS, HPLC and GC techniques, mainly. The second area of interest is determination of PGE in car catalyst samples, recycling processes and circular economy.
Additional affiliations
February 2019 - January 2021
Unimetal Rec Sp. z o.o. Sp. komandytowa Laboratorium UniLab
Position
  • Managing Director
June 2018 - January 2021
Unimetal Recycling Sp. z o.o.
Position
  • Managing Director
June 2018 - January 2021
Unimetal Recycling Sp. z o.o.
Education
September 2019 - July 2020
January 2006 - February 2020
Université Grenoble Alpes
Field of study
  • European Research Course of Atmospheres
August 2002 - December 2006

Publications

Publications (88)
Article
Narażenie na perfluorowane związki alifatyczne jest nieuniknione ze względu na powszechne wykorzystywanie ich w wielu gałęziach przemysłu, stąd też – z uwagi na ich rozpowszechnienie w środowisku, a także trwałość oraz potencjalnie negatywny wpływ na organizmy – są substancjami, których monitoring jest niezbędny i konieczny.
Article
Kwartalnik Life-Science 1/2021
Article
Fuels combustion, polluting the atmosphere is a side effect of an engines’ work. Increasing ecological awareness has led to constant pursuit of disposing harmful substances properly. Catalytic converters (car catalysts), containing precious metals from the platinum group, including palladium, platinum and rhodium, have been commonly adopted for thi...
Poster
Human life quality depends on the state of the environment – air, soil, and water pollution. There are many sources of water quality criteria and standards and continuous monitoring of the environment is necessary, for monitoring purposes different analytical techniques are used. One of the indicators that define water quality is the content of ele...
Presentation
Konferencja Jakościowa QDay X Dzień Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 25 listopada 2020 r.
Chapter
Do XX wieku najpopularniejszym sposobem na pozbywanie się odpadów było po prostu ich składowanie. W chwili obecnej jednym z wyzwań współczesnej gospodarki jest jej równoważenie oraz zmniejszenie ilości odpadów, a także możliwość przetworzenia odpadów, jakich wytworzenia nie można było uniknąć. Coraz istotniejsze staje się więc odejście od tradycyjn...
Chapter
W gospodarce opartej o rozwój zrównoważony istotne jest wykorzystywanie jak największej ilości zasobów. Jedną z roślin, którą można wykorzystać praktycznie w całości są konopie. Produkty z konopi znajdują zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, a w ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania konopiami, nie tylko w aspekcie możliwo...
Poster
Traditional herbs and spices have become more popular as alternative and supplementary remedies in recent years. Toxic metals such as lead (Pb), mercury (Hg), cadmium (Cd) and arsenic (As) are frequently found in herbs, justifiably raising public concerns. Therefore, it is very important to focus on the monitoring of these elements in herbs (and fi...
Poster
Caffeine is the world's most widely consumed psychoactive drug. It is a natural purine alkaloid, present in coffee plants, cocoa, tea, cola, guarana and mate and in the drinks obtained therefrom. According to literature data - caffeine was isolated from coffee beans in 1819 by the German chemist Friedrich Ferdinand Runge who called it „Kaffein”. Th...
Poster
Parabens are esters of p-hydroxybenzoic acid and belong to group of effective preservatives commonly used in foodstuffs and cosmetic products. Their antimicrobial activity increases with increasing carbon number of the ester group. The usage of parabens should be under great attention, because some studies mentioned that the increased concentration...
Chapter
One of the key development goals of economy is innovativeness increasing. This is possible with the use of development concepts related to the knowledge-based economy and appropriate knowledge & skills management. Therefore, the development of the enterprise must also focus on the use of opportunities offered by technologies, development of innovat...
Article
Wybrane aspekty zarządzania jakością [red. M. Giemza], Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2020; ISBN 978-83-954179-2-4
Presentation
Jednym z kluczowych celów rozwojowych jest podnoszenie innowacyjności gospodarki. Możliwe to jest przy wykorzystaniu koncepcji rozwoju związanych z gospodarką opartą na wiedzy oraz odpowiednim zarządzaniem wiedzą i umiejętnościami. Rozwój przedsiębiorstwa musi więc skupiać się również na wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowoczesne technologie,...
Conference Paper
Opakowanie ma za zadanie – między innymi – ochronę produktu przed negatywnym wpływem warunków zewnętrznych. Powinno być bezpieczne i nie powodować również zmian w składzie ani właściwościach organoleptycznych produktu. Jest więc integralną częścią każdego produktu, również surowca i produktu zielarskiego. W świetle wszechobecności zanieczyszczeń pr...
Article
Monika Czarnecka-Partyka, Bezpieczeństwo suplementów diety w aspekcie wzrastającego ich spożycia, Świat Przemysłu Farmaceutycznego, 2018, 1, 18-20
Article
https://issuu.com/redakcjapm/docs/polskie_mieso_numer_21 Polskie Mięso, 2016, 21, 38-39
Conference Paper
Monika Czarnecka-Partyka, Zanieczyszczenia surowców zielarskich i preparatów gotowych. Czy jest się czego bać?, 16. Sejmik Zielarski „Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie”, Centrum Hotelowo-Konferencyjne “Delicjusz”, Trzebaw k. Stęszewa, 17-18 czerwca 2016, str. 35
Conference Paper
Monika Czarnecka-Partyka, Problemy analityczne związane z badaniem pozostałości pestycydów i obecnością mikotoksyn w produktach i surowcach zielarskich, 15. Sejmik Zielarski – Zioła – tradycja i nowoczesność Żerków, 6-7 czerwca 2014
Article
Passive dosimetry — known for over a hundred years — is still a useful tool in monitoring air pollutants. In this work, permeation passive samplers were used to determine indoor air quality in 22 apartments located in the Gdansk area in the northern part of Poland. The results obtained by the passive sampling technique were compared to those obtain...
Article
The principles of passive dosimetry, which has been known for over 100 years, are finding an ever increasing use in analytical practice and are being used as a convenient technique for isolation and enrichment of analytes from various environmental media. Due to its simplicity, a variety of designs, as well as the possibility of using a number of d...
Article
For a considerable period of time the presence of an increasing number of chemicals has been observed in almost all aspects of human life. This process also affects the living and working environment of man. Human development, including physical and mental health and well-being, depends on to a great degree on the surrounding environment. Consideri...
Article
Due to human activities, increasing numbers of harmful substances are emitted into the atmosphere; they are recognised as potentially dangerous to living organisms, mainly because of their toxicity. Among others, compounds from the BTEX group, e.g. benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes, are considered as such toxic substances. They are present...
Article
The paper presents the results of research on the calibration of permeation passive samplers equipped with polydimethylsiloxane (PDMS) membranes using the physico-chemical properties of the analytes. Strong correlations were found between the calibration constants of the samplers and the linear temperature-programmed retention indices of the analyt...
Article
Time-weighted average concentrations of selected volatile compounds were measured in chosen residences in a Tri-City area of Poland by means of passive sampling. The results were compared to those obtained by dynamic technique – sorption tubes filled with Tenax TA sorbent. Results obtained by employing the two techniques were similar. Total volatil...
Article
The objective of this study was to develop and assess a method for the determination of aldehydes in alcoholic beverages using o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)-hydroxylamine derivatization followed by headspace analysis (HS) coupled with electron capture detection (ECD). Suitable operating conditions for headspace sampling (volume of headspace phase...
Conference Paper
Bożena Zabiegała, Monika Partyka, Jacek Namieśnik, Passive Samplers In Indoor Air Quality Control; Air Pollution XIII, ed. C.A. Brebbia, WIT Press Publishing, Southampton, 2005, 195-204, Proc. 13th International Conference on Air Pollution 2005, 16-18.05.2005, Cordoba, Hiszpania
Article
The air pollution monitoring is one of the most pressing environmental problems today. The paper describes common air pollutants, their interaction and impact on the environment, and classifies the techniques and methods applied in air studies. Furthermore, the review characterizes the selected collection and sampling techniques used for gas sample...
Article
The current state-of-the-art of passive sampling and/or extraction methods for long-term monitoring of pollutants in different environmental compartments is discussed in this review. Passive dosimeters that have been successfully used to monitor organic and inorganic contaminants in air, water, sediments, and soil are presented. The application of...
Article
Jakość powietrza wewnętrznego jest istotnym parametrem wpływającym na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Kluczowego znaczenia nabiera więc jego nieustanna kontrola i oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, które występują w nim na różnych, często niskich i bardzo niskich poziomach stężeń. Do oceny jakości powietrza wewnętrznego wykorzystywana je...
Article
STRESZCZENIE Jakość powietrza wewnętrznego jest istotnym parametrem wpływającym na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Kluczowego znaczenia nabiera więc jego nieustanna kontrola i oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, które występują w nim na różnych, często niskich i bardzo niskich poziomach stężeń. Do oceny jakości powietrza wewnętrznego wyko...

Network

Cited By

Projects

Projects (8)
Project
The aim of the R&D works will be to develop a way to place a technological line in container construction located on a daily basis in a large production plant. The container-shaped device should contain all necessary elements of the current catalyst recycling process. This solution will enable many catalyst purchases and vehicle dismantling stations to recycle catalysts in the place closest to them, without the need to transport the material to the Applicant's main office.
Project
Based on own experience (research, analytics and monitoring, LC-MSMS, GC-MSMS, ICP-MS and others) and literature data