Mohd Azlan Abdullah

Mohd Azlan Abdullah
Universiti Kebangsaan Malaysia | ukm · School of Social, Development & Environmental Studies(SOSDES)

About

28
Publications
152,774
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
110
Citations
Additional affiliations
January 1997 - present
Universiti Kebangsaan Malaysia
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (28)
Technical Report
2 2 | P a g e ABSTRACT Recent extreme weather events such as dry, drought and prolonged floods across the globe partly caused by human-induced activities have often been linked to the speculation of the role of global warming in driving extreme weather conditions. All weather events are influenced by climate change although natural variability also...
Article
Full-text available
Abstrak Orang Ulu merupakan komuniti minoriti di Sarawak yang mempunyai adat resam dan budaya yang unik dan menarik. Dari sudut lokasi geografi pilihan raya, majoriti mereka tinggal dan sebagai pengundi di 4 kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak iaitu Belaga, Ba'kelalan, Telang Usan dan Batu Danau yang berkedudukan di bahagian tengah, timur d...
Article
Full-text available
Abstrak Pilihan Raya Umum (PRU) pada tahun 2013 merupakan PRU paling sengit dalam sejarah pilihan raya umum di Malaysia dan disifatkan sebagai 'ibu' kepada kesemua 13 PRU yang telah diadakan di negara ini. Walaupun dalam PRU ke-13 ini BN berjaya mengekalkan status quo di peringkat nasional dengan memenangi 133 kerusi Parlimen dan 275 kerusi DUN nam...
Article
Full-text available
Abstrak Lata Jarum terletak di Daerah Raub, Pahang merupakan sebuah destinasi ekopelancongan yang dapat menarik pelancong dengan keindahan hutan semulajadi yang kaya dengan khazanah flora dan fauna. Ekopelancongan ialah pelancongan yang memberi impak minimum serta menyumbang kepada pengekalan habitat dan spesies hidupan secara langsung dan tidak la...
Article
Full-text available
Abstrak Proses pembangunan pusat membeli-belah di Lembah Klang telah bermula sejak awal tahun 1960-an. Namun, sehingga penghujung tahun 1970-an, pola perletakan pusat ini hanya tertumpu di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja. Kepadatan penduduk Kuala Lumpur telah menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi penumpuan tersebut. Menggunaka...
Article
Full-text available
Abstrak Tujuan utama artikel ini adalah untuk menilai kemampanan persekitaran klaster perindustrian minyak sawit di sekitar Pulau Carey, Selangor. Aktiviti utama yang terlibat di peringkat huluan ialah penanaman kelapa sawit dan pengilangan minyak sawit, manakala aktiviti hiliran merangkumi pengilangan isi sawit, penapisan minyak sawit dan pengilan...
Article
Full-text available
Abstrak Taman Rekreasi Air Panas (TRAP) FELDA Residence Hot Springs Sungai Klah, Sungkai terletak di pedalaman FELDA, merupakan destinasi ekopelancongan baru berasaskan alam semula jadi iaitu sumber mata air panas dan air gunung yang diuruskan oleh Plantation Resort Sdn.Bhd (PRSB). Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti potensi Taman Rekreasi Air...
Article
Full-text available
Food and the culture of eating of the Malaysian urban society has under gone so me for m o f transformation. This paper takes a closer look at the pattern of the Malaysian urbanites' food consumption and eating behaviour, which w a s no longer anchored in the household. Instead, eating-out was practiced at the many food premises (including those op...
Article
Full-text available
Abstrak Industri pelancongan bergantung kepada alam sekitar sebagai sumber yang tidak ternilai. Dalam perkembangan dan pembangunan sektor pelancongan di Malaysia, peningkatan jumlah pelancong telah meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan berkaitan seperti pengangkutan, penginapan, pemakanan, rekreasi, tandas / persalinan dan seba...
Article
Full-text available
Pembangunan amat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Namun, keghairahan dalam mengejar pembangunan yang pesat seringkali menyebabkan aspek pemeliharaan alam sekitar diabaikan. Oleh itu makalah ini bertujuan membincangkan tahap pengetahuan dan sikap penduduk di sekitar Majlis Perbandaran Sepang berkaitan kelestarian....
Article
Full-text available
cemerlang. Beberapa persoalan tentang pemakanan seperti apa yang dimakan, bila dimakan, berapa kerap makanan diambil dan tempat premis makanan haruslah dititikberatkan. Malah kesedaran tentang kualiti makanan dan pola makan juga mempengaruhi mental dan fizikal seseorang pelajar. Sehubungan dengan itu, makalah ini bertujuan membincangkan amalan pema...
Conference Paper
Full-text available
Keraian dan majlis kesyukuran dalam komuniti atau di tempat kerja pasti melibatkan acara jamuan sebagai tanda penghargaan dan kesyukuran kepada ahli dan para hadirin. Majlis makan tidak lagi ekslusif kepada keraian agama dan budaya sahaja, tetapi juga dilaksanakan dalam acara rasmi dan bukan rasmi, tidak kira berskala besar atau kecil. Bagi memenuh...
Article
Full-text available
Dasar Pertanian Negara (DPN 3, 1998-2010) Malaysia menetapkan Pertanian Kontrak (PK) sebagai program berimpak tinggi yang akan mampu melonjakkan pengkomersilan pertanian berskala kecil sekali gus mencergaskan pengeluaran makanan agro yang agak longlai di negara ini. Kertas ini membentangkan dapatan dari kajian yang baru dijalankan mengenai tanggapa...
Article
Full-text available
Faktor pendidikan adalah elemen paling penting dalam pembangunan sumber manusia. Program pembangunan pendidikan di FELDA bertujuan untuk melahirkan sumber manusia berpotensi di kalangan generasi kedua yang berilmu, bertanggungjawab dan mampu bersaing. Kajian ini dijalankan untuk meneliti pembangunan pendidikan dan implikasinya, di FELDA secara amny...
Chapter
Full-text available
Komuniti dan pembangunan adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan yang dibawa akan membawa perubahan sama ada ke arah kebaikan ataupun sebaliknya kepada sesebuah komuniti. Pembangunan yang membawa perubahan positif kadangkala memberikan implikasi sebaliknya kerana ketidaktepatan perancangan ataupun kurangnya persediaan komuniti t...
Article
Full-text available
Kertas ini mengaplikasikan konsep kelestarian arus hidup Buttimer(2001) yang menuntut pertautan objektif intehgiti ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan vitaliti sosial kepada pengalaman hidup petani Melayu semasa penjajahan British (1874-1948). Dapatan penelitian menunjukkan bahawa kapitalisme penjajah British telah mengherotkan arus hidup petani peri...
Conference Paper
Full-text available
Food and the culture of eating in the Malaysian urban society has transformed. This paper aims to discuss food comsumption and eating behaviour, which is no longer anchored in the household. Instead, eating-out is practiced at the many food premises (including those operating 24 hours a day), available in the urban setting. The discussion is based...
Book
Full-text available
Pembandaran desa melalui proses pembangunan ekonomi pembuatan dan perkhidmatan sedang berlaku di Koridor Kemaman-Dungun, Terengganu. Ekologi Koridor Kemaman-Dungun telah berubah. Buku ini membincangkan perubahan demografi, bandar, ekonomi, dan politik serta impaknya terhadap ruang dan isi rumah di kawasan tersebut. Transformasi ruang yang dimaksudk...
Conference Paper
Full-text available
Abstrak Amalan makan di luar dan perniagaan makanan siap adalah fenomena bandar yang semakin ketara. Semakin ramai peniaga yang terlibat dalam perniagaan makanan siap sama ada secara berlesen/sah atau tanpa lessen, akibat permintaan yang tinggi daripada komuniti bandar yang semakin cenderong untuk makan di luar rumah atas pelbagai faktor. Arah alir...
Poster
Full-text available
Pembangunan industri berasaskan petrokimia di koridor Kemaman-Dungun bukan sahaja menjadi pemangkin kepada pembangunan di sebelah pantai timur, tetapi juga mempengaruhi peruhabahan alam sekitar khususnya iklim mikro. Kadar pembangunan dan pembandaran yang agak pesat memberi tekanan kepada kualiti persekitarannya.Perubahan guna tanah, penambahan kaw...
Conference Paper
Full-text available
Abstrak Belaga merupakan satu-satunya pusat perkhidmatan desa di bahagian hulu Sungai Rejang. Pekan ini berkembang untuk memenuhi keperluan masyarakat tempatan sebagai tempat mendapatkan barangan dan perkhidmatan asas di samping memasarkan hasil tani mereka. Kedudukan yang terpencil tidak memungkinkan Belaga membangun seperti kawasan lain yang berh...
Poster
Full-text available
Industri pelancongan pada asasnya dipengaruhi oleh ciri-ciri alam semula jadi misalnya di pesisiran pantai, pulau, tanah tinggi dan sebagainya. Keindahan estetika, sumber alam (flora dan fauna) adalah antara produk pelancongan. Malaysia mempunyai banyak destinasi pelancongan yang kini telah dimajukan untuk memenuhi permintaan dari dalam dan luar ne...
Conference Paper
Full-text available
Wang pampasan untuk menggantikan tanah yang diambil oleh pihak berkuasa untuk tujuan pembangunan seringkali melibatkan tanah di luar bandar dan pemiliknya orang Melayu. Kuasa beli baru dari wang pampasan itu pula seringkali membawa perubahan mendadak dalam kehidupan mereka yang terlibat. Persoalannya, bagaimana dan di mana wang itu dibelanja atau d...
Conference Paper
Full-text available
Abstrak: Kawasan hilir Sungai Kerian merupakan sebuah kawasan yang mengalami proses pembangunan sektoral yang dinamik. Pembangunan yang berlaku di kawasan ini bukan sahaja bersifat tempatan malah turut dipengaruhi oleh kawasan Pertumbuhan Segi Tiga Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT). Oleh itu pertumbuhan sektor industri, perkhidmatan, perdag...
Conference Paper
Full-text available
PENGENALAN Selama dua setengah dekad sejak 1970 Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan keadaan sosial yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat disertai dengan proses transformasi struktur ekonomi negara yang lancar dari pada berasaskan pengeluaran dan ekport komoditi utama kepada ekonomi pembuatan moden (Malaysia 1996). Sektor...
Conference Paper
Full-text available
PENGENALAN Aspek ketersampaian seringkali dikaitkan dengan kebolehsampaian ke suatu destinasi, kebolehdapatan atau keupayaan untuk mencapai sesuatu. Pada asasnya ketersampaian dipengaruhi oleh faktor jarak di mana semakin jauh sesuatu jarak maka semakin kurang atau sukar ketersampaiannya, sebaliknya semakin dekat sesuatu jarak maka semakin tinggi k...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRAK Pelepasan kumbahan domestik serta efluen industri ke dalam alam sekitar tanpa menjalani proses rawatan yang sempurna merupakan penyumbang besar kepada kemerosotan kualiti air. Kandungan Permintaan Oksigen Biokimia (BOD), Permintaan Oksigen Kimia (COD), nitrogen ammonia, sisa pepejal, sisa toksik dan bakteria coliform (E.Coli) yang tinggi di...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
Pembandaran dan kelestarian pembangunan bandar seringkali dikaitkan secara langsung dengan konsep pembangunan hijau, terutama dalam menangani fenomena yang berkait dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Menyedari hakikat bahawa 75% muka bumi diliputi lautan dan air, pertimbangan konsep ‘urbanisme biru’ sebagai kerangka utama perancangan dan pembangunan bandar kritikal dilakukan. Bandar lebih cenderung mempergunakan sumber-sumber kelautan demi pembangunan, tanpa pertimbangan sewajarnya kepada kelestarian kelautan sehingga menjejaskan kesejahteraan dan kehidupan daerah entiti kelautan. Hakisan, pencemaran air dan kemusnahan khazanah laut menjadi ancaman besar, terutamanya apabila sesebuah bandar dibangunkan di pinggir laut. Perancangan dan pembangunan bandar yang mengambil kira keterkaitan bandar dan lautan menjadi teras perdebatan dalam Urbanisme Biru (Beatley 2014). Meskipun keterkaitan ini bukanlah satu perkara baru, ianya tidak diungkapkan secara jelas dan bersifat berat sebelah. Beatley menghujahkan bahawa bandar telah sekian lama mengeksploitasi sumber-sumber kelautan demi pembangunan tanpa memberi pengiktirafan sewajarnya kepada kewujudan wilayah dan entiti kelautan secara lebih bermakna. Justeru, kajian ini bertujuan meneliti secara kritikal konsep urbanisme biru, bagi membina satu kerangka dasar dan instrumen pelaksanaan dalam konteks perancangan dan pembangunan bandar di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif bagi mencapai objektif kajian; i. Kaedah pemerhatian di lapangan, ii. Temubual mendalam dengan agensi-agensi terlibat dalam perancangan dan pembangunan bandar, dan iii. Soal selidik dengan pihak berkepentingan dengan wilayah kelautan dan bandar. Analisis kajian menggunakan 'Principal Components Analysis’ bagi tujuan membina kerangka dasar dan instrumen urbanisme biru. Kerangka Dasar dan Instrumen yang dibina akan dibincangkan dalam Perbincangan Kumpulan Terfokus, bagi mengabsahkan kerelevanannya dalam amalan pihak berkepentingan. Hasil kajian ini berupaya mengisi lompang dalam konteks ilmu fundamental urbanisme biru, dan seterusnya mencapai objektif kajian. Kajian ini akan menghasilkan seorang pelajar sarjana penyelidikan dan menghasilkan artikel yang diterbitkan dalam jurnal. Kerangka dasar dan instrument urbanisme biru menjadi rujukan utama ahli perancang dan pihak berkepentingan dalam perancangan dan pembangunan bandar di Malaysia.
Project
Mengukur indeks Progres Sosial di kalangan pekebun kecil kelapa sawit
Project
Membina indeks pelancongan pantai mesra keluarga